onsdag, mars 21, 2007

Sent skall syndaren vakna....

Svenska kyrkans ledning säger ja till att homosexuella ska kunna gifta sig i kyrkan, på samma villkor som heterosexuella par. Något som jag tycker är riktigt bra. Ett steg i helt rätt riktning och jag hoppas att vi inom kort kommer att ha en könsneutral äktenskapslagsstiftning på plats.

Införandet av en könsneutral äktenskapsbalk är kanske den just nu viktigaste reformen inom hbt-politiken.. Beslutet är också i linje med den politik på området som föreslås i det preliminära moderata handlingsprogram som nu är ute på remiss i landets lokalföreningar. Där föreslås en sammanslagning av äktenskapsbalken och lagen om registrerat partnerskap till en gemensam samlevnadsbalk. Helt rätt eftersom jag inte anser att det är riktigt modernt att skilja på männiksors kärlek för varandra.

Inga kommentarer: