onsdag, mars 28, 2007

Ett riktigt bra beslut

Vi fattade idag ett riktigt bra beslut om att avpolitisera högskolornas och universitetens styrelser. den politiska makten kommer därmed att minska samtidigt som universitetens självbestämmande ökar. Det är bra, riktigt bra och inte en dag för sent. Som gammal kårpolitiker vid Växjö Universitet ser jag nu med tillfredställelse att det som jag har arbetat för under många år nu blir verkligenhet.

Nu ser jag fram mot att fatta beslut om att avskaffa kårobligatoriet också!

Inga kommentarer: