tisdag, december 18, 2007

Byggnads fick pisk i EG-domstolen

EG-domstolen har idag meddelat sin dom i Vaxholmsmålet och det glädjer mig att Byggnads fick pisk! Domen slår helt klart fast att Byggnads gick för långt med sina krav.

Det var i november 2004 som dotterbolaget till det lettiska företaget Laval utsattes för en facklig blockad sedan förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbundet Byggnads misslyckats. I det här aktuella fallet står två grundläggande rättigheter mot varandra: konflikträtten och rätten till fri rörlighet för tjänster inom EU.

Enligt domstolens pressmeddelande är rätten att vidta fackliga stridsåtgärder en grundläggande rättighet. Men stridsåtgärderna måste vara grundade på tvingande hänsyn till allmänintresset. Domstolen anser att en blockad av byggarbetsplatser kan vara ett sätt att garantera utsända anställda deras arbets-och anställningsvillkor. Men stridsåtgärderna kan inte vara motiverade av att tvinga fram en anslutning till byggnadsavtalet.

Jag tycker att det är mycket bra att EG-domstolen på detta sätt visar att de värnar om den fria rörligheten, beslutet innebär också en ökad rättssäkerhet för de utländska företag som vill komma hit och utföra arbete. I dagar som dessa när det råder stor arbetskrafts brist i Sverige är det ett viktigt och välkommet bidrag till en ökad rörlighet över gränserna för företag.

Sverige måste nu överväga förändringar av åtminstone Lex Britannia, dvs de bestämmelser som ger en facklig organisation generell rätt att vidta stridsåtgärder för att tränga undan ett utländskt kollektivavtal till förmån för ett svenskt kollektivavtal.

Förändringar i svensk lagstiftning som anses nödvändiga efter domen bereds inom regeringskansliet och kommer att remitteras på sedvanligt sätt. En proposition kommer preliminärt att läggas på riksdagens bord under nästa år. Jag kommer inte att ha några som helst problem med att trycka på knappen när detta förslag kommer upp i riksdagen (förutsatt att det ligger i linje med utslaget i EG-domsolen såklart).

Slopad förmögenhetsskatt och fastighetsskatt!Igår fattade vi i riksdagen äntligen beslut om att slopa förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Det innebär att förmögenhetsskatten försvinner redan innevarande år och att ett nytt system för fastighetsbeskattning införs från årsskiftet.
Måste säga att det kändes riktigt riktigt bra då förmögenhets- och fastighetsskatt är två skatter som vållat mer skada än nytta. Finansieringen av dessa skatteförändringar sker tyvärr dock till stor del genom höjningar av andra skatter. Hade självklart varit bättre om det finansierades fullt ut via minskade utgifter då det inte hjälper en skattebetalare om en skatt bara ersätter den andra. Jag hoppas dock att det är något som vi kommer att föreslå i kommande budgetar under mandatperioden om stadskassan tillåter det. Sammantaget kändes det dock fantastiskt bra att trycka på knappen igår. Alliansregeringen har återigen levererat och uppfyllt några av de stora och viktiga vallöfterna som vi gick till val på.

torsdag, december 13, 2007

Seminarium med Anne Applebaum


Jag anordnar ett lunchseminarium tillsammans med Pulitzerprisvinnaren Anne Applebaum med UOK-upplysning om kommunismen den 19 december klockan 12.00-13.30!

Anne Applebaum, föddes 1964 i Washington DC. Hon är verksam som journalist och författare och tilldelades Pulitzerpriset 2004 för sin andra bok, Gulag: A history of the Soviet Camps (2003). Efter avslutade studier vid Yale University studerade hon ekonomi vid St. Antony's College i Oxford, England. Hon började sin karriär som journalist 1988 då hon flyttade till Polen, där hon under lång tid arbetade som Östeuropa-korrespondent för The Economist. Under årens lopp har hon skrivit för bland annat Wall Street Journal, Financial Times, Herald Tribune, Newsweek samt arbetat för BBC, CNN, CBS och Sky News. Anne Applebaum är gift med den polska politikern och författaren Radek Sikorski. Hon skriver numera för The Washington Post där hon även sitter med i redaktionen. Hennes första bok Between East and West (1994) är en reseskildring över Litauen, Ukraina och Belarus. Gulag utkom 2004 på svenska.

Anne Applebaum kommer att föra ett samtal om kommunismens brott mot mänskligheten. Vad kan vi lära av historien?

Tid: Den 19 december klockan 12.00-13.30.
Plats: Scandiasalen, Riksdagen, ingång Mynttorget 1.

OBS! Då det är kort om tid och begränsad platstillgång, O.S.A omgående på mailadress info@upplysningomkommunismen.se.

Press: kontakta UOK på telefonnummer 08-442 09 40 eller info@upplysningomkommunismen.se

Evenemanget sker i samarbete med UOK, Polska ambassaden, Polska institutet, HLF -Historielärarnas Förening i Stockholm och Stockholms Stad.
Seminariet är en del av UOK – Upplysning om kommunismens informationssatsning och föreläsningsserie om kommunismens brott mot mänskligheten för skolor i Stockholm. Satsningen sker i samarbete med Stockholms Stad, HLF – Historielärarnas Förening i Stockholm, Litauens Ambassad, Estniska Instiutet, Lettlands Ambassad och Polska Institutet.

UOK – upplysning om kommunismen – är en partipolitiskt oberoende förening grundad 2006 vars syfte är att att sprida kunskap om kommunismen , dess bakgrund, ideologi, brott och verkningar samt bidra till vaksamhet inför totalitära och antidemokratiska rörelser. www.upplysningomkommunismen.se

Moderatera - bästa parti i årets innebandyturnering
I riksdagen stiftar vi inte bara lagar och bestämmer över männsikors liv. I går var det dags för riksdagens årliga innebandyturnering, julkärven. Moderaterna ställde självklart upp med ett lag, Neptunus Right Wings, och det gick riktigt bra för oss. Vi vann titeln som riksdagens bästa parti och lyckades ta oss obesegrade ändå till finalen där vi fick stryk av The Committee Conspiracy, en grupp opolitiska tjänstemän till utskotten. The Committee Conspiracy vann för andra året i rad. Laget vann alla sina matcher i turneringen. Vi placerade oss alltså på andra plats i turneringen och blev således också bästa parti. Bronsplatsen tog Post Alliance.

Det var en fantastiskt rolig turnering och jag ser fram mot nästa år, då vi kommer att vinna. Nu gäller det att börja hårdträna. Det räcker dock antagligen inte med 1 gång per vecka om vi skall slå The Committee Conspiracy, de var rikigt grymma.

torsdag, december 06, 2007

Ny lag skyddar såväl tsunamibanden som offentlighetsprincipen

Idag beslutade KU:s alliansmajoritet tillsammans med vänstern att anta förslaget om sekretess för de s.k. tsunamibanden. Beslutet innebär att den information som finns på banden är hemlig, om det inte står klart att informationen kan lämnas ut utan skada för regeringskansliets verksamhet. Lagrådet gav kritik mot det första lagförslaget, som innebar absolut sekretess för uppgifterna.

Miljöpartiet stödde mycket överraskande socialdemokraterna och vill istället ha absolut sekretess. Detta strider enligt lagrådet mot grundlagen. Alliansen har tagit till sig lagrådets kritik och utarbetat ett nytt lagförslag. Med det nya förslaget får informationen på banden det skydd som är nödvändigt, samtidigt som offentlighetsprincipens starka ställning värnas. Dessutom tillsätts en utredning för att på lång sikt lösa frågan om hur elektroniska säkerhetskopior ska hanteras.

Socialdemokraterna väntade in i det sista med att klarlägga sin ståndpunkt. Det är dock uppenbart att de förordnar en absolut sekretess men vill mörka sin ståndunkt genom att förlänga den nuvarande lagstiftningen ytterligare. Jag har förståelse för att de är oroliga för att den nuvarande regeringen skall få tillgång till information och dokument från den socialdemokratiska regeringen. Jag anser dock att det är viktigt att vi har lite mer tilltro till den demokratiska ordningen i Sverige och jag är övertygad om att socialdemokraterna kan lita på alliansregeringen. Men socialdemokraterna kanske misstror oss på grund av att de utgår från hur de själva skulle agera i den omvända situationen... vem vet.

Många bra förslag i Rovdjursutredningen!

I tisdags presenterades Rovdjursutredningen. Utredningen kommer fram till många bra konkreta förslag som jag hoppas kan ligga till grund för en saklig debatt. Något som inte alltid har varit fallet när det gäller de här frågorna. Överdrivna argument och rena lögner brukar höra till vanligheterna när det handlar om Sveriges rovdjur. För min del är det viktigt att vi utgår från människan.

Tidigare anser jag inte att det funnits någon direkt balans i debatten, vilket jag hoppas på att det ska bli nu. Det handlar inte å ena sidan om vi ska skjuta alla rovdjur eller å andra sidan om de ska få breda ut sig precis som de vill.

Jag anser att de männiksor som dagligen påverkas av rovdjuren måste bemötas med respekt och förståelse. Vi kommer aldrig att få till en sund och hållbar förvalting av rovdjursstammen utan en bred acceptans hos medborgarna.

Den illegala jakten är i dag ett stort problem i vissa delar av Sverige men det har också visat sig att den illegala jakten minskar på de platser där man tillåtit skyddsjakt av störande djurindivider elelr där rovdjuren åsamkat stor skada. Med hjälp av skyddsjakt kan vi istället hålla koll på stammen enligt de mål som vi slår fast. Utredaren Åke Pettersson anger även flera nya åtgärder som kan minska den illegala jakten. han föreslår till exempel att skilja mellan straffsatserna för medvetet dödande och försvar av tamdjur samt att kunna döma för förberedelse och försök till tjuvjakt. Att döma någon för ett brott som inte ännu är genomfört har jag i o f s lite svårt för men det skall bli intressant att diskutera.

I utredningen föreslås bland annat en ökad regionalisering av rovdjursförvaltningen
( lo, björn, varg och järv) samt att det införs ”toleransnivåer” för hur stora rovdjursstammarna kan vara i ett område, något som vi i moderaterna har kämpat för länge. En regional hantering av alla enskilda beslut har flera fördelar. En är att det går snabbare att få till stånd ett beslut där ett rovdjur ställer till skada. En annan är att samverkan med dem som drabbas blir enklare om avståndet till beslutsfattaren minskar. Acceptansen för rovdjurspolitiken kommer säkerligen att öka när besluten om hur många rovdjur markerna tål, fattas nära de som berörs.

måndag, december 03, 2007

Reklam ger mångfald och valfrihet i radio och tv!

Mitt inlägg i debatten rörande reklam i Tv och radio...

Anf. 139 ANNA BERGKVIST (m):
Herr talman! Kära lyssnare och kära riksdagskolleger! Det förslag som vi debatterar i dag handlar som sagt om annonstid i radio och tv. Förändringarna som föreslås i propositionen innebär att svenska bolag från och med den 1 februari 2008 ska få rätt att sända reklam i lika stor utsträckning som konkurrerande bolag som har valt att lägga sin verksamhet i andra länder och sända därifrån.
Förslaget innebär rent konkret att bolagen får sända reklam i högst tolv minuter per timme och att reklam får utgöra högst 15 procent av sändningstiden under ett dygn. Förslaget innebär också att den kommersiella radion får rätt att sända reklam enligt samma regler. De nu föreslagna förändringarna i propositionen kommer nu att stå i överensstämmelse med EU:s tv-direktiv.
Det är dock viktigt att poängtera att förslaget inte har uppkommit på grund av det nya tv-direktivet eftersom de krav som finns uppställda där är av minimikaraktär och i sig inte förhindrar att Sverige har strängare regler, vilket också Helene Petersson tog upp i sitt anförande.
Oppositionen anser att vi ska vänta med att göra förändringarna och invänta eventuella regelförändringar i EU. Vi menar dock att vi inte kan låta bli att göra förändringen bara för att EU i framtiden eventuellt kan komma att ändra sina regler. Den argumentationen håller helt enkelt inte. Den närmast kommande regelförändringen på detta område inom EU behöver vi inte invänta eftersom det förslaget inte innebär några förändringar jämfört med den nu debatterade propositionen.
Det råder hård konkurrens mellan olika kanaler. Att vi i Sverige har andra och hårdare regler för de kanaler som sänder från Sverige snedvrider konkurrensen och skapar drivkraft för programföretag, som kanske i första hand vänder sig till svenska tittare, att etablera sig utomlands. Det är mycket beklagligt att vi kanske på så vis går miste om och riskerar svenska jobb. Vi vill ge företag som har valt att etablera sig i Sverige samma förutsättningar som de företag som har valt att förlägga sin verksamhet utomlands och sända från ett annat land.
Den nuvarande lagstiftningen gör det också svårare att upprätthålla de svenska reglerna för alkoholreklam och reklam som riktar sig till barn – något som vi här i kammaren brukar sätta högt.
De svenska reglerna om tv-reklam kom till i en tid då medielandskapet såg annorlunda ut. Regelverket har förändrats många gånger sedan dess. Det är nu dags att förändra dessa regler igen när verkligheten i medielandskapet ännu en gång har sprungit ifrån den svenska riksdagen.
I dag når en oändlig mängd tv-kanaler från alla jordens hörn svenska tv-tittare. Det är en fantastisk utveckling som ger oss möjlighet att på ett helt annat sätt inhämta information och följa utvecklingen i andra länder med egna ögon och öron. Att vi har möjlighet att ta del av ett stort spektrum av tv- och radiokanaler och själva välja vad vi ska lyssna på ökar både valfriheten och mångfalden. Jag tror inte att detta hade varit möjligt i samma utsträckning utan möjlighet till reklamfinansierad radio och tv.
Herr talman! Med anledning av det som jag har anfört yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.

Anf. 140 HELENE PETERSSON i Stockaryd (s) replik:
Herr talman! Jag är inte förvånad över att Anna Bergkvist har den argumentationen. Om vi går tillbaka och tittar på de reservationer och motioner som har gällt annonstid i radio och tv vill ju Moderaterna inte ha några begränsningar alls. Ni vill till och med avskaffa EU-direktivet över huvud taget, enligt de tidigare motionerna.
Anna Bergkvist säger ett par saker som jag reagerade på och som inte riktigt är med sanningen överensstämmande.
Du säger att man kommer att följa tv-direktivet. Men tv-direktivet har några inslag som vi inte har i det svenska regelverket. Jag läser här att villkoren blir mer lika för de olika kanalerna, men att det fortfarande finns skillnader. Sponsringsmeddelande räknas exempelvis inte in i reklamgränsen i EU på det sätt som man gör i Sverige. I det nya tv-direktivet, som Anna Bergkvist och majoriteten inte vill invänta, föreslås att reklambegränsningen per dygn ska avskaffas. Det gör att de utlandssända kanalerna fortfarande kommer att kunna visa mer reklam.
Det här är inte något som vi vill ha. Vi kommer inte att yrka bifall till det bara för att reglerna blir bättre och bättre. Faktum är att det händer saker på tv-direktivets område. Det är ett av skälen till att vi tycker att vi kan avvakta med detta.

Anf. 141 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Det är mycket möjligt att det kommer att ske många förändringar på EU-planet inom det här området. Med tanke på det kommande ärendet är det uppenbart att detta är en bransch i stor förändring. Det är mycket möjligt att vi kommer att få göra förändringar i framtiden. Det kommer vi med all säkerhet att få göra. Det är inget som hindrar att vi gör det. Det är inte ett argument för att inte göra de förändringar som vi står inför nu för att göra det bättre för de svenska företag som har valt att etablera sig i Sverige. Jag tycker att det visar att vi ändå är villiga att följa gängse regler i EU. På så sätt kan vi stärka vår position när det till exempel gäller reklam som direkt riktar sig till barn samt den omdebatterade alkoholreklamen. Det kan stärka vår position och föra fram vår åsikt i EU. Det kanske kan påverka dem i en riktning som går mer åt vårt håll där vi har restriktivare regler.
I ditt anförande talade du om de undersökningar som har gjorts och att svenskar i gemen inte tycker om reklamavbrotten och inte tycker om reklam. Har man också ställt frågan om man är för valfriheten och mångfalden av tv-kanaler? Jag har svårt att se alternativet.
Är ni till exempel villiga att i stället subventionera de här kanalernas verksamhet med skattemedel? Jag tror att gemene man vill ha kvar mångfalden av tv-kanaler. Alternativet skulle i så fall vara att vi hade en tv-licens för de kanalerna också, om man ska gå medborgarna till mötes.

Anf. 142 HELENE PETERSSON i Stockaryd (s) replik:
Herr talman! Jag börjar med det sista. Undersökningar har visat att svenska folket är mer villigt att betala, och betala direkt, för sina tv-kanaler i dag. Det har också visat sig i annonskostnader kontra betalkanaler. Svenska folket ger ganska rejält med pengar för att få den här mångfalden. Jag tror nog att man är villig, men jag tror att man också är villig att betala själv i stället för via annonser.
Anna Bergkvist repeterade att vi kommer i ett bättre förhandlingsläge och i en bättre position när det gäller reklam riktad till barn eller alkoholreklam. Jag kan inte förstå varför vi skulle komma i en bättre position om vi närmar oss taket när det gäller detta. Det finns ju tvärtom större utrymme att använda mer tid till de här reklaminslagen. TV 3 har ju, eftersom de sänder från England, möjlighet att ha alkoholreklam i sin tv-sändning. De utnyttjar det också.
Allmänintresset måste väga tungt, anser vi. Här är så tydliga signaler överallt. Man vill ha en begränsning av det. Vi har haft domstolsförfarande där upphovsrätten har kränkts. Vilgot Sjöman vann i denna process för att han blivit kränkt i sin upphovsrätt.
Jag ser det som en konkurrensfördel att man kan jobba på annat sätt och minska reklamutbudet i tv. Jag tror att man faktiskt lockar tv-tittare till de kanaler som inte har så mycket reklam.

Anf. 143 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Jag tror att detta är det viktiga. Vi måste lägga makten hos dem som har förmåga att byta tv-kanal. Jag gillar att ha mångfald. Jag gillar att man kan betala via licens där man inte har någon reklam över huvud taget. TV 1000 och andra kanaler finansieras genom att man betalar en avgift varje månad. Vi har också reklamfinansierade kanaler.
Tittaren kan själv välja. Vilken kanal ska jag titta på? Ska jag köpa det här paketet, där jag får de kanaler där jag slipper se reklam över huvud taget eftersom de inte har några avbrott? Ska jag nöja mig med det paket som erbjuds från staten där jag betalar via tv-licensen? Ska jag välja att titta på de andra kanalerna där jag kanske får zappa med fjärrkontrollen när reklamen kommer mellan programmen? Jag kan också välja att inte titta över huvud taget.
Valfriheten och makten måste ligga hos tittarna. Det tycker jag är det viktigaste. Vi ska se till att det erbjuds en mångfald, inte en enfald.
Du nämnde att jag sade att vi får en bättre position. Det som jag kanske är mest rädd för är att om vi inte har konkurrensneutrala regler i Sverige finns risken att ännu fler programföretag väljer att flytta utomlands. Då har vi reklamen i alla fall. Vi stannar inte vid det spektrum som vi har i dag. Det finns i en framtid kanske fler kanaler som kan starta. De kanske förlägger sin verksamhet utomlands i stället.
Det finns också en möjlighet att om vi har konkurrensneutral lagstiftning i Sverige kan de som har valt att sända från ett annat land kanske välja att flytta hem och sända från Sverige i stället.
När vi diskuterar EU är det viktigt att visa på en kompromissvilja. Man är villig att ge och ta men argumenterar ändå bra för sin sak.

Anf. 144 MARIANNE BERG (v) replik:
Herr talman! Via Anna tog alliansen upp vad som är framställt i propositionen och vad vi har motionerat om från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Jag har en fråga till Anna: Varför inte invänta tv-direktivet? Varför snabba på hela processen så som man gör?
Med det vi har i dag kan vi arbeta åt andra hållet och försöka minska reklamtiden, inte utöka den. Varför arbetar man inte åt det hållet i stället, utan fortsätter att vilja utöka den?

Anf. 145 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Vad jag förstår har man gjort den bedömningen att med de förändringar i tv-direktivet som vi nu står inför sker det inga förändringar som påverkar detta. Därför kan vi besluta enligt den proposition som vi har i dag. Om det uppkommer fler förändringar i EU i framtiden finns det ju ingenting som hindrar att vi går tillbaka och tittar på detta.
Vår poäng är att vi genom att godta den här propositionen och anta de här förändringarna faktiskt ger de svenska företag som väljer att sända från Sverige en konkurrensneutral lagstiftning gentemot de programföretag som väljer att sända från andra länder men riktar sig till svenska företag. Det tycker jag är en viktig poäng eftersom jag är för konkurrensneutralitet.

Anf. 146 MARIANNE BERG (v) replik:
Herr talman! Jag har lyssnat på svaret. Det är bara att förlänga och fördubbla en process.
I ditt anförande sade du att hårdare regler snedvrider konkurrensen. Det är bara ekonomi och ekonomi. Måste man inte också värna om tv-tittarna? Tycker du, Anna, att den reklam som i dag avbryter programmen i tid och otid är något positivt för tv-tittaren?
Kan man på något vis ställa krav? Är det okej att man visar snedvridna bilder av människor, ideal och skönhet, alltså könscementerad reklam, som jag tidigare var inne på, i väldigt stor utsträckning? Tycker du att det är okej, eller har ni några andra tankar om att arbeta vidare med att försöka förbättra reklamen så att den verkligen får ett innehåll och inte bara är ett ytligt budskap och en mall som säger att om man är på ett visst sätt så är man inne, bra, vacker och fin? Har ni på något sätt tänkt arbeta åt det hållet, eller kommer vi att fortsätta att ha denna intetsägande typ av reklam?

Anf. 147 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Jag är den första att skriva under att jag gillar reklam ganska mycket. I går satt jag och kollade på tv. Jag har haft problem med vad jag ska ge min pojkvän i julklapp. Jag har inte haft en aning om det. Men det dök upp ett väldigt bra förslag på tv. Jag tänker inte nämna det och avslöja vad han får i julklapp. Men det tycker jag är ett tydligt och bra exempel på att reklam faktiskt kan vara bra och av godo. Det finns mycket reklam som inte på något vis är ytlig och så vidare.
Jag håller i och för sig med Marianne Berg om att vi har en jätteviktig uppgift att arbeta när det gäller viss normsättning i samhället. Men jag tror inte att vi löser detta i KU och med detta betänkande. I övrigt har vi en väldigt viktig roll att spela när det gäller förebilder och att tala om tolerans och så vidare. Det kanske inte är avgörande för huruvida man ska få sända reklam i tio eller tolv minuter. Jag tror inte att det spelar så jättestor roll. Men i övrigt har vi en väldigt viktig roll att spela just på det planet, det håller jag absolut med om. Men jag gillar reklam ganska mycket.

Vår politik ger snabbt genomslag...

I förra veckan debatterade jag reklam i radio och Tv i kammaren. Alliansens förslag, som röstades igenom, gick ut på att öka reklamen i radio och Tv för att på så sätt få en mer konkurrensneutral lagstiftning mot andra länder samt att kanalföretag som valt att sända från andra länder skulle få en morot till att plocka hem sin verksamhet igen. Redan i fredags gick Jan Scherman ut och bekräftade våra argument.


http://www.dagensmedia.se/
Scherman plockar hem
TV4 Fakta till Sverige

TV4 Fakta ska från och med i vår sändas från Sverige. De nya reklamreglerna gör att kanalen inte längre behöver sändas från Finland.
LÄS MER PÅ DAGENS MEDIA
Jan Scherman: Vi flyttar kanaler till länder med normala reklamregler
TV4s vd Jan Scherman lade sändningarna av TV4 Fakta i Finland på grund av att de svenska reklamreglerna inte harmoniserade med EU-reglerna. Men i och med det nya riksdagsbeslutet kan kanalen sändas från Sverige.

- Fördelen med att sända från ett annat land blir så mycket mindre tack vare de nya reklamreglerna. Det är en viktig förändring för oss så därför flyttar vi hem TV4 Fakta, säger Johan Kleberg, tf chef för TV4s nischkanaler.

De nya reklamreglerna påverkar dock inte utformningen av sponsorskyltar, som fortsätter att skilja sig från övriga Europa.

- Vi väljer ändå att flytta hem eftersom den nya lagstiftningen är ett så pass stort steg.

Flytten gör också att TV4 Fakta sänker sina kostnader.

- Det blir billigare att sända från Sverige eftersom vi ändå sänder så många kanaler från Stockholm. Istället får vi möjlighet att ytterligare investera pengar i tablån.

Flytten innebär också att utsändningspersonalen i Finland kan förlora sina jobb, i Sverige skapas istället några arbetstillfällen.

tisdag, november 27, 2007

Sossarna ljunger så att ....

Jag har viss förståelse för att socialdemokraterna tycker att det är jobbigt att de inte längre sitter vid makten. Nu är det helt plötsligt några andra som har fingrarna i deras syltburkar. Jag är dock förvånad över hur detta yttrar sig. Jag och mina allianskollegor från länet var igår inbjuden av LO att debattera mot socialdemokraterna. Jag hade väl förviso inga större förhoppningar om att omvända särskilt många av åhörarna men gick ändå dit med hopp om en bra och saklig debatt. Det blev det knappast. Tomas Eneroth som är socialdemokraternas förste man i länet lyckades med bedriften att få in fler lögner i sitt öppningsanförande än vad det fanns meningar. Skrämselpropaganda, historieomskrivningar och rena lögner verkar vara de vapen socialdemokraterna tar till i brist på engen politik och egna förslag. Det visade sig att Anna Fransson, socialdemokratiskt landstingsråd Kronoberg, använder sig av samma taktik i landstinget som s-kollegan Eneroth. Under måndagens allmänpolitiska debatt i landstingsfullmäktige ifrågasatte Anna Fransson varför den borgerliga alliansen börjat sälja ut röntgenplatser till försäkringsbolag. Enligt henne bidrar det till att skattefinansierade patienter får vänta längre i kö än vad de borde. Det visade sig att Anna Fransson helt och hållet saknade belägg för den kritik hon riktade mot den borgerliga majoriteten i landstingsfullmäktige under måndagen. Köerna till röntgenavdelningen på Växjö lasarett är korta och antalet försäkringspatienter man tar emot är bara omkring fem årligen. Frågan är när socialdemokraterna skall vakna till och inse att det är dags att tänka till själva, börja leverera och på ett konstruktivt sätt bedriva oppositionspolitik. Jag har förvisso inget emot om de inte kommer till skott om det inte hade varit för den oro och den vilseledande information som de sprider. Risken är att detta ökar på politikerföraktet och att missnöjesröstning vid nästa val blir större. Socialdemokraternas taktik riskerar på så vis att öppna upp för fler röster för Sverigedemokraterna.

torsdag, november 22, 2007

Jag talar på Viverk:s 60 års firande!

Pressinbjudan

2007 11 22

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot (m)
0705-723 900

Riksdagsledamot Anna Bergkvist talar på Viverk:s 60 års firande!

På fredagen den 23/11 besöker den moderate riksdagsledamoten Anna Bergkvist Viverk i Vislanda i samband med att företaget firar 60 år och har ”Öppet Hus”. Anna Bergkvist kommer att hålla ett anförande vid öppnandet av dagen om regeringens satsningar på miljö och småföretagande.

För mer info se bifogad PDF

Datum: Fredagen den 23 november
Tid: kl 10.30
Plats: Viverk AB, Olv. 25 VISLANDA
Tel. 0472 - 343 60För mer information
Ring Anna Bergkvist
0705-723 900

Välkommen!

måndag, november 19, 2007

Ännu en ledare för Röda khmererna gripen!

Efter trettio år åtals de ansvariga för Röda khmerernas terror i Kambodja. Ännu en ledare för de Röda khmererna i Kambodja har nu gripits. Khieu Samphan, statschef i Röda khmerernas regim i Kambodja på 1970-talet, greps på måndagen av den FN-stödda tribunalen som upprättats för att rannsaka de forna terrorledarna. Rättegångarna skall påbörjas nästa år. Jag anser att det är mycket bra att dessa männiksor ställs inför rätta och ställas till svars för de fasansfulla dåd som de begick mot mänskligheten. Röda khmerernas ledare Pol Pot avled redan 1998 men det är av stor betydelse att ställa andra höga ledare tills svars. Man räknar med att omkring två miljoner männiksor dödades eller svalt ihjäl under den tid då de Röda khmerena var vid makten. Deras politik och ideologi var en slags extrem maoistisk kommunism där männiksor tvingades sedan ur städerna och ut på den kambodjanska landsbygden. Tanken var att i jättelika kollektivjordbruk skapa ett nytt, utopiskt samhälle. Istället dog 1/4 av den Kambojanska befolkningen.

torsdag, november 15, 2007

Zlatan och Mikael Persbrandt har funnit varandra.Expressens Mats Olsson skriver: "Zlatan och Mikael Persbrandt har funnit varandra. Båda rör sig med samma övertygelse och självklara pondus inom sina yrken. På samma sätt som Zlatan intar en plan intar Persbrandt en scen, eller vilket rum han än går in i."
Jag önskar att de båda kunde hitta mig=)

Praktik på Ingelstads naturbruksgymnasium

I förra veckan gjorde jag praktik på Ingelstads Naturbruksgymnasium. En riktigt bra praktik där jag både mötte elever och lärare och fick vara med i det vardagliga arbetet med djurvården. Anledningen till att jag valde att besöka och praktiskera på just Ingelstads naturbruksgymnasium var för att få en bild av hur unga männiksor har för framtidssyn på svenskt jordbruk och djurskötsel. Under praktiken fick jag tillfälle att både vara med vid skötseln av vanliga svenska djur samt exotiska djur. Jag övervann min hästrädsla när jag fick ta hand om och rykta en ilsken brunstig gotlandsruss, fick köra häst och vagn ut i skogen för att ta hand om och samla in granris samt lära mig hur man handskas med ormar och ödlor. Praktiken var minst sagt händelsefull och jäkligt kul.Lite smått ilsken GotlandsrussUte på prommenad med två afrikanska dvärgåsnorHur man handskas med en majsorm


Ödlor av olika slag...

Utslaget i HD stärker äganderätten

Utslaget i HD stärker äganderätten

- Utslaget från Högsta domstolen kom som en mycket positiv överraskning. I detta fall handlar det inte om pengarna utan om principen. Det säger den moderata riksdagsledamoten Anna Bergkvist, från Kronobergs län

- Äganderätten är i regel ganska svag i Sverige men i och med denna dom stärks äganderätten något. Detta är mycket positivt och jag som arbetar mycket med ägandefrågor anser nu att det är hög tid för att ta upp frågan om expropriering och ersättning till markägaren för en grundlig genomgång.

- Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Någon allmän översyn av reglerna har inte skett. Med den bakgrunden finns all anledning att göra en utvärdering av hur reglerna fungerar och om de, allmänt sett, leder till rimliga och rättvisa resultat för den enskilde. Jag anser därför att en genomgripande översyn av expropriationslagen bör genomföras för att undersöka möjligheterna till att det offentliga ersätter den enskilde marknadsmässigt vid expropriering, något som jag tog upp i en motion redan förra året i riksdagen.

- För att mildra verkan av en expropriering anser jag också att regeringen bör överväga att ersättningen blir skattebefriad. Det är inte mer än rimligt att den som tvingas realisera en tillgång också hålls fri från beskattning, avslutar Anna Bergkvist

Bakgrund: Förra veckan kom ett utslaget i HD som gav bröderna Andersson i Bålsta rätt till ersättning för intrånget med en ledning i skogen. Striden påbörjades för sju och ett halvt år sedan när Vattenfall och Svenska Kraftnät fick ledningsrätt för att hänga upp en extra kabel i en av kraftledningarna. Det krävdes ingen extra mark för kabeln, men bröderna ansåg ändå att det var ett intrång och tog rättslig strid mot lantmäteriet för att få ersättning. Drygt fyra år senare (i förra veckan) kom HD med utslaget och ändrar därmed praxis för ersättningar i sådana här fall.

Artikel i Smålandsposten - var finn(s) er jobbpolitik?

Socialdemokrater, var är er jobbpolitik?

Förmodligen är den viktigaste frågan i den svenska politiken det kommande året om fler ska in på arbetsmarknaden, eller inte. Socialdemokraterna har lagt sitt budgetförslag och skillnaden mellan Alliansen och oppositionen är mycket tydlig. Alliansens politik för att skapa jobb står mot socialdemokraternas politik för höjda bidrag. Uppgivenheten är tydlig och socialdemokraternas svek mot de som hoppas på ett jobb kan inte bli tydligare.

I sin budget tar socialdemokraterna avstånd från alliansens politik vilket också innebär att de också tar avstånd från de jobb som vår politik skapar. Om socialdemokraternas fick bestämma skulle uppskattningsvis 60 000 färre jobb skapas det kommande året. Vill någon socialdemokrat förklara vilka det är som inte ska få ett jobb?

Den ekonomiska politik som Alliansregeringen för är ansvarsfull, och ett resultat är att utanförskapet minskar i snabb takt. Ser man tillbaka på det gångna året minskade totalt sett utanförskapet med 149 000 personer. Det har varit all-time-high i antalet sysselsatta. Det har inte varit fler jobb anmälda till arbetsförmedlingen på flera decennier. Antalet arbetade timmar ökade mer i september än någonsin tidigare. De jobb som nu kommer är till övervägande del tillsvidareanställningar och är jämnt fördelade mellan män och kvinnor.

Förra mandatperioden, när socialdemokraterna satt vid makten, fick vi 140 nya förtidspensionärer om dagen. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde för ett år sedan har över 400 personer om dagen lämnat utanförskap och istället fått ett jobb att gå till. Utöver den ekonomiska vinsten så blir de en del av en en arbetsgemenskap att känna trygghet i och får tryggheten i en lön att leva på. Det är resultatet av en politik som prioriterar kampen mot utanförskapet och använder högkonjunkturen för att genomföra nödvändiga och långsiktiga reformer. Mot det står socialdemokraterna med högre ersättningar, högre arbetslöshet och mer programåtgärder och trixande med siffror. Det är en politik för orättvisa, utslagning och utanförskap. I sin budget tar socialdemokraterna bort mycket av det arbetsutbudsstimulerande och väljer kortsiktig stimulans av ekonomin vilket riskerar att leda till överhettning och inflation. Till det kommer kraftiga skattehöjningar för dem som jobbar. Socialdemokraterna kallar dem som får höjd skatt med 300- 400 kr i månaden för höginkomsttagare, vi kallar dem lokalvårdare, förskollärare, metallarbetare, poliser och sjuksköterskor.

Men värst av allt är ändå jobbsveket. Socialdemokraterna tar bort allt som utomstående betraktare menar ger jobb, och de ersätter det med ingenting. Fredrik Reinfeldt ställde en fråga till Mona Sahlin i höstens partiledardebatt men utan att få något svar - nu ställer vi samma fråga till länets tre S-ledamöter istället. Var är jobbpolitiken? Vad är det ni föreslår som ska ge jobb till de många människor som står utanför?

Anna Bergkvist (m)
Karin Nillsson (c)
Katarina Brännström (m)
Eva Johnsson (kd)
Riksdagsledamöter

Zlatan - say no more!


torsdag, november 01, 2007

En vecka med prao...Sista dagen med min praoelev Sara Ottosson. Har varit en riktigt rolig och lärorik vecka både för Sara och för mig. Fler riksdagsledamöter borde ta emot studenter då det ger oss alla en möjlighet att reflektera över vårt uppdrag. dessutom är det ett mycket bra tillfälle att skapa en närmare relation med en ung människa, få en inblick i hur det är att gå i en svensk gymnasieskola, vilka problem man tampas med och hur man ser på framtiden. Information som inte kan inhämtas på annat sätt än genom djupare samtal och diskussion.

onsdag, oktober 31, 2007

Burmesiska buddhistmunkar tågar igen

Kom precis från ett möte med riksdagens nystartade burmanätverk där Aung Moe Zaw, partiordförande i DPNS Democratic Party for a New Society, höll ett anförande om situationen i Burma. Vi talade om vad som har hänt den senaste tiden och på vilket sätt som vi i omvärlden kan ge vårt stöd. Samtidigt möttes vi av den glädjande nyheten att burmesiska munkar återigen tågar på gatorna i Pakokku. Ännu lever hoppet om demokrati! Jag kommer att följa utvecklingen i Burma med spänning och förväntan och jag hoppas verkligen att de demokratiska krafterna i Burma och i omvärlden lyckas samla sig och segra den här gången. Den svenska regeringen bör fortsatt verka för skarpare sanktioner från EU samt pressa Indien och Kina till att påverka den Burmesiska regimen i en demokratisk riktning.

Utslaget i HD stärker äganderätten!

Pressmeddelande

Anna Bergkvist
0705723900

Utslaget i HD stärker äganderätten!
Bakgrund: Förra veckan kom ett utslaget i HD som gav bröderna Andersson i Bålsta rätt till ersättning för intrånget med en ledning i skogen. Striden påbörjades för sju och ett halvt år sedan när Vattenfall och Svenska Kraftnät fick ledningsrätt för att hänga upp en extra kabel i en av kraftledningarna. Det krävdes ingen extra mark för kabeln, men bröderna ansåg ändå att det var ett intrång och tog rättslig strid mot lantmäteriet för att få ersättning. Drygt fyra år senare (i förra veckan) kom HD med utslaget och ändrar därmed praxis för ersättningar i sådana här fall.

- Utslaget från Högsta domstolen kom som en mycket positiv överraskning. I detta fall handlar det inte om pengarna utan om principen

- Äganderätten är i regel ganska svag i Sverige men i och med denna dom stärks äganderätten något. Detta är mycket positivt och jag som arbetar mycket med ägandefrågor anser nu att det är hög tid för att ta upp frågan om expropriering och ersättning till markägaren för en grundlig genomgång, menar Anna Bergkvist (m) riksdagsledamot från Kronobergs län.

- Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Någon allmän översyn av reglerna har inte skett. Med den bakgrunden finns all anledning att göra en utvärdering av hur reglerna fungerar och om de, allmänt sett, leder till rimliga och rättvisa resultat för den enskilde. Jag anser därför att en genomgripande översyn av expropriationslagen bör genomföras för att undersöka möjligheterna till att det offentliga ersätter den enskilde marknadsmässigt vid expropriering, något som jag tog upp i en motion redan förra året i riksdagen.

- För att mildra verkan av en expropriering anser jag också att regeringen bör överväga att ersättningen blir skattebefriad. Det är inte mer än rimligt att den som tvingas realisera en tillgång också hålls fri från beskattning, avslutar Anna Bergkvist

tisdag, oktober 30, 2007

Praktik i Riksdagen

Under denna veckan kommer jag att ha ännu en praktikant hos mig i riksdagen. Sara Ottosson från Ryssby i Kronobergs län. Skall göra mitt bästa för att Sara får en intressant och spännande praktik. Det är alltid lika kul att ta emot en praoelev och jag minns själv hur viktigt och roligt det var att praktisera. Själv var jag hos polisen och Tingsrätten under min praktik på gymnasiet. Jag hade allvarliga funderingar på att bli polis eller jurist när jag gick på gymnasiet. Nu blev jag ju inget av dem men vem vet sara kanske blir nästa riksdagskvinna från Kronobergs län. Nedan ser ni hennes första pressmeddelande...


Pressmeddelande

Sara Ottosson
0730207857
ottossonsara@hotmail.com

Anna Bergkvist
0705723900
anna.bergkvist@riksdagen.se

Sara Ottosson på Sunnebogymnasiet praktiserar på Riksdagen!

Sara Ottosson från Ryssby gör denna vecka sin praktik på Riksdagen hos länets riksdagsledamot Anna Bergkvist (m). Under vecka 44 så kommer Sara att vara hos Anna för att lära sig både hur riksdagen fungerar och se en riksdagsledamots vardag. Hon kommer att delta i möten med Anna och kunna följa nästan alla delar av riksdagsarbetet.

Sara kommer att vara med på Konstitutionsutskottets sammanträden, träffa JO, riksdagens ombudsmän, delta i ett lunchseminarium som rör Burmas situation samt göra besök i riksdagsbiblioteket för att få en föreläsning om riksdagens historia.

- Jag tycker att det skall bli oerhört spännande och intressant. Jag hoppas på att få veta mer och få en större förståelse för hur vårt demokratiska system är uppbyggt. Politik har alltid intresserat mig och kanske kommer detta få mig att aktivera mig mer konkret.

För mer information ring eller maila gärna Sara Ottosson på 0730207857 ottossonsara@hotmail.com

En oberoende Lotteriinspektion!

Stämman fattade helt klart ett beslut i rätt riktining i helgen. Nu gäller det att spänna bågen ytterligare och driva igenom frågan i Riksdagen också. Det är dock viktig att även få med andra aspekter när man talar om spelfrågan än enbart spelmonopolet. Jag och Anna König Jerlemyr motionerade om en oberoende lotteriinspektion nu i höstas. Motionen handlar helt enkelt om maktdelning och att lotteriinspektionen inte bör sitta i Anders Borgs knä.

Motion till riksdagen 2007/08:m1701 kh
av Anna Bergkvist och Anna König Jerlmyr (m)
En oberoende Lotteriinspektion

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Lotteriinspektionens oberoende ställning.

Motivering
AB Svenska Spel bildades 1997 genom en sammanslagning av de två statliga bolagen Tipstjänst och Penninglotteriet. AB Svenska Spel är en koncern, där moderbolaget är Svenska Spel med dotterbolaget Casino Cosmopol AB. AB Svenska spel är ett helstatligt ägt bolag.

AB Trav & Galopp bildades 1974 och är det organ som sköter om spel på hästtävlingar i Sverige. ATG ägs tillsammans av Svenska Travsportens Centralförbund (STC) och Galoppförbundet (SG). Verksamheten regleras av ett avtal mellan ägarna och staten. Avtalet ger staten rätt att tillsätta hälften av styrelsemedlemmarna inklusive styrelsens ordförande. Bolaget är med andra ord kontrollerat av staten.

År 2005 gav överskotten i de båda bolagen närmare 4,7 miljarder kronor direkt till statskassan. Kontrollorgan för dessa bolag är Lotteriinspektionen i Strängnäs, som även den står under statlig kontroll. Lotteriinspektionens placering underlydande finansdepartementet uppfyller inte en modern maktfördelningsprincip. Detta medför att Lotteriinspektionen bidrar till att skapa en struktur som leder till osäkerhet och därmed långsiktigt är negativ för medborgaren, näringslivet och samhället. Frågan om Lotteriinspektionen i första hand är lojalt mot Finansdepartementet eller medborgarna kommer alltid att hägra. Genom att hitta en annan modell som säkerställer maktdelningen så kan denna misstanke göras mindre.

Att finansdepartementet direkt kontrollerar alla led i spelandet i Sverige och samtidigt åtnjuter stora intäkter är olämpligt. Risken att misstanken om att den lagstiftning, verksamhet och tillsyn man väljer snarare styrs av statsfinansiell hänsyn än om hänsyn till konsumenterna.

En huvudsaklig målsättning med maktdelning är att motverka despotism och att verka för nationell maktbalans, genom ett samhällsfördrag. Detta fördrag bör alltid sätta särintresset, exempelvis Svenska spels intäkt för dess ägare staten, under en autonom kontroll. Ju mer autonom Lotteriinspektionen är desto trovärdigare är också dess granskning.

Spelfrågan är på gång att vända!

”Spelfrågan är på gång att vända!”

Bakgrund: I samband med Moderata samlingspartiets partistämma i helgen så beslöts om en rad ändring i frågan om spel i Sverige. Stämman valde att gå på en mer liberal linje än partistyrelsens. Bland besluten som fattades var att Lotteriinspektionen skall bli självständigare, och att Svenska spel skall säljas.

- Det är mycket viktigt att skilja lotteriinspektionen från Finansdepartementet. Risken finns alltid att det uppstår tvivel om Lotteriinspektionen mest värnar departementets intressen, eller folkets. För oss moderater är maktdelning viktigt och det är också huvudskälet till att jag redan tidigare motionerat i frågan i riksdagen. Stämman visade både att det är en viktig fråga för moderaterna, och för mig är det viktigt att vara med och hjälpa till med förändringen av moderaterna.

- Spelfrågan har engagerat mig länge. Länge har frågan kännetecknats av hyckleri, där staten tjänar mycket stora pengar men i stort lämnar de spelberoende vind för våg. Jag motionerade i riksdagen om att förbättra vården av de spelmissbrukare som finns. Särskilt som den statliga marknadsföringen av spel är så intensiv är det viktigt att vi har effektiv vård av de som förlorar kontrollen.

- Varje gång jag kan vara med och forma en fråga känns som en framgång. Men denna gång är det extra roligt eftersom det är en fråga som jag har brunnit så för. Och det känns som det verkligen finns medvind nu. Jag hoppas bara att jag kan få riksdagen att stödja mina motioner i frågan också avslutar Anna Bergkvist

torsdag, oktober 18, 2007

Studiebesök på Håks gård på Öland


Söder om Mörbylånga på Öland hittar man Håks Gård som jag besökte i förra veckan. Ett mycket intressant besök då vi talade både om en företagares möjligheter, lantbrukarens villkor och möjligheterna till Gårdsförsäljning av alkohol.

Gården i Beteby har anor sedan 1700-talet. Eva som jag träffade är den 6.e generationen jordbrukare som nu har gått från att odla spanmål till att odla vin och kryddor.

Jag träffade även en annan vinodlare, Helén Eriksson Sköld, som också håller till på Öland. hennes vingård ligger mer norrut på ön och heter Västa Sörby Vingård. jag rekommenderar verkligen ett besök på dessa gårdar om ni har vägarna förbi Öland. Förhoppningsvis kommer vi inom en snar framtid ha möjlighet till både vinprovning och att köpa vinet på plats när vi gör besöket.

Med mig på besöket var även Kent Ingvarsson som är moderat kommunalråd i Mörbylånga samt deras informatör på kommunen Jonas Tenje.

Läs mer om deras verksamhet på: http://www.haksgard.se/ och
http://www.vinguru.com/

Min förhoppning är att vi i Sverige tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Tyvärr förhindrar det svenska alkoholmonopolet försäljning av alkohol på andra ställen än just på systembolaget. Den i andra länder vanliga marknadskanalen där gårdens egen produktion säljs på plats är således inte möjlig i Sverige. Detta är beklagligt och en stor förlust för den svenska landsbygden. Gårdsförsäljning av öl och vin är en självklarhet ute i Europa och det är inte mer än rimligt att våra lokala producenter har samma möjlighet att marknadsföra sig och konkurrera på samma villkor som dem i övriga Europa. Att tillåta gårdsförsäljning av till exempel vin skulle öppna möjligheterna för småproducenterna att få avkastning för sina varor. Möjligheterna att kombinera tillverkning av vin, gårdsförsäljning, visningar, restaurang och boende skulle vara en injektion som turistnäringen så väl behöver.

Förhoppningsvis kommer dock Eskil Erlandsson att ändra på detta under mandatperioden. Det vore ju extremt konstigt om inte vi i Sverige skulle kunna tillåta en sådan sak som är naturligt i övriga världen.

Pressmeddelande Kronoberg först ut med fritt Val av hjälpmedel!


Pressmeddelande
Kronoberg först ut med fritt Val av hjälpmedel!

 
Kronoberg är ett av de tre landsting i Sverige som har fått möjligheten att vara med i en treårig försöksverksamhet av Fritt Val av hjälpmedel för personer med funktionshinder. Försöksverksamheten syftar till att pröva hur den enskilde kan ges ökad möjlighet att själv välja hjälpmedel.

Detta är ett mycket viktigt steg i processen att individanpassa vården.  Jag är övertygad om att detta försök kommer att öka livskvaliteten för den enskilde och att användbarheten av hjälpmedel därmed kommer att öka, menar Suzanne Frank.

Genom större valfrihet av hjälpmedel utanför landstingens och kommunernas sortiment kan personer med funktionsnedsättningar få ökad makt att själva få välja det hjälpmedel som är anpassat efter dennes individuella behov. Det kan i sin tur bidra till dels en utveckling som förbättrar såväl kvalitén som effektiviteten i utbudet av hjälpmedel men även att kostnaden kan bli lägre när brukaren ges större möjligheter att utnyttja sin sakkunskap, menar Anna Bergkvist.

Ett valfrihetssystem innebär ökat inflytande för den enskilde och kan dessutom bidra till ökad konkurrens mellan olika företag som har möjlighet att prova ut och erbjuda lämpliga hjälpmedel utifrån den enskildes önskemål, menar Suzanne Frank.

Att Kronobergs län får denna möjlighet är extra positivt då detta på sikt kan leda till att nya företag som sysslar med produktutveckling av nya hjälpmedel etablerar sig och expanderar i länet. På sikt hoppas jag att Sverige blir världsledande inom hjälpmedelsbranschen och ett exportland i frågan, avslutar Anna Bergkvist.

tisdag, oktober 16, 2007

Motion angående en utredning i Madisons anda


Nedan finner ni en av mina motioner som jag lämnade in nu i höstas. Motionen handlar helt enkelt om att vi bör likt USA grundlagsskydda möjligheten för riksdagsledamöterna att höja sina egna arvoden under mandatperioden. Anledningen till detta är att ledamöterna skulle kunna dela upp statskassan mellan sig om de så önskade. I USA är detta omöjligt och mitt förslag är helt enkelt att utreda frågan om den svenska grundlagen inte borde innehålla en paragraf som liknar det 27:e tillägget till den amerikanska konstitutionen. Historien om hur det amerikanska tillägget till konstitutionen kom till är dessutom en ganska kul historia.

Utredning i Madisons anda

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att efterlikna det amerikanska grundlagsskyddet.

Motivering
Den amerikanska konstitutionen är en av världens äldsta gällande skrivna grundlagar. Den antogs av ett konstitutionskonvent i Philadelphia och började gälla fjärde mars 1789 efter att det ratificerats av representanterna för befolkningen i respektive delstat.

När den amerikanska konstitutionen förändras görs ändringarna i form av tillägg till konstitutionen som ratificeras i särskild ordning av delstaterna. Det finns för närvarande 27 tillägg. Det senaste tillägget föreslogs ursprungligen av James Madison, då medlem i representanthuset för delstaten Virginia, och senare USA:s fjärde president, till den första kongressen i september 1789. Förslaget var det andra av tolv förslag som var tillägg till konstitutionen. Mellan 1789 och 1791 ratificerades tio av Madisons förslag. Dessa tillägg blev det som idag kallas the Bill of Rights. Det andra förslaget stöddes endast av sex av de ursprungliga tretton delstaterna, och det stöddes därmed inte av tillräckligt många för att träda i kraft.

Madisons förslag föll därefter i glömska fram till 1982 när Gregory Watson, assistent i Texas delstatsparlament, startade en rörelse att ratificera det vilande förslaget till tillägg. Knappt tio år senare inkorporerades förslaget i den amerikanska konstitutionen sedan Alabama som den 38:e delstaten ratificerat tillägget den femte maj 1992. Det hade då gått mer än 202 år sedan James Madison hade lagt det ursprungliga föreslaget.

Det 27:e tillägget till den amerikanska konstitutionen lyder:

”No law, varying the compensation for the services of the Senators and Representatives, shall take effect, until an election of Representatives shall have intervened.”.

Den amerikanska samhällsordningen har visat sig framgångsrik och det kan därför finnas anledning att återkommande studera dess konstitution och fundera på vad som kan inkorporeras i den svenska grundlagen. Den sittande grundlagsutredningen arbetar med frågan om hur den svenska grundlagen skall förändras. Detta är därför ett utmärkt tillfälle att utreda frågan om den svenska grundlagen inte borde innehålla en paragraf som liknar det 27:e tillägget till den amerikanska konstitutionen.

De ständiga debatterna om ersättningen till riksdagsledamöter visar att detta är en fråga som många i Sverige intresserar sig för. Riksdagsledamöterna fattar i princip beslut om sina egna arvoden. Teoretiskt sett så kan ledamöterna fördela all statlig egendom mellan sig som en engångssumma.

På samma sätt så skulle det gå att föreställa sig att en riksdagsmajoritet skänker eller på annat sätt avyttrar egendom till en till sig närstående organisation.

Väljarna bör därför ges möjlighet att påverka frågan genom att låta det bli en del av valdebatten, och riksdagsledamöterna bör ges möjlighet att ta ansvar för nivåerna. En sådan debatt skulle vara nyttigt för förtroendet för riksdagsledamöter och riksdagen som institution.

Det vore önskvärt att regeringen ser över frågan om hur ovan nämnda förslag kan inkorporeras i den svenska grundlagen.

Stockholm den 4 oktober 2007

Anna Bergkvist (m)

Pressmeddelande Hantering av stormfällda träd

Pressmeddelande

Hantering av stormfällda träd

De moderata riksdagsledamöterna Maria Plass och Anna Bergkvist har väckt en motion kring hanteringen av stormfällda träd i de statliga naturreservaten. I motionen yrkas det på en översyn kring reglerna för naturreservaten.

Bakgrunden till motionen är att privata skogsägare åläggs att snarast rensa upp stormfällda träd i sina marker för att på så sätt minimera riskerna med skadedjur som granbarkborren. Problemet är, enligt motionärerna, att samma regler inte gäller för naturreservaten, vilket ger att stormfällda träd inom naturreservaten kan utgöra en barnkammare för granbarkborren. Detta kan föra med sig att granbarkborren svärmar till friska träd, både inom naturreservaten och till närliggande privatägd skog.

Motionärerna menar vidare att det är positivt att staten, enligt budgetmotionen 2008, ska expropriera mark till naturreservat i mindre utsträckning än tidigare. Detta borgar för att de privata skogsägarna i större utsträckning får bibehållet ansvar för skogen och den biologiska mångfalden. För att finna starka incitament för att detta görs på bästa sätt behövs dock åtgärder mot spridning av skadedjur från naturreservat.

Motionen i sin helhet finns på riksdagen.se

onsdag, oktober 03, 2007

Imorgon SerbienImorgon beger jag mig till Serbien, Belgrad, på studieresa. Ska bli riktigt spännnade och förhoppningsvis både lärorikt och kul. Jag har aldrig varit i Serbien så det skall även bli roligt att uppleva ett nytt land och lära känna Belgrad lite. Schemat är fullspäckat med en massa intressanta besök och möten. Vi kommer bland annat att träffa serbiens energiminister Aleksandar Popovic för att diskutera energi och miljöfrågor. På programmet står även ett möte med Dusan Prorokovic som är statsekreterare för Kosovo. Vi kommer även att träffa representanter från moderaternas systerparti. EU-inträdet och Kosovofrågan antar jag kommer att vara högaktuella frågor att diskutera.

Mer om hur det gick när jag kommer hem...

Eftersnack den 2/10

Jag medverkade i Eftersnack Smålandsnytt den 2 oktober. Lite annorlunda intervju, inte så politisk utan mer lära känna Anna Bergkvist upplägg på det hela. Jag tycker dock att det var kul. För den som är nyfiken finns programmet på webben. http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=72836&lid=puff_900297&lpos=extra_4

Tre fantastiska studiebesök på lovande företag

I måndags var jag på tre riktigt bra studiebesök hemma i Kronoberg. Jag besökte McDonalds - Norremark i Växjö, Henjo Plåtteknik AB i Ljungby och Bünger AB. Tre företag som skiljer sig ganska mycket åt men som har problem och möjligheter som förenar dem.

McDonalds är ett otroligt viktigt företag på många sätt, inte minst berikar de vårt samhälle med goda hamburgare. Företaget spelar en enormt viktig roll för våra ungdomar och för att minska ungdomsarbetslösheten. Tomas Johansson som ser fram mot en sänkning av arbetsgivaravgiften och kommer helt klart att anställa fler ungdomar när förslaget går igenom. Tomas vittnarom att samarbetet med arbetsförmedlingen har blivit betydligt bättre och att den personliga matchningen fungerar bättre.

Vid besöken både på Henjo och Bünger togs problematiken med arbetsmarknadslagstiftningen upp, turordningsreglerna och LAS. Problemet är på intet sätt vägen in och att anställa utan vägen ut. Lagstiftingen ställer till stora problem om företaget gör en felrekrytering. När man balanserar på marginalen måste alla spelare fungera annars riskerar hela företaget att gå omkull.

Ett annat stort problem som togs upp främst av Henjo men som många andra företag i regionen har vittnat om är den stora rekryteringsproblematiken. Arbetslösheten är helt enkelt så pass låg i Ljungby att det inte finns folk i omlopp att rekrytera för vissa arbeten, främst skickliga montörer, svetsare och operatörer. De berättade även om ett spännande projekt där de planerar tillsammans med andra företag i bygden att åka ner till Malmö Rosengård och anordna en jobbmässa för att försöka att rekrytera arbetskraft, erbjuda jobb och boende i Ljungby för arbetslösa i Rosengård. Jag tror att rekryteringsproblematiken kommer att vara ett stort problem även i framtiden. Det är uppenbart att vi i Sverige behöver få in fler människor som vill arbeta. Arbetskraftinvandring är den rätta vägen tror jag.

Studiebesök Bünger AB i Alvesta Karin Bünger

Studiebesök på Henjo Plåtteknik AB i Ljungby Sven Bodevind
www.henjo.se
Studiebesök på McDonalds - Norremark Växjö vd Tomas Johansson, Eilon Fransson Svensk Näringsliv och Katarina Brännström(m) riksdagsledamot

tisdag, september 25, 2007

Motionstider i Riksdagen!


Fram till det 5/10 är det allmän motionstid i riksdagen. Alla ledamöter har möjlighet att lyfta fram sina hjärtefrågor. Kanske inte alla i majoriteten som tycker att detta är den allra viktigaste sysselsättningen att ägna sig åt men jag tycker ändå att det finns en helt klar poäng med att skriva motioner. Jag vet att samtliga av mina motioner kommer att avslås men det ger mig ändå en möjlighet att lyfta en viktig fråga och argumentera för min sak. Vem vet, kanske någon på regeringskansliet som nappar på mina idéer. Jag mottar även bra frihetliga icke konstandsdrivande motionsidéer från andra så det är bara att maila mig om uppslag.
anna.bergkvist@riksdagens.se

100 000 burmeser demonstrerar


Uppemot 100 000 burmeser demonstrerar just nu i Burmas största stad Rangoon, uppger nyhetsbyrån AFP och hänvisar till ögonvittnen.
Bild Ekot

Gooo Burma!


Idag går mina tankar till frihetskämparna i Burma. Deras mod är fantastiskt! Önskar verkligen att det fanns något mer konkret som jag kunde göra för att visa mit stöd för dem. Kampen för frihet visar sig ännu en gång vara enormt stark trots att utgången är oviss och precis vad som helst kan inträffa. Förra gången, 1988, slutade det hela i ett fruktansvärt blodbad. Ännu en gång har militären riktat hot mot munkarna och övriga demonstranter. Frågan är hur långt militärjuntan är villiga att gå för att bibehålla makten. Jag tror dock att det kommer att gå vägen den här gången. Förhoppningsvis är tillräckligt många ögon riktade mot Burma den här gången så att militären inte bemöter demonstranterna med maskingevär igen. Hoppet lever! Gooo Bruma!

fredag, september 14, 2007

Åland... många politikers våta dröm


igår besökte jag Åland tillsammans med delar av konstitutionsutskottet. Jag såg fram mot besöket innan avfärd men jag måste säga att det blev bättre än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig.

Åland är verkligen ett märkliglit ställe. Vackert och naturskönt såklart men också en verkligt unik skapelse rent politiskt och konstitutionellt. Säkert en våt dröm för många politiker... Med egen flagga, egna frimärken och självstyre kan jag tänka mig att många känner sig lite sugna.

Ca 27 000 mäniksor bor på Åland. Det finns 3000 förtroendevalda. Bara detta är ju helt otroligt och en smula sjukt. Man kan jämföra ön med min gamla hemstad Värnamo. Jag är glad för att det inte finns lika många förtroendevala där.

Lilla lilla Åland besår av 16 kommuner. Den minsta kommunen har 150 invånare. Dessa kommuner har beskattningsrätt???

Det finns inga riktiga partier i vår mening utan alla är politiker är personvalda. Ingen partipiska således vilket vore skönt att slippa å andra sidan handlar det nog rätt mycket om bypolitik.

Skatten är jämfört med Sverige lite lägre. Ekomomin på Åland är dock mycket bra och de har egentligen problem med vad de skall göra av alla pengar. Det skulle gå alldeles utmärkt att sänka skatten rejält. men det gör men inte....?

Utjämningssystemet från Finland innebär att Ålänningarna får tillbaka extremt mycket av den staliga skatten som betalas in (av de som tjänar relativt bra) av ålänningarna.

De talar svenska och kulturellt och traditionellt ser de sig mer som svenskar än som finnar. Åland tillhör Finland men har självstyre sedan 1921. Bara självstyret måste trigga igång en och annan politiker. Tänk att ha en egen liten stat att styra över. Nu får de ju i o f s inte bestämma över allt själva. När det gäller utrikespolitik försvar, domstolarna, tullen osv så lyder de under finsk lag. Men ändå... ålänningarna har behörighet att själva stifta lagar om hälso- och sjukvård, polisväsendet, näringsliv, radio och television, undervisning, kultur och trafik.

De har gått med i EU men omfattas av en uppsjö av undantag. Man kan säga att de vill både ha och äta kakan. (Som svensk är jag dock rätt nöjd över att jag kunde ha köpt skattefri sprit i taxfreebutiken vid hemresan.)Den killen/tjejen som var med och förhandlade med Bryssel vid Finlands inträde i EU mste dock ha varit ganska duktig.

Offentliga sektorn är det största arbetsgivaren, färjetrafiken den andra. Arbetslösheten ligger på 2.4 %.De har ett eget sjukhus, flera bibliotek, massor av museum, 25 grundskolor, gymnasium, högskola, egen radio (offentligt ägd) och Tv (offentligt ägd) samt två dagstidningar ...

Ålänningarna ter sig riktigt protektionistiska, de är inga frihandelsvänner direkt. Som icke Ålänning har man nämligen inte rätt att starta upp näringsverksamhet på ön. äga mark eller bygga hus. Det har dock blivit enklare att bli ålänning och därmed på rösta, äga mark osv.

Om jag var åländsk politiker skulle jag sänka skatten riktigt mycket, öppnat upp ön för näringsliv och frihandel. Lagt ut sjukvård, radio, tv, museum och utbildning för privatisering samt slagit samman de 16 kommunerna till 1. Till att börja med...

1-års manifestation och Fest!


På lördag firar Alliansen 1-års kalas i Växjö. Jag kommer att hålla ett tal på stan och sedan blir det fest på kvällen. Alla ni som befinner er i de småländska skogarna är varmt välkomna!

Lördagen den 15 september är det 1 år sedan Alliansen vann valen till riksdag, landsting och kommun

Det firar vi med en manifestation på dagen följt av en fest på kvällen. Det är viktigt att vi är så många som möjligt i manifestationen, som blir med balonger, men inga plakat. Vi kommer att ha en orkester som livar upp stämningen ytterligare. Vid Quidings kommer alla 4 allianspartier att ha tält..

Tider att notera:
10.15   Samling på Oxtorget
10.30   Avmarsch
10.45   Appell av Riksdagsledamot Anna Bergkvist
11.00   Korta appeller av företrädare för M, C, KD och FP i Växjö kommun
13.00   Slut

Festen hålls i Företagarnas lokal i hörnan av Norrgatan och Linnégatan.
Tid:    19.00
Pris: 150 kr
I priset ingår mat och bordsvatten.
Antalet platser är begränsat och därför gäller först till kvarn
Anmälan görs till Andreas Ekman, [ mailto:acekman@hotmail.com ]acekman@hotmail.com eller Edwart Oguz, [ mailto:Edwart.Oguz@moderat.se ]Edwart.Oguz@moderat.se

Välkomna.

 

onsdag, september 12, 2007

Lysande lösning med Ljungby BB


Frågan om Ljungby BB har varit en het och infekterad fråga en längre tid nu. Socialstyrelsen tvingade landstingsledningen att stänga BB i Ljungby då de inte längre kunde garantera den medicinska säkerheten. Ljungbyborna blev självklart mycket besvikna över detta bittra slut men nu finns en annan lösning inom räckhåll.

Igår träffades politiker från landstinget och kommunpolitiker från den västra delen för att diskutera frågan på nytt. Nu verkar det som om hela Ljungby lasarett kan komma att läggas ut på entreprenad. Det är i alla fall vad den borgerliga landstingsalliansen tillsammans med kommunledningen i Ljungby föreslår.

Moderaterna föreslog i en motion redan för sju år sedan att Ljungby lasarett kan bolagiseras. Men sedan dess har partiet inte vunnit något gehör för sina åsikter bland de andra partierna. Nu har alliansen dock enats om att pröva möjligheten att lägga ut sjukhuset på entreprenad och i alternativ regi.
All verksamhet berörs, som akutmottagning och även BB/förlossning. Totalt sett rör det sig om verksamhet på 800 miljoner kronor. Ett förslag kommer att läggas vid nästa landstingsstyrelsemöte och vid fullmäktigemötet 22 oktober kas beslut tas.

Ewa Björling som ny handelsminister...Efter Mikael Odenbergs avgång i förra veckan var det nu dags för Fredrik Reinfelt att utse ny minister i alliansregeringen. Sten Tolgfors blev ju försvarsminister och ministerposten som handelsminister blev ledig. Det var idag klockan 13 som Fredrik Reinfeldt presenterade Ewa Björling som ny handelsminister. Jag gillar Ewa Björling och gratulerar henne till hennes nya uppdrag. Hon är mycket smart och rätt fram, jag tror att hon har riktigt bra förutsättningar att bli en bra handelsminister.

Fredrik började idag presskonferensen med att rada upp alla tänkbara saker som media kan tänkas vara intresserade av. Dvs eventuella skatteskulder, obetalda avgifter, fortkörningar, svart arbetskraft osv. Inte vad hon sysslat med och vad hon är bra på. Media fick vad de ville med andra ord=) Ewa har betalt tvlicensen.

Imorgon Åland...Imorgon åker delar av konstitutionsutskott till Åland på studiebesök. Ska bli riktigt roligt då jag aldrig har varit på Åland samt att det verkar vara mycket speciellt och intressant att få veta mer om åländska självstyrelsens grunder och lagtingets arbete. Det blir dock en mycket fullspäckad dag då vi bara stannar över dagen. Undra om man får köpa taxfree....?

Nostalgitripp....


Igår besökte jag min gamla gymnasieskola i Värnamo, Finnvedens Gymnasium. Jag var där tillsammans med min riksdagskollega Annie Johansson (c) och höll föredrag om hur det är att vara riksdagsledamot, politiker osv. Både jag och Annie är ju från Värnamo och båda två har gått på Figy. Kan inte helt vanligt att två unga tjejer i Sveriges riksdag kommer från samma (lilla)stad och gått på samma skola.

Föredraget gick bra och eleverna ställde mycket intressanta frågor som berörde både alkoholmonopolet, partipiskan, sänka skatter och straffskalan. Dessa elever kommer upp till mig nästa vecka i Stockholm och vi skall då fortsätta att diskutera politik, förtroendeuppdraget samt kolla in riksdagen såklart.

Det var hursomhelst roligt att vara tillbaka i korridorerna om än något nostalgiskt. När jag satt nere i "ugglan" (skolcaféet) och tog en kaffe innan föredraget kunde jag inte låta bli att ringa upp en gammal gymnasiekompis och prata lite gamla minnen.

lördag, september 08, 2007

Zuper Zlatan!Vilken kille! Vilken match! Sverige i allmänhet och Zlatan i synnerhet förtjänade verkligen att vinna ikväll. Säga vad man vill om Zlatans "landslagsnolla" men han regerade från början till slut idag. Har en känsla av att Elmander kommer att ha lite ont i kroppen imorgon efter att ha fått en hel del stryk. Nästa match får Zlatan inte vara med och spela efter det gula kortet idag. Hoppas att de andra klarar sig utan sin mästare...

fredag, september 07, 2007

Riktiga vänner är det bästa som finns...En dag som jag aldrig glömmer, Mats och Kristiinas bröllopsdag. Jag och Jonas agerade tärna, bestman, värdpar och toastmasters under dagen. Vi hade jobbat stenhårt i en vecka tillsammans med brudparet för att det verkligen skulle bli en riktigt bra dag. Det blev det. Helt fantastiskt roligt. De gifte sig den 18/8 i Visby.

tisdag, september 04, 2007

Ännu ett vallöfte infrias

Alliansen vill öka valfriheten för barnfamiljerna och samtidigt stimulera en ökad jämställdhet. Föräldrar ska ges bättre förutsättningar att själva välja den typ av förskola och barnomsorg som passar just deras barn. Både kvinnor och män ska kunna kombinera familjeliv med arbetsliv. I höstens budgetproposition presenterar regeringen en familjepolitisk reform. Reformen innehåller fyra delar: barnomsorgspeng, ökat pedagogiskt inslag i förskolan, jämställdhetsbonus och frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag. Reformen kommer att genomföras successivt.

Det som så många familjer har längtat efter kan äntligen bli verklighet.
Vårdnadsbidraget riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år som vill vara hemma lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad. Villkoret för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte utnyttjar den offentligt finansierade barnomsorgen. Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt. Däremot kommer vårdnadsbidraget inte att kunna kombineras med vissa bidrag och ersättningar, till exempel föräldrapenning och a-kassa. Vårdnadsbidraget ska kunna trappas av mot graden av nyttjande av offentligt finansierad barnomsorg, vilket möjliggör en kombination av förskola och omsorg i hemmet. Vårdnadsbidraget införs från 1 juli 2008.

Den andra delen av reformen, jämställdhetsbonusen, är jag förvisso mer skeptisk till men den kommer säkert att bli hur bra som helst. Jämställdhetsbonusen, som också införs 1 juli 2008, skapar bättre möjligheter för såväl mammor som pappor att ta ett aktivt ansvar för barnen under föräldraledigheten. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten är bra både för föräldrarna och barnen. Det kan också motverka omotiverade löneskillnader och bidrar till att stärka kvinnornas förankring i yrkeslivet.

Jämställdhetsbonusen ska utformas för att främja en återgång i arbete och kan utgå med maximalt 3 000 kronor per månad. Högsta möjliga jämställdhetsbonus erhålls om föräldrarna delar helt lika på föräldrapenningen.

tisdag, augusti 28, 2007

Vem ska ha första tjing?


Artikel som var inne i Smålänningen för ett tag sedan.

Vem ska ha första tjing?

Sveriges kommuner och landsting går med rekordöverskott i år. Totalt beräknas överskottet bli svindlande 15 miljarder kronor. Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och landsting, säger i Dagens industri att det saknas utrymme för skattesänkningar.

De 15 miljarderna är inte något som kommunpolitikerna hittat i en kruka vid regnbågens fot. Det är pengar som kommer från människors löner. Pengar som någon har jobbat ihop, och som har tagits från dennes lön.

Pengarna motsvarar ungefär 1700 kronor per medborgare. Det är för många hushåll mycket pengar. Överskotten är alltså den skatt som kommuner och landsting tar in men inte behöver för sin verksamhet. Dessa överskott visar tydligt på en central ideologisk fråga – är det offentliga sektorn eller medborgarna som ska ha första tjing på medborgarnas löner? För mig är svaret enkelt, det måste alltid vara medborgarna som har företräde.

måndag, augusti 27, 2007

Dags att ladda inför höstens jakt!


(Min politiske sekreterare Klas Hjort)

Jag hade verkligen hoppats att jag skulle hunnit att avlägga skjutproven för jägarexamen innan jaktsäsongen började men det är bara att inse att jag adrig kommer hinna. Min morbror har till och med inhandlat både skott och lerduvor i mängder för träning som väntar på mig i pappas vapenskåp.

Det spelar dock ingen större roll för mig vad gäller jakten i sig i höst och vinter. Jag gillar ändå mest att vara hundförare och känner inget direkt behov av att skjuta ett rådjur eller en hare. Jag njuter mest när jag ser hur Wilma (familjens Drever) agerar i skogen. Men det hade dock varit roligt att klara av det sista momentet på jägarexamen.

Klas har dock inte påbörjat sin examen ännu så honom klår jag i alla fall=)

Apoteket på sjukhus försvinner -

Från och med den 1 juli 2008 slipper Sveriges sjukhus vända sig till Apoteket för att köpa läkemedel. Då blir det fritt fram för sjukhusen att vända sig till vilken leverantör de vill. Så blir det i alla fall om den statliga utredningen om en av­reglering av apoteksmarknaden får som de vill. De presenterar idag måndagen den 27 augusti sitt första delbetänkande och detta är ett av förslagen.

jag tycker att detta är ett mycket bra första steg. Idag finns det 77 sjukhusapotek som drivs av Apoteket via avtal med landstingen och som förser sjuk­husen med slutenvårdsläkemedel.

Det är en jättemarknad. Sjukhusen köper via sjukhusapoteken in läkemedel till slutenvården för drygt 5 miljarder kronor om året – nästan dubbelt så mycket som de receptfria läkemedlen står för.Utredaren Lars Rejes huvudförslag är att sjukhusen från den 1 juli 2008 inte ska vara tvungna att vända sig till Apoteket AB för att via Apotekets sjukhusapotek få läkemedel distribuerade till slutenvården.

Poängen med förslaget är att öka friheten för vårdgivarna att ordna läkemedelsförsörjningen inom och till sjukhusen. Det öppnar för skräddar­sydda lösningar för olika behov, så att du slipper ha en standard­lösning för allting, på grund av att du är beroende av en leverantör och ett sjukhusapotek.

Bra jobbat so far!

torsdag, juni 21, 2007

Trevlig Midsommar!Nu far jag till Visby för att fira midsommar med goda vänner! Hoppas att vädret blir ok...fast å andra sidan brukar det inte spela särskilt stor roll. Jag har med mig rökt sik från Möja, lagom kall snapps och imorgon skall vi grilla ett helt lamm. Tror nog att det blir rätt bra.

Trevlig Midsommar!

Varje statlig spelmissbrukare är en för mycket


Artikel som publicerades i Smålandsposten 20/6


Riksdagens utredningstjänst fick för en tid sedan en fråga om hur svenska spel fördelat sina Jack Vegas-maskiner över landet. Svaret, som inte förvånande, visar ett tydligt mönster. Kommuner med låg medelinkomst har en hög andel maskiner, och kommuner med högre medelinkomst har få maskiner.

Om vi ser till Kronoberg så finns samma mönster där. Växjö och Älmhult som har de högsta medelinkomsterna har få maskiner, medan Markaryd och Tingsryd som har länets lägsta medelinkomster har också den högsta frekvensen av spelmaskiner.

Det är ett utmanande mönster. Vi vet att det finns en ökad risk för spelmissbruk och andra sociala problem i områden där medelinkomsten är låg. Att ett statligt bolag särskilt söker upp sådana miljöer är milt sagt provocerande. Tanken med spelmonopolet var ju att värna de som löpte risk att bli spelmissbrukare.

Svenska spels argumentation i frågan är på samma sätt provocerande. En första kommentar var att de ”sätter upp maskiner där de gör mest nytta”, dvs genererar mest pengar. De har även hävdat att de gör sitt urval på grund av att de är rädda för att kriminella gäng sätter upp spelmaskiner i dessa områden om inte svenska spel gör det. Utöver att man kan ställa sig frågan om det är värre att lockas in i ett spelmissbruk av en illegal maskin än en statlig så infinner sig en annan fråga. Det är väl inte Svenska spel, utan polisen som ska hålla de illegala spelmaskinerna borta. Finns det kunskap om var sådana maskiner finns är det ju bättre att informera polisen än att försöka tränga ut maskinerna.

Svenska spel ska motverka spelmissbruk genom att avsätta pengar för detta ändamål. Svenska spel fyllde statskassan med fem miljarder, medan insatserna mot spelmissbruk var någonstans mellan 13 och 29 miljoner. Oavsett vilken summa som är sann så är det mycket lite.

Det finns idag inget som tyder på att Svenska spel förhindrar spelmissbruk, istället är det en mjölkko för statskassan som varje år lägger några miljoner i ett slags avlatshandel. De fem miljarder förlåts genom en avlat på något tiotal miljoner.

Jag har svårt att se varför staten ska ägna sig åt att driva spel överhuvudtaget. Tänker man på att spel kommer att orsaka spelmissbrukare så är det än mer avskyvärt. Är det rimligt att en demokratisk stat lockar en enda människa in i ett spelmissbruk?


Anna Bergkvist (m)
Riksdagsledamot

onsdag, juni 20, 2007

Kovändning kom för sentSkogsstyrelsen tänker om och föreslår ändring av miljöbalken för att kunna skydda skog som riskerar att angripas av granbarkborrar, som utvecklats i vindfällt virke i biotopskyddsområden.

Men om regeringen nu går på Skogsstyrelsens förslag (vilket jag innerligt hoppas att de gör) och vill ändra i miljöbalken dröjer det minst till nästa år innan lagändringen kan genomföras. Så granbarkborrarna i biotopskyddsområdena kan ta det lugnt. Miljöbalken ger dem än så länge fullt skydd.

I dag kan Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken förklara vissa enskilda mindre områden som biotopskyddsområden, det vill säga områden där det inte får bedrivas någon verksamhet som kan skada naturmiljön. Någon möjlighet för myndigheten att därefter lämna dispens för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett biotopskydd finns i dagsläget inte.

Naturreservat till förbannelse...

Måndagen spenderade jag hemma i Kronoberg ute i skogen. Jag var inbjuden till en dag för att studera några expempel av naturreservat av Småbrukarna i Kronoberg med Björn Hörberg i spetsen. Jag blev inte direkt förvånad över det jag fick erfara denna dag, snarare stärkt i min övertygelse om att äganderätten måste stärkas och att staten, länsstyrelsen och skogsstyrelsen i många fall är helt fel ute.

Det finns mycket att säga om staten, naturreservat och tvångsinlösen. Jag känner mig extremt frustrerad och oroad över vad som kommer att hända med barkborren och att för lite görs för sent. Vad händer egentligen om det blir en riktigt gynnsam sommar för granbarkborren? kan vi hälsa hem till vår älskade skog då? Och vad händer nästa sommar när det finns än fler barkborrar som kan svärma?

Vad som kanske är mest skrämmade är den arogans och totala oförmåga att förstå att människor är oroliga för barkborren. De kan göra allt som står i deras makt för att förhindra angrepp på sina marker men det spelar ingen roll eftersom staten inte bryr sig om att ordna upp sina marker. De regler och lagar som gäller för den enskilde gäller inte staten. I mitt län står för tillfället många skogsbönder under åtal för att de inte fått ut all nerblåst skog men det är ingen som kräver att staten skall plocka upp sin skog.

De vittnesmål som jag fick höra under dagen är häpnadsväckande. En man berättade att han en dag upptäkte lantmäteriet på sin mark som höll på att mäta ut marken. Han frågade vad de gjorde och fick då veta att länsstyrelsen skulle göra naturreservat av hans mark.

Ett av de reservat som jag besökte heter Marsholm. Historien om detta område är omfattande men helt kort kan man säga att en familj testamenterade skogen och marken till en stiftelse som skött och vårdat fastigheten sedan dess. Avkastningen har enligt testamentet används till ungdomsverksamhet, kyrkan och annan bra verksamhet i Agunnaryds socken. Marshomsfastigheten är något av en allmänning för Agunnarydsborna. Stiftelsens styrelse delar varje år ut avkastningen till olika ändamål i församlingen med 600 invånare. Före stormarna handlade det årligen om 150 000 kronor.


Men sedan kom staten och bestämde att man inte alls skulle få göra på detta viset för att det finns en skalbagge som skall skyddas på området. Länsstyrelsen bestämde istället att det är de som skall sköta om att förfoga över området, det skulle bli naturreservat... och så kom Gudrun. Nu ligger 15000m3sk stormfälld skog på marken och den skall ligga kvar. I stället för att värna den biologiska mångfalden gynnas nu bara den biologiska enfalden. Barkborren och möjligtvis staten är segraren och alla andra är förlorare.

Stiftelsen har haft planer på att skapa ett koncentrerat centrum för det rörliga friluftslivet på ön med uthyrning av båtar och kanoter, camping och vandringsleder. Men eftersom strandlinjen och småöarna runt Marsholm ingår i reservatet och det är tillträdesförbud stora delar av året i stora vattenområden kan detta inte förverkligas. Länsstyrelsen tillät inte ens att vägen ner till byns badplats röjdes upp så att byborna kunde njuta av bad och sol i sommar.

På valborgsmässoafton hade fick många av byborna nog och samlades med sina motorsågar och röjde upp vägen och badplatsen. Nu står ledaren för upproret inför åtal. Han är 77 år...


Efter vårens arbete och 13 timmars debatt...

Idag är man lite lagom groggy efter gårdagens maraton debatt i kammaren. Efter 13 timmars debatt satte vi äntligen punkt i debatten kring KU:s granskningsbetänkande. Vi voterade sedan om ärendet tidigare idag.

Det har varit en riktigt intressant och spännande resa under våren i KU. Mängder av inläsningsmaterial, skriftliga frågor till statsrådsberedningen, företag och experter, offentliga utfrågingar av verkställande direktörer, hyresråd, fd statsråd, nuvarande statsråd och vår statsminister. Informationsinhämtningen har varit enorm. När vi väl var färdiga med all informationsinhämtning var det dags att granska och bedöma det insamlade materialet och debattera och diskutera i utskottet om hur vi skulle landa och varför. Det har varit ett mycket tufft arbete men jag är ändå mycket nöjd och till och med lite stolt över hur vi landade.

Resultatet blev ett betänkande på 253 sidor med två tillhörande delar bilagor från utfrågningar och annat utredningsmaterial.

Debatten i kammaren var till och från riktigt spännande. Inledningsdebatten blev i mångt och mycket en formdebatt om hur KU skall arbete, eller kanske inte ska arbete. Berit Andnor gick till hårt angrepp mot alliansen och påstod att vi inte lägger ribban på samma nivå när vi har att bedöma socialdemokratiska respektive allians ministrar.

Jag skulle snarare vilja påstå att det är precis tvärtom. De 5 socialdemokratiska reservationerna ligger på alliansministrar och inte på socialdemokratiska ministrar. Vi försökte i mycket stor utsträckning att söka konsensus i våra bedömningar. Att komma överrens med Berit Andnor och Morgan Johansson är dock inte den enklaste saken. Det var först när vi behandlade den gamla regeringen och Berit Andnor och Morgan Johansson inte var i rummer (då de ingick i den gamla regeringen anses de vara jäviga och deltog inte i behandling av någon av dessa ärenden)som vi kunde ha en konstruktiv och öppen diskussion och mötas i vår bedömning.

Min åsikt är att socialdemokraterna, eller snarare delar av socialdemokraterna, använder sig av KU som ett starkt maktmedel där de bedriver en tydlig oppositionspolitik.

Debatten i övrigt förlöpte mycket väl. Vi hade inga svårigheter att försvara våra ställningstaganden. Det blev dock värre för socialdemokraterna när de skulle försvara sina reservationer. Det blir ju en aning märkligt när socialdemokraterna reserverar sig i KU men inte har någon grundlag att hänga upp sin reservation på. I samtliga fall krisiserar de den nuvarande regering utifrån hur de önskar att saker och ting skulle vara, inte hur det faktiskt föreligger. Man kan tycka vad man vill om regeringsformens reglering om hur Statsministern skall utse sina statsråd. Men faktum kvarstår - det inte finns någon specifik reglering. Statsministern är inte skyldig att upprätta någon checklista eller personligen prata med alla utsedda ministrar. Man kan tycka att han borde göra både det ena och andra men då bör man ju arbeta aktivt i riksdagsarbetet för att förändra detta, att ändra i RF. Inte reservera sig i ett KU betänkande där vi har att bedöma huruvida regeringen har följt våra grundlagar eller ej.

torsdag, juni 14, 2007

En svart knapptryckardag

Inte alla dagar är lika roliga som riksdagsman, vissa dagar är rent av lite småjobbiga. Idag är det helt klart en sådan dag. På förmiddagen var FRA-ärendet uppe i kammaren igen och det var många med mig som tyckte att det var tufft att trycka på den gröma knappen. Fredrik Federley valde till slut den gula knappen och avstod i omröstningen. Jag respekterar hans beslut samtidigt som jag är både avundsjuk för att han vågar stå på sig, och lite ilsk för att han ändå riskerar att fälla regeringen. Det är många intressen som står mot varandra och det är inte helt enkelt vilka som skall ge vika. För egen del så var detta ingen fråga som jag drev i valrörelsen (jag hade ingen aning om att den skulle bli aktuell) så det känns inte som om jag svikit någon av mina väljare direkt. Snarare mig själv.

Men det är jobbigt för många idag. Klockan 17 idag har vi ytterligare en votering och då kommer en massa ledamöter som varit kraftiga motståndare till trängselskatterna att gå emot sin egen övertygelse och rösta för att skatten införs igen. Visserligen har det vissa positiva förändringar gjorts i förslaget och inkomsterna från skatterna skall i alal fall gå till infrastruktursatsningar i Stockholm. Men visst är det tufft för vissa av våra ledamöter som häcklat Annika Billström efter förra valrörelsen för att hon sa en sak före valet 2002 och en helt annan efter valet. Nu blir det precis samma sak för dem.

Men detta är väl lite det som skiljer rikspolitiken från lokalpolitiken och kanske student och ungdomspolitiken. Nu sitter vi i majoritet och förslag skall baxas igenom och då tvingas en del av oss att bita i det sura äpplet. Argumenten är inte längre viktigare än åsikterna, det är inte helt säkert ens att alla åsikter är bra.

Jag hoppas dock att det inte är samma personer som tvingas bita i äpplet varje gång. Frågor om abort och könsneutralt äktenskap kommer att komma upp i framtiden och då är det andra personer som får rösta emot sin övertygelse.

Ett steg framåt ibland och tvår steg bakåt idag. Men jag måste ändå tro att det är värt det!

Fiskaren Rune och båten Kajsa...
På bilden ser ni Rune och hans båt Kajsa om han har haft och fiskat med i 45 år. Vi var även ute en tur med Kajsa och inspekterade Runes fiskevatten. Tyvärr blev det inget fiske men vi fick ändå njuta och få en känsla av hur det är att vara fiskare. Skulel dock inte tro att den känslan är speciellt rätt då det antagligen är viss skillnad från att åka ut till havs en dag då det är strålande sol och 25 grader än att åka ut en februari kväll och lägga ut när när det är 10 minus, snöoväder och nordanvinden ligger på. För Rune fiskar ovillkorligen varje natt är han är hemma på Möja. Det enda avbrottet och avkopplingen han får är när han är i riksdagen och jobbar. Det är helt klart så att vissa jobbar mer än andra och Rune toppar nog listan på dem som jobbar mest. En riktig hjälte!