tisdag, februari 26, 2008

7 klasser och 4 föredrag senare

Igår besökte jag Sunnerbogymnasiet i Ljungby. Jag var där för att tala om mig själv, min roll som riksdagsledamot och arbetet i riksdagen och svara på frågor om politik såklart. Man kan tro att det är enkelt att prata om sig själv, men efter 4 framträdanden och 7 klasser var jag jag ganska utpumpad. Det var dock en mycket lyckad dag. Tycker att det gick mycket bra och jag hade framförallt roligt. Dessutom kom det många intressanta och bra frågor från eleverna. Den bästa frågan kom från en tjej i samband med att jag förklarade kvittningssystemet i riksdagen och att frågor nästintill alltid är avgjorda långt innan vi trycker på knappen och voterar. Hon frågade varför vi överhuvudtaget var där och tryckte på knappen, räckte det inte att kvittningsmannen var där och gjorde det. Hon har en poäng!

Vi diskuterade även frågor som antalet riksdagsledamöter, fildelningsfrågan, individens frihet och betyg. Som sagt... mycket givande dag och jag ser fram mot att ta emot (delar av)dessa elever i nästa vecka när de kommer upp till riksdagen och besöker mig.

Snabbvisit på Växjö kommunfullmäktige

Tittade in på Växjös kommunfullmäktigesammanträde idag. Det var främst för att träffa gamla vänner som jag träffar alldeles för sällan nuförtiden. Men jag tycker även att det är viktigt att försöka att hålla koll på vilka frågor som är aktuella i de olika kommunerna i länet och hur tongångarna går.

Det är verkligen stor skillnad på kommun och rikspolitiken. Både på gott och ont. I riksdagen är debatten inövad och strikt medan den i kommunen är oerhört spontan och känns nära. Jag kan sakna närheten... både i besluten till medborgaren men även i debatten i stort. Samtidigt är ju debatten i riksdagen på ett högre plan, mer underbyggd kanske och mer genomarbetad. För den sakens skull tror jag inte att den är viktigare för den enskilde medborgaren.

Oavsett, eftermiddagen var stundtals underhållande och jag ska försöka att närvara vid fler tillfällen.

tisdag, februari 19, 2008

Kubansk demokrati???

Pressmeddelande

2008 02 19

Riksdagsledamot
Anna Bergkvist
0705-723900

”Jag hoppas på Kubansk demokrati”

Bakgrund: Kubas diktator Fidel Castro lät i morse meddela att han kommer att avgå. I skrivande stund är det oklart vem han kommer efterträdas av och om det kommer att ske under demokratiska former. Fidel Castro har hållit Kuba i järngrepp sedan 1959, då han i en statskupp avsatte den tidigare diktatorn Batista.

- Det är givetvis glädjande att en diktator avgår, men jag hoppas innerligt att han inte kommer att ersättas med en annan diktator. Det är hög tid för demokratiska val på Kuba.

- Världen har ett stort ansvar gentemot Kubas folk att hjälpa till och stötta de demokratiska krafterna - vi måste ta denna chans att skapa demokrati på Kuba. Jag tycker att Sverige har ett speciellt ansvar, detta eftersom vi så länge haft nära kontakter med Kuba. Vi bör göra vårt yttersta för att hjälpa Kuba att förändras till en demokrati utan blodspillan.

- Jag hoppas verkligen på att Kuba snart och utan våld blir en demokrati. Kubanerna har alltför länge levt under en förtryckande diktatur och i svår fattigdom, avslutar Anna Bergkvist

torsdag, februari 14, 2008

Kårobligatoriet avskaffas men till vilket pris...

för skattebetalarna?

Jag är mycket skeptisk till det förslag som utredaren föreslår angående finansieringen av kårobligatoriets avskaffande. Att det är skattebetalarna istället för studenterna som skall stå för kårernas verksamhet löser inte problemet. Det är förvisso bra att obligatoriet verkligen avskaffas men problemet med att studenter representeras av personer som de själva inte har valt att bli representerade av kvarstår. Studenter är inte ett kollektiv med en och samma åsikt.

Jag är också tveksam till vissa delar av kårernas verksamhet samt ekonomiska effektivitet och risken är att detta inte förbättras med ett nytt systtem där skattebetalarna står för kostnaden. Tvärtom kanske kontrollen blir ännu sämre och fikapauserna blir fler. En effektiv kår med bra verksamhet kommer också att attrahera medlemmar och därmed bära sig själva.

Jag var själv aktiv kårpolitker under mina år vid universitetet och upplevde att de studenter med barn som är inaktiva, halvtids- eller deltidsstudenter i mångt och mycket subventionerar de aktiva studenternas sysselsättning. Nu kommer det istället att vara lönearbetarna som subventionerar de aktiva studenternas verksamhet.

Hushållsnära tjänster blev en succé!

Skattereduktionen för hushållsnära tjänster blev den stora succé som jag hoppades på. Almega kom i dagarna med sin undersökning som demoskop har gjort att den visar tydligt att reformen fått ett mycket positivt utslag.

97 000 hushåll, även Göran Perssons, har regelbundet köpt tjänster. Detta har resulterat i 2500 nya arbetstillfällen. Av dessa var tre fjärdedelar arbetslösa innan de fick jobb.

Undersökningen visar också att 450 000 hushåll uppger att de säkert eller troligen kommer att köpa tjänster i år. Skulle det bli på detta sättet skapas ytterligare 16000 jobb. Lysande!

Mer information finns på:
www.almega.se/hemservice

onsdag, februari 13, 2008

Lika barn leka bäst...eller?


När det gäller den politiska oppositionen verkar så inte vara fallet. Fast de är å andra sidan inte speciellt lika när det gäller politiken. Det råder stor oenighet i oppositionen om skatter, a-kassa, socialförsäkringar, arbetsmarknad, företagen, miljöpolitik och skolfrågor. För att inte tala om EU-politiken. Ska verkligen bli kul att se hur de kommer att agera 2009 i valet till Europaparlamentet, en gemensam politik och inriktning är väl det sista de skulle klara av. Mona och Wetterstrand verkar har hittat varandra på det personliga planet men Ohly tar starkt avstånd från att vara med... vilket jag iofs förstår.

Frågorna som rör vad Mona ska göra är lika betydelsefull som vem hon ska göra det med. Mona vill inte tala om det finns ett vänsteralternativ men det lovar jag att hon kommer att behöva göra. I dag finns det bara ett regeringsalternativ. Av allt att döma lär det bara finnas ett också på valdagen 2010.

En modern lyhörd regering...

Förslag om minskningsregel i sjukförsäkring genomförs ej, många med mig är mycket glada för detta. Jag kan i o f s förstå hur regeringen och Anders Borg resonerat då de lade förslaget. Förslaget är/var en del av regeringens politik för att få fler långtidssjukskrivna och förtidspensionerade tillbaka till arbete eftersom erfarenhet visar att ersättningsnivåerna påverkar drivkrafterna att ta sig tillbaka till arbetslivet. Dessutom visar erfarenheter att sjukperiodernas längd påverkas av ersättningsnivåerna, försäkringar - privata eller via kollektivavtal - enligt forskningen förlänger sjukfrånvaron. Höga ersättningsnivåer leder till längre sjukperioder och högre kostnader för skattebetalarna. Detta är inte bra men frågan är om det är rätt väg att gå in och röra runt i avtalsfriheten, jag tycker inte det.

Att regeringen backar med förslaget visar på att vi har en modern och lyssnande regering. Jag förstår att socialdemokraterna och viss media ställer sig frågande till detta agerande då de är vana vid den kultur och policy som råder inom socialdemokratin. Hos oss är det högt i tak och goda argumnet väger tungt oavsett om det bara är en vanlig riksdagsledamot som framför dem.

Som Smålandsposten tar upp i sin ledare har "Mona Sahlin i sin iver att kritisera alliansregeringen kommit att försvara privata tilläggsförsäkringar inom ersättningssystemen, medan hon i alla andra sammanhang använder privata försäkringar som något rakt igenom negativt." Detta är mycket anmärkningsvärt och det kommer att finnas många tillfällen att påpeka detta för henne.

Det borgerliga regeringen har visat att de är en modern, lyhörd och demokratisk regering. Jag hoppas att detta inte är första gången som regeringen backar på ett förslag, särskilt inte när det är förslag som jag inte gillar=)