tisdag, november 27, 2007

Sossarna ljunger så att ....

Jag har viss förståelse för att socialdemokraterna tycker att det är jobbigt att de inte längre sitter vid makten. Nu är det helt plötsligt några andra som har fingrarna i deras syltburkar. Jag är dock förvånad över hur detta yttrar sig. Jag och mina allianskollegor från länet var igår inbjuden av LO att debattera mot socialdemokraterna. Jag hade väl förviso inga större förhoppningar om att omvända särskilt många av åhörarna men gick ändå dit med hopp om en bra och saklig debatt. Det blev det knappast. Tomas Eneroth som är socialdemokraternas förste man i länet lyckades med bedriften att få in fler lögner i sitt öppningsanförande än vad det fanns meningar. Skrämselpropaganda, historieomskrivningar och rena lögner verkar vara de vapen socialdemokraterna tar till i brist på engen politik och egna förslag. Det visade sig att Anna Fransson, socialdemokratiskt landstingsråd Kronoberg, använder sig av samma taktik i landstinget som s-kollegan Eneroth. Under måndagens allmänpolitiska debatt i landstingsfullmäktige ifrågasatte Anna Fransson varför den borgerliga alliansen börjat sälja ut röntgenplatser till försäkringsbolag. Enligt henne bidrar det till att skattefinansierade patienter får vänta längre i kö än vad de borde. Det visade sig att Anna Fransson helt och hållet saknade belägg för den kritik hon riktade mot den borgerliga majoriteten i landstingsfullmäktige under måndagen. Köerna till röntgenavdelningen på Växjö lasarett är korta och antalet försäkringspatienter man tar emot är bara omkring fem årligen. Frågan är när socialdemokraterna skall vakna till och inse att det är dags att tänka till själva, börja leverera och på ett konstruktivt sätt bedriva oppositionspolitik. Jag har förvisso inget emot om de inte kommer till skott om det inte hade varit för den oro och den vilseledande information som de sprider. Risken är att detta ökar på politikerföraktet och att missnöjesröstning vid nästa val blir större. Socialdemokraternas taktik riskerar på så vis att öppna upp för fler röster för Sverigedemokraterna.

torsdag, november 22, 2007

Jag talar på Viverk:s 60 års firande!

Pressinbjudan

2007 11 22

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot (m)
0705-723 900

Riksdagsledamot Anna Bergkvist talar på Viverk:s 60 års firande!

På fredagen den 23/11 besöker den moderate riksdagsledamoten Anna Bergkvist Viverk i Vislanda i samband med att företaget firar 60 år och har ”Öppet Hus”. Anna Bergkvist kommer att hålla ett anförande vid öppnandet av dagen om regeringens satsningar på miljö och småföretagande.

För mer info se bifogad PDF

Datum: Fredagen den 23 november
Tid: kl 10.30
Plats: Viverk AB, Olv. 25 VISLANDA
Tel. 0472 - 343 60För mer information
Ring Anna Bergkvist
0705-723 900

Välkommen!

måndag, november 19, 2007

Ännu en ledare för Röda khmererna gripen!

Efter trettio år åtals de ansvariga för Röda khmerernas terror i Kambodja. Ännu en ledare för de Röda khmererna i Kambodja har nu gripits. Khieu Samphan, statschef i Röda khmerernas regim i Kambodja på 1970-talet, greps på måndagen av den FN-stödda tribunalen som upprättats för att rannsaka de forna terrorledarna. Rättegångarna skall påbörjas nästa år. Jag anser att det är mycket bra att dessa männiksor ställs inför rätta och ställas till svars för de fasansfulla dåd som de begick mot mänskligheten. Röda khmerernas ledare Pol Pot avled redan 1998 men det är av stor betydelse att ställa andra höga ledare tills svars. Man räknar med att omkring två miljoner männiksor dödades eller svalt ihjäl under den tid då de Röda khmerena var vid makten. Deras politik och ideologi var en slags extrem maoistisk kommunism där männiksor tvingades sedan ur städerna och ut på den kambodjanska landsbygden. Tanken var att i jättelika kollektivjordbruk skapa ett nytt, utopiskt samhälle. Istället dog 1/4 av den Kambojanska befolkningen.

torsdag, november 15, 2007

Zlatan och Mikael Persbrandt har funnit varandra.Expressens Mats Olsson skriver: "Zlatan och Mikael Persbrandt har funnit varandra. Båda rör sig med samma övertygelse och självklara pondus inom sina yrken. På samma sätt som Zlatan intar en plan intar Persbrandt en scen, eller vilket rum han än går in i."
Jag önskar att de båda kunde hitta mig=)

Praktik på Ingelstads naturbruksgymnasium

I förra veckan gjorde jag praktik på Ingelstads Naturbruksgymnasium. En riktigt bra praktik där jag både mötte elever och lärare och fick vara med i det vardagliga arbetet med djurvården. Anledningen till att jag valde att besöka och praktiskera på just Ingelstads naturbruksgymnasium var för att få en bild av hur unga männiksor har för framtidssyn på svenskt jordbruk och djurskötsel. Under praktiken fick jag tillfälle att både vara med vid skötseln av vanliga svenska djur samt exotiska djur. Jag övervann min hästrädsla när jag fick ta hand om och rykta en ilsken brunstig gotlandsruss, fick köra häst och vagn ut i skogen för att ta hand om och samla in granris samt lära mig hur man handskas med ormar och ödlor. Praktiken var minst sagt händelsefull och jäkligt kul.Lite smått ilsken GotlandsrussUte på prommenad med två afrikanska dvärgåsnorHur man handskas med en majsorm


Ödlor av olika slag...

Utslaget i HD stärker äganderätten

Utslaget i HD stärker äganderätten

- Utslaget från Högsta domstolen kom som en mycket positiv överraskning. I detta fall handlar det inte om pengarna utan om principen. Det säger den moderata riksdagsledamoten Anna Bergkvist, från Kronobergs län

- Äganderätten är i regel ganska svag i Sverige men i och med denna dom stärks äganderätten något. Detta är mycket positivt och jag som arbetar mycket med ägandefrågor anser nu att det är hög tid för att ta upp frågan om expropriering och ersättning till markägaren för en grundlig genomgång.

- Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Någon allmän översyn av reglerna har inte skett. Med den bakgrunden finns all anledning att göra en utvärdering av hur reglerna fungerar och om de, allmänt sett, leder till rimliga och rättvisa resultat för den enskilde. Jag anser därför att en genomgripande översyn av expropriationslagen bör genomföras för att undersöka möjligheterna till att det offentliga ersätter den enskilde marknadsmässigt vid expropriering, något som jag tog upp i en motion redan förra året i riksdagen.

- För att mildra verkan av en expropriering anser jag också att regeringen bör överväga att ersättningen blir skattebefriad. Det är inte mer än rimligt att den som tvingas realisera en tillgång också hålls fri från beskattning, avslutar Anna Bergkvist

Bakgrund: Förra veckan kom ett utslaget i HD som gav bröderna Andersson i Bålsta rätt till ersättning för intrånget med en ledning i skogen. Striden påbörjades för sju och ett halvt år sedan när Vattenfall och Svenska Kraftnät fick ledningsrätt för att hänga upp en extra kabel i en av kraftledningarna. Det krävdes ingen extra mark för kabeln, men bröderna ansåg ändå att det var ett intrång och tog rättslig strid mot lantmäteriet för att få ersättning. Drygt fyra år senare (i förra veckan) kom HD med utslaget och ändrar därmed praxis för ersättningar i sådana här fall.

Artikel i Smålandsposten - var finn(s) er jobbpolitik?

Socialdemokrater, var är er jobbpolitik?

Förmodligen är den viktigaste frågan i den svenska politiken det kommande året om fler ska in på arbetsmarknaden, eller inte. Socialdemokraterna har lagt sitt budgetförslag och skillnaden mellan Alliansen och oppositionen är mycket tydlig. Alliansens politik för att skapa jobb står mot socialdemokraternas politik för höjda bidrag. Uppgivenheten är tydlig och socialdemokraternas svek mot de som hoppas på ett jobb kan inte bli tydligare.

I sin budget tar socialdemokraterna avstånd från alliansens politik vilket också innebär att de också tar avstånd från de jobb som vår politik skapar. Om socialdemokraternas fick bestämma skulle uppskattningsvis 60 000 färre jobb skapas det kommande året. Vill någon socialdemokrat förklara vilka det är som inte ska få ett jobb?

Den ekonomiska politik som Alliansregeringen för är ansvarsfull, och ett resultat är att utanförskapet minskar i snabb takt. Ser man tillbaka på det gångna året minskade totalt sett utanförskapet med 149 000 personer. Det har varit all-time-high i antalet sysselsatta. Det har inte varit fler jobb anmälda till arbetsförmedlingen på flera decennier. Antalet arbetade timmar ökade mer i september än någonsin tidigare. De jobb som nu kommer är till övervägande del tillsvidareanställningar och är jämnt fördelade mellan män och kvinnor.

Förra mandatperioden, när socialdemokraterna satt vid makten, fick vi 140 nya förtidspensionärer om dagen. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde för ett år sedan har över 400 personer om dagen lämnat utanförskap och istället fått ett jobb att gå till. Utöver den ekonomiska vinsten så blir de en del av en en arbetsgemenskap att känna trygghet i och får tryggheten i en lön att leva på. Det är resultatet av en politik som prioriterar kampen mot utanförskapet och använder högkonjunkturen för att genomföra nödvändiga och långsiktiga reformer. Mot det står socialdemokraterna med högre ersättningar, högre arbetslöshet och mer programåtgärder och trixande med siffror. Det är en politik för orättvisa, utslagning och utanförskap. I sin budget tar socialdemokraterna bort mycket av det arbetsutbudsstimulerande och väljer kortsiktig stimulans av ekonomin vilket riskerar att leda till överhettning och inflation. Till det kommer kraftiga skattehöjningar för dem som jobbar. Socialdemokraterna kallar dem som får höjd skatt med 300- 400 kr i månaden för höginkomsttagare, vi kallar dem lokalvårdare, förskollärare, metallarbetare, poliser och sjuksköterskor.

Men värst av allt är ändå jobbsveket. Socialdemokraterna tar bort allt som utomstående betraktare menar ger jobb, och de ersätter det med ingenting. Fredrik Reinfeldt ställde en fråga till Mona Sahlin i höstens partiledardebatt men utan att få något svar - nu ställer vi samma fråga till länets tre S-ledamöter istället. Var är jobbpolitiken? Vad är det ni föreslår som ska ge jobb till de många människor som står utanför?

Anna Bergkvist (m)
Karin Nillsson (c)
Katarina Brännström (m)
Eva Johnsson (kd)
Riksdagsledamöter

Zlatan - say no more!


torsdag, november 01, 2007

En vecka med prao...Sista dagen med min praoelev Sara Ottosson. Har varit en riktigt rolig och lärorik vecka både för Sara och för mig. Fler riksdagsledamöter borde ta emot studenter då det ger oss alla en möjlighet att reflektera över vårt uppdrag. dessutom är det ett mycket bra tillfälle att skapa en närmare relation med en ung människa, få en inblick i hur det är att gå i en svensk gymnasieskola, vilka problem man tampas med och hur man ser på framtiden. Information som inte kan inhämtas på annat sätt än genom djupare samtal och diskussion.