onsdag, maj 14, 2008

Studiebesök på Sveriges åkeriföretag


I måndags var jag, Eva Johnsson (kd) och Karin Nilsson (c) på studiebesök på Sveriges Åkeriföretag Småland - Öland. Ett mycket intressant studiebesök som gav oss en bra inblick i åkerinäringens verksamhet. Magnus Gunnarsson och några av hans kollegor tog emot oss på deras kontor under några timmar. Där fick vi en mycket noggrann genomgång av verksamheten och dess problem och möjligheter. Många intressanta frågor väcktes såsom infrastruktur, miljömedvetenhet och åkarnas möjlighet att bedriva sina företag, konkurrensfrågor från utländska åkare samt säkerhetsfrågor.


Vi besökte även Samulssons Åkeri AB i Växjö för att få en riktig inblick i verkligheten. Samulssons Åkeri AB ett medlemsföretag som ägs av Christer Samuelsson och som främst är inriktade på livsmedelstransporter med kunder som Arla osv.

§28 fungerar


Förra året motionerade jag om lagändring av §28 i Jaktförordningen. Jag gick ett positivt svar på min motion och regeringen lade förslag i riskdagen om en förändring i enlighet med min motion. Då var det många som var kritiska och negativa till förändringen och menade att det skulle leda till att betydligt fler vargar skulle skjutas. Det har nu visat sig att så inte är fallet och att §28 fungerar på ett mycket bra sätt. Det har snart gått ett år sedan nödvärnsrätten förstärktes, en förändring som främst berör hundägare och renägare men även den som bedriver fäbodsskötsel av djur. Farhågorna som vissa hade har alltså inte besannats.


Jens Karlsson som är forskare på Viltskadecenter har påbörjat en utvärdering av förändringen av paragraf 28 och nödvärnsrätten och menar att den har används på ett mycket rimligt sätt och inget tyder på något överutnyttjande.

JA till privata apotek

Nu har vi äntligen fattat beslut i Riksdagen om privata apotek. I förra veckan röstade vi ja till att en försäljning av ett antal apotek till privata köpare ska förberedas vilket innebär att en omreglering av apoteksmarknaden tar fart. Det kommer att bildas ett moderbolag som innehar alla aktier i Apoteket AB och som ska möjliggöra omregleringen. Målet med utförsäljningen är att det ska bli lägre priser på läkemedel och apoteken ska bli mer tillgängliga.

Inte en dag för tidigt!

torsdag, maj 08, 2008

KU-förhör för hela slanten
Idag hade vi såkallade KU-förhör med både Mats Odell och Carl Bildt. Skådespelet varade i hela 3 timmar och det ärende som diskuterades främst var försäljningen av statliga bolag och Mats Odells ansvar i denna fråga. Jag tycker iofs inte att det framkom något nytt idag som vi inte redan viste sedan tidigare i KU. Regeringskanslitet har tidigare besvarat en lång rad frågor skriftligt och det behövdes enligt min mening inte ett muntligt förhör egentligen. Men å andra sidan så skadar det ju sällan att vi får möjlighet att ställa förtydligande frågor och följdfrågor.
Ännu en gång så räckte tyvärr inte tiden till för att alla som ville skulle få ställa sina frågor. KD, FP, MP och V som är sist i omgångarna kom inte till tals. Detta är ett problem som jag ser det. Socialdemokraterna tar i regel upp extremt mycket tid - idag var inget undantag. Både Berit och Morgan hade många och långa frågor och i bland rena påståenden. Tråkigt då detta kanske innebär att annars relevanta frågor aldrig ställs.
Utfrågningen av Carl Bildt var till stora delar extremt underhållande. Spelet mellan å ena sidan Morgan och andra sidan Carl är kul och båda uppvisar sina humoristiska sidor utan ayy det för den sakens skull blir oseriöst.

Imorgon är det dags för utfrågningen av Fredrik Reinfeldt. Ytterligare 3 timmar utan kisspaus...