onsdag, maj 14, 2008

§28 fungerar


Förra året motionerade jag om lagändring av §28 i Jaktförordningen. Jag gick ett positivt svar på min motion och regeringen lade förslag i riskdagen om en förändring i enlighet med min motion. Då var det många som var kritiska och negativa till förändringen och menade att det skulle leda till att betydligt fler vargar skulle skjutas. Det har nu visat sig att så inte är fallet och att §28 fungerar på ett mycket bra sätt. Det har snart gått ett år sedan nödvärnsrätten förstärktes, en förändring som främst berör hundägare och renägare men även den som bedriver fäbodsskötsel av djur. Farhågorna som vissa hade har alltså inte besannats.


Jens Karlsson som är forskare på Viltskadecenter har påbörjat en utvärdering av förändringen av paragraf 28 och nödvärnsrätten och menar att den har används på ett mycket rimligt sätt och inget tyder på något överutnyttjande.

1 kommentar:

Flavian sa...

Ursäkta min näsvishet, men i de fall djur angriper något av rättsordningen skyddat intresse har man ingen rätt till nödvärnsåtgärder.

Det har endast uppstått en nödsituation, vilken berättigar till vissa i normalfallet förbjudna åtgärder. Exempel på sådana situationer är när en varg angriper tamdjur och tamdjurens ägare skjuter vargen, trots att detta i normalfallet är förbjudet.

Rätt till nödvärn förutsätter alltid att en människa hotar något av rättsordningen skyddat intresse.