lördag, mars 15, 2008

Artikel i Smålansposten om min motion!

Gårdsförsäljning av alkohol utreds
Smålandsposten 080315

Regeringen utreder nu gårdsförsäljning av alkohol. Det kan bli en lagändring. Riksdagsledamoten Anna Bergkvist (m), från Växjö, väckte frågan i en motion i höstas och hoppas på ett positivt gensvar.


Önskar lättare regelverk. Morgan Peilot, ölbryggare i Södra Möckleby på Öland, skulle ha en säkrare framtid om han fick möjlighet att sälja sitt öl på plats.
– I alla andra länder kan man handla lokalt producerade varor i en butik, som marmelad, vin eller calvados. Där är det en självklarhet. Samma sak borde gälla i Sverige, menar Anna Bergkvist som tror att landsbygden har mycket att vinna om lokala bryggare, vinproducenter eller sprittillverkare får sälja sina produkter på plats. De skulle lättare kunna marknadsföra sig och få avkastning för sina varor.
Ett enklare regelverk kan sätta fart på turistnäringen och öppna upp för landsbygden. Lokala varumärken kan växa fram och matkulturen stimuleras, påtalar Anna Bergkvist i sin motion. Sverige befinner sig i ett underläge konkurrensmässigt jämfört med andra länder i denna fråga.
– Även jordbruksministern ser positivt på en regeländring. Det här är en liten fråga som inte är särskilt kontroversiell.
Regeringens utredare Anita Werner har ett uppdrag att se över hela alkohollagen och innan årsskiftet ska ett förslag ligga klart. Gårdsförsäljningen av alkohol ingår som en liten del i denna utredning. Mycket handlar om marknadsföring av alkohol och tillsyn. Lagstiftningen håller också på att ändras, eftersom det i dag är tillåtet med import av alkohol, enligt EG-domstolens beslut.

torsdag, mars 13, 2008

Svensk skatt inte längre högst i världen!

Äntligen.... som Gert Fylking hade sagt. Fast vi har ju helt klart en hel del kvar att göra då skattetrycket knappast är optimalt. Vi ligger nu på 47.8% enligt mätningar. Svenskarnas skattetryck är inte längre högst i världen. Danmark har passerat med god marginal. Det var glädjande att höra att Fredrik Reinfeldt inte nöjer sig med detta utan att han har planer att få ner det totala skattetrycket under 45% innan han själv fyllt 45 år, dvs någon gång under 2010.

Dags att avskaffa kårobligatoriet – på riktigt

Jag och ordförande i Fria moderata studentförbundet FMSF, Ulrik Franke,skriver tillsammans om kårobligatoriet i Enköpingsposten. Vi tycker att det är dags att avskaffa kårobligatoriet – på riktigt.

Den gångna veckan presenterade utredaren Erland Ringborg äntligen förslaget om hur kårobligatoriet ska avskaffas. Det är en viktig reform på det utbildningspolitiska området, och något som alla borgerliga partier länge förespråkat. Redan förra mandatperioden gjordes ett försök att få ett avskaffande till stånd, men det föll på mållinjen när två borgerliga riksdagsledamöter svängde och röstade med vänsterblocket. När det nu äntligen var dags igen var således förväntningarna på Ringborgs utredning höga.

Förhoppningarna grusades dock. Istället för att utforma en frihetsreform som leder till ökat engagemang och förbättrat studentinflytande har utredningen helt köpt obligatorieförespråkarnas syn. Utredningen skriver svart på vitt att man bara försökt "minimera de negativa effekterna av att det obligatoriska medlemskapet avvecklas", inte försökt skapa ett nytt och välfungerande system. Det är ett svek mot studenterna.

Många skeptiker har oroat sig för att ett avskaffande av obligatoriet skulle leda till att dagens kårverksamhet inte kommer att kunna fortsätta. Denna dumkonservatism har tyvärr anammats av utredningen, som helst bara vill bevara de befintliga kårerna. Välment, säkert, men alla åtgärder för att hjälpa de existerande kårerna fungerar också per automatik som extra barriärer mot nystartade kårer. Det motverkar hela tanken med att avskaffa obligatoriet. Ett val där ett av alternativen ges alla fördelar är inte fritt.

Representativiteten är det första problemet. Det är viktigt att studenter kan föra sin talan gentemot sitt lärosäte i frågor om utbildningskvalitet, studentinflytande etc. Det betyder dock inte att alla studenter måste representeras av samma kår. Ändå blev detta utredningens modell, när den förespråkar en enda kår per lärosäte, som dessutom påstås representera även icke-medlemmar. Därmed förstörs en av huvudpoängerna med att avskaffa obligatoriet. Det viktigaste är inte att slippa betala ett par hundralappar per termin i avgift. Det viktigaste är att själv få välja sina representanter. På den punkten har utredningen gått sorgligt vilse. Det är inte svårt att se varför. Lärosätena vill hålla nere antalet motparter av rena bekvämlighetsskäl, och på samma sätt vill de etablerade kårerna bevara sin ställning som ensam talesman för studenterna.

Ett annat problem är ekonomin. Ett av de främsta syftena med avskaffandet av kårobligatoriet är att skapa ett fritt och oberoende kårväsen. Kårernas legitimitet ska baseras på medlemmarna och på de resurser som de ställer till kårens förfogande. Därför är det farligt om kårerna får pengar från det offentliga. Det leder bara till att de fortsätter att bedriva verksamhet som inte efterfrågas av de flesta studenter, precis som de hittills kunnat göra med hjälp av kårobligatoriet. Ändå vill utredningen ersätta medlemsavgifterna med statsbidrag och dessutom dela ut pengarna inte baserat på medlemsantal, utan på det totala antalet studenter som kåren sägs "representera". Det är en modell som bara tjänar det befintliga kårväsendet, men som effektivt försvårar för nya alternativa kårer.

Vi förväntar oss att regeringen stoppar undan utredningen och avskaffar kårobligatoriet på riktigt. Studentkårer bör enbart kunna representera sina egna medlemmar, och medlem kan bara den vara som frivilligt valt att gå med i föreningen och betala dess avgift. Ett fritt föreningsliv kan inte leva på allmosor från utbildningsdepartementet.

Ulrik Franke, förbundsordförande, Fria Moderata Studentförbundet
Anna Bergkvist, riksdagsledamot (m) för Kronobergs län

Debattartikel i dagens Kvp

Öppenhet är inte dåligt ledarskap
Alliansen har under sitt första regeringsår många gånger kritiserats för bristande ledarskap.
Olika uppfattningar i fastighetsskattefrågan och mycket annat har anförts som exempel på att det spretats och varit svagt.
Kanske är en förklaring ett tomrum efter en mer auktoritär ledarstil. Men huvudförklaringen är antagligen något annat.
Det som angrips är egentligen en annan förvaltningskultur. För borgerligheten är det viktigt att både ha öppenhet och en majoritet. Vi vill ha en kultur där vi kan öppet diskutera och föra fram olika åsikter, och vi vill ha en politik där folkflertalet representeras av regeringen.

Senast socialdemokratin regerade med stöd av en majoritet var efter valet 1968. Resten av tiden har de suttit i minoritet medan en majoritet av folket faktiskt valt att rösta på andra partier.
Men genom en lucka i grundlagen har Sverige kunnat få en period med en massa minoritetsregeringar.
I en minoritetsregering bestående av ett enda parti kan debatten föras i slutna sammanträdesrum, medan en majoritetsregering bestående av flera partier kommer att föra en mer öppen debatt.
Den viktiga frågan för oss är just öppenheten. Det som för oss är en naturlig öppenhet är för socialdemokratin ett exempel på regeringsduglighet.
För oss hade det varit helt otänkbart att ha en situation där vi inte hade kunnat föra fram avvikande åsikter, det hade varit direkt odemokratiskt.
För alliansen är det viktigt att skapa en bra politik och det kräver öppenhet.

Att alltid tvingas gå i takt, att inte kunna ha en avvikande åsikt eller leverera alternativa lösningar på problem kommer att resultera i dåligt diskuterade idéer, att man inte förmår förnyas och en
auktoritär kultur.
Det vilar en tung ironi över det faktum att öppenhet blandas ihop med regeringsduglighet.
Om alliansen skulle spricka och inte klara omröstningar hade kritiken mot oss varit lätt att förstå.
Nu finns det snarare en bitter komik i kritiken, särskilt som socialdemokraterna själva är mitt i en förnyelseprocess och antagligen mått bra av en öppen diskussion.

Olof Lavesson
(m, riksdagsledamot Malmö
Anna Bergkvist
(m), riksdagsledamot Växjö

onsdag, mars 12, 2008

Fullspäckad dag!

Debatt i kammaren idag om tryck- och yttrandefrihet. Ska bli riktigt roligt då detta verkligen är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Hoppas på att jag genom mitt anförande kan locka upp en eller annan v-partist eller sosse till replikskifte.

Direkt efter debatten ska jag medvera i en paneldebatt om minoriteters rättigheter samt självständighet. Vilket också skall bli spännande med tanke på vad som precis har ägt rum i Kosovo osv. Här kommer diskussionen kring samerna, kurderna och romerna att dominera skulle jag tro.

I eftermiddag blir det inte heller någon lugn stund. Vi kommer att ha väldigt många ärenden på konstitutionsutskottet i morgon och kvällen och natten kommer att vikas helt och hållet för att läsa igenom alla ärenden. Detta innebär tyvärr att jag är nöd och tvungen att ställa in ett möte/middag med SIF/HTF ikväll. Men KU måste helt enkelt gå före mat och vin med facket.

Nu är det dags att sjunga upp för om 30 min börjar debatten.... på med Svt24=)

Ewa Björling = Minister for FREE trade

Ställde en fråga till handelsminister Ewa Björling vid förra frågestunden i riksdagen. Mycket bra fråga och bra svar om jag får säga det själv=)

Frihandel
Anf. 65 ANNA BERGKVIST (m):
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till handelsminister Ewa Björling.
Regeringen och Allians för Sverige har slagit fast att världen behöver mer frihandel, inte mindre. Det tycker jag är mycket glädjande. Jag hoppas att Sverige kan vara frihandelns främsta försvarare ute i världen.
Under den senaste tiden har jag dock blivit något oroad då det har visat sig att det blåser alltmer protektionistiska vindar runt om i världen. Inte minst i EU har vi sett detta men också i den presidentkampanj i USA som nu pågår. Det är till och med så att nationella regelverk har införts för att begränsa konkurrensen från omvärlden.
Jag är medveten om att Ewa Björling kanske inte har inflytande och kan bestämma över andra länder om vad de ska och inte ska göra. Men jag har ändå en fråga om vilka planer eller strategier handelsministern har för att arbeta för att det verkligen blir mer frihandel i världen, inte mindre.

Anf. 66 Statsrådet EWA BJÖRLING (m):
Herr talman! Först vill jag tacka för en intressant fråga, Anna Bergkvist! Ja, det stämmer att jag uttrycker att världen behöver mer frihandel, inte mindre. När jag är ute i världen brukar jag säga att jag inte bara är minister for trade utan också är minister for free trade – just för att verkligen peka på hur viktigt jag tycker att det är med frihandel och fri handel. Notera skillnaden!
Vi ser i dag protektionistiska vindar från både USA:s och Europas sida. Det första jag avser att göra är naturligtvis att närma de kamrater vi har inom EU. Det finns ändå flera länder där man fortfarande väldigt mycket tror på frihandel. Det handlar om att bli mer sammansvetsad i olika diskussioner i EU.
Nästa möte är nu på söndag – Gaercmötet.

Anf. 67 ANNA BERGKVIST (m):
Herr talman! Först vill jag tacka Ewa Björling för svaret.
Det gläder mig oerhört mycket att vi äntligen har fått en handelsminister som tar de här frågorna på allvar. Det är med glädje jag ser fram emot kommande arbete i EU och inte minst att vi under Sveriges ordförandeskap extra mycket kan lyfta fram de här frågorna och lägga tonvikten på dem så att vi verkligen får med oss övriga länder i EU som nu kanske ändå har vänt något och förespråkar mer protektionistiska regler.
Jag önskar ministern lycka till och tackar ännu en gång för svaret.

Anf. 68 Statsrådet EWA BJÖRLING (m):
Herr talman! Jag kan ta ett tydligt exempel. Det handlar väldigt mycket om frågor som rör handel och klimat. En av den här regeringens främsta prioriteringar är just klimatfrågan. Klimatet är ett viktigt område och ett område där vi mycket mer kan länka oss samman för att se dels hur vi kan stimulera konsumenterna till att använda mer klimatvänliga varor, dels hur vi kan sänka tullar inom de här områdena.
För att få en tätare sammansvetsad liberal klubb inom EU handlar det, tror jag, just om att se positiva fördelar och om att stimulera till mer frihandel, för det är klimatvänligt när vi också kan handla närmare, med våra grannar.

onsdag, mars 05, 2008

Debatt on demand?

SVT är uppenbarligen skitasura på några av regeringens ministrar för att de inte har möjlighet att ställa upp på en debatt när SVT vill att de ska göra det. Debatt on SVT demand, eller? Förvisso en ganska fjantig fråga men det får mig ändå att fundera över vad journalisterna anser sig kunna kräva av oss politiker. Är det vår skyldighet att prioritera journalister? För mig ligger min lojalitet hos min uppdragsgivare, mina väljare, i första hand. Samtidigt blir jag lite fundersam över vad journalister har för uppfattning om våra ministrar och deras arbetssituation egentligen. De kom på i måndags att det vore trevligt med en debatt på fredag. Ska man boka in en minister till en debatt kanske man ska vara lite mer förutseende och vara ute i tid. Vill SVT möta politikerna är det ju bara för dem att ta sitt pick och pack och fara till Göteborg där ministrarna kommer att medverka på moderaternas kommunla rikskonferens i helgen. Jag tycker att de prioriterade helt rätt i frågan, väljarna och moderata medlemmar är betydligt viktigare.

Liberala gruppen!

Va på ett bra seminarium med Liberala gruppen igår kväll. Mycket trevligt och spännade ämne. Kvällens anförande höll Martin Ådahl som är chef för den nya tankesmedjan Fores. Liberala gruppen är på många sätt otroligt bra. Inte minst ger det många av oss riksdagsledamöter en möjlighet att tänka fritt och diskutera idéer och tankar på ett mer informellt sätt. Det är inspirerande...

Å andra sidan kan ju inte en kväll bli misslyckad när det finns tre Värnamobor i en och samma lokal. Värnamoliberalism när den är som allra bäst=)Annie Johansson, Fredrik Törn och undertecknad