onsdag, oktober 31, 2007

Burmesiska buddhistmunkar tågar igen

Kom precis från ett möte med riksdagens nystartade burmanätverk där Aung Moe Zaw, partiordförande i DPNS Democratic Party for a New Society, höll ett anförande om situationen i Burma. Vi talade om vad som har hänt den senaste tiden och på vilket sätt som vi i omvärlden kan ge vårt stöd. Samtidigt möttes vi av den glädjande nyheten att burmesiska munkar återigen tågar på gatorna i Pakokku. Ännu lever hoppet om demokrati! Jag kommer att följa utvecklingen i Burma med spänning och förväntan och jag hoppas verkligen att de demokratiska krafterna i Burma och i omvärlden lyckas samla sig och segra den här gången. Den svenska regeringen bör fortsatt verka för skarpare sanktioner från EU samt pressa Indien och Kina till att påverka den Burmesiska regimen i en demokratisk riktning.

Utslaget i HD stärker äganderätten!

Pressmeddelande

Anna Bergkvist
0705723900

Utslaget i HD stärker äganderätten!
Bakgrund: Förra veckan kom ett utslaget i HD som gav bröderna Andersson i Bålsta rätt till ersättning för intrånget med en ledning i skogen. Striden påbörjades för sju och ett halvt år sedan när Vattenfall och Svenska Kraftnät fick ledningsrätt för att hänga upp en extra kabel i en av kraftledningarna. Det krävdes ingen extra mark för kabeln, men bröderna ansåg ändå att det var ett intrång och tog rättslig strid mot lantmäteriet för att få ersättning. Drygt fyra år senare (i förra veckan) kom HD med utslaget och ändrar därmed praxis för ersättningar i sådana här fall.

- Utslaget från Högsta domstolen kom som en mycket positiv överraskning. I detta fall handlar det inte om pengarna utan om principen

- Äganderätten är i regel ganska svag i Sverige men i och med denna dom stärks äganderätten något. Detta är mycket positivt och jag som arbetar mycket med ägandefrågor anser nu att det är hög tid för att ta upp frågan om expropriering och ersättning till markägaren för en grundlig genomgång, menar Anna Bergkvist (m) riksdagsledamot från Kronobergs län.

- Ersättningsreglerna i expropriationslagen fick sin nuvarande utformning i början av 1970-talet. Någon allmän översyn av reglerna har inte skett. Med den bakgrunden finns all anledning att göra en utvärdering av hur reglerna fungerar och om de, allmänt sett, leder till rimliga och rättvisa resultat för den enskilde. Jag anser därför att en genomgripande översyn av expropriationslagen bör genomföras för att undersöka möjligheterna till att det offentliga ersätter den enskilde marknadsmässigt vid expropriering, något som jag tog upp i en motion redan förra året i riksdagen.

- För att mildra verkan av en expropriering anser jag också att regeringen bör överväga att ersättningen blir skattebefriad. Det är inte mer än rimligt att den som tvingas realisera en tillgång också hålls fri från beskattning, avslutar Anna Bergkvist

tisdag, oktober 30, 2007

Praktik i Riksdagen

Under denna veckan kommer jag att ha ännu en praktikant hos mig i riksdagen. Sara Ottosson från Ryssby i Kronobergs län. Skall göra mitt bästa för att Sara får en intressant och spännande praktik. Det är alltid lika kul att ta emot en praoelev och jag minns själv hur viktigt och roligt det var att praktisera. Själv var jag hos polisen och Tingsrätten under min praktik på gymnasiet. Jag hade allvarliga funderingar på att bli polis eller jurist när jag gick på gymnasiet. Nu blev jag ju inget av dem men vem vet sara kanske blir nästa riksdagskvinna från Kronobergs län. Nedan ser ni hennes första pressmeddelande...


Pressmeddelande

Sara Ottosson
0730207857
ottossonsara@hotmail.com

Anna Bergkvist
0705723900
anna.bergkvist@riksdagen.se

Sara Ottosson på Sunnebogymnasiet praktiserar på Riksdagen!

Sara Ottosson från Ryssby gör denna vecka sin praktik på Riksdagen hos länets riksdagsledamot Anna Bergkvist (m). Under vecka 44 så kommer Sara att vara hos Anna för att lära sig både hur riksdagen fungerar och se en riksdagsledamots vardag. Hon kommer att delta i möten med Anna och kunna följa nästan alla delar av riksdagsarbetet.

Sara kommer att vara med på Konstitutionsutskottets sammanträden, träffa JO, riksdagens ombudsmän, delta i ett lunchseminarium som rör Burmas situation samt göra besök i riksdagsbiblioteket för att få en föreläsning om riksdagens historia.

- Jag tycker att det skall bli oerhört spännande och intressant. Jag hoppas på att få veta mer och få en större förståelse för hur vårt demokratiska system är uppbyggt. Politik har alltid intresserat mig och kanske kommer detta få mig att aktivera mig mer konkret.

För mer information ring eller maila gärna Sara Ottosson på 0730207857 ottossonsara@hotmail.com

En oberoende Lotteriinspektion!

Stämman fattade helt klart ett beslut i rätt riktining i helgen. Nu gäller det att spänna bågen ytterligare och driva igenom frågan i Riksdagen också. Det är dock viktig att även få med andra aspekter när man talar om spelfrågan än enbart spelmonopolet. Jag och Anna König Jerlemyr motionerade om en oberoende lotteriinspektion nu i höstas. Motionen handlar helt enkelt om maktdelning och att lotteriinspektionen inte bör sitta i Anders Borgs knä.

Motion till riksdagen 2007/08:m1701 kh
av Anna Bergkvist och Anna König Jerlmyr (m)
En oberoende Lotteriinspektion

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Lotteriinspektionens oberoende ställning.

Motivering
AB Svenska Spel bildades 1997 genom en sammanslagning av de två statliga bolagen Tipstjänst och Penninglotteriet. AB Svenska Spel är en koncern, där moderbolaget är Svenska Spel med dotterbolaget Casino Cosmopol AB. AB Svenska spel är ett helstatligt ägt bolag.

AB Trav & Galopp bildades 1974 och är det organ som sköter om spel på hästtävlingar i Sverige. ATG ägs tillsammans av Svenska Travsportens Centralförbund (STC) och Galoppförbundet (SG). Verksamheten regleras av ett avtal mellan ägarna och staten. Avtalet ger staten rätt att tillsätta hälften av styrelsemedlemmarna inklusive styrelsens ordförande. Bolaget är med andra ord kontrollerat av staten.

År 2005 gav överskotten i de båda bolagen närmare 4,7 miljarder kronor direkt till statskassan. Kontrollorgan för dessa bolag är Lotteriinspektionen i Strängnäs, som även den står under statlig kontroll. Lotteriinspektionens placering underlydande finansdepartementet uppfyller inte en modern maktfördelningsprincip. Detta medför att Lotteriinspektionen bidrar till att skapa en struktur som leder till osäkerhet och därmed långsiktigt är negativ för medborgaren, näringslivet och samhället. Frågan om Lotteriinspektionen i första hand är lojalt mot Finansdepartementet eller medborgarna kommer alltid att hägra. Genom att hitta en annan modell som säkerställer maktdelningen så kan denna misstanke göras mindre.

Att finansdepartementet direkt kontrollerar alla led i spelandet i Sverige och samtidigt åtnjuter stora intäkter är olämpligt. Risken att misstanken om att den lagstiftning, verksamhet och tillsyn man väljer snarare styrs av statsfinansiell hänsyn än om hänsyn till konsumenterna.

En huvudsaklig målsättning med maktdelning är att motverka despotism och att verka för nationell maktbalans, genom ett samhällsfördrag. Detta fördrag bör alltid sätta särintresset, exempelvis Svenska spels intäkt för dess ägare staten, under en autonom kontroll. Ju mer autonom Lotteriinspektionen är desto trovärdigare är också dess granskning.

Spelfrågan är på gång att vända!

”Spelfrågan är på gång att vända!”

Bakgrund: I samband med Moderata samlingspartiets partistämma i helgen så beslöts om en rad ändring i frågan om spel i Sverige. Stämman valde att gå på en mer liberal linje än partistyrelsens. Bland besluten som fattades var att Lotteriinspektionen skall bli självständigare, och att Svenska spel skall säljas.

- Det är mycket viktigt att skilja lotteriinspektionen från Finansdepartementet. Risken finns alltid att det uppstår tvivel om Lotteriinspektionen mest värnar departementets intressen, eller folkets. För oss moderater är maktdelning viktigt och det är också huvudskälet till att jag redan tidigare motionerat i frågan i riksdagen. Stämman visade både att det är en viktig fråga för moderaterna, och för mig är det viktigt att vara med och hjälpa till med förändringen av moderaterna.

- Spelfrågan har engagerat mig länge. Länge har frågan kännetecknats av hyckleri, där staten tjänar mycket stora pengar men i stort lämnar de spelberoende vind för våg. Jag motionerade i riksdagen om att förbättra vården av de spelmissbrukare som finns. Särskilt som den statliga marknadsföringen av spel är så intensiv är det viktigt att vi har effektiv vård av de som förlorar kontrollen.

- Varje gång jag kan vara med och forma en fråga känns som en framgång. Men denna gång är det extra roligt eftersom det är en fråga som jag har brunnit så för. Och det känns som det verkligen finns medvind nu. Jag hoppas bara att jag kan få riksdagen att stödja mina motioner i frågan också avslutar Anna Bergkvist

torsdag, oktober 18, 2007

Studiebesök på Håks gård på Öland


Söder om Mörbylånga på Öland hittar man Håks Gård som jag besökte i förra veckan. Ett mycket intressant besök då vi talade både om en företagares möjligheter, lantbrukarens villkor och möjligheterna till Gårdsförsäljning av alkohol.

Gården i Beteby har anor sedan 1700-talet. Eva som jag träffade är den 6.e generationen jordbrukare som nu har gått från att odla spanmål till att odla vin och kryddor.

Jag träffade även en annan vinodlare, Helén Eriksson Sköld, som också håller till på Öland. hennes vingård ligger mer norrut på ön och heter Västa Sörby Vingård. jag rekommenderar verkligen ett besök på dessa gårdar om ni har vägarna förbi Öland. Förhoppningsvis kommer vi inom en snar framtid ha möjlighet till både vinprovning och att köpa vinet på plats när vi gör besöket.

Med mig på besöket var även Kent Ingvarsson som är moderat kommunalråd i Mörbylånga samt deras informatör på kommunen Jonas Tenje.

Läs mer om deras verksamhet på: http://www.haksgard.se/ och
http://www.vinguru.com/

Min förhoppning är att vi i Sverige tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Tyvärr förhindrar det svenska alkoholmonopolet försäljning av alkohol på andra ställen än just på systembolaget. Den i andra länder vanliga marknadskanalen där gårdens egen produktion säljs på plats är således inte möjlig i Sverige. Detta är beklagligt och en stor förlust för den svenska landsbygden. Gårdsförsäljning av öl och vin är en självklarhet ute i Europa och det är inte mer än rimligt att våra lokala producenter har samma möjlighet att marknadsföra sig och konkurrera på samma villkor som dem i övriga Europa. Att tillåta gårdsförsäljning av till exempel vin skulle öppna möjligheterna för småproducenterna att få avkastning för sina varor. Möjligheterna att kombinera tillverkning av vin, gårdsförsäljning, visningar, restaurang och boende skulle vara en injektion som turistnäringen så väl behöver.

Förhoppningsvis kommer dock Eskil Erlandsson att ändra på detta under mandatperioden. Det vore ju extremt konstigt om inte vi i Sverige skulle kunna tillåta en sådan sak som är naturligt i övriga världen.

Pressmeddelande Kronoberg först ut med fritt Val av hjälpmedel!


Pressmeddelande
Kronoberg först ut med fritt Val av hjälpmedel!

 
Kronoberg är ett av de tre landsting i Sverige som har fått möjligheten att vara med i en treårig försöksverksamhet av Fritt Val av hjälpmedel för personer med funktionshinder. Försöksverksamheten syftar till att pröva hur den enskilde kan ges ökad möjlighet att själv välja hjälpmedel.

Detta är ett mycket viktigt steg i processen att individanpassa vården.  Jag är övertygad om att detta försök kommer att öka livskvaliteten för den enskilde och att användbarheten av hjälpmedel därmed kommer att öka, menar Suzanne Frank.

Genom större valfrihet av hjälpmedel utanför landstingens och kommunernas sortiment kan personer med funktionsnedsättningar få ökad makt att själva få välja det hjälpmedel som är anpassat efter dennes individuella behov. Det kan i sin tur bidra till dels en utveckling som förbättrar såväl kvalitén som effektiviteten i utbudet av hjälpmedel men även att kostnaden kan bli lägre när brukaren ges större möjligheter att utnyttja sin sakkunskap, menar Anna Bergkvist.

Ett valfrihetssystem innebär ökat inflytande för den enskilde och kan dessutom bidra till ökad konkurrens mellan olika företag som har möjlighet att prova ut och erbjuda lämpliga hjälpmedel utifrån den enskildes önskemål, menar Suzanne Frank.

Att Kronobergs län får denna möjlighet är extra positivt då detta på sikt kan leda till att nya företag som sysslar med produktutveckling av nya hjälpmedel etablerar sig och expanderar i länet. På sikt hoppas jag att Sverige blir världsledande inom hjälpmedelsbranschen och ett exportland i frågan, avslutar Anna Bergkvist.

tisdag, oktober 16, 2007

Motion angående en utredning i Madisons anda


Nedan finner ni en av mina motioner som jag lämnade in nu i höstas. Motionen handlar helt enkelt om att vi bör likt USA grundlagsskydda möjligheten för riksdagsledamöterna att höja sina egna arvoden under mandatperioden. Anledningen till detta är att ledamöterna skulle kunna dela upp statskassan mellan sig om de så önskade. I USA är detta omöjligt och mitt förslag är helt enkelt att utreda frågan om den svenska grundlagen inte borde innehålla en paragraf som liknar det 27:e tillägget till den amerikanska konstitutionen. Historien om hur det amerikanska tillägget till konstitutionen kom till är dessutom en ganska kul historia.

Utredning i Madisons anda

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att efterlikna det amerikanska grundlagsskyddet.

Motivering
Den amerikanska konstitutionen är en av världens äldsta gällande skrivna grundlagar. Den antogs av ett konstitutionskonvent i Philadelphia och började gälla fjärde mars 1789 efter att det ratificerats av representanterna för befolkningen i respektive delstat.

När den amerikanska konstitutionen förändras görs ändringarna i form av tillägg till konstitutionen som ratificeras i särskild ordning av delstaterna. Det finns för närvarande 27 tillägg. Det senaste tillägget föreslogs ursprungligen av James Madison, då medlem i representanthuset för delstaten Virginia, och senare USA:s fjärde president, till den första kongressen i september 1789. Förslaget var det andra av tolv förslag som var tillägg till konstitutionen. Mellan 1789 och 1791 ratificerades tio av Madisons förslag. Dessa tillägg blev det som idag kallas the Bill of Rights. Det andra förslaget stöddes endast av sex av de ursprungliga tretton delstaterna, och det stöddes därmed inte av tillräckligt många för att träda i kraft.

Madisons förslag föll därefter i glömska fram till 1982 när Gregory Watson, assistent i Texas delstatsparlament, startade en rörelse att ratificera det vilande förslaget till tillägg. Knappt tio år senare inkorporerades förslaget i den amerikanska konstitutionen sedan Alabama som den 38:e delstaten ratificerat tillägget den femte maj 1992. Det hade då gått mer än 202 år sedan James Madison hade lagt det ursprungliga föreslaget.

Det 27:e tillägget till den amerikanska konstitutionen lyder:

”No law, varying the compensation for the services of the Senators and Representatives, shall take effect, until an election of Representatives shall have intervened.”.

Den amerikanska samhällsordningen har visat sig framgångsrik och det kan därför finnas anledning att återkommande studera dess konstitution och fundera på vad som kan inkorporeras i den svenska grundlagen. Den sittande grundlagsutredningen arbetar med frågan om hur den svenska grundlagen skall förändras. Detta är därför ett utmärkt tillfälle att utreda frågan om den svenska grundlagen inte borde innehålla en paragraf som liknar det 27:e tillägget till den amerikanska konstitutionen.

De ständiga debatterna om ersättningen till riksdagsledamöter visar att detta är en fråga som många i Sverige intresserar sig för. Riksdagsledamöterna fattar i princip beslut om sina egna arvoden. Teoretiskt sett så kan ledamöterna fördela all statlig egendom mellan sig som en engångssumma.

På samma sätt så skulle det gå att föreställa sig att en riksdagsmajoritet skänker eller på annat sätt avyttrar egendom till en till sig närstående organisation.

Väljarna bör därför ges möjlighet att påverka frågan genom att låta det bli en del av valdebatten, och riksdagsledamöterna bör ges möjlighet att ta ansvar för nivåerna. En sådan debatt skulle vara nyttigt för förtroendet för riksdagsledamöter och riksdagen som institution.

Det vore önskvärt att regeringen ser över frågan om hur ovan nämnda förslag kan inkorporeras i den svenska grundlagen.

Stockholm den 4 oktober 2007

Anna Bergkvist (m)

Pressmeddelande Hantering av stormfällda träd

Pressmeddelande

Hantering av stormfällda träd

De moderata riksdagsledamöterna Maria Plass och Anna Bergkvist har väckt en motion kring hanteringen av stormfällda träd i de statliga naturreservaten. I motionen yrkas det på en översyn kring reglerna för naturreservaten.

Bakgrunden till motionen är att privata skogsägare åläggs att snarast rensa upp stormfällda träd i sina marker för att på så sätt minimera riskerna med skadedjur som granbarkborren. Problemet är, enligt motionärerna, att samma regler inte gäller för naturreservaten, vilket ger att stormfällda träd inom naturreservaten kan utgöra en barnkammare för granbarkborren. Detta kan föra med sig att granbarkborren svärmar till friska träd, både inom naturreservaten och till närliggande privatägd skog.

Motionärerna menar vidare att det är positivt att staten, enligt budgetmotionen 2008, ska expropriera mark till naturreservat i mindre utsträckning än tidigare. Detta borgar för att de privata skogsägarna i större utsträckning får bibehållet ansvar för skogen och den biologiska mångfalden. För att finna starka incitament för att detta görs på bästa sätt behövs dock åtgärder mot spridning av skadedjur från naturreservat.

Motionen i sin helhet finns på riksdagen.se

onsdag, oktober 03, 2007

Imorgon SerbienImorgon beger jag mig till Serbien, Belgrad, på studieresa. Ska bli riktigt spännnade och förhoppningsvis både lärorikt och kul. Jag har aldrig varit i Serbien så det skall även bli roligt att uppleva ett nytt land och lära känna Belgrad lite. Schemat är fullspäckat med en massa intressanta besök och möten. Vi kommer bland annat att träffa serbiens energiminister Aleksandar Popovic för att diskutera energi och miljöfrågor. På programmet står även ett möte med Dusan Prorokovic som är statsekreterare för Kosovo. Vi kommer även att träffa representanter från moderaternas systerparti. EU-inträdet och Kosovofrågan antar jag kommer att vara högaktuella frågor att diskutera.

Mer om hur det gick när jag kommer hem...

Eftersnack den 2/10

Jag medverkade i Eftersnack Smålandsnytt den 2 oktober. Lite annorlunda intervju, inte så politisk utan mer lära känna Anna Bergkvist upplägg på det hela. Jag tycker dock att det var kul. För den som är nyfiken finns programmet på webben. http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=72836&lid=puff_900297&lpos=extra_4

Tre fantastiska studiebesök på lovande företag

I måndags var jag på tre riktigt bra studiebesök hemma i Kronoberg. Jag besökte McDonalds - Norremark i Växjö, Henjo Plåtteknik AB i Ljungby och Bünger AB. Tre företag som skiljer sig ganska mycket åt men som har problem och möjligheter som förenar dem.

McDonalds är ett otroligt viktigt företag på många sätt, inte minst berikar de vårt samhälle med goda hamburgare. Företaget spelar en enormt viktig roll för våra ungdomar och för att minska ungdomsarbetslösheten. Tomas Johansson som ser fram mot en sänkning av arbetsgivaravgiften och kommer helt klart att anställa fler ungdomar när förslaget går igenom. Tomas vittnarom att samarbetet med arbetsförmedlingen har blivit betydligt bättre och att den personliga matchningen fungerar bättre.

Vid besöken både på Henjo och Bünger togs problematiken med arbetsmarknadslagstiftningen upp, turordningsreglerna och LAS. Problemet är på intet sätt vägen in och att anställa utan vägen ut. Lagstiftingen ställer till stora problem om företaget gör en felrekrytering. När man balanserar på marginalen måste alla spelare fungera annars riskerar hela företaget att gå omkull.

Ett annat stort problem som togs upp främst av Henjo men som många andra företag i regionen har vittnat om är den stora rekryteringsproblematiken. Arbetslösheten är helt enkelt så pass låg i Ljungby att det inte finns folk i omlopp att rekrytera för vissa arbeten, främst skickliga montörer, svetsare och operatörer. De berättade även om ett spännande projekt där de planerar tillsammans med andra företag i bygden att åka ner till Malmö Rosengård och anordna en jobbmässa för att försöka att rekrytera arbetskraft, erbjuda jobb och boende i Ljungby för arbetslösa i Rosengård. Jag tror att rekryteringsproblematiken kommer att vara ett stort problem även i framtiden. Det är uppenbart att vi i Sverige behöver få in fler människor som vill arbeta. Arbetskraftinvandring är den rätta vägen tror jag.

Studiebesök Bünger AB i Alvesta Karin Bünger

Studiebesök på Henjo Plåtteknik AB i Ljungby Sven Bodevind
www.henjo.se
Studiebesök på McDonalds - Norremark Växjö vd Tomas Johansson, Eilon Fransson Svensk Näringsliv och Katarina Brännström(m) riksdagsledamot