fredag, november 07, 2008

Könsneutralt äkenskap

För mig handlar det helt enkelt om allas likhet inför lagen och att alla är lika mycket värda oavsett sexuell läggning. Frågan om könsneutralt äktenskap är således ingen komplicerad fråga för mig. Vårt jobb handlar inte om att fälla moraliska omdömen om folks levene utan om att slå vakt om att de behandlas lika inför lagen och av staten. Idag gör de homosexuella således inte det och det är därför hög till att fixa till lagen.

Att kristdemokraterna inte står bakom förslaget tycker jag inte är något större problem egentligen. Deras åsikt har varit känd sedan länge och för dem handlar det om grundläggande moraliska principer. Inte för att jag håller med dem men jag hoppas verkligen att de inte kommer att tvingas rösta för förslaget i riksdagen. Det lär nog vara fler ledamöter från andra partier som också väljer att passa i denna fråga. Jag kan dock känna mig en aning avundsjuk över om man kan få frikort i denna fråga, något som inte var tänkbart ex när det gällde FRA. Då handlade det förvisso inte om vinna eller försvinna för regeringen men det handlar fortfarande om grundläggande principer. Ska bli intressant att se om hanteringen av denna frågan sätter spår i framtiden.

Stort grattis till Kronoberg skolan - smartast i länet

I DN:s nutidsorientering kammade Kronoberg skola i Växjö hem länssegern. Riktigt roligt! Inte för att jag på något sätt tar åt mig äran för detta men jag har varit i mycket kontakt med denna skolan. Jag har praktiserat på skolan i våras för att få bättre insikt i hur det är att gå i en högstadieskola idag. Sedan har jag även tagit emot 2 klasser från denna skolan i riksdagen och hållt föredrag och rundvandring med dem.

Skolan är en ganska liten friskola med riktigt bra lärarstab och atmosfär. Skolan skulle kanske behöva en liten ansiktslyftning och lärarna skulle verkligen behöva nya gardiner i sitt fikarum samt nya möbler=) Det verkar dock inte som om det spelar så stor roll med tanke på det fina resultatet. Huvudsaken är om lärarna har kompetens och trivs och vilket stämmer i båda avseendena vad jag vet. Att lärarna dessutom vet namnen på alla eleverna och verkligen bryr sig tror jag också spelar in.

291280 elever från 1212 svenska skolor var anmälda till Dagens Nyheters nutidsorienteringstävling som hålls årligen. Kronoberg skola blev bästa skola i Kronoberg med en snittpoäng på 14,6 poäng.

Yrkesarme istället för allmän värnplikt

Känns otroligt bra att vi nu avskaffar den allmänna värnplikten och ersätter den med en yrkesarme. Det är inte en dag för sent att vi nu genomför det vi talat om så länge. Den allmänna värnplikten har varit en form av slaveri. Unga pojkar har tvingats att ge upp ungefär 1 år av sitt liv för en ringa och i stort sett obefintlig ersättning. De senaste åren har det förvisso i stort sett varit frivilligt och i de fall man verkligen inte velat göra lumpen har det funnits möjlighet att slippa. Det har å andra sidan ibland varit förknippat med att man har ljugit om sin fysiska eller psykiska hälsa. Denna form av tvång borde hursomhelst ingen behöva utsättas för. Utan frivillighet och vilja att göra militärtjänstgöring blir man nog inte en särskilt bra soldat oavsett.

Idag presenterar försvrsministern den framtida inriktningen av det svenska försvaret. Det handlar bland annat om att användbarheten av de svenska förbanden ska öka. Förbanden ska vara användbara både nationellt, i närområdet och i internationella insatser i världen. Vi skall bort från uppdelningen i en nationell insatsorganisation och en särskild utlandsstyrka. Något som verkar rationellt och naturligt. De skall även vara beredda på snabb omställning och snabb förflyttning till områden där de behövs allra bäst.

Vi ska ha stående bataljonstridsgrupper med anställda soldater och officerare. Dessa ska vara omedelbart tillgängliga för insats inom Sverige för att värna territoriell integritet och i närområdet, liksom för insatser internationellt.

Hemvärnet utvecklas till nationella skyddsstyrkor, med stöd av frivilligorganisationerna. Uppgiften är nationell och lokal och riktas mot bland annat bevakningstjänst. Bättre utbildning och utrustning stärker kvaliteten, liksom gärna lokal rekrytering.

Balansen i detta blir ett försvar med en begränsad mängd anställda soldater och officerare för att skapa förband med hög tillgänglighet och en större volym kontrakterade och hemvärnskontrakterade soldater.

Jag tror att vi på detta sätt får både ett bättre försvar och bättre möjligheter att värna Sveriges intressen. Vi kommer dessutom att få mer valuta för våra skattepengar samt vara med och spela en viktig roll i det internationella fredsarbetet.

tisdag, november 04, 2008

Mailboxen sprängdfylld igen...

Jag är förvisso mammaledig från riksdagen men mailboxen måste gås igenom i alla fall. Den var sprängdfylld! Antalet extrerna mail har ökat extremt sedan FRA-debatten. Nu är det två mailkampanjer som pågår för fullt. Den ena kampanjen handlar om fildelningslagen och den andra om könsneutralt äktenskap. Två frågor som verkligen engagerar många och som är extremt komplicerade på olika sätt. Jag kommer inte att trycka på kappen och rösta i någon av dessa frågor eftersom jag är mammaledig men jag följer utvecklingen och är med och diskuterar frågorna med stort intresse.

Mammaledig från riksdagen...

Känns väldigt konstigt eftersom jag inte levererat någon bebis ännu men sedan i lördags är jag mammaledig från riksdagen. Kommer att vara mammaledig i 6 månader om allt går som det ska. Känner mig ganska så rastlös eftersom jag mår väldigt bra, känner mig varken stressad eller trött. Tror dock att det är ganska bra att varva ner lite inför leveransen. Vore perfekt om det satte igång i natt då jag kan sysselsätta mig med att följa valvakan och valet i USA under värkarbetet.

fredag, oktober 17, 2008

Anna & Kungen!

Pressmeddelande

Anna Bergkvist Tenje
Riksdagsledamot (m)
anna.tenje@riksdagen.se
070-57 23 900

Jag tycker som kungen - dags att börja jaga varg!

Under gårdagen uttalde sig Kung Carl Gustav om den svenska vargstammen. Kungen uttryckte oro över den stora ökningen av den svenska vargstammen och menade att det är dags att vi nu börjar jaga varg i Sverige. Jag håller helt och full med honom och har själv motionerat om detta i riksdagen under den allmänna motionstiden, menar Anna Bergkvist Tenje.

Ökningen av antalet individer i vargstammen har varit allt annat än problemfri. I takt med att vargen ökar i antal ökar också spänningen och konflikten mellan stad och landsbygd. För dem som bor på landet och lever med vargen i sin vardag får vargstammens ökning tydliga konsekvenser. Acceptansen för varg är mycket låg i berörda områden.

Både Björn, Lo och Varg ökar i antal. Skillnaden dem emellan är att det förekommer jakt på Björn och Lo medan det endast förekommer skyddsjakt på varg. För att bedriva en ansvarsfull förvaltning av vargen anser jag att jakt även på varg vore nödvändigt, menar Anna Bergkvist Tenje.

Det har visat sig att acceptansen för både Björn och Lo har ökat i och med att man tillät en försiktig jakt på dessa rovdjur. Sannolikt skulle man uppnå samma resultat om man tillät vargjakt i mindre skala. Vinner inte vargen acceptans hos dem som bor i vargmarkerna kommer vi inte heller lyckas med att förvalta vargstammen i framtiden, avslutar Anna Bergkvist Tenje

Motion 2008/09:MJ506 Den Svenska vargstammen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förvaltningen av den svenska vargstammen i syfte att göra den mer ansvarsfull.

Motivering
Under många år har vi sett en stadig ökning av den svenska rovdjurstammen. Detta gäller även den svenska vargstammen och preliminära siffror från inventeringar visar att vargstammen passerat målet med 200 vargar i Sverige. Riksdag och regering tog beslutet om 200 vargar eller 20 föryngringar. Rovdjursutredningen är avlämnad och regeringen kommer inom en snar framtid att presentera sin rovdjurspropposition där nya mål kommer att specificeras. Förslaget från rovdjursutredaren är att vi skall ligga kvar på samma nivå i ytterligare 3 år och därefter utvärdera ännu en gång. Men för att bibehålla nivån på antalet vargar måste vi vidta åtgärder.
Ökningen av antalet individer i vargstammen har dock varit allt annat än problemfri. I takt med att vargen ökar i antal ökar också spänningen och konflikten mellan stad och landsbygd. För dem som bor på landet och lever med vargen i sin vardag får vargstammens ökning tydliga konsekvenser. För jägarna innebär detta givetvis att det finns fler vargar på markerna. Det leder i sin tur till att älgarna blir färre, oron större och att fler hundar och andra tamdjur skadas eller i värsta fall dödas. I en del områden har lösarbetande hundsjakt varit i stort sett uteslutet de senaste åren.

Både Björn, Lo och Varg ökar i antal. Skillnaden dem emellan är att det förekommer jakt på Björn och Lo medan det endast förekommer skyddsjakt på varg. För att bedriva en ansvarsfull förvaltning av vargen anser jag att jakt även på varg vore nödvändigt. Det har visat sig att acceptansen för både Björn och Lo har ökat i och med att man tillät en försiktig jakt på dessa rovdjur. Sannolikt skulle man uppnå samma resultat om man tillät vargjakt i mindre skala.

Jag tror även att det är nödvändigt att vi har en betydligt mer regional förvaltning av rovdjuren. Vinner inte vargen acceptans hos dem som bor i vargmarkerna kommer vi inte heller lyckas med att förvalta vargstammen i framtiden. Samtidigt som vi slår fast att vi vill ha en livskraftig vargstam i Sverige måste vi ta hänsyn till de människor som faktiskt delar vargens territorium. Får den lokala befolkningen känna delaktighet i förvaltningen minskar också tendenserna till illegal jakt på varg. Det har många internationella erfarenheter också visat.

Fråga till jordbruksministern Eskil Erlandsson

Pressmeddelande
Anna Bergkvist Tenje
Riksdagsledamot
0705-723900
anna.tenje@riksdagen.se

Viltsvinsolyckorna ökar mest i Kronobergs län

Vildsvinen ökar i antal, konflikterna med de bökande djuren likaså. Det behövs insatser för att komma tillrätta med de ökande skador som vildsvin gör i skog, mark, jordbruk och inte minst i trafiken.

- Trafikolyckorna där vildsvin är inblandade har ökat kraftigt de senaste åren och värst är ökningen i Kronobergs län. Detta är mycket allvarligt och visar tydligt att vi måste agera snabbt och kraftfullt mot den ökande vildsvinsstammen. Jag har nu ställt en fråga till jordbruksministern Eskil Erlandsson där jag efterfrågar åtgärder för att få kontroll över den svenska vildsvinsstammen. Jag lämnar även förslag på vissa förändringar som jag anser vara nödvändigaför en mer effektiv och säkrare vildsvinsjakt.

- Jag anser att jakten på vildsvin bör få nya möjligheter. Idag är det tillåtet med jakt av vildsvin med fast belysning - om belysningen satts upp för annat syfte. Mitt förslag är att det även skall vara tillåtet med belysning vid jakt även på andra platser, såsom vid foderplatsen mm. Anledningen till detta är att möjligheten att skjuta rätt och fler djur ökar samt att skadeskjutningen minskar, menar Anna Bergkvist Tenje

- En översyn av utfodringen bör också göras. Dels handlar det om vart det sker men även vad och hur mycket man lägger på åteln. Man bör även fundera över ett ersättningssystem för de lantbrukare som drabbas ekonomiskt av de bökande djuren. Möjligheter till fällfångst bör också utredas ytterligare. Det skulle kunna leda till att de som inte är jägare kan värna sina marker från alltför mycket vildsvin. Fällfångst måste dock ske på ett mycket säkert och djuretiskt sätt. Utveckling av nya fällor och ett tydligt regelverk för dessa skulle dock kunna bidra positivt.
- Jag har stort förtroende för jordbruksminsitern och är övertygad om att han kommer att ta tag i frågan inom kort om den inte redan ligger på hans skrivbord, avslutar Anna Bergkvist Tenje


Fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson angående den svenska vildsvinsstammen


Ingen har väl kunnat undgå att lägga märke till att den svenska vildsvinstammen har ökat explosionsartat de senaste åren. Vildsvinen ökar i antal, konflikterna med de bökande djuren likaså. Det behövs insatser för att komma tillrätta med de ökande skador som vildsvin gör i skog, mark, jordbruk och inte minst i trafiken.

Vildsvinen sprider sig snabbt norrut i landet och antalet ökar snabbt. Trots en avskjutning på ca 25 000 djur per år ökar antalet snabbt. Varken jägare eller lantbrukare hinner helt enkelt att skjuta av dem i samma takt som nya kultingar föds. För lantbrukare kan en etablering i värsta fall hota hela verksamheten.

Vildsvinsrelaterade skador begränsas inte till att de äter och bökar sönder naturen. De springer också ut i trafiken och orsakar trafikolyckor. Vid sekelskiftet var det något hundratal, 2006 passerades tusentalet olyckor och i år beräknas det bli mer än femtonhundra olyckor. På bara ett par år har trafikolyckorna med vildsvin ökat med 70%, något som inte är acceptabelt. Ett vildsvin kan väga över 150 kilo vilket gör dem jämstora med älgkalvar. Vildsvin är dessutom kompakta vilket gör skadorna vid trafikolyckor omfattande.

Jakten på vildsvin bör få nya möjligheter. Dels så bör det ges tillstånd att ha fast belysning vid åtlar, efter att tillstånd beviljats men det bör även finnas möjlighet att utan tillstånd sätta upp fast belysning för att skydda jord och skogsbruk mot vildsvin. En översyn av utfodringen bör också göras. Dels handlar det om vart det sker men även vad och hur mycket man lägger på åteln. Man bör även fundera över ett ersättningssystem för de lantbrukare som drabbas ekonomiskt av de bökande djuren. Möjligheter till fällfångst bör också utredas ytterligare. Det skulle kunna leda till att de som inte är jägare kan värna sina marker från alltför mycket vildsvin. Fällfångst måste dock ske på ett mycket säkert och djuretiskt sätt. Utveckling av nya fällor och ett tydligt regelverk för dessa skulle dock kunna bidra positivt.

Fast belysning har en rad fördelar bland annat att det minskar risken för skadskjutningar av djuren men framförallt för att det minskar risken för att man skjuter fel djur i en flock. Ett annat argument är att det de facto också underlättar själva jakten och fler djur kan skjutas. Belyst jakt minskar risken att jägaren skjuter ledardjuret i en flock. Skjuter man det så kommer flocken både att bli mer orolig och röra sig mer, vilket riskerar att leda till både ökade skador på marker och trafikolyckor. Råkar jägaren skjuta en eller flera suggor med kultingar blir konsekvensen också likartad om inte värre. Följden blir att de unga vildsvinen saknar vägledning under uppväxten och blir ligister. Ingen lär dem hur de skall uppföra sig och de blir oskygga, aktiva på dagen istället för på natten och letar mat i bebyggelse. Ofta måste jägarna avliva även dessa individer som konsekvens. Vilket naturligtvis inte var meningen från början.

Vildsvinen är nattaktiva djur, till detta kommer att Sverige är ett land som är mörkt en stor del av dygnet under större delen av året. Det medför en naturlig svårighet för jägaren att bedriva jakt på ett effektivt och säkert sätt. Mörkret gör att det är svårt att träffa, även med moderna sikten är det väldigt svårt att få ett säkert dödande utan belysning. I mörker är det också svårt att se kön på djuret, och om det är en sugga som har kultingar. Det finns också en risk att det finns djur bakom målet som kan skadskjutas. Det finns således också en rad djur- och jaktetiska argument för att tillåta belyst jakt. Idag är det tillåtet med jakt av vildsvin med fast belysning - om belysningen satts upp för annat syfte. Det finns faror med ett sådant jaktförfarande eftersom det bygger på att man då ofta lockar in djuren i områden nära människor, vilket kan leda till exempelvis trafikolyckor eller att djuren börjar äta av grödor i trädgårdar. Mitt förslag är således att det skall vara tillåtet med belysning vid jakt även på andra platser, såsom vid foderplatsen mm.

I Tyskland har man haft stora problem med vildsvin. Bland problemen finns svinpest, trafikolyckor och skador på mark och skog. 2002 inleddes en statlig kampanj för att minska antalet vildsvin och i vissa områden har till och med skottpengar betalats ut. Danmark har likartade problem men inte gått lika långt i åtgärderna. Jag är förvissad om att det svenska civilsamhället och jägarna kan lösa problemen om de ges möjligheterna. Vi har idag möjligheter att lösa problemet innan det blir riktigt allvarligt.

Vad ämnar jordbruksministern vidta för åtgärder för att få kontroll över den svenska vildsvinsstammen?

Anna Bergkvist Tenje
Riksdagsledamot
www.anna.bergkvist.blogspot.com
anna.tenje@riksdagen.se
anna.tenje@moderat.se
08-78 65 979
070-57 23 900

tisdag, september 23, 2008

Lämna motionsförslag!

Under den här perioden i riksdagen pågår vad som kallas den allmänna motionstiden. den innebär att vi som enskilda ledamöter har möjlighet att lämna in motioner till riksdagen i ämnen som ligger oss varmt om hjärtat. Jag har några stycken motioner som jag planerar att skriva men tar tacksamt emot fler förslag. Givetvis bör förslaget ligga i linje med moderatpolitik, ha en liberal prägel samt inte kosta skattebetalarna pengar. Kan redan här säga att jag inte kommer att lägga någon FRA-motion så det är ingen idé att maila mig om detta. Jag tar emot seriösa förslag på min riksdagsmail. Kan dock vara på sin plats att upplysa eventuellt intresserade om att det är ytterst få motioner som antagits av riksdagen.... någonsin. Jag tycker dock att motioner kan vara ett bra verktyg för ledamoten att lyfta en fråga för diskussion samt kanske väcka en tanke hos någon klok minister inför framtiden.

Växjö+Kalmar=Linnéuniversitetet

Igår presenterades budgeten och då stod det klart att Växjö universitet och Högskolan i Kalmar
får 60 miljoner till fusionsarbetet med Linnéuniversitetet. Ingen som blev förvånad direkt men det är ändå mycket glädjande tycker jag. För det första så tror jag att detta kommer att bidra till att kvalitén på utbildningen blir bättre samt att det ökar chanserna för framförallt Växjö att vara med och tampas om forskningsanslagen och slipa på sin spetskompetens. Växjö universitet var verkligen ett bra ställe att plugga på, underbar boendemiljö och ett fantastiskt föreningsliv... (Sivans, Smålands nation, FMS-Växjö) Med en förbättrad kvalité och högre kompetens i utbildningen och forskningen kommer dess atrraktionskraft att öka ännu mer. Som riksdagsledamot från länet och fortfarande bosatt i Växjö är detta något mycket positivt!

onsdag, september 17, 2008

Halvtid med Alliansen...rapport om läget i Kronoberg

Imorgon presenterar mina kollegor i alliansen från Kronoberg en rapport som vi har tagit fram tillsammans. Rapporten avhandlar alliansens två första år ur en Kronobergs perspektiv. En mycket spännande läsning med många nya siffror. Tyvärr kan jag inte vara med på pressträffen då jag sitter i KU-möte här uppe i Stockholm. Jag hoppas dock att media dyker upp så att vår rapport kan få lite uppmärksamhet och genomslag.

Pressträffen är alltså imorgon torsdag klockan 11.00 på IOGT/NTO:s café i Växjö. Katarina brännström, Eva Johnsson och Karin Nilsson kommer att vara på plats för att svara på frågor.

Nytt riksdagsår, nytt namn och nya utmaningar

Mycket som är nytt! Nytt riksdagsår, nytt efternamn och nya utmaningar - inte minst med tanke på att min mage växer för varje dag och det är mindre än 2 månader kvar tills dess att det är planerat att jag ska leverera en liten bebis.

Jag har bytt efternamn och heter numera Tenje då jag och Jonas gifte oss i somras. Har dock inte fixat körkort, kreditkort, passerkort osv ännu utan planerat att ändra allt detta + ny mailadress i nästa vecka. Håller på och övar och vänjer mig för fullt på att säga Anna Tenje. Går sådär bra.... Kommer nog att kalla mig Anna Bergkvist Tenje ett bra tag framöver.

Igår gick alltså invigningen av det nya riksdagsåret av stapeln. En mycket lång och trevlig dag. I år hade jag bjudit med min far, Boris Bergkvist, på invigningen. Förra året var det mamma som fick följa med och första året var givetsvis tillängnat Jonas, liksom det sista. Bäst av allt igår var helt klart att sjunga nationalsången tillsammans med Kungliga filamonikerna. Då kunde till och med jag som sjunger otroligt dåligt, klämma i ordentligt.

Det blev inte särskilt stora FRA-demonstrationer utanför riksdagen igår. Knappt 200 personer hade samlats för att uttrycka sin avsky. Jag kollade på sändningen från plattan på svt24 och som vanligt så var det få som imponerade. Johan Norberg var dock strålande som alltid.

tisdag, juni 17, 2008

Bröderna Lejonhjärta

"Det finns saker varje människa måste göra, annars är de bara en liten lort"

Astrid Lindgren i Bröderna Lejonhjärta

fredag, juni 13, 2008

MUF och FRA

I går gick MUF ut med ett pressmeddelande där de kräver att bland annat jag ska rösta nej till FRA-lagen. Intressant! Tycker i och för sig att det är otroligt bra att MUF med Niklas Wykman i spetsen har hittat tillbaka till sina liberala rötter och uppenbarligen inte räds partiledningen i denna frågan. Tycker dock att det är beklagligt att de inte lyckades vakna till förrän 5 i 12. Vad fanns MUF vid förra omröstningen, vad har de funnits under processen när vi verkligen hade chansen att påverka och förändra förslaget i en mer positiv riktning? MUF som har representation i partistyrelsen av inte mindre än 3 personer hade kanske kunnat påverka i denna fråga på ett mer konstruktivt sätt och på ett betydligt tidigare plan.

Jag hoppas att MUF i o m detta första steg nu är på väg tillbaka att återigen bli den "ideologisk vakthund" som Niklas Wykman själv dömde ut i DN-debatt 2007-10-24.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=708054

Jag tycker helt klart att MUF borde syssla mer med ideologi och frågor av principell karaktär och mindre varg och sälfrågor.


Nedan finner ni pressmeddelandet i sin helhet:

Moderata Ungdomsförbundet
Pressmeddelande
2008 06 12
Unga moderater måste rösta nej till FRA
Den 17 juni röstar Riksdagen om den största inskränkningen i den personliga integriteten i Sveriges historia. Ett antal riksdagsledamöter sitter där med hjälp av Moderata Ungdomsförbundet. MUF kräver att Anna König Jerlmyr, Tomas Tobé, Oskar Öholm, Fredrik Schulte, Patrik Forslund, Anna Bergkvist, Lars Hjälmered och Karl Sigfrid röstar nej till FRA-lagen. Att skylla på partipiskan är bara en ursäkt för att man inte vill ta ett personligt ansvar, säger Niklas Wykman.
- Denna lag kommer skapa ett system där alla människor kommer att övervakas hela tiden. Allt du skriver på Internet kan komma att läsas av staten. Historiskt kan vi se att alla system brister och felar så småningom. Är ni då beredda att personligen ta konsekvenserna av detta system när det felar? fortsätter Niklas Wykman.
- Det finns ingen röstpiska idag. De som säger det gör det för att ha en ursäkt till sina väljare. I Sverige finns det bara en instans som kan stifta lagar. Då kan man inte som lagstiftare skylla ifrån sig bara för att man inte vill ta personligt ansvar för det övervakningssystem man vill skapa, avslutar Niklas Wyman.

För mer information:
Gustaf Stenlund
Presskontakt
08-676 81 52
0736-82 81 52
gustaf.stenlund@moderat.se

onsdag, juni 11, 2008

Alla vinner på den sänkta skatten på fastigheter

Artikel som publicerades i smålandsposten tisdagen den 10/6:

Allians för Sverige lovade väljarna att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en lägre kommunal avgift. Socialdemokraterna ville behålla fastighetsskatten men frysa den. Debatten om vem som vinner och förlorar i det korta perspektivet har stundtals varit het. Nästa år står det dock klart att alla vinner på alliansens förslag, såväl i Växjö som i övriga Kronoberg och i Sverige totalt.

SCB:s indikativa taxeringsvärden för 2009 gör det nämligen möjligt att jämföra socialdemokraternas gamla statliga skatt och alliansens nya kommunala avgift. Alla kommuner är vinnare i de beräkningar som allianspartierna i Skatteutskottet har gjort.
Fastighetsskatten har beskrivits som vår mest hatade skatt. I en opinionsmätning år 2006 ville över 70 procent av svenska folket avskaffa eller sänka den. Fastighetsskatten stod till och med i sämre dager än momsen på mat.

Det berodde till stor del på att den var mycket godtycklig. Fastighetskatten uppgick till 1 procent av taxeringsvärdet. Detta värde berodde på faktorer som låg utanför människors kontroll, som exempelvis hur lyckosamma grannarna var när de sålde sina villor. Utvecklingen av skatten var mycket svår att förutse för vanliga människor. Tillväxtregioner brandskattades och det blev dyrare för alla att bo.

Den nya kommunala avgiften kommer som högst att uppgå till 6180 kronor om året. Det innebär att genomsnittskostnaderna sänks i samtliga kommuner 2009.
Med socialdemokraternas nu liggande förslag skulle många extra hundralappar försvinna ur de svenska hushållen med de uppräknade taxeringsvärdena. Alliansens politik innebär däremot att innevånare i de flesta kommuner sparar tusentals kronor om året, mest i storstadsområden, kustnära trakter och tillväxtorter där försäljningar drar upp taxeringsvärdena när grannar sålt till ökande priser.

Också i Kronobergs län blir många vinnare. Med avskaffandet av fastighetsskatten blir de genomsnittliga avgifterna för villaägarna i Växjö och Ljungby endast 6 180 respektive 5 753 kronor om året. Med socialdemokraternas gamla fastighetsskatt hade de i genomsnitt fått betala 11 913 kronor i Växjö kommun och 7 671 kronor i Ljungby kommun.
Socialdemokraterna var mer intresserade av att maximera statens intäkter än att främja familjernas livskvalitet. Med alliansens politik blir det lättare att slippa obehagliga överaskningar i form av oberäkneliga skattehöjningar.

Karin Nilsson (c)
Katarina Brännström (m)
Eva Johnsson (kd)
Anna Bergkvist (m)

torsdag, juni 05, 2008

Apoteksmonopolet blir kvar lite längre=(

Apoteksmonopolet kommer inte att slopas vid årsskiftet. Regeringen arbetar nu för att den nya lagen ska träda i kraft 1 juli 2009. Anledningen till detta är att Apotekets blivande konkurrenter inte anser att de hinner förbereda sig tillräckligt annars. Man kan diskutera vad detta innebär egentligen men det kanske ändå är bäst att det blir rätt, snarare än att det går snabbt. Annars finns ju alltid risken att slopandet av monopolet blir ett fiasko och i sin tur försvårar och förhindrar planer på att avskaffa fler monopol i framtiden.

Dyr strejk för medlemmarna...

Det har nu visat sig att även Vårdförbundets strejk blir dyrbar för medlemmarna. Tidigast om två år kan sjuksköterskorna ha hämtat in den försenade löneförhöjning som drabbat dem efter strejken. Detta är inte första gången en strejk ger denna konsekvens. När kommunal strejkade gjorde man en uträkning på att det skulle ta medlemmarna 12 år innan de hämtat in förlusten för strejken. Nu tycker jag ju i o f s redan att strejkvapnet är ett korkat instrument att ta till när man löneförhandlar och här har vi det verkligen svart på vitt. Gång på gång bevisas att en strejk inte gagnar medlemmarna. Facket tror att de berättigar sin existens och sina arvoden men egentligen bevisas motsatsen. Inte konstigt att facken i allmänhet förlorar medlemmar på löpnade band - de har glömt bort vilka de är till för.

21 flugor i en smäll

Igår lyckades vi slå 21 flugor i en smäll genom att slå samman 22 lantmäterimyndigheter till 1 enda. En liten seger för oss i alliansen som vill minska ner på antalet myndigheter så mycket som möjligt. Nu hoppas jag innerligt att detta också innebär att lantmäterimyndigheten nu också blir mer effektiv och billigare i drift. Myndighetssverige är fortfarande helt ofattbart, bokstavligen. Ingen vet hur många myndigheter vi egentligen har och det är många myndigheter som inte riktigt har en glasklar uppgift. Vi har otroligt mycket kvar att göra men detta var i alla fall ett litet steg i rätt riktning. Hoppas att fler likande beslut kommer inom kort.

onsdag, juni 04, 2008

Fika med vårdfacket

Bilden är hämtad från Smålandsposten och bilden är tagen av Urban Nilsson.

Fredagen den 23 maj blev en rad olika politiker inbjudna till diskussion av vårdfacket om den då pågående strejken. Jag och Katarina Brännström ställde givietvis upp och spenderade närmare 2 timmar vid Strandbjörket i Växjö. Måste säga att det var en mycket givande förmiddag. Jag ändrade mig förvisso inte i min syn på strejken eller sjuksystrarnas strategi men det blev en mycket bra diskussion och jag tror att min poäng framgick. Jag tycker inte att strjken var en bra idé men jag tycker att det ska löna sig att utbuilda sig och att det ska vara möjligt att göra karriär i sitt yrke. Jag håller dock absolut inte med om att ingångslönen skulle vara viktig, eller av större vikt. Huvudsaken är ju att det finns möjlighet till löneutveckling om man är duktig. Jag står fast vid det citat som är hämtat ur smålandsposten nedan.

"Anna Bergkvist ville sätta in sjuksköterskornas konflikt i ett större perspektiv. Hon tror inte att en strejk är rätt väg att gå och är tveksam till generella löneökningar, så som vårdförbundet kräver. Däremot behöver sjuksköterskorna en tydligare karriärväg och bättre löneutvecklingsmöjligheter.– Som riksdagsledamot är det svårt att lägga sig i en pågående konflikt. Däremot har jag länge engagerat mig i frågan att det ska löna sig med utbildning. Det behövs större lönespridning i sjuksköterskeyrket och ett sätt är att få in fler aktörer på marknaden och inte bara en offentlig arbetsgivare. Då ökar också konkurrensen." Smålansposten

Så här i efterhand tycker jag att man kan konstatera att strejken eller strategin och villkoren inte var särskilt lyckade. Vårdfacket kanske lyckades bättre än Kommunal men det var å andra sidan en riktig katastrof. Jag hoppas dock på en fortsatt diskussion med vårdfacket för det finns många viktiga frågor att diskutera, inte minst kvinnofällan i form av den offentliga sektorn.

Artikel i Smålandsposten - Sverige ska ha ett säkert försvar

Sverige ska ha ett säkert försvar
SMP 2008-05-30

FAKTA
Både den tekniska utvecklingen och förändringen i vår omvärld innebär att vi kontinuerligt måste ompröva gamla beslut. I dag kan ett JAS-plan på mycket kort tid patrullera av vårt territorium, vilket minskar behovet av flera flygflottiljer runt om i landet, skriver Katarina Brännström och Anna Bergkvist, moderata riksdagsledamöter från Kronoberg.

Senaste tidens debatt har skapat en oro för försvarets framtid. Det finns missuppfattningar och de som i debatten hävdar att regeringen vill spara på försvaret – något som inte är sant. Svenska försvarets kvalitet är långt bättre än vad som hävdats och försvarsbudgeten på 44 miljarder kronor ligger fast. Moderaterna är en garant för säkerhet och ett modernt försvar som motsvarar framtida behov. Både den tekniska utvecklingen och förändringen i vår omvärld innebär att vi kontinuerligt måste ompröva gamla beslut. I dag kan ett Jas-plan på mycket kort tid patrullera av vårt territorium, vilket minskar behovet av flera flygflottiljer runt om i landet. Hotbilden mot Sverige ser i dag mycket annorlunda ut vilket kräver att vi måste bli betydligt bättre på att samarbeta med andra länder och då framförallt med våra nordiska grannländer. Hot mot fred och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. Det är viktigt att komma ihåg att problemen inom försvaret är inte nya. Det stora problemet är att den socialdemokratiska rege­ringen inte orkade med att ta tag i problemen på allvar och göra nödvändiga förändringar under sin tid vid makten. Besparingsförslag har inte genomförts som det var tänkt och grundläggande fel har inte åtgärdats. Värnplikten borde ha utretts för länge sedan. Regementen och försvarsindustri har fått finnas kvar av rena regionalpolitiska skäl. Under många år har det inte spelat så stor roll vilken verklig effekt det svenska försvaret haft. Konkret handlar det om ett underskott om 1,5 miljard kronor i förbandsverksamheten i år och kommande år. Det är nu nödvändigt att problemen tydliggörs, eftersom det är grunden för att finna en lösning. I ett första steg har försvarsmakten fått i uppdrag att ta fram förslag till effektiviseringar och strukturella åtgärder. ÖB vill flytta hundratals miljoner från materiel- till driftsbudgeten men inte ändra i sin egen organisation. Man hävdar att det behövs drygt elvatusen officerare – i dag finns cirka tiotusen. Jämför man Sverige med våra nordiska grannländer visar det sig att andelen höga officerare redan är dubbelt så stor hos oss. Ser man till Danmarks försvarsbudget så är den på 25 miljoner (Sverige 44 miljarder) – trots detta har Danmark dubbel uppsättning mot Sverige utomlands. Detta är mycket tänkvärt. Det står enligt oss helt klart att försvaret har uppenbara svårigheter med redovisning, analyser och uppföljning. Regeringen kommer nu noggrant att gå igenom försvarsmaktens förslag och därefter kommer ett åtgärdspaket. Något förslag om att dra ner på försvarsanslaget finns däremot inte. Vi ska ha väl fungerande och rörliga insatsförband som kan användas både hemma och utomlands. Den framtida inriktningen och dimensionen av försvaret ska vi fatta beslut om senare i höst men innan dess måste ekonomin redas ut. Alliansregeringen vill tillsammans med försvarsmakten och riksdagen finna hållbara lösningar för ett långsiktigt effektivt försvar av Sverige.

Katarina Brännström
Anna Bergkvist

Studiebesök med EON

Bilden är hämtad från Smålandsposten
I måndags var jag och mina kollegor på riksdagsbänken ute på studiebesök med EON. Vi hade en hel del intressanta saker på programmet och bland annat tittade vi på nedgrävningen av elkablar som är en del av det arbete, krafttaget, som EON just nu håller på med för att kunna ha en säkrare elleverans med färre och betydligt kortare avbrott. Ett imponerande arbete där EOn investerar mycket pengar och som innebär att luftledningar ersätts med kabel.
Vi fick även tillfälle att titta närmare och göra ett besök i en transformatorstation som försörjer en bygd på ca 1 mils radie samt lokala stationer och kopplingspunkter. Mycket intressant du jag personligen hade ganska liten kunskap innan om hur saker och ting verkligen fungerade.

Nya regler om sjukförsäkringen

I dag debatteras sjukförsäkringen för fulla muggar i kammaren. Jag anser att det är på sin plats att klargöra vissa missförstånd och viss dessinformation som har spridits den senaste tiden i både media och allmänt i debatten. LO har verkligen varit högst tveksamma i sin kampanj där de bland annat hängt ut enskilda riksdagsledamöter med rena lögner och skickat brev till grannar och familj till riksdagsledamöter i alliansen och även i dessa brev har rena lögner presenterats.

Jag förväntade mig nästan att mina föräldrar skulle få ett brev från LO där de frågade mina föräldrar om de var medvetna om vad deras dotter höll på med. samt att de skulle anklaga mina föräldrar för en dålig uppfostran. Brevet kom dock aldrig...

Våra utgångspunkter med de nya reglerna i sjukförsäkringen är kort och gott att:

Vi vill ha kortare väg till ett friskare liv.
Vi vill att människor ska våga försöka.
Vi vill att arbetsgivare ska vilja anställa.

Sjukförsäkring – nya regler

Fasta tidsgränser
Vi vill ersätta långa passiva sjukskrivningar med aktiva åtgärder. Därför gör vi regelverket i sjukförsäkringen tydligare genom att lagfästa hur prövningen av arbetsförmåga ska gå till. De första tre månaderna i ett sjukfall ska arbetsförmågan prövas mot de ursprungliga arbetsuppgifterna, månad 4-6 mot den egna arbetsgivarens arbetsuppgifter och efter månad 6 ska arbetsförmågan i regel prövas mot hela arbetsmarknaden. Detta kallas rehabiliteringskedjan.

Skyddad tid

Istället för att pröva arbetsförmågan mot andra jobb på arbetsmarknaden redan efter 3 veckors sjukskrivning, vilket kan ske med de nuvarande reglerna, så inför vi en skyddad tid på 6 månader då arbetsförmågan endast prövas mot arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren.Parallellt med detta kan stöd och hjälp via arbetsförmedlingen påbörjas för den som har behov av att byta arbete eller vill pröva på andra arbetsuppgifter.

Stärkt arbetsrätt
Istället för att behöva säga upp sig från sitt gamla arbete för att prova på ett annat jobb så inför vi en rätt till tjänstledighet för den som vill prova på ett annat yrke som kanske passar den egna arbetsförmågan bättre.

Förlängd sjukpenning
Vi tar bort den obligatoriska prövningen av förtidspension efter ett års sjukskrivning med en ersättningsnivå på 64%. Istället inför vi en förlängd sjukpenning med 75% i ersättningsnivå. Kan betalas ut i upp till 18 månader till alla som har nedsatt arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden.

Jobb- och utvecklingsgarantin, tredje fasen
För den som efter 12+18 månaders sjukskrivning fortfarande inte kommit tillbaka i arbete och heller inte har nedsatt arbetsförmåga för all framtid, kommer jobb och utvecklingsgarantins tredje fas att bli aktuell. Hur den kommer att utformas och vilken ersättningsnivå som ska gälla arbetar Regeringskansliet med för närvarande. Dessa personer ska alltså inte komma att påverka antalet personer med försörjningsstöd i kommunerna.(Detta har felaktigt i media kallats för resursjobb)

Extra pengar till rehabilitering och företagshälsovård:Vi inför en rehabiliteringsgaranti och förstärker företagshälsovården. 3,4 miljarder kronor extra satsas på dessa reformer de närmsta tre åren.

Nyfriskjobb:För att göra det attraktivare för arbetsgivare att anställa den som varit sjukfrånvarande länge så införde vi de s.k. Nyfriskjobben vid årsskiftet (dubbla nystartsjobb).

Fler vägar tillbaka
Vi inför också en möjlighet för den som har beviljats permanent förtidspension att arbeta utan att rätten till förtidspension ifrågasätts.(Proposition har just överlämnats till Riksdagen)

Reformens syfte
Hela syftet med rehabiliteringsreformen är att ersätta dagens system med långa passiva sjukskrivningar med tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser. Vi vill sänka trösklarna och göra det lättare att återgå i arbete.

I korthet så handlar det om att skapa en kortare väg till ett friskare liv.

onsdag, maj 14, 2008

Studiebesök på Sveriges åkeriföretag


I måndags var jag, Eva Johnsson (kd) och Karin Nilsson (c) på studiebesök på Sveriges Åkeriföretag Småland - Öland. Ett mycket intressant studiebesök som gav oss en bra inblick i åkerinäringens verksamhet. Magnus Gunnarsson och några av hans kollegor tog emot oss på deras kontor under några timmar. Där fick vi en mycket noggrann genomgång av verksamheten och dess problem och möjligheter. Många intressanta frågor väcktes såsom infrastruktur, miljömedvetenhet och åkarnas möjlighet att bedriva sina företag, konkurrensfrågor från utländska åkare samt säkerhetsfrågor.


Vi besökte även Samulssons Åkeri AB i Växjö för att få en riktig inblick i verkligheten. Samulssons Åkeri AB ett medlemsföretag som ägs av Christer Samuelsson och som främst är inriktade på livsmedelstransporter med kunder som Arla osv.

§28 fungerar


Förra året motionerade jag om lagändring av §28 i Jaktförordningen. Jag gick ett positivt svar på min motion och regeringen lade förslag i riskdagen om en förändring i enlighet med min motion. Då var det många som var kritiska och negativa till förändringen och menade att det skulle leda till att betydligt fler vargar skulle skjutas. Det har nu visat sig att så inte är fallet och att §28 fungerar på ett mycket bra sätt. Det har snart gått ett år sedan nödvärnsrätten förstärktes, en förändring som främst berör hundägare och renägare men även den som bedriver fäbodsskötsel av djur. Farhågorna som vissa hade har alltså inte besannats.


Jens Karlsson som är forskare på Viltskadecenter har påbörjat en utvärdering av förändringen av paragraf 28 och nödvärnsrätten och menar att den har används på ett mycket rimligt sätt och inget tyder på något överutnyttjande.

JA till privata apotek

Nu har vi äntligen fattat beslut i Riksdagen om privata apotek. I förra veckan röstade vi ja till att en försäljning av ett antal apotek till privata köpare ska förberedas vilket innebär att en omreglering av apoteksmarknaden tar fart. Det kommer att bildas ett moderbolag som innehar alla aktier i Apoteket AB och som ska möjliggöra omregleringen. Målet med utförsäljningen är att det ska bli lägre priser på läkemedel och apoteken ska bli mer tillgängliga.

Inte en dag för tidigt!

torsdag, maj 08, 2008

KU-förhör för hela slanten
Idag hade vi såkallade KU-förhör med både Mats Odell och Carl Bildt. Skådespelet varade i hela 3 timmar och det ärende som diskuterades främst var försäljningen av statliga bolag och Mats Odells ansvar i denna fråga. Jag tycker iofs inte att det framkom något nytt idag som vi inte redan viste sedan tidigare i KU. Regeringskanslitet har tidigare besvarat en lång rad frågor skriftligt och det behövdes enligt min mening inte ett muntligt förhör egentligen. Men å andra sidan så skadar det ju sällan att vi får möjlighet att ställa förtydligande frågor och följdfrågor.
Ännu en gång så räckte tyvärr inte tiden till för att alla som ville skulle få ställa sina frågor. KD, FP, MP och V som är sist i omgångarna kom inte till tals. Detta är ett problem som jag ser det. Socialdemokraterna tar i regel upp extremt mycket tid - idag var inget undantag. Både Berit och Morgan hade många och långa frågor och i bland rena påståenden. Tråkigt då detta kanske innebär att annars relevanta frågor aldrig ställs.
Utfrågningen av Carl Bildt var till stora delar extremt underhållande. Spelet mellan å ena sidan Morgan och andra sidan Carl är kul och båda uppvisar sina humoristiska sidor utan ayy det för den sakens skull blir oseriöst.

Imorgon är det dags för utfrågningen av Fredrik Reinfeldt. Ytterligare 3 timmar utan kisspaus...

onsdag, april 23, 2008

Studiebesök på Vida Paper


Vida Paper
(bilden är hämtad från Vida Papers hemsida)
Ett extremt intressant och lärorikt studiebesök hann jag med förra veckan när jag var hemma i länet. Vida Paper - Lessebo papperbruk i Lessebo. Har aldrig varit på ett pappersbruk tidigare utan mer eller mindre bara noterat att det luktar illa.

Pappersbruket i Lessebo har i många år varit i blåsvädret och befunnit sig i ekonomiska svårigheter. Framtidstron har varit mörk om ens exiterande. Nu råder det dock annat ljud i källan sedan Vida Timber gick in som ägare 2006. Alla siffror har förvisso inte vänt från rött till blått ännu men de är i alla fall inte lika röda längre.


Det var verkligen helt enormt att se dessa stora maskiner som tillverkar papper. Vida har investerat både i nya moderna maskiner och byggt till sedan de tog över 2006. Inne i fabriken var det varmt och svettig och maskinerna höll ett högt tempo. Det luktade dock inte det minsta illa=)

(bilderna är hämtade från vida papers hemsida)

Jag har tidigare gjort ett studiebesök på Vida Timber och det var verkligen intressant att nu även besöka Vida Paper. Att gå från ax till limpa så att säga fast snarare gran till papper.
Jag gjorde även ett besök på Lessebo Handpappersbruk. Här gör man fortfarande pappret för hand och man kunde verkligen känna historiens vindslag. På kvällstid kan de anordna trevlig middag med musik och information om hur man gör papper för hand. Här finns möjlighet att variera den sedvanliga hyttsillen när man har besök utifrån med en kväll på handpappersbruket.
Lessebo Handpappersbruk är också en del av VIDA Paper. Vida Paper i sin tur ingår i Vida gruppen, Sveriges största privata sågverkskoncern, med ett 15-tal fabriker inom konstruktionsvirke, industriförpackningar och bioenergi. Jag tror verkligen att vinden har vänt för bruket i Lessebo och att de med Vida som ägare har en mycket ljus framtid att se fram emot.

Artikel i Smålandsposten - Förbättrade regler för arbetskraftsinvandringen

Förbättrade regler för arbetskraftsinvandringen

Den senaste tiden har debatten kring utvisningshotade flyktingar som har ett arbete varit het. Jag känner en stor medkänsla för de personer som tvingas tillbaka till sina hemländer mot sin vilja. Jag är den första att medge att det kan tyckas vara helt huvudlöst att skicka tillbaka människor som arbetar och fungerar väl i vårt samhälle.

Däremot anser jag att det är oerhört viktigt att vi inte börjar bedöma flyktingars rätt att stanna i vårt land utifrån om de helt enkelt är välanpassade i samhället, om de har ett arbete eller är trevliga i allmänhet. Det är och förblir skyddsbehovet som måste var det som avgör om en flykting får eller inte får stanna i vårt land. Rätten till skydd måste bedömas utifrån hoten i hemlandet, inte efter hur situationen ser ut i Sverige. Det är lika orimligt som att tvinga bort en människa som riskerar att torteras i hemlandet för att den är arbetslös i Sverige.

Det är dock min förhoppning att så många som möjlighet som har behov av att få stanna i vårt land också ska få göra det samt att de som kan och vill komma hit och arbeta också skall få möjlighet till det. Därför är det så viktigt att vi även öppnar upp andra vägar in i Sverige. Något som regeringen tillsammans med miljöpartiet nu har gjort.

Kortfattat kommer regelverket kring arbetskraftsinvandring att bygga på följande principer:

· Om en svensk arbetsgivare ger ett konkret jobberbjudande till någon utanför EU ska personen kunna få uppehålls- och arbetstillstånd.

· Arbetsförmedlingen ska inte längre pröva om det finns lämplig arbetskraft i landet. Det är arbetsgivarens bedömning som ska få vara avgörande.

· Tidsgränserna för uppehålls- och arbetstillstånd förlängs samtidigt till två plus två år. Därefter ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas.

· Ingen som har ett arbete ska tvingas lämna landet.

· Ansökan om uppehålls- och anställningstillstånd ska kunna sökas från Sverige. Samtidigt så kommer vi inte att röra den svenska modellen utan den kommer att bestå.

Det nya förslaget ger utvisningshotade flyktingar som har arbete möjlighet att stanna kvar i Sverige. Men inte som flyktingar utan som arbetskraftsinvandring. Det är en viktig markering, därför att vi då inte urholkar flyktingbegreppet. Men det ger oss ändå möjlighet öppna upp nya vägar för människor att stanna kvar i vårt land.

Jag är övertygad om att det nya förslaget om ökade möjligheterna till arbetskraftsinvandring kommer att ha avgörande betydelse för Sveriges förmåga att möta både dagens och framtidens utmaningar på arbetsmarknaden. Inte minst i vårt län där företag sedan länge vittnar om rekryteringsproblem.

Förslaget är mycket bra, och det finns en trygghet i att det är både alliansen och miljöpartiet som står bakom uppgörelsen. Det borgar för att det kommer att bli en stabil överenskommelse som kan komma att bestå i många år framåt.

onsdag, april 16, 2008

Artikel i Smålänningen

Vårbudgeten är en fortsättning på den politik vi fört sedan valet. Vårt mål att återinföra arbetslinjen ligger fast och målet bryta utanförskapet. Tack vare en god konjunktur och målmedveten politik har utanförskapet har minskat med 165~000 bara under det sista året. Med så många fler i arbete finns det goda möjligheter att göra stora välfärdssatsningar.
Socialdemokratin har alltid sagt att skatterna och välfärden går hand i hand. Vi har visat att det både går att sänka skatter och förstärka välfärden. Inte minst denna budget visar att det inte är så. Vi kommer att kunna göra omfattande välfärdsatsningar inom skola, psykiatri, tandvård och många andra områden samtidigt som skatterna sänks.
Utöver de välfärdsförstärkningar som budgeten innehåller så kommer vi att kunna påbörja det tredje steget i jobbavdraget redan i höst. Då kommer ytterligare sänkningar av skatten för framförallt låg och medelinkomsttagare, men vi kommer också att kunna begränsa den statliga skatten för att göra det mer lönsamt med heltidsarbete och studier.
Tandvårdsreformen är kanske den mest efterfrågade reformen som vårbudgeten innehåller. Tandvård har kommit att bli så dyrt i Sverige att många inte haft råd att besöka tandläkaren. Stödet till tandvården kommer i och med budgeten att fördubblas från tre till sex miljarder. Från och med 1 juli kommer det att vara billigare att gå till tandläkaren.
Budgeten kommer dessutom att innehålla en satsning på skolan.. Skolan har under lång tid misslyckats med att rusta barnen inför framtiden. Det är en utveckling som vi vill, och avser att, bryta. Vi kommer därför att, utöver förändringar i hur skolverksamheten bedrivs, skjuta till 900 miljoner i en särskild läsa-skriva-räkna-satsning.
Pensionärerna får också en rad satsningar. Vi kommer att satsa 1.4 miljarder på vården av sjuka och äldre, och ungefär 300 miljoner kommer att satsas på valfrihet för de äldre. Pensionerna stiger snabbt, under 2008 och2009 kommer de totalt att höjas med 10~000 kronor för normalpensionären. I höst kommer också satsningar på de pensionärer som har det allra svårast.
Att kommunikationerna fungerar väl är mycket viktigt både för ekonomin och för vår rörelsefrihet. Regeringen kommer därför att i höst presentera ytterligare satsningar på infrastrukturen.
Psykiatrin är ett område som länge varit eftersatt. Vi lovade redan i alliansuppgörelserna innan valet att vi skulle göra satsningar. Med vårbudgeten kommer satsningar på psykiatrin, särskilt för att hjälpa barn och unga. Den förstärkning av resurserna som vi inledde i fjol, kommer att fortsätta nu med ytterligare 500 miljoner till psykiatrin under 2008.
Satsningarna i vårbudgeten är resultatet av en politik som bygger på att fler arbetar och därmed bidrar med skatter till det gemensamma. Att fler och fler arbetar gör det möjligt att både skapa en bättre välfärd, och sänka skatterna för de som arbetar. Välfärden och arbete är mycket tätt förknippat, och en trygg välfärd, goda pensioner, skola, vård och mycket annat av det offentliga är beroende av att det finns en politik för arbete.

Anna Bergkvist (m)
Riksdagsledamot för Kronobergs län

Presentation av VÅPEN

Igår var jag och Katarina ute i länet och presenterade regeringens vårpropp. Det var dock ingen sedvanlig vårbudget då Anders Borg valt att inte lägga specifika, konkreta förslag utan mer lägga fast riktlinjer och visioner för hur vi vill arbeta i framtiden. Helt riktigt anser jag då det är konstigt att ha dubbla budgetprocesser i riksdagen. Detta ger mer ett helhetsbegrepp och dessutom blir förslagen mer träffsäkra om vi har bättre prognoser att gå efter som nu är fallet eftersom vi väljer att sätta prislappen på förslagen först i höst. Man kan dock tydligt urskilja vissa områden som vi kommer att satsa på. Jobblinjen ligger fast, skatten kommer att sänkas ytterliggare, vi satsar på skolan och psykiatrin samt infrastrukturen som i många år varit så eftersatt.

Debatten i kammaren igår var hård. Tomas Östros var näst intill manisk. I min debatt med Carina Elgestam (s) ställde jag mig frågan vilken Lars Norén pjäs som Östros tittat på si samband med att han förberedde sig för debatten. Allt var verkligen på väg mot helvetet, slutet var nära... och allt var vårat fel. Jag undrar hur många det är som känner igen sig i den verklighet som Östros målande upp (helt i svart)? Några egna förslag talade han dock inte om...

Jag ser fram mot höstens debatt och mer konkreta förslag då det i alla fall just nu verkar som om sossarna står helt handfallna utan några som helst egna förslag.

måndag, april 14, 2008

Pressinbjudan - Presentation av Vårproppen i Ljungby

Pressinbjudan

Riksdagsledamot (m)
Katarina Brännström
0702480646
katarina.brannstrom@riksdagen.se

Riksdagsledamot (m)
Anna Bergkvist
0705723900
anna.bergkvist@riksdagen.se

Vårbudgeten presenteras på Roddys Konditori i Ljungy

Imorgon, tisdag, presenterar riksdagsledamöterna Katarina Brännström (m) och Anna Bergkvist (m) Alliansregeringens vårbudget på Roddys Konditori i Ljungby.

Datum: Tisdagen den 15 april
Tid: 13.00
Plats: Roddys Konditori i Ljungby

Varmt välkomna!

För mer information kontakta Anna Bergkvist 0705723900 anna.bergkvist@riksdagen.se

Pressinbjudan - Presentation av Vårproppen

Pressinbjudan

Riksdagsledamot (m)Katarina Brännström
0702480646
katarina.brannstrom@riksdagen.se

Riksdagsledamot (m)Anna Bergkvist
0705723900
anna.bergkvist@riksdagen.se

Vårbudgeten presenteras på Tandhälsa AB i VäxjöImorgon, tisdag, presenterar riksdagsledamöterna Katarina Brännström (m) och Anna Bergkvist (m) Alliansregeringens vårbudget på Tandhälsan AB i Växjö.

Datum: Tisdagen den 15 april
Tid: 11.00
Plats: Tandhälsa AB Tandläkare Maria Ottosson
Sandgärdsg. 23
Växjö

Varmt välkomna!För mer information kontakta Anna Bergkvist 0705723900 anna.bergkvist@riksdagen.se

måndag, april 07, 2008

200 000 färre människor i utanförskap

Med statestik kan man bevisa det mesta.... Förvisso helt rätt men nu har vi fått siffror på hur många som har gått från utanförskap till arbete de senaste 2 åren. Siffran som Riksdag & Departement har tagit fram är fantastiska 200 000 männiksor. Vad kan man då säga om denna siffra? Antagligen både ett och annat beroende på om man är moderat eller sosse. Klart står i alla fall att alliansregeringen minskar antalet sjukskrivningar och antalet latent arbetslösa, vi börjar se en nedgång av förtidspensioneringarna och den totala arbetslösheten minskar. Detta kan ingen säga något negativt om, oavsett vilken politisk tillhörighet man har.

torsdag, april 03, 2008

Grattis S till insikten...

Socialdemokraterna presenterar idag sitt nya förslag för entreprenörskap och företagande på DN-debatt. Det är väl egentligen bara att gratulera socialdemokraterna till att de äntligen har insett att det är av stor vikt för vårt samhälle att göra vad man kan för att öka möjligheterna och förutsättningarna för våra företagare. Det är dock värt att anmärka att när socialdemokraterna nu tar i frågan om företagarna så är det först och främst bidragssystemet som man vill reformera. Vi har tänkt lite längre....

Många bra saker i skogsproppen men kanske lite...

tam, eller?

Jag hade kanske önskat att Eskil satte ner foten mer ordentligt när det gäller frågor som tvångsavsättningar och konfiskering av mark. Proppen tar förvisso upp att arbetsformerna för formellt skydd av skogsmark behöver kompletteras för en ökad grad av frivillighet för markägarna och flexibla naturvårdsavtal bör kunna användas i större utsträckning för en högre kostnadseffektivitet.

Jag håller med om detta men jag tror att det hade varit bra om man var ännu mer tydlig och skrev att man i första hand alltid ska lösa avsättningar på frivillig väg och att man endast i nödfall vid synnerligen speciella fall använder sig av tvång.

Proppen tar även upp en annan fråga som rör beskattning av ersättning för naturvårdsavtal. Här sker en översyn/utredning och man ämnar återkomma i frågan i sambandet mellan redovisning och beskattning. Jag har tidigare motionerat om att jag anser att ersättning vid expropiering bör vara skattefri och jag hoppas att så också kan bli fallet i framtiden.

Äntligen - Öppnare regler för arbetskraftsinvandring

Det är verkligen med stor glödje som jag läste regeringens förslag om nya regler för arbetskraftsinvandring som överlämnades till Lagrådet i förra veckan. Detta är helt klart ett steg i rätt riktigt och ligger väl i linje med den motion som jag skrev till riksdagen i höstas. Förslaget innebär att möjligheterna till arbetskraftsinvandring ökar och att det därmed blir lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU/EES och Schweiz. Vad som är extra glädjande men kanske inte särskilt förvånande är att Lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de Gröna. Skall bli kul att se och MP väljer att samarbeta med S i detta avseendet.

Nedan finner ni min motion på ämnet...

Fri arbetskraftsinvandring
Invandring och migration har ofta stor betydelse för utvecklingen i såväl ursprungsländer som destinationsländer. Vi har en lång historia av migration i Sverige, både när det gäller de valloner som flyttade till Sverige på 1600-talet och de många svenskar som på 1800-talet utvandrade till Amerika. Jag ser möjlighet till rörlighet som någonting positivt. Politiken har dock inte alltid förmått att hantera många av de frågor som rör migration och integration, vare sig det gäller att ta tillvara möjligheter eller undanröja problem. Det är en trend som nu är på väg att vända.
Sverige står idag inför många utmaningar. Vi har en åldrande befolkning som kommer att skapa behov inom vården, omsorgen och tjänstesektorn i stort, men också lämna stora luckor efter sig när de lämnar arbetsmarknaden. I länder med demografiska obalanser, såsom Sverige, har invandringen en tendens att minska generationsklyftan eftersom invandrargruppen är betydligt yngre än befolkningsgenomsnittet.
Till det kommer vårt behov av att förnya svensk arbetsmarknad och göra det möjligt för nya idéer att växa och nya jobb att komma till. Vi måste ständigt vara i rörelse framåt och komma vidare för att inte halka efter eller bli omsprungna av andra som är mer kreativa.
Ett sätt att vitalisera och stödja upp den svenska utvecklingen är att göra det möjligt för andra att komma hit och bidra med sina kunskaper. Precis som många duktiga svenskar väljer att resa ut i världen och arbeta, ta in nya intryck och bidra till välståndsutvecklingen ska vi välkomna dem som vill berika svensk arbetsmarknad och svenskt företagande. Det är bra att människor vill komma till Sverige. Det betyder att Sverige är ett attraktivt land att leva, bo och arbeta i.
Arbetskraftsinvandring möjliggör för enskilda individer att förverkliga livsmål genom att exempelvis höja sina löner och få drägligare arbetsvillkor. Historiskt sett har invandringen fört med sig nya impulser och ambitioner som berikat samhällsutvecklingen. Invandringen är en ingrediens i skapandet av en starkare och konkurrenskraftigare ekonomi, eftersom den möjliggör större specialisering på arbetsmarknaden, tillsätter uppkomna vakanser (lediga arbeten) och genom att invandrare i egenskap av konsumenter vidgar storleken på den inhemska marknaden.
Flera rapporter och många företagare vittnar nu om att det på allt fler områden saknas utbildad arbetskraft. Det kan hota tillväxten. Svensk arbetsmarknad går som tåget. Sysselsättningen ökar och prognoserna är fortsatt positiva. Detta är naturligtvis oerhört glädjande men ställer till enorma problem för vissa företag som kanske tvingas tacka nej till stororder på grund av att de inte har anställda som kan producera varan. Om ingenting görs för att motverka de ökande rekryteringsproblemen hotas den goda utvecklingen på arbetsmarknaden. Därmed kan tillväxten mattas.
Det kommer att råda konkurrens om den utländska arbetskraften i framtiden. Den demografiska obalansen i Sverige har sin motsvarighet i länder som Tyskland, Italien och Spanien, som står inför ännu större utmaningar än vi. I den konkurrensen står sig svenska löner dåligt – vi kan inte räkna med att den utländska arbetskraften kommer hit utan att vi aktivt tar initiativ till det. Därför är det önskvärt och nödvändigt att vi ligger i framkant i den europeiska integrationsprocessen och vinner konkurrensfördelar genom att tidigt öppna för arbetskraftsinvandring.
Vi bör snarast eliminera de hinder som finns för medborgare utanför EU att komma till Sverige. Det är orimligt att i praktiken ha stängda gränser när välfärdsstaten står inför så kraftiga utmaningar. Det finns inga argument för att neka invandrare som har ett arbetserbjudande att komma till Sverige och bidra till vår välfärd och utveckling. En arbetsförsäkran borde leda till snabb handläggningstid och ett omedelbart uppehållstillstånd och arbetstillstånd.
Dagens problem är inte att lagen är för generös och därmed möjliggör lönedumpning, utan tvärtom att gränserna är stängda.
Stockholm den 3 oktober 2007
Anna Bergkvist (m)

Beslut om nytt tandvårdsstöd


Igår när vi voterade beslutade vi om regeringens förslag om ett nytt statligt tandvårdsstöd. En fråga som har diskuterats länge och som fler regeringar än vår har utställt löfte om att reformera tidigare. Alliansregeringen infriar nu till skillnad från socialdemokraterna sitt löfte om det är min förhoppning att detta skall bli bra. Jag tror att det här är en efterlängtad reform


Det nya tandvårdsstödet innebär att ett allmänt tandvårdsbidrag och en tandvårdsersättning införs den 1 juli 2008. Tandvårdsbidraget betalas ut vartannat år till alla personer över 20 år. Tandvårdsersättningen är ett högkostnadsskydd, som ersätter tandvårdskostnader över ett visst belopp. Regeringen kommer senare att bestämma tandvårdsbidragets storlek och nivåerna för högkostnadsskyddet.


Poängen med det nya förslaget är också att det allmänna tandvårdsbidraget ska stimulera människor att göra regelbundna tandläkarbesök för att på så sätt upptäcka begynnande problem i god tid. Idag slutar många gå till sin tandläkare i samband med att de fyller 20 år vilket ger upphov till stora kostnader för samhället och den enskilde längre fram i livet som skulle ha kunnat förebyggas.


Satsningen innebär en fördubbling av det statliga tandvårdsstödet från dagens tre miljarder till sex miljarder årligen.

onsdag, april 02, 2008

Vem ägen rätten till min kropp - seminarium idag!

Idag anordnar jag och Anna König Jerlemyr ett seminarium i riksdagen som handlar om könsidentitet. Vi tar upp och diskuterar vad utredningen om könstillhörighet innebär i praktiken för dem som det berör. Syftet med vårt seminarium är först och främst att öka kunskapen på detta område hos våra kollegor i huset.

Vem äger tillhörigheten över min kropp? – ett seminarium om könsidentitet, sterilisering och diskriminering
Könstillhörighetsutredningen befinner sig nu på regeringens bord. Utredningen har mött hård kritik av tunga remissinstanser eftersom förslagen som förts fram har stora brister. Inte minst när det rör medicinska ingrepp mot människornas vilja som i praktiken innebär tvångssterilisering.

Seminariet syftar till att redogöra för utredningen och utredningsdirektiven samt för den kritik som förts fram. Experter för fram sina kunskaper, erfarenheter och åsikter.

Vi ger dig chansen att sätta dig in i en fråga som kommer att få konsekvenser för trans- och intersexuella. Vi lovar, det kommer att beröra dig.

Moderaterna inbjuder genom Anna König Jerlmyr och Anna Bergkvist till ett seminarium om situationen för transpersoner i Sverige idag och den nya utredningen om fastställande av könstillhörighet, Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag (SOU 2007:16).

Program
Anna König Jelmyr och Anna Bergkvist hälsar välkomna

12.30 Vilka är transpersoner? Vad finns det för politiska problem för gruppen idag?
Alexandra Larsson, har transsexuell bakgrund och är officer inom försvarsmakten och ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och, föreläser om vårdsituationen och om lagar och regleringar som påverkar transpersoner.

13.00 Hur går en könstillhörighetsutredning till?
Ola Broström, psykiatriker vid Karolinska sjukhuset i Huddinge, berättar om hur diagnostisering och behandling av transsexuella patienter går till.

13.20 Varför får jag inte bestämma över min egen kropp?
Alex Grönqvist, läkarstuderande och transaktivist och Jenny Ottosson, representant från föreningen INIS (Intersexuella i Sverige), föreläser om problemen med könstillhörighetsutredningens förslag ur ett medicinskt perspektiv.

13.50 Kaffe

14.10 Varför kan inte alla som vill få heta Anna?
Conny Öhman, jurist och ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse, om juridiska aspekter på lagstiftning som berör transpersoner.

14.30 Vad vill RFSL i transfrågan?
Alexandra Larsson och RFSL:s vice förbundsordförande Ulrika Westerlund presenterar konkreta förslag på politiska åtgärder för att lagar och regleringar som påverkar transpersoner kan förbättras

Tid: onsdagen den 2 april 12.30-15.30
Plats: Ledamotshuset, Mynttorget 2, lokal 4:17

lördag, mars 15, 2008

Artikel i Smålansposten om min motion!

Gårdsförsäljning av alkohol utreds
Smålandsposten 080315

Regeringen utreder nu gårdsförsäljning av alkohol. Det kan bli en lagändring. Riksdagsledamoten Anna Bergkvist (m), från Växjö, väckte frågan i en motion i höstas och hoppas på ett positivt gensvar.


Önskar lättare regelverk. Morgan Peilot, ölbryggare i Södra Möckleby på Öland, skulle ha en säkrare framtid om han fick möjlighet att sälja sitt öl på plats.
– I alla andra länder kan man handla lokalt producerade varor i en butik, som marmelad, vin eller calvados. Där är det en självklarhet. Samma sak borde gälla i Sverige, menar Anna Bergkvist som tror att landsbygden har mycket att vinna om lokala bryggare, vinproducenter eller sprittillverkare får sälja sina produkter på plats. De skulle lättare kunna marknadsföra sig och få avkastning för sina varor.
Ett enklare regelverk kan sätta fart på turistnäringen och öppna upp för landsbygden. Lokala varumärken kan växa fram och matkulturen stimuleras, påtalar Anna Bergkvist i sin motion. Sverige befinner sig i ett underläge konkurrensmässigt jämfört med andra länder i denna fråga.
– Även jordbruksministern ser positivt på en regeländring. Det här är en liten fråga som inte är särskilt kontroversiell.
Regeringens utredare Anita Werner har ett uppdrag att se över hela alkohollagen och innan årsskiftet ska ett förslag ligga klart. Gårdsförsäljningen av alkohol ingår som en liten del i denna utredning. Mycket handlar om marknadsföring av alkohol och tillsyn. Lagstiftningen håller också på att ändras, eftersom det i dag är tillåtet med import av alkohol, enligt EG-domstolens beslut.

torsdag, mars 13, 2008

Svensk skatt inte längre högst i världen!

Äntligen.... som Gert Fylking hade sagt. Fast vi har ju helt klart en hel del kvar att göra då skattetrycket knappast är optimalt. Vi ligger nu på 47.8% enligt mätningar. Svenskarnas skattetryck är inte längre högst i världen. Danmark har passerat med god marginal. Det var glädjande att höra att Fredrik Reinfeldt inte nöjer sig med detta utan att han har planer att få ner det totala skattetrycket under 45% innan han själv fyllt 45 år, dvs någon gång under 2010.

Dags att avskaffa kårobligatoriet – på riktigt

Jag och ordförande i Fria moderata studentförbundet FMSF, Ulrik Franke,skriver tillsammans om kårobligatoriet i Enköpingsposten. Vi tycker att det är dags att avskaffa kårobligatoriet – på riktigt.

Den gångna veckan presenterade utredaren Erland Ringborg äntligen förslaget om hur kårobligatoriet ska avskaffas. Det är en viktig reform på det utbildningspolitiska området, och något som alla borgerliga partier länge förespråkat. Redan förra mandatperioden gjordes ett försök att få ett avskaffande till stånd, men det föll på mållinjen när två borgerliga riksdagsledamöter svängde och röstade med vänsterblocket. När det nu äntligen var dags igen var således förväntningarna på Ringborgs utredning höga.

Förhoppningarna grusades dock. Istället för att utforma en frihetsreform som leder till ökat engagemang och förbättrat studentinflytande har utredningen helt köpt obligatorieförespråkarnas syn. Utredningen skriver svart på vitt att man bara försökt "minimera de negativa effekterna av att det obligatoriska medlemskapet avvecklas", inte försökt skapa ett nytt och välfungerande system. Det är ett svek mot studenterna.

Många skeptiker har oroat sig för att ett avskaffande av obligatoriet skulle leda till att dagens kårverksamhet inte kommer att kunna fortsätta. Denna dumkonservatism har tyvärr anammats av utredningen, som helst bara vill bevara de befintliga kårerna. Välment, säkert, men alla åtgärder för att hjälpa de existerande kårerna fungerar också per automatik som extra barriärer mot nystartade kårer. Det motverkar hela tanken med att avskaffa obligatoriet. Ett val där ett av alternativen ges alla fördelar är inte fritt.

Representativiteten är det första problemet. Det är viktigt att studenter kan föra sin talan gentemot sitt lärosäte i frågor om utbildningskvalitet, studentinflytande etc. Det betyder dock inte att alla studenter måste representeras av samma kår. Ändå blev detta utredningens modell, när den förespråkar en enda kår per lärosäte, som dessutom påstås representera även icke-medlemmar. Därmed förstörs en av huvudpoängerna med att avskaffa obligatoriet. Det viktigaste är inte att slippa betala ett par hundralappar per termin i avgift. Det viktigaste är att själv få välja sina representanter. På den punkten har utredningen gått sorgligt vilse. Det är inte svårt att se varför. Lärosätena vill hålla nere antalet motparter av rena bekvämlighetsskäl, och på samma sätt vill de etablerade kårerna bevara sin ställning som ensam talesman för studenterna.

Ett annat problem är ekonomin. Ett av de främsta syftena med avskaffandet av kårobligatoriet är att skapa ett fritt och oberoende kårväsen. Kårernas legitimitet ska baseras på medlemmarna och på de resurser som de ställer till kårens förfogande. Därför är det farligt om kårerna får pengar från det offentliga. Det leder bara till att de fortsätter att bedriva verksamhet som inte efterfrågas av de flesta studenter, precis som de hittills kunnat göra med hjälp av kårobligatoriet. Ändå vill utredningen ersätta medlemsavgifterna med statsbidrag och dessutom dela ut pengarna inte baserat på medlemsantal, utan på det totala antalet studenter som kåren sägs "representera". Det är en modell som bara tjänar det befintliga kårväsendet, men som effektivt försvårar för nya alternativa kårer.

Vi förväntar oss att regeringen stoppar undan utredningen och avskaffar kårobligatoriet på riktigt. Studentkårer bör enbart kunna representera sina egna medlemmar, och medlem kan bara den vara som frivilligt valt att gå med i föreningen och betala dess avgift. Ett fritt föreningsliv kan inte leva på allmosor från utbildningsdepartementet.

Ulrik Franke, förbundsordförande, Fria Moderata Studentförbundet
Anna Bergkvist, riksdagsledamot (m) för Kronobergs län

Debattartikel i dagens Kvp

Öppenhet är inte dåligt ledarskap
Alliansen har under sitt första regeringsår många gånger kritiserats för bristande ledarskap.
Olika uppfattningar i fastighetsskattefrågan och mycket annat har anförts som exempel på att det spretats och varit svagt.
Kanske är en förklaring ett tomrum efter en mer auktoritär ledarstil. Men huvudförklaringen är antagligen något annat.
Det som angrips är egentligen en annan förvaltningskultur. För borgerligheten är det viktigt att både ha öppenhet och en majoritet. Vi vill ha en kultur där vi kan öppet diskutera och föra fram olika åsikter, och vi vill ha en politik där folkflertalet representeras av regeringen.

Senast socialdemokratin regerade med stöd av en majoritet var efter valet 1968. Resten av tiden har de suttit i minoritet medan en majoritet av folket faktiskt valt att rösta på andra partier.
Men genom en lucka i grundlagen har Sverige kunnat få en period med en massa minoritetsregeringar.
I en minoritetsregering bestående av ett enda parti kan debatten föras i slutna sammanträdesrum, medan en majoritetsregering bestående av flera partier kommer att föra en mer öppen debatt.
Den viktiga frågan för oss är just öppenheten. Det som för oss är en naturlig öppenhet är för socialdemokratin ett exempel på regeringsduglighet.
För oss hade det varit helt otänkbart att ha en situation där vi inte hade kunnat föra fram avvikande åsikter, det hade varit direkt odemokratiskt.
För alliansen är det viktigt att skapa en bra politik och det kräver öppenhet.

Att alltid tvingas gå i takt, att inte kunna ha en avvikande åsikt eller leverera alternativa lösningar på problem kommer att resultera i dåligt diskuterade idéer, att man inte förmår förnyas och en
auktoritär kultur.
Det vilar en tung ironi över det faktum att öppenhet blandas ihop med regeringsduglighet.
Om alliansen skulle spricka och inte klara omröstningar hade kritiken mot oss varit lätt att förstå.
Nu finns det snarare en bitter komik i kritiken, särskilt som socialdemokraterna själva är mitt i en förnyelseprocess och antagligen mått bra av en öppen diskussion.

Olof Lavesson
(m, riksdagsledamot Malmö
Anna Bergkvist
(m), riksdagsledamot Växjö

onsdag, mars 12, 2008

Fullspäckad dag!

Debatt i kammaren idag om tryck- och yttrandefrihet. Ska bli riktigt roligt då detta verkligen är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Hoppas på att jag genom mitt anförande kan locka upp en eller annan v-partist eller sosse till replikskifte.

Direkt efter debatten ska jag medvera i en paneldebatt om minoriteters rättigheter samt självständighet. Vilket också skall bli spännande med tanke på vad som precis har ägt rum i Kosovo osv. Här kommer diskussionen kring samerna, kurderna och romerna att dominera skulle jag tro.

I eftermiddag blir det inte heller någon lugn stund. Vi kommer att ha väldigt många ärenden på konstitutionsutskottet i morgon och kvällen och natten kommer att vikas helt och hållet för att läsa igenom alla ärenden. Detta innebär tyvärr att jag är nöd och tvungen att ställa in ett möte/middag med SIF/HTF ikväll. Men KU måste helt enkelt gå före mat och vin med facket.

Nu är det dags att sjunga upp för om 30 min börjar debatten.... på med Svt24=)

Ewa Björling = Minister for FREE trade

Ställde en fråga till handelsminister Ewa Björling vid förra frågestunden i riksdagen. Mycket bra fråga och bra svar om jag får säga det själv=)

Frihandel
Anf. 65 ANNA BERGKVIST (m):
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till handelsminister Ewa Björling.
Regeringen och Allians för Sverige har slagit fast att världen behöver mer frihandel, inte mindre. Det tycker jag är mycket glädjande. Jag hoppas att Sverige kan vara frihandelns främsta försvarare ute i världen.
Under den senaste tiden har jag dock blivit något oroad då det har visat sig att det blåser alltmer protektionistiska vindar runt om i världen. Inte minst i EU har vi sett detta men också i den presidentkampanj i USA som nu pågår. Det är till och med så att nationella regelverk har införts för att begränsa konkurrensen från omvärlden.
Jag är medveten om att Ewa Björling kanske inte har inflytande och kan bestämma över andra länder om vad de ska och inte ska göra. Men jag har ändå en fråga om vilka planer eller strategier handelsministern har för att arbeta för att det verkligen blir mer frihandel i världen, inte mindre.

Anf. 66 Statsrådet EWA BJÖRLING (m):
Herr talman! Först vill jag tacka för en intressant fråga, Anna Bergkvist! Ja, det stämmer att jag uttrycker att världen behöver mer frihandel, inte mindre. När jag är ute i världen brukar jag säga att jag inte bara är minister for trade utan också är minister for free trade – just för att verkligen peka på hur viktigt jag tycker att det är med frihandel och fri handel. Notera skillnaden!
Vi ser i dag protektionistiska vindar från både USA:s och Europas sida. Det första jag avser att göra är naturligtvis att närma de kamrater vi har inom EU. Det finns ändå flera länder där man fortfarande väldigt mycket tror på frihandel. Det handlar om att bli mer sammansvetsad i olika diskussioner i EU.
Nästa möte är nu på söndag – Gaercmötet.

Anf. 67 ANNA BERGKVIST (m):
Herr talman! Först vill jag tacka Ewa Björling för svaret.
Det gläder mig oerhört mycket att vi äntligen har fått en handelsminister som tar de här frågorna på allvar. Det är med glädje jag ser fram emot kommande arbete i EU och inte minst att vi under Sveriges ordförandeskap extra mycket kan lyfta fram de här frågorna och lägga tonvikten på dem så att vi verkligen får med oss övriga länder i EU som nu kanske ändå har vänt något och förespråkar mer protektionistiska regler.
Jag önskar ministern lycka till och tackar ännu en gång för svaret.

Anf. 68 Statsrådet EWA BJÖRLING (m):
Herr talman! Jag kan ta ett tydligt exempel. Det handlar väldigt mycket om frågor som rör handel och klimat. En av den här regeringens främsta prioriteringar är just klimatfrågan. Klimatet är ett viktigt område och ett område där vi mycket mer kan länka oss samman för att se dels hur vi kan stimulera konsumenterna till att använda mer klimatvänliga varor, dels hur vi kan sänka tullar inom de här områdena.
För att få en tätare sammansvetsad liberal klubb inom EU handlar det, tror jag, just om att se positiva fördelar och om att stimulera till mer frihandel, för det är klimatvänligt när vi också kan handla närmare, med våra grannar.

onsdag, mars 05, 2008

Debatt on demand?

SVT är uppenbarligen skitasura på några av regeringens ministrar för att de inte har möjlighet att ställa upp på en debatt när SVT vill att de ska göra det. Debatt on SVT demand, eller? Förvisso en ganska fjantig fråga men det får mig ändå att fundera över vad journalisterna anser sig kunna kräva av oss politiker. Är det vår skyldighet att prioritera journalister? För mig ligger min lojalitet hos min uppdragsgivare, mina väljare, i första hand. Samtidigt blir jag lite fundersam över vad journalister har för uppfattning om våra ministrar och deras arbetssituation egentligen. De kom på i måndags att det vore trevligt med en debatt på fredag. Ska man boka in en minister till en debatt kanske man ska vara lite mer förutseende och vara ute i tid. Vill SVT möta politikerna är det ju bara för dem att ta sitt pick och pack och fara till Göteborg där ministrarna kommer att medverka på moderaternas kommunla rikskonferens i helgen. Jag tycker att de prioriterade helt rätt i frågan, väljarna och moderata medlemmar är betydligt viktigare.

Liberala gruppen!

Va på ett bra seminarium med Liberala gruppen igår kväll. Mycket trevligt och spännade ämne. Kvällens anförande höll Martin Ådahl som är chef för den nya tankesmedjan Fores. Liberala gruppen är på många sätt otroligt bra. Inte minst ger det många av oss riksdagsledamöter en möjlighet att tänka fritt och diskutera idéer och tankar på ett mer informellt sätt. Det är inspirerande...

Å andra sidan kan ju inte en kväll bli misslyckad när det finns tre Värnamobor i en och samma lokal. Värnamoliberalism när den är som allra bäst=)Annie Johansson, Fredrik Törn och undertecknad

tisdag, februari 26, 2008

7 klasser och 4 föredrag senare

Igår besökte jag Sunnerbogymnasiet i Ljungby. Jag var där för att tala om mig själv, min roll som riksdagsledamot och arbetet i riksdagen och svara på frågor om politik såklart. Man kan tro att det är enkelt att prata om sig själv, men efter 4 framträdanden och 7 klasser var jag jag ganska utpumpad. Det var dock en mycket lyckad dag. Tycker att det gick mycket bra och jag hade framförallt roligt. Dessutom kom det många intressanta och bra frågor från eleverna. Den bästa frågan kom från en tjej i samband med att jag förklarade kvittningssystemet i riksdagen och att frågor nästintill alltid är avgjorda långt innan vi trycker på knappen och voterar. Hon frågade varför vi överhuvudtaget var där och tryckte på knappen, räckte det inte att kvittningsmannen var där och gjorde det. Hon har en poäng!

Vi diskuterade även frågor som antalet riksdagsledamöter, fildelningsfrågan, individens frihet och betyg. Som sagt... mycket givande dag och jag ser fram mot att ta emot (delar av)dessa elever i nästa vecka när de kommer upp till riksdagen och besöker mig.

Snabbvisit på Växjö kommunfullmäktige

Tittade in på Växjös kommunfullmäktigesammanträde idag. Det var främst för att träffa gamla vänner som jag träffar alldeles för sällan nuförtiden. Men jag tycker även att det är viktigt att försöka att hålla koll på vilka frågor som är aktuella i de olika kommunerna i länet och hur tongångarna går.

Det är verkligen stor skillnad på kommun och rikspolitiken. Både på gott och ont. I riksdagen är debatten inövad och strikt medan den i kommunen är oerhört spontan och känns nära. Jag kan sakna närheten... både i besluten till medborgaren men även i debatten i stort. Samtidigt är ju debatten i riksdagen på ett högre plan, mer underbyggd kanske och mer genomarbetad. För den sakens skull tror jag inte att den är viktigare för den enskilde medborgaren.

Oavsett, eftermiddagen var stundtals underhållande och jag ska försöka att närvara vid fler tillfällen.

tisdag, februari 19, 2008

Kubansk demokrati???

Pressmeddelande

2008 02 19

Riksdagsledamot
Anna Bergkvist
0705-723900

”Jag hoppas på Kubansk demokrati”

Bakgrund: Kubas diktator Fidel Castro lät i morse meddela att han kommer att avgå. I skrivande stund är det oklart vem han kommer efterträdas av och om det kommer att ske under demokratiska former. Fidel Castro har hållit Kuba i järngrepp sedan 1959, då han i en statskupp avsatte den tidigare diktatorn Batista.

- Det är givetvis glädjande att en diktator avgår, men jag hoppas innerligt att han inte kommer att ersättas med en annan diktator. Det är hög tid för demokratiska val på Kuba.

- Världen har ett stort ansvar gentemot Kubas folk att hjälpa till och stötta de demokratiska krafterna - vi måste ta denna chans att skapa demokrati på Kuba. Jag tycker att Sverige har ett speciellt ansvar, detta eftersom vi så länge haft nära kontakter med Kuba. Vi bör göra vårt yttersta för att hjälpa Kuba att förändras till en demokrati utan blodspillan.

- Jag hoppas verkligen på att Kuba snart och utan våld blir en demokrati. Kubanerna har alltför länge levt under en förtryckande diktatur och i svår fattigdom, avslutar Anna Bergkvist

torsdag, februari 14, 2008

Kårobligatoriet avskaffas men till vilket pris...

för skattebetalarna?

Jag är mycket skeptisk till det förslag som utredaren föreslår angående finansieringen av kårobligatoriets avskaffande. Att det är skattebetalarna istället för studenterna som skall stå för kårernas verksamhet löser inte problemet. Det är förvisso bra att obligatoriet verkligen avskaffas men problemet med att studenter representeras av personer som de själva inte har valt att bli representerade av kvarstår. Studenter är inte ett kollektiv med en och samma åsikt.

Jag är också tveksam till vissa delar av kårernas verksamhet samt ekonomiska effektivitet och risken är att detta inte förbättras med ett nytt systtem där skattebetalarna står för kostnaden. Tvärtom kanske kontrollen blir ännu sämre och fikapauserna blir fler. En effektiv kår med bra verksamhet kommer också att attrahera medlemmar och därmed bära sig själva.

Jag var själv aktiv kårpolitker under mina år vid universitetet och upplevde att de studenter med barn som är inaktiva, halvtids- eller deltidsstudenter i mångt och mycket subventionerar de aktiva studenternas sysselsättning. Nu kommer det istället att vara lönearbetarna som subventionerar de aktiva studenternas verksamhet.

Hushållsnära tjänster blev en succé!

Skattereduktionen för hushållsnära tjänster blev den stora succé som jag hoppades på. Almega kom i dagarna med sin undersökning som demoskop har gjort att den visar tydligt att reformen fått ett mycket positivt utslag.

97 000 hushåll, även Göran Perssons, har regelbundet köpt tjänster. Detta har resulterat i 2500 nya arbetstillfällen. Av dessa var tre fjärdedelar arbetslösa innan de fick jobb.

Undersökningen visar också att 450 000 hushåll uppger att de säkert eller troligen kommer att köpa tjänster i år. Skulle det bli på detta sättet skapas ytterligare 16000 jobb. Lysande!

Mer information finns på:
www.almega.se/hemservice

onsdag, februari 13, 2008

Lika barn leka bäst...eller?


När det gäller den politiska oppositionen verkar så inte vara fallet. Fast de är å andra sidan inte speciellt lika när det gäller politiken. Det råder stor oenighet i oppositionen om skatter, a-kassa, socialförsäkringar, arbetsmarknad, företagen, miljöpolitik och skolfrågor. För att inte tala om EU-politiken. Ska verkligen bli kul att se hur de kommer att agera 2009 i valet till Europaparlamentet, en gemensam politik och inriktning är väl det sista de skulle klara av. Mona och Wetterstrand verkar har hittat varandra på det personliga planet men Ohly tar starkt avstånd från att vara med... vilket jag iofs förstår.

Frågorna som rör vad Mona ska göra är lika betydelsefull som vem hon ska göra det med. Mona vill inte tala om det finns ett vänsteralternativ men det lovar jag att hon kommer att behöva göra. I dag finns det bara ett regeringsalternativ. Av allt att döma lär det bara finnas ett också på valdagen 2010.

En modern lyhörd regering...

Förslag om minskningsregel i sjukförsäkring genomförs ej, många med mig är mycket glada för detta. Jag kan i o f s förstå hur regeringen och Anders Borg resonerat då de lade förslaget. Förslaget är/var en del av regeringens politik för att få fler långtidssjukskrivna och förtidspensionerade tillbaka till arbete eftersom erfarenhet visar att ersättningsnivåerna påverkar drivkrafterna att ta sig tillbaka till arbetslivet. Dessutom visar erfarenheter att sjukperiodernas längd påverkas av ersättningsnivåerna, försäkringar - privata eller via kollektivavtal - enligt forskningen förlänger sjukfrånvaron. Höga ersättningsnivåer leder till längre sjukperioder och högre kostnader för skattebetalarna. Detta är inte bra men frågan är om det är rätt väg att gå in och röra runt i avtalsfriheten, jag tycker inte det.

Att regeringen backar med förslaget visar på att vi har en modern och lyssnande regering. Jag förstår att socialdemokraterna och viss media ställer sig frågande till detta agerande då de är vana vid den kultur och policy som råder inom socialdemokratin. Hos oss är det högt i tak och goda argumnet väger tungt oavsett om det bara är en vanlig riksdagsledamot som framför dem.

Som Smålandsposten tar upp i sin ledare har "Mona Sahlin i sin iver att kritisera alliansregeringen kommit att försvara privata tilläggsförsäkringar inom ersättningssystemen, medan hon i alla andra sammanhang använder privata försäkringar som något rakt igenom negativt." Detta är mycket anmärkningsvärt och det kommer att finnas många tillfällen att påpeka detta för henne.

Det borgerliga regeringen har visat att de är en modern, lyhörd och demokratisk regering. Jag hoppas att detta inte är första gången som regeringen backar på ett förslag, särskilt inte när det är förslag som jag inte gillar=)

onsdag, januari 23, 2008

Könsneutrala äktenskap

Debatten igår gick bra. Den var ganska lugn och sansad och betydligt mer saklig än vad jag förberett mig på. Risken är alltid att debatten om könsneutrala äktenskap snöar in på månggifte, GUD och incest. Vi lyckades dock båda två hålla en relevant nivå på diskussionen. Detta betyder inte att jag tycker att Eva och många andra kristdemokrater har en helt felaktig syn och åsikt i den här frågan.

Eva anser inte att en förändring i lagstiftningen är nödvändig eftersom den juridiska skillnaden mellan äktenskap och registrerat parterskap inte är speciellt stor. Jag menar dock att skillnaden är enorm. Jag jämförde det hela med medborgarrättsrörelsen i USA och det faktum att det antagligen inte var speciellt stor konkret skillnad mellan själva parkbänken som var reserverad för vita och på den parkbänken som var reserverad för svarta. Värdeskillnaden var dock mycket stor och detsamma gäller den här frågan.

Eva gick aldrig in på de sedvanliga argumenten som kristdemokrater och andra konservativa brukar lyfta fram såsom att äktenskapet av tradition avser en heterosexuell relation mellan en man och en kvinna. Ska man bemöta det argumentet så kan man ju lyfta fram att det till en början faktiskt handlade om en förbindelse mellan en myndig man och en omyndig kvinna. Och dit längtar vi väl kanske inte tillbaka direkt?

Ett annat vanligt argument som lyfts fram av bland annat kollegor till mig är att äktenskapet handlar om att alstra barn. Även detta argument faller platt som en pankaka med tanke på hur många heterosexuella par som ingår äktenskap som inte kan eller vill få barn eller som helt enkelt är för gamla för att få barn.

För mig handlar den här frågan kort och gott om demokrati och lika rättigheter för alla. Vi har nu en fantastiskt möjlighet att utöka någon annans frihet utan att det inskränker på mina rättigheter eller min frihet. Är inte det underbart?

Socialdemokraterna får stöd av Sverigedemokraterna

I det senaste numret av Riksdag och Departement fanns en notis om att Sverigedemokrater byter fot om facket. I Sverigedemokraternas senaste handlingsprogram ansåg de att facket hade ett för stort inflytande på arbetsmarknaden och att dess makt borde minska samt att det skulle bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda. Men efter den senaste tidens debatter och diskussioner kring framförallt Vaxholmsmålet så har nu SD bytt åsikt. Domen i Vaxholmsmålet visar på tydliga fösämringar för SVENSKA arbetare och det betyder nu att SD omarbetar sin politik.

Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna visar sitt rätta jag i denna fråga. Socialdemokraterna visar ingen solidaritet med utländska arbetare utan vill helst förbjuda dem i Sverige helt och hållet. Sverigedemokraterna omarbetar sitt partiprogram i hopp om att facket kan hjälpa dem att stoppa utländska arbetare att komma hit. Tragiskt!

tisdag, januari 22, 2008

Ära vare Gud i höjden - nu kommer 2:a delen av jobbskatteavdraget

På fredag är det dags för alliansens andra skattesänkning för dem som arbetar! Lönekuvertet kommer för de flesta på fredag och förhoppningsvis kommer alla att lägga märke till att det är lite mer i lönekuvertet än vanligt - och sedan tacka alliansregeringen för detta=) Det handlar om ett förstärkt jobbskatteavdrag som ger lite mer pengar i plånboken att leva för. Denna skattesänkningen är inte lika stor som förra året men en skattesänkning är vikig hur liten den än är...

Detta visar ungefär hur mycket skattesänkningen ger:

Inkomst - ger x kr i skattesänkning

10 000 kr - 122kr

15 000 kr - 174 kr

20 000 kr - 225kr

25 000 kr - 264kr

30 000 kr - 472kr

35000 kr - 477kr

Debatt om könsneutrala äktenskap idag!

Idag debatterar jag könsneutrala äktenskap med kristdemokraten Eva Johnsson i radio kronoberg. Behöver kanske inte tillägga att jag är för och Eva är mot. Debatten sänds direkt efter klockan 16.00 någon gång.

Det står nu klart att regeringen ämnar lägga fram en propposition i frågan och det är min förhoppning att den ligger i linje med den utredning som föreslagits.

Hans Regner förslag ser ut på följande sätt:

- Utvidgningen av äktenskapsbegreppet ska gälla både borgerlig vigsel och kyrklig vigsel.

- I stället för att domarna ska förrätta borgerlig vigsel ska det falla på länsstyrelserna.

- Endast personer som är villiga att viga såväl en kvinna och en man, som två personer av samma kön ska kunna komma i fråga som borgerliga vigselförrättare.

- När det gäller kyrkliga vigslar ska det vara upp till varje enskild vigselförrätare eller varje enskilt trossamfund eller samfund att avgöra vilka som ska vigas. Med andra ord bör det inte införas någon kyrklig vigselplikt.

jag återkommer efter debatten och berättar hur det hela gick...

fredag, januari 18, 2008

Håll i hatten - nu kommer Storm nr 3

Som om det inte räckte med Gudrun och Per. Nu verkar det som om storm nr 3 är på ingång. Mycket kraftig blåst väntas dra in över västra Sverige i natt och sedan fortsätta österut. Enligt SMHI kan det bli stormbyar på upp till 28 meter i sekunden. En klass två-varning har utfärdats, vilket är den näst allvarligaste varningen. Jag hoppas innerligt att stormen inte blir lika allvarlig och förödande som vid tidigare tillfällen. EON och Telia kommer dock återigen att sättas på prov. Håller tummarna för att de klarar sig betydligt bättre den här gången.

torsdag, januari 17, 2008

Värna Yttrandefriheten!

Pressmeddelande

2007 01 16

Riksdagsledamot
Anna Bergkvist
070-572 39 00

Värna Yttrandefriheten!
Bakgrund: Enmansutredaren Eva-Maria Svensson överlämnade den 15/1 en utredning där ett av förslagen är att könsdiskriminerande reklam skall förbjudas. Hon definierar inte begreppet men i utredningen kan man läsa om reklam som bidrar till könsstereotyper.

- Yttrandefriheten är en central del i demokratin som måste ses som överordnad jämställdhetsfrågan. Det är beklagligt att några uppfattar viss reklam som anstötlig, men det är inte ett argument för att tysta människor.

- Svenssons utredning är ytterligare ett exempel på hur extremister och politiska särintressen hotar grundläggande demokratiska värden.

- Reklam kan vara dum, nedlåtande eller stereotyp men det kan aldrig vara kriminellt. Jag kommer aldrig att som Svensson tycka att de som gör politiskt inkorrekt reklam är brottslingar.


- Detta är ett i en lång rad angrepp på yttrandefriheten som skett på senare tid. Svensson har påstått att ekonomiska intressen ska ha samma skydd av grundlagen som andra. Det går inte att, och bör inte eftersträvas, att ha en yttrandefrihet som är graderad för att jaga grupper som är för stunden impopulära. Om vi börjar inskränka yttrandefriheten för ekonomiska intressen är det bara en tidsfråga innan nästa grupp kommer att tystas.

fredag, januari 11, 2008

Dagens ledare i Smålandsposten värd att läsa....

Smålanspostens ledare, av Maria Eriksson, tar idag upp Maria Larssons förslag om att tillsätta en särskild haverikommission varje gång en kvinna dödas av en nära anhörig. Maria Eriksson menar att "Att utreda hur våldet i nära relationer kan minskas är riktigt. Men utgångspunkten borde vara att våld alltid är lika allvarligt, oavsett vem som slår vem." Jag tycker att Maria har helt rätt i sin argumentation. Våld, mord och misshandel är lika allvarligt och hemskt oavsett vem det är som begår brotten eller vem det är som drabbas. Könet på förövraren eller offret borde aldrig styra prioriteringen eller ordningen. Det handlar i grund och botten om allas lika rättigheter och likhet inför lagen. Risken att urholka dessa extremt viktiga principer ökar vid varje tillfälle då vi skapar en särlagstiftning eller väljer att prioritera utifrån kön, åler osv....

Dags för ny diskussion om kärnkraften!

Folkpartiet gick idag ut med nyheten att nya kärnreaktorer kan byggas redan innan de gamla tagits ur drift samt att vi ska inte ha något tak för antalet kärnreaktorer. Underbart och helt rätt! Jag har alltid förordat kärnkraft av både miljö- och ekonomiska skäl. För att klara de åtaganden som Sverige har tagit på sig anser jag att Sverige måste bygga ut sin koldioxidfria elproduktion, dvs kärnkraft, och det är kraftigt. Nu hoppas jag att vi på allvar får till en seriös diskussion kring kärnkraftens framtid i Sverige. Att vi i alliansen kommit överrens om att vi varken skall stänga eller bygga nya reaktorer under mandatperioden kan inte ses som ett hinder för att diskutera hur framtiden ska se ut.

Näringutskottet (m) på besök i Kosta


Artikel samt foto är hämtat från Smålandsposten... längst ner förtydligar jag mitt uttalande något.

Näringutskottet (m) på besök i Kosta
Lessebo i går 14:08 | Uppdaterad i går 16:21

Moderaterna i riksdagens näringsutskott är eniga med s-toppen i Lessebo att en ny näringspolitik behövs. Men hur de olika partierna tycker att den ska se ut skiljer sig mycket åt.


(M)-BESÖK. Bertil Kjellberg, gruppledare (m) i riksdagens näringsutskott, och länets riksdagsledamot Anna Bergkvist (m) har besökt Kosta den här veckan.
– Kommunerna ska inte bedriva näringspolitik. Däremot kratta manegen för företagen, säger Bertil Kjellberg, moderaternas gruppledare i Näringsutskottet.
Utskottets m-ledamöter har under onsdag och torsdag den här veckan besökt företag i Kronobergs och Kalmar län. Partiet startar nu ett arbete för att utveckla en näringspolitik som i högre grad än i dag är anpassad för det svenska företagsklimatet. Men i motsats till socialdemokraterna i Lessebo vill utskottsledamöterna strama upp lagen.
– Kommuner och näringsliv har olika roller. Att stötta företag är en statlig angelägenhet, vilket redan sker genom Almi och Nutek, säger Kjellberg.
Under ett besök på Kosta glasbruk fick gruppen information om det pågående hotellbygget som de blev mycket imponerade av. Även den rättstvist som pågår berättades om, men där var åsikten en annan.
– Domarna i länsrätt och kammarrätt visar att lagen fungerar, fortsätter Kjellberg.
– Hotellbygget är ett bra projekt men inte något en kommun ska syssla med. Nästa gång kan det bli fråga om utpressning. Och det är skattebetalarna som får ta en eventuell smäll, säger Anna Bergkvist (m).
Hur vill då moderaterna stötta företagen framöver?
– Låga avgifter för ex va, effektivare bygglov samt åtgärder som lägre arbetsgivaravgifter och moms.

Sif Erlandsson
sif.erlandsson@smp.se

Några egna reflektioner...
Något förkortat uttalade från mig som kanske kräver ytterligare förklaring. Vad jag menar är att det skulle vara mycket beklagligt om Lessobo kommun vinner i regeringsrätten och att detta blir ett prejudikat. Det skulle innebära dels att andra kommuner skulle kunna gå in i liknande satsningar med skattebetalarnas pengar men även att andra företag skulle kunna utöva utpressning på sina kommuner. Det förekommer redan ofta att kommuner bygger fabrikslokaler till företag som de sedan hyr ut för att få behålla företaget och därmed arbetstillfällen i kommunen. Skulle detta gå igenom är jag rädd för att företagens utpressning skulle öka ytterligare. Det är en tråkig utveckling. Skattepengar ska användas till kärnverksamhet, såsom vård skola omsorg - inte som riskkapital.