fredag, mars 30, 2007

Anitra jublar - förmögenhetsskatten avskaffas redan i vår!

Redan i år kommer förmögenhetsskatten att avskaffas. Något som antagligen kommer att göra Anitra Sten mycket glad. Det var ju i dokumentärserien om ordförande Persson som Anitra uttalade att hon inte riktigt gillade förmögenhetsskatten för att paret fick betala så mycket i skatt. Göran avbröt henne och försökte skämta bort det hela. Men visst framgick det klart att tydligt att de socialistiska idealen inte betyder så mycket när det är den egna privatekonomin som står på spel.

Jag håller i och för sig med Anitra om att förmögenhetsskatten skall avskaffas men till skillnad från henne så argumenterar jag inte utifrån egen vinning utan utifrån att det är en bra idé för Sveriges del. Ett borttagande av förmögenhetsskatten bidrar till att stoppa kapitalflykten, skapa förutsättningar för fler jobb och stärker Sveriges konkurrenskraft. En avskaffad förmögenhetsskatt bidrar framförallt till att förbättra tillgången på start- och såddkapital för små och medelstora företag i Sverige. Det gör att fler företag kan starta, utvecklas och växa i Sverige. En annan effekt blir att Göran och Anitra får mer pengar i plånboken. Hoppas att de spenderar pengarna väl!

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=788376

1.20 in i klippet!

torsdag, mars 29, 2007

Första KU-utfrågningen avklarad

Idag hade vi i KU den första utfrågningsdagen. På menyn fanns Christina Weihe rättschef på statsrådsberedningen som utfrågades om Carl Bildts finansiella intressen. Utfrågningen var mycket bra och klargörande i många avseenden. Socialdemokraterna med Morgan Johansson ville självklart få det att låta som att Carl Bildt deltagit i beslut där han egentligen varit jävig men Christina var mycket klar och tydlig på den punkten. Det förelåg och föreligger ingen jävsituation vid tillfället då regeringen beslutade att OOO Peter Gaz skulle få ett förlägnt tillstånd av undersöka av kontinentalsockeln i Östersjön. PUNKT!

Den andra riktigt intressanta utfrågningen idag var av fd statssekreteraren vid justitiedepartementet Dan Eliasson. Han svarade på frågor med anledning av Laila Freivalds och den fd regeringens inblandning och roll vid nedstängningen av Sverigedemokraternas hemsida. Även han var mycket klar och tydlig. I detta fallet är det en aning rörigt om vad som har hänt egentligen. Uppenbart är dock att informationslinjen inte har varit klockren och att det på grund av alla olika samtal som ägt rum fram och tillbaka mellan UD, Justitiedepartementet och SÄPO å ena sedan och mellan UD, Justitiedepartementet, SÄPO och Levonline å andra sidan. Något som jag hoppas att vi skall få större klarhet i då Laila kommer på besök till oss.

Offentliga KU-utfrågningar om granskningsärenden

Idag är det dags för årets första KU-utfrågningar. Skall bli spännande... På dagordningen har vi tre anmälningar, Carl Bildts aktieinnehav, Fd regeringens hantering av hyresråd och Laila Freivalds nedstängning av sverigedemokraternas hemsida. Idag kommer vi inte att fråga ut ansvarig minister utan endast tjänstemän och experter för att få mer information i de olika ärendena.

Torsdag 29 mars kl. 9.00-12.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Inom ramen för konstitutionsutskottets (KU) granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU årets första utfrågningar.

Tre inbjudna tjänstemän frågas ut:

Kl. 9-10 Rättschefen i Statsrådsberedningen, Christina Weihe
Granskningsärendena 20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen

Kl. 10-11 Hyresrådet Erik Gerleman
Granskningsärende 23 Regeringens hantering av hyresråden vid de mindre hyresnämnderna vid omorganisationen årsskiftet 2005/06

Kl. 11-12 F.d. statssekreteraren Dan Eliasson
Granskningsärendena 1 och 2 Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida

onsdag, mars 28, 2007

Ett riktigt bra beslut

Vi fattade idag ett riktigt bra beslut om att avpolitisera högskolornas och universitetens styrelser. den politiska makten kommer därmed att minska samtidigt som universitetens självbestämmande ökar. Det är bra, riktigt bra och inte en dag för sent. Som gammal kårpolitiker vid Växjö Universitet ser jag nu med tillfredställelse att det som jag har arbetat för under många år nu blir verkligenhet.

Nu ser jag fram mot att fatta beslut om att avskaffa kårobligatoriet också!

Pressmeddelande avpolitisering av högskolan

Moderat riksdagsledamot välkomnar avpolitisering av högskolor och universitet

Idag togs ett mycket välkommet första viktigt steg för att få slut på den politiska styrningen av landets högskolor och universitet. Samtidigt som den politiska makten över lärosätena minskar ökar deras självbestämmande och deras egna ansvar för kvaliteten i utbildningen. Ökad självständighet är en viktig förutsättning för att garantera och utveckla en högkvalitativ utbildning och fri forskning vid våra universitet och högskolor, menar Anna Bergkvist (m) riksdagsledamot.

Jag är övertygad om att kännedomen om vilka kompetenser som behövs i styrelsen främst finns på lärosätena inte på Rosenbad. Det är dock beklagligt att både socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet med näbbar och klor försöker klamra sig fast vid att politikerna ska bestämma på högskolor och universitet.

Förslaget innebär att högskolorna och universiteten får ett ökat inflytande när styrelseledamöter utses och att det inte längre ska finnas krav på att regeringen utser flertalet av övriga ledamöter i styrelserna.

- Jag är övertygad om att detta beslut kommer att påverka Växjö Universitet på ett mycket positivt sätt och bidra till en friare ställning. Som gammal kårpolitiker vid Växjö Universitet ser jag nu med tillfredställelse att det som jag har arbetat för under många år nu blir verkligenhet.

För mer information kontakata Anna Bergkvist 0705723900 anna.bergkvist@riksdagen.se

måndag, mars 26, 2007

Höjning av viltvårdsavgiften

Regeringen har beslutat att höja viltvårdsavgiften från 200 kr till 300 kr per jaktår genom en ändring i 49 § jaktförordningen (1987:905). Man menar att höjningen krävs för att vända Viltvårdsfondens negativa utveckling och därmed kunna säkerställa nuvarande nivå på viltvårdsarbetet bl.a. genom bidrag till jägarorganisationerna. Jag kan i o f s hålla med om detta men jag hoppas innerligt att regeringen också kommer att kompensera jägarna för detta på något sätt. Till exempelt kan jag tycka att det är en aning paradoxalltatt det är jägarna via den här avgiften som faktiskt bekostar utökningen av rovdjurstammen trots att de faktiskt är motståndare till att denna skall utvidgas ytterligare. Det vore väl istället rimligt att det är staten själva som beslutat om olika åtgärder som också står för notan. Jag har dock fullt förtroende för jordbruksministern, Eskil Erlandsson, och litar på att han rättar till det som är fel i detta avseendet.

Lite info om avgiften...

Hur används medlen idag?
Medlen i Viltvårdsfonden används för att främja viltvården och för andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte, bland annat går ca 60 procent av bidragen från fonden till jägarorganisationernas arbete med jakt- och viltvård och ca 20 procent av bidragen lämnas till viltforskning. Driften av jaktkorts- och jägarexamensregistren, kostnader för jaktkortsblanketter och SVAs viltverksamhet finansieras också med bidrag från fonden. Dessa områden motsvarar ungefär 10 procent av det totala bidragen beviljade från fonden. Användningen av medlen grundar sig på de överväganden som gjordes i prop. 1999/2000:73 om Jaktens villkor.

Viltvårdsavgift skall erläggas av alla över 18 år som avser att bedriva jakt under jaktåret samt de personer under 18 år som har egen licens på jaktvapen. Viltvårdsavgiften är en ersättning som jägarna betalar till den statliga Viltvårdsfonden för att få skörda av landets viltbestånd. Viltvårdsavgiften skall användas för att främja viltvården i landet.

600 miljoner betalas ut för skador i samband med stormen Gudrun

Regeringen har beslutat att betala ut 600 miljoner kronor i bidrag för de skador som uppstod i samband med stormen Gudrun i januari 2005.

Medlen kommer från EU:s solidaritetsfond och ska lämnas till bland annat kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Bidraget ska framför allt användas till att ersätta kostnader i samband med räddningsinsatser, upprensningsarbete och restaurering av infrastruktur som t.ex. vägar och järnvägar. Pengarna kommer att betalas ut av Jordbruksverket senast den 18 april i år.

EU:s solidaritetsfond bildades efter de omfattande översvämningarna i Europa under sensommaren 2002. Solidaritetsfonden ska i första hand användas när större katastrofer inträffar och resultatet innebär återverkningar på levnadsvillkor, miljö eller ekonomi i en eller flera regioner i ett medlems- eller kandidatland.

Lite plåster på såren i alla fall...

Grattis EU

I helgen fyllde EU 50 år och födelsedagsbarnet firades runt om i hela Europa. I Sverige höll en anti EU demonstration. Jag är förvisso inte alltigenom positiv till EU, snarare tvärtom kanske men jag tycker ändå att fördelarna väger upp nackdelarna. Det känns så typiskt Sverige att inte fira utan istället demonstrera emot. Men det har väl antagligen med att göra att vi inte har någon direkt känsla för VARFÖR man skapade EU eller EG, varför det behövdes. Jag gillar tanken på frihandel, fred och och demokrati och jag anser att EU har bidragit till detta i många avseenden. Utvidningen har gett många länder en bra start för att bygga upp sitt land på demokratiska och frihetliga grunder. Många av framtidens problem är globala och jag tror därför att det är bra med samarbete över gränserna i största möjliga utsträckning. Det ökande antalet medlemstater tror jag har varit positivt i många avseenden men kanske fämst ur den synpunkten att EU och då främst parliamentet inte hinner med att syssla med så mycket småfrågor och dumheter utan måste fokusera på det som är viktigt.

Satans SAS

När man reser så mycket som jag gör så har företag som SAS och SJ mycket stor inverkan på ens liv. Just nu så är det SAS som jag hatar mest. Kan berätta att jag skulle varit hemma vid 19.00 tiden i fredags i Växjö men steg innanför dörren 23.45. Inte riktigt vad jag hade tänkt mig och jag ångrar mig så för att jag inte tog tåget hem den här gången. Men jag ville komma hem så fort som möjligt... Hade fullt upp hela eftermiddagen i riksdagen i fredags och tog hand om elever från Ljungby och kom inte ifrån riksdagen förrän efter 16.00. Hade jag då tagit tåget hem så hade jag inte varit hemma förrän efter 20.00 och jag valde därför flyget som skulle ge mig en extra timme hemma med fredagsmys. NOT!

Ibland undrar jag vad SAS håller på med för det var ju knappast första gången som sista planet till Växjö ställs in. Jag har två teorier och båda två är egentligen lika syniska. De sa som så många gånget förr att planet inte kan lyfta p g a tekniskt fel. Om detta stämmer så bör man aldrig flyga mellan Stockholm och Växjö igen med SAS egentligen för då är planen i fruktansvärt dåligt skick och riskerar att falla sönder precis när som helst.

Min andra teori är sprungen ur det faktum att det nästan alltid är just sista planet för dagen som ställs in. Kan det vara så att kabinpersonalen helt enkelt är sugna på att sluta lite tidigare. De var kanske också sugna på lite fredagsmys? Jag skulle vilja undersöka detta lite närmare egentligen. De gånger planet inte har varit fullsatt kan jag tänka mig att frekvensen av inställda plan är ännu större. Men vad vet jag... det kanske bara är slumpen. Jäkligt irriterande är det dock.

Vad som hände till slut i fredags efter det att vi väntat ett bra tag på information var att de av oss som bokat business biljett fick flyga med ett annat plan till Kristianstad och åka buss därifrån till Växjö. Men de som det var riktigt synd om var de med ekonomi och ungdomsbiljett som sattes på en buss hela vägen till Växjö. De bjöd inte ens på en kopp kaffe som plåster på såren.

En kille som var med på planet ville inte åka bussen utan frågade om han kunde få pengarna tillbaka så att han kunde hyra en bil istället. Han fick då svaret att han var tvungen att ansöka om pengarna... Vilken service!

Imorgon kommer jag alltså att åka tåg upp till Stockholm. Riksen är dock överhängande att även tåget kommer att vara försenat. Vårsolen har antagligen mjukat upp spåret så att tåget inte kan köra lika fort eller så är det antagligen något annat. Nästa vecka är det antagligen SJ som ligger högst på hatlistan.

Pressmeddelande Regeringen har fattat ett klokt beslut

Regeringen har fattat ett klokt beslut

Regeringens beslut medför att tamdjur kommer att få ett skydd mot rovdjur. Hundar och andra tamdjur kommer att få skyddas mot rovdjur även utanför hägn vilket är glädjande. Jag har tidigare motionerat i frågan och detta känns som en seger säger Anna Bergkvist, riksdagsledamot för moderaterna.

” Det är glädjande att se att regeringen äntligen lyssnar på alla de djurägare som fått sina djur dödade, eller utsatta för hot från rovdjur. Den gamla lagstiftningen kunde medföra att en hundägare tvingades passivt se på när dennes hund dödades av varg utan att få ingripa. Det är orättfärdigt att tvinga någon till att välja mellan att passivt se på, eller bli kriminell säger Anna Bergkvist”

”För mig som motionerat i frågan känns det extra glädjande. Det är en seger för alla oss som upprört av den förra regeringens stockholmsperspektiv på rovdjur. Det är enklare att vara rovdjurromantiker om man inte har en hund som riskerar att dödas säger Anna Bergkvist”

”Det kanske mest glädjande är att det gått så fort att få igenom förändringarna säger Anna Bergkvist. Det skickar en tydlig signal om att regeringen visar handlingskraft och tydligt står på djurägarnas sida. Jag tror att detta kommer leda till att lagstiftningen får en större legitimitet, och det är viktigt för de demokratiska aspekterna avslutar Anna Bergkvist”

Många kids blir det....

Fredag den 23 mars var det dags för Ungdomens riksdag. 349 gymnasieelever från hela landet samlades då i riksdagen för att under en dag pröva på arbetet som riksdagsledamot. Jag hade uppgiften att agera utskottsordförande för ett av utskotten. Vi behandlade motioner som rörde studiestöd samt säkerhet. En riktigt rolig och överraskande dag måste jag säga och det berodde inte enbart på att jag fick möjlighet att svinga klubban och fördela ordet. Jag tycker i allmänhet att kidsen argumenterade väl och var bra pålästa. Jag höll förvisso inte alltid med om majoritetens slutsats men de argumenterade åtmindstonde konsekvent för den. De flippade aldrig ur i dikussioneen och bemötte varandra med respekt. Sedan har ju jag blivit uppfostrad i skolan som anser att argumenten i mångt och mycket också är viktigare än åsikterna när det handlar om att lära sig att försvara sin åsikt.

Under eftermiddagen hade jag besök av 55 elever med lärare från Sunnebogymnasiet i Ljungby. Jag tog hjälp av min kollega Jan R Andersson (m Kalar län) och vi visade dem runt i riksdagen och svarade på deras frågor i 2:a kammarsalen. På det stora hela en mycket bra dag och jag hoppas att kidsen hade lika kul som jag.

torsdag, mars 22, 2007

En liten seger för äganderätten

Regeringen har nu fattat beslut om att ändra på § 28 i jaktförordningen. Detta är mycket glädjande och ett litet steg i rätt riktining för att stärka äganderätten något. Beslutet innebär att tamdjursägare få laglig rätt att skydda sina djur mot rovdjursangrepp utan att straffas. Jag har drivit frågan och själv motionerat om saken i riksdagen och det är nu med tillfredställelse som jag ser att frågan blir löst på det sätt som jag förespråkat. För mig är det en självklarhet att människor skall ha rätt att försvara sig och sina hus/tamdjur mot angrepp från varg och andra rovdjur. Den rätten får de i dag!

Underhållande dokumentär om ordförande Persson

Dokumentären i 4 delar som för tillfället visas i Svt har bjudit på en hel del leenden. Göran Persson är verkligen en självgod jäkel. Jag tycker i o f s att dokumentärserien inte har avslöjat särskilt mycket som man inte redan visste, den har väl snarare bekräftat saker och ting som tidigare bara florerat som rykten. Han var/är småotrevlig mot de flesta och han hatar verkligen Carl Bildt. Att han valde makten framför ett lyckligt äktenskap är väl snarare ett exempel på vilken tragisk person Persson verkar vara än vilken stor statsman han var. Ikväll visas den tredje delen som lär handla om EMU-omröstningen och Perssons förhållande till sina NEJ-ministrar.

Svensk imperialism

Kubas påhopp på Sverige är i mångt och mycket relativt underhållande samtidigt som det givetvis genomsyras av visst allvar och stor tragik. Hursomhelt så känns uttalandet från Kuba inte helt modernt och trovärdigt. För er som har lyckats att undgå tidernas diplomatiska bråk mellan Sverige och Kuba så börjande det hela när utrikesminister Carl Bildt höll ett anförande nyligen inför FN:s råd för mänskliga rättigheter, där han bland annat kritiserade Kuba för att inte vara en demokratisk stat som följer mänskliga rättigheter. Kuba gillade inte riktigt vad Carl Bildt hade att säga och gick i talket ordentligt. Efter anförandet begärde Kuba replik och anklagade Sverige för att vara en blodig imperialistmakt, som ägnar sig åt etnisk rensning och förföljer och slänger ut alla som inte är av vikingablod. Jag känner mig inte riktigt hemma i den beskrivningen...

onsdag, mars 21, 2007

Dags för en avpolitisering av högskolor och universitet

Nu tas ett mycket välkommet första viktigt steg för att få slut på den politiska styrningen av landets högskolor och universitet. Samtidigt som den politiska makten över lärosätena minskar ökar deras självbestämmande och deras egna ansvar för kvaliteten i utbildningen. Ökad självständighet är en viktig förutsättning för att garantera och utveckla en högkvalitativ utbildning och fri forskning vid våra universitet och högskolor. Den 28 mars kommer saken att debatteras i kammaren och majoriteten i utbildningsutskottet har redan ställt sig bakom förslagen.  

Det är tråkigt att både socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet med näbbar och klor försöker klamra sig fast vid att politikerna ska bestämma på högskolor och universitet. Jag är övertygad om att kännedomen om vilka kompetenser som behövs i styrelsen främst finns på lärosätena - inte på Rosenbad.

Sent skall syndaren vakna....

Svenska kyrkans ledning säger ja till att homosexuella ska kunna gifta sig i kyrkan, på samma villkor som heterosexuella par. Något som jag tycker är riktigt bra. Ett steg i helt rätt riktning och jag hoppas att vi inom kort kommer att ha en könsneutral äktenskapslagsstiftning på plats.

Införandet av en könsneutral äktenskapsbalk är kanske den just nu viktigaste reformen inom hbt-politiken.. Beslutet är också i linje med den politik på området som föreslås i det preliminära moderata handlingsprogram som nu är ute på remiss i landets lokalföreningar. Där föreslås en sammanslagning av äktenskapsbalken och lagen om registrerat partnerskap till en gemensam samlevnadsbalk. Helt rätt eftersom jag inte anser att det är riktigt modernt att skilja på männiksors kärlek för varandra.