onsdag, maj 13, 2009

Bloggen upphör!Men gråt inte floder... bloggen återuppstår!
www.annatenje.blogspot.com

Då jag bytt namn har jag även valt att byta blogg. Jag lämnar mig nu Anna Bergkvist bakom mig och satsar istället helhjärtat på min nya blogg Anna Tenje. På min nya blogg kan du följa mig i mitt politiska arbete samt mitt nya uppdrag som mamma till lille Måns.

fredag, november 07, 2008

Könsneutralt äkenskap

För mig handlar det helt enkelt om allas likhet inför lagen och att alla är lika mycket värda oavsett sexuell läggning. Frågan om könsneutralt äktenskap är således ingen komplicerad fråga för mig. Vårt jobb handlar inte om att fälla moraliska omdömen om folks levene utan om att slå vakt om att de behandlas lika inför lagen och av staten. Idag gör de homosexuella således inte det och det är därför hög till att fixa till lagen.

Att kristdemokraterna inte står bakom förslaget tycker jag inte är något större problem egentligen. Deras åsikt har varit känd sedan länge och för dem handlar det om grundläggande moraliska principer. Inte för att jag håller med dem men jag hoppas verkligen att de inte kommer att tvingas rösta för förslaget i riksdagen. Det lär nog vara fler ledamöter från andra partier som också väljer att passa i denna fråga. Jag kan dock känna mig en aning avundsjuk över om man kan få frikort i denna fråga, något som inte var tänkbart ex när det gällde FRA. Då handlade det förvisso inte om vinna eller försvinna för regeringen men det handlar fortfarande om grundläggande principer. Ska bli intressant att se om hanteringen av denna frågan sätter spår i framtiden.

Stort grattis till Kronoberg skolan - smartast i länet

I DN:s nutidsorientering kammade Kronoberg skola i Växjö hem länssegern. Riktigt roligt! Inte för att jag på något sätt tar åt mig äran för detta men jag har varit i mycket kontakt med denna skolan. Jag har praktiserat på skolan i våras för att få bättre insikt i hur det är att gå i en högstadieskola idag. Sedan har jag även tagit emot 2 klasser från denna skolan i riksdagen och hållt föredrag och rundvandring med dem.

Skolan är en ganska liten friskola med riktigt bra lärarstab och atmosfär. Skolan skulle kanske behöva en liten ansiktslyftning och lärarna skulle verkligen behöva nya gardiner i sitt fikarum samt nya möbler=) Det verkar dock inte som om det spelar så stor roll med tanke på det fina resultatet. Huvudsaken är om lärarna har kompetens och trivs och vilket stämmer i båda avseendena vad jag vet. Att lärarna dessutom vet namnen på alla eleverna och verkligen bryr sig tror jag också spelar in.

291280 elever från 1212 svenska skolor var anmälda till Dagens Nyheters nutidsorienteringstävling som hålls årligen. Kronoberg skola blev bästa skola i Kronoberg med en snittpoäng på 14,6 poäng.

Yrkesarme istället för allmän värnplikt

Känns otroligt bra att vi nu avskaffar den allmänna värnplikten och ersätter den med en yrkesarme. Det är inte en dag för sent att vi nu genomför det vi talat om så länge. Den allmänna värnplikten har varit en form av slaveri. Unga pojkar har tvingats att ge upp ungefär 1 år av sitt liv för en ringa och i stort sett obefintlig ersättning. De senaste åren har det förvisso i stort sett varit frivilligt och i de fall man verkligen inte velat göra lumpen har det funnits möjlighet att slippa. Det har å andra sidan ibland varit förknippat med att man har ljugit om sin fysiska eller psykiska hälsa. Denna form av tvång borde hursomhelst ingen behöva utsättas för. Utan frivillighet och vilja att göra militärtjänstgöring blir man nog inte en särskilt bra soldat oavsett.

Idag presenterar försvrsministern den framtida inriktningen av det svenska försvaret. Det handlar bland annat om att användbarheten av de svenska förbanden ska öka. Förbanden ska vara användbara både nationellt, i närområdet och i internationella insatser i världen. Vi skall bort från uppdelningen i en nationell insatsorganisation och en särskild utlandsstyrka. Något som verkar rationellt och naturligt. De skall även vara beredda på snabb omställning och snabb förflyttning till områden där de behövs allra bäst.

Vi ska ha stående bataljonstridsgrupper med anställda soldater och officerare. Dessa ska vara omedelbart tillgängliga för insats inom Sverige för att värna territoriell integritet och i närområdet, liksom för insatser internationellt.

Hemvärnet utvecklas till nationella skyddsstyrkor, med stöd av frivilligorganisationerna. Uppgiften är nationell och lokal och riktas mot bland annat bevakningstjänst. Bättre utbildning och utrustning stärker kvaliteten, liksom gärna lokal rekrytering.

Balansen i detta blir ett försvar med en begränsad mängd anställda soldater och officerare för att skapa förband med hög tillgänglighet och en större volym kontrakterade och hemvärnskontrakterade soldater.

Jag tror att vi på detta sätt får både ett bättre försvar och bättre möjligheter att värna Sveriges intressen. Vi kommer dessutom att få mer valuta för våra skattepengar samt vara med och spela en viktig roll i det internationella fredsarbetet.

tisdag, november 04, 2008

Mailboxen sprängdfylld igen...

Jag är förvisso mammaledig från riksdagen men mailboxen måste gås igenom i alla fall. Den var sprängdfylld! Antalet extrerna mail har ökat extremt sedan FRA-debatten. Nu är det två mailkampanjer som pågår för fullt. Den ena kampanjen handlar om fildelningslagen och den andra om könsneutralt äktenskap. Två frågor som verkligen engagerar många och som är extremt komplicerade på olika sätt. Jag kommer inte att trycka på kappen och rösta i någon av dessa frågor eftersom jag är mammaledig men jag följer utvecklingen och är med och diskuterar frågorna med stort intresse.

Mammaledig från riksdagen...

Känns väldigt konstigt eftersom jag inte levererat någon bebis ännu men sedan i lördags är jag mammaledig från riksdagen. Kommer att vara mammaledig i 6 månader om allt går som det ska. Känner mig ganska så rastlös eftersom jag mår väldigt bra, känner mig varken stressad eller trött. Tror dock att det är ganska bra att varva ner lite inför leveransen. Vore perfekt om det satte igång i natt då jag kan sysselsätta mig med att följa valvakan och valet i USA under värkarbetet.

fredag, oktober 17, 2008

Anna & Kungen!

Pressmeddelande

Anna Bergkvist Tenje
Riksdagsledamot (m)
anna.tenje@riksdagen.se
070-57 23 900

Jag tycker som kungen - dags att börja jaga varg!

Under gårdagen uttalde sig Kung Carl Gustav om den svenska vargstammen. Kungen uttryckte oro över den stora ökningen av den svenska vargstammen och menade att det är dags att vi nu börjar jaga varg i Sverige. Jag håller helt och full med honom och har själv motionerat om detta i riksdagen under den allmänna motionstiden, menar Anna Bergkvist Tenje.

Ökningen av antalet individer i vargstammen har varit allt annat än problemfri. I takt med att vargen ökar i antal ökar också spänningen och konflikten mellan stad och landsbygd. För dem som bor på landet och lever med vargen i sin vardag får vargstammens ökning tydliga konsekvenser. Acceptansen för varg är mycket låg i berörda områden.

Både Björn, Lo och Varg ökar i antal. Skillnaden dem emellan är att det förekommer jakt på Björn och Lo medan det endast förekommer skyddsjakt på varg. För att bedriva en ansvarsfull förvaltning av vargen anser jag att jakt även på varg vore nödvändigt, menar Anna Bergkvist Tenje.

Det har visat sig att acceptansen för både Björn och Lo har ökat i och med att man tillät en försiktig jakt på dessa rovdjur. Sannolikt skulle man uppnå samma resultat om man tillät vargjakt i mindre skala. Vinner inte vargen acceptans hos dem som bor i vargmarkerna kommer vi inte heller lyckas med att förvalta vargstammen i framtiden, avslutar Anna Bergkvist Tenje

Motion 2008/09:MJ506 Den Svenska vargstammen

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förvaltningen av den svenska vargstammen i syfte att göra den mer ansvarsfull.

Motivering
Under många år har vi sett en stadig ökning av den svenska rovdjurstammen. Detta gäller även den svenska vargstammen och preliminära siffror från inventeringar visar att vargstammen passerat målet med 200 vargar i Sverige. Riksdag och regering tog beslutet om 200 vargar eller 20 föryngringar. Rovdjursutredningen är avlämnad och regeringen kommer inom en snar framtid att presentera sin rovdjurspropposition där nya mål kommer att specificeras. Förslaget från rovdjursutredaren är att vi skall ligga kvar på samma nivå i ytterligare 3 år och därefter utvärdera ännu en gång. Men för att bibehålla nivån på antalet vargar måste vi vidta åtgärder.
Ökningen av antalet individer i vargstammen har dock varit allt annat än problemfri. I takt med att vargen ökar i antal ökar också spänningen och konflikten mellan stad och landsbygd. För dem som bor på landet och lever med vargen i sin vardag får vargstammens ökning tydliga konsekvenser. För jägarna innebär detta givetvis att det finns fler vargar på markerna. Det leder i sin tur till att älgarna blir färre, oron större och att fler hundar och andra tamdjur skadas eller i värsta fall dödas. I en del områden har lösarbetande hundsjakt varit i stort sett uteslutet de senaste åren.

Både Björn, Lo och Varg ökar i antal. Skillnaden dem emellan är att det förekommer jakt på Björn och Lo medan det endast förekommer skyddsjakt på varg. För att bedriva en ansvarsfull förvaltning av vargen anser jag att jakt även på varg vore nödvändigt. Det har visat sig att acceptansen för både Björn och Lo har ökat i och med att man tillät en försiktig jakt på dessa rovdjur. Sannolikt skulle man uppnå samma resultat om man tillät vargjakt i mindre skala.

Jag tror även att det är nödvändigt att vi har en betydligt mer regional förvaltning av rovdjuren. Vinner inte vargen acceptans hos dem som bor i vargmarkerna kommer vi inte heller lyckas med att förvalta vargstammen i framtiden. Samtidigt som vi slår fast att vi vill ha en livskraftig vargstam i Sverige måste vi ta hänsyn till de människor som faktiskt delar vargens territorium. Får den lokala befolkningen känna delaktighet i förvaltningen minskar också tendenserna till illegal jakt på varg. Det har många internationella erfarenheter också visat.

Fråga till jordbruksministern Eskil Erlandsson

Pressmeddelande
Anna Bergkvist Tenje
Riksdagsledamot
0705-723900
anna.tenje@riksdagen.se

Viltsvinsolyckorna ökar mest i Kronobergs län

Vildsvinen ökar i antal, konflikterna med de bökande djuren likaså. Det behövs insatser för att komma tillrätta med de ökande skador som vildsvin gör i skog, mark, jordbruk och inte minst i trafiken.

- Trafikolyckorna där vildsvin är inblandade har ökat kraftigt de senaste åren och värst är ökningen i Kronobergs län. Detta är mycket allvarligt och visar tydligt att vi måste agera snabbt och kraftfullt mot den ökande vildsvinsstammen. Jag har nu ställt en fråga till jordbruksministern Eskil Erlandsson där jag efterfrågar åtgärder för att få kontroll över den svenska vildsvinsstammen. Jag lämnar även förslag på vissa förändringar som jag anser vara nödvändigaför en mer effektiv och säkrare vildsvinsjakt.

- Jag anser att jakten på vildsvin bör få nya möjligheter. Idag är det tillåtet med jakt av vildsvin med fast belysning - om belysningen satts upp för annat syfte. Mitt förslag är att det även skall vara tillåtet med belysning vid jakt även på andra platser, såsom vid foderplatsen mm. Anledningen till detta är att möjligheten att skjuta rätt och fler djur ökar samt att skadeskjutningen minskar, menar Anna Bergkvist Tenje

- En översyn av utfodringen bör också göras. Dels handlar det om vart det sker men även vad och hur mycket man lägger på åteln. Man bör även fundera över ett ersättningssystem för de lantbrukare som drabbas ekonomiskt av de bökande djuren. Möjligheter till fällfångst bör också utredas ytterligare. Det skulle kunna leda till att de som inte är jägare kan värna sina marker från alltför mycket vildsvin. Fällfångst måste dock ske på ett mycket säkert och djuretiskt sätt. Utveckling av nya fällor och ett tydligt regelverk för dessa skulle dock kunna bidra positivt.
- Jag har stort förtroende för jordbruksminsitern och är övertygad om att han kommer att ta tag i frågan inom kort om den inte redan ligger på hans skrivbord, avslutar Anna Bergkvist Tenje


Fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson angående den svenska vildsvinsstammen


Ingen har väl kunnat undgå att lägga märke till att den svenska vildsvinstammen har ökat explosionsartat de senaste åren. Vildsvinen ökar i antal, konflikterna med de bökande djuren likaså. Det behövs insatser för att komma tillrätta med de ökande skador som vildsvin gör i skog, mark, jordbruk och inte minst i trafiken.

Vildsvinen sprider sig snabbt norrut i landet och antalet ökar snabbt. Trots en avskjutning på ca 25 000 djur per år ökar antalet snabbt. Varken jägare eller lantbrukare hinner helt enkelt att skjuta av dem i samma takt som nya kultingar föds. För lantbrukare kan en etablering i värsta fall hota hela verksamheten.

Vildsvinsrelaterade skador begränsas inte till att de äter och bökar sönder naturen. De springer också ut i trafiken och orsakar trafikolyckor. Vid sekelskiftet var det något hundratal, 2006 passerades tusentalet olyckor och i år beräknas det bli mer än femtonhundra olyckor. På bara ett par år har trafikolyckorna med vildsvin ökat med 70%, något som inte är acceptabelt. Ett vildsvin kan väga över 150 kilo vilket gör dem jämstora med älgkalvar. Vildsvin är dessutom kompakta vilket gör skadorna vid trafikolyckor omfattande.

Jakten på vildsvin bör få nya möjligheter. Dels så bör det ges tillstånd att ha fast belysning vid åtlar, efter att tillstånd beviljats men det bör även finnas möjlighet att utan tillstånd sätta upp fast belysning för att skydda jord och skogsbruk mot vildsvin. En översyn av utfodringen bör också göras. Dels handlar det om vart det sker men även vad och hur mycket man lägger på åteln. Man bör även fundera över ett ersättningssystem för de lantbrukare som drabbas ekonomiskt av de bökande djuren. Möjligheter till fällfångst bör också utredas ytterligare. Det skulle kunna leda till att de som inte är jägare kan värna sina marker från alltför mycket vildsvin. Fällfångst måste dock ske på ett mycket säkert och djuretiskt sätt. Utveckling av nya fällor och ett tydligt regelverk för dessa skulle dock kunna bidra positivt.

Fast belysning har en rad fördelar bland annat att det minskar risken för skadskjutningar av djuren men framförallt för att det minskar risken för att man skjuter fel djur i en flock. Ett annat argument är att det de facto också underlättar själva jakten och fler djur kan skjutas. Belyst jakt minskar risken att jägaren skjuter ledardjuret i en flock. Skjuter man det så kommer flocken både att bli mer orolig och röra sig mer, vilket riskerar att leda till både ökade skador på marker och trafikolyckor. Råkar jägaren skjuta en eller flera suggor med kultingar blir konsekvensen också likartad om inte värre. Följden blir att de unga vildsvinen saknar vägledning under uppväxten och blir ligister. Ingen lär dem hur de skall uppföra sig och de blir oskygga, aktiva på dagen istället för på natten och letar mat i bebyggelse. Ofta måste jägarna avliva även dessa individer som konsekvens. Vilket naturligtvis inte var meningen från början.

Vildsvinen är nattaktiva djur, till detta kommer att Sverige är ett land som är mörkt en stor del av dygnet under större delen av året. Det medför en naturlig svårighet för jägaren att bedriva jakt på ett effektivt och säkert sätt. Mörkret gör att det är svårt att träffa, även med moderna sikten är det väldigt svårt att få ett säkert dödande utan belysning. I mörker är det också svårt att se kön på djuret, och om det är en sugga som har kultingar. Det finns också en risk att det finns djur bakom målet som kan skadskjutas. Det finns således också en rad djur- och jaktetiska argument för att tillåta belyst jakt. Idag är det tillåtet med jakt av vildsvin med fast belysning - om belysningen satts upp för annat syfte. Det finns faror med ett sådant jaktförfarande eftersom det bygger på att man då ofta lockar in djuren i områden nära människor, vilket kan leda till exempelvis trafikolyckor eller att djuren börjar äta av grödor i trädgårdar. Mitt förslag är således att det skall vara tillåtet med belysning vid jakt även på andra platser, såsom vid foderplatsen mm.

I Tyskland har man haft stora problem med vildsvin. Bland problemen finns svinpest, trafikolyckor och skador på mark och skog. 2002 inleddes en statlig kampanj för att minska antalet vildsvin och i vissa områden har till och med skottpengar betalats ut. Danmark har likartade problem men inte gått lika långt i åtgärderna. Jag är förvissad om att det svenska civilsamhället och jägarna kan lösa problemen om de ges möjligheterna. Vi har idag möjligheter att lösa problemet innan det blir riktigt allvarligt.

Vad ämnar jordbruksministern vidta för åtgärder för att få kontroll över den svenska vildsvinsstammen?

Anna Bergkvist Tenje
Riksdagsledamot
www.anna.bergkvist.blogspot.com
anna.tenje@riksdagen.se
anna.tenje@moderat.se
08-78 65 979
070-57 23 900

tisdag, september 23, 2008

Lämna motionsförslag!

Under den här perioden i riksdagen pågår vad som kallas den allmänna motionstiden. den innebär att vi som enskilda ledamöter har möjlighet att lämna in motioner till riksdagen i ämnen som ligger oss varmt om hjärtat. Jag har några stycken motioner som jag planerar att skriva men tar tacksamt emot fler förslag. Givetvis bör förslaget ligga i linje med moderatpolitik, ha en liberal prägel samt inte kosta skattebetalarna pengar. Kan redan här säga att jag inte kommer att lägga någon FRA-motion så det är ingen idé att maila mig om detta. Jag tar emot seriösa förslag på min riksdagsmail. Kan dock vara på sin plats att upplysa eventuellt intresserade om att det är ytterst få motioner som antagits av riksdagen.... någonsin. Jag tycker dock att motioner kan vara ett bra verktyg för ledamoten att lyfta en fråga för diskussion samt kanske väcka en tanke hos någon klok minister inför framtiden.

Växjö+Kalmar=Linnéuniversitetet

Igår presenterades budgeten och då stod det klart att Växjö universitet och Högskolan i Kalmar
får 60 miljoner till fusionsarbetet med Linnéuniversitetet. Ingen som blev förvånad direkt men det är ändå mycket glädjande tycker jag. För det första så tror jag att detta kommer att bidra till att kvalitén på utbildningen blir bättre samt att det ökar chanserna för framförallt Växjö att vara med och tampas om forskningsanslagen och slipa på sin spetskompetens. Växjö universitet var verkligen ett bra ställe att plugga på, underbar boendemiljö och ett fantastiskt föreningsliv... (Sivans, Smålands nation, FMS-Växjö) Med en förbättrad kvalité och högre kompetens i utbildningen och forskningen kommer dess atrraktionskraft att öka ännu mer. Som riksdagsledamot från länet och fortfarande bosatt i Växjö är detta något mycket positivt!

onsdag, september 17, 2008

Halvtid med Alliansen...rapport om läget i Kronoberg

Imorgon presenterar mina kollegor i alliansen från Kronoberg en rapport som vi har tagit fram tillsammans. Rapporten avhandlar alliansens två första år ur en Kronobergs perspektiv. En mycket spännande läsning med många nya siffror. Tyvärr kan jag inte vara med på pressträffen då jag sitter i KU-möte här uppe i Stockholm. Jag hoppas dock att media dyker upp så att vår rapport kan få lite uppmärksamhet och genomslag.

Pressträffen är alltså imorgon torsdag klockan 11.00 på IOGT/NTO:s café i Växjö. Katarina brännström, Eva Johnsson och Karin Nilsson kommer att vara på plats för att svara på frågor.

Nytt riksdagsår, nytt namn och nya utmaningar

Mycket som är nytt! Nytt riksdagsår, nytt efternamn och nya utmaningar - inte minst med tanke på att min mage växer för varje dag och det är mindre än 2 månader kvar tills dess att det är planerat att jag ska leverera en liten bebis.

Jag har bytt efternamn och heter numera Tenje då jag och Jonas gifte oss i somras. Har dock inte fixat körkort, kreditkort, passerkort osv ännu utan planerat att ändra allt detta + ny mailadress i nästa vecka. Håller på och övar och vänjer mig för fullt på att säga Anna Tenje. Går sådär bra.... Kommer nog att kalla mig Anna Bergkvist Tenje ett bra tag framöver.

Igår gick alltså invigningen av det nya riksdagsåret av stapeln. En mycket lång och trevlig dag. I år hade jag bjudit med min far, Boris Bergkvist, på invigningen. Förra året var det mamma som fick följa med och första året var givetsvis tillängnat Jonas, liksom det sista. Bäst av allt igår var helt klart att sjunga nationalsången tillsammans med Kungliga filamonikerna. Då kunde till och med jag som sjunger otroligt dåligt, klämma i ordentligt.

Det blev inte särskilt stora FRA-demonstrationer utanför riksdagen igår. Knappt 200 personer hade samlats för att uttrycka sin avsky. Jag kollade på sändningen från plattan på svt24 och som vanligt så var det få som imponerade. Johan Norberg var dock strålande som alltid.

tisdag, juni 17, 2008

Bröderna Lejonhjärta

"Det finns saker varje människa måste göra, annars är de bara en liten lort"

Astrid Lindgren i Bröderna Lejonhjärta