fredag, september 15, 2006

2:a delen av politikersåpan

Andra delen av den lite smått patetiska politikersåpan som jag deltog i visades igår, torsdag. Jag var även med i direktsändningen för Re-agera. Vet inte riktigt vad man kan säga om den här upplevelsen. Det har varit ganska kul och antagligen bra för min personvalskampanj då det är några fler som vet vem jag är. Jag anser dock fortfarande att det är inte är speciellt smart utifrån väljarsynpunkt att fokusera på att vi skulle enas kring frågor när det är viktigare än någonsin att vi visar upp skillnader och är tydliga med vad vi tycker. Jag tror helt ärligt att mitt största problem som politiker är att jag inte är speciellt bra på att kompromissa. Det innebär ju per automatik att man nöjer sig med något sämre, eller?

måndag, september 11, 2006

Smålands första politikersåpaJag har varit med i en politikersåpa i Svt:s regi. Igår var jag med i Re-agera där de visade lite ifrån inspelningen av såpan. Meningen med själva programmet var att undersöka om politiker bli sams om något? De ställde sju unga politiker, däribland undertecknad, inför ett ultimatum: enas eller misslyckas - och det under tidspress.
Jag tycker att detta var en ganska rolig upplevelse. Vi i alliansen höll ihop lyckades få igenom i stort sett allt vi föreslog. Sossen hade inte riktigt bra koll, vänsterpartisten var väldigt lite vänster och miljöpartisten är riktigt bra, en resonalbel miljömupp=)Helt klart bäst intryck gjorde centerpartisten Annie Johansson från Värnamo på mig. Kanske beror det på att hon kommer ifrån Värnamo, folk tenderar att bli jävligt bra om de kommer därifrån, men hon var riktigt bra. Det är nästan att jag skulle kunna rekommendera vänner till mig att rösta på Annie då hon är liberal på rätt sätt och vill sänka skatten mer än många av våra egna moderater. Men bara nästan... Bengt-Anders (m) skulle få min röst om jag tillhörde Jönköpings län.

Se de tre första delarna av Reageras politikersåpa kan du se om du går in på länken! Du kan också se hela programmet där bland annat Malin Pettersson (m) från Kalmar var med och debatterade sjukvården. Malin var helt klart en vinnare! Såpan fortsätter på torsdag då jag skall vara med i direktsändningen av Re-agera igen.

Anna takes Haganässkolan...


Kunde ha varit en bra titel på något helt annat men nu gäller det den debatt som jag medverkade i förra veckan. Verkar som om jag klarade hem ännu en debatt. Jag vann både den för årskurs 2 och 3. Känns både viktigt och bra då de som röstar för första gången är en stor grupp men framförallt är det alltid skönt att ge socialdemokratiska riksdagsmän däng, denna gången var det Lars Wegendal.

torsdag, september 07, 2006

Vi satsar på kvalité - socialdemokraterna på kvantitet

Nedan finner ni en artikel som publicerades i Smålandsposten idag. Jag besvarar ett påhopp vad gäller antalet studenter i landet i allmänhet och på Växjö universitet i synnerhet av Carina Elgestam, socialdemokratisk riksdagsledamot. Socialdemokraterna har ju som målsättning att 50% av varje årskull skall läsa på universitet eller högskola. Trevligt kanske man kan tycka men du socialdemokraterna inte tillskjuter pengar till universiteten i samma takt som de utökar platserna så blir bara konsekvensen att kvaliteten urholkas. Dessutom skulle jag vilja tillägga att majoriteten av varje årskull inte är ett dugg intresserad av att läsa på universitet. Majoriteten vill ha ett arbete!


Vi satsar på kvalité - socialdemokraterna på kvantitetCarina Elgestam och Co går i en artikel till attack mot moderaternas utbildningspolitik. De ställer frågan om Växjö Universitet hade haft lika många studenter som de har idag om moderaterna hade fått bestämma… Svaret på den frågan är sannolikt nej! Moderaterna ser inget egenvärde i att ha ett visst antal studenter. Den stora skillnaden mellan partierna är som vanligt att vi satsar på kvalitet medan socialdemokraterna satsar på kvantitet. Studenterna ute på universitetet hade kanske därför varit färre än idag om vi fick bestämma men de hade fått en betydligt bättre utbildning i gengäld.

Jag vill att kvaliteten på den högre utbildningen ska vara i världsklass – det blir den inte med fler utbildningsplatser samtidigt som man inte tillför några nya pengar.

För det är så den bittra sanningen ser ut - resurserna per student har minskat i Sverige under socialdemokraternas tid vid makten, medan de i de flesta andra länder har ökat. Även anslagen till forskning och forskarutbildning har urholkats, trots att såväl grund- som forskarutbildning har byggts ut i snabb takt. Denna utveckling måste vändas.

Vi moderater går till val på att högskolor och universitet tillförs tillräckliga resurser så att kvaliteten i grundutbildning, forskning och forskarutbildning kan stärkas. Därför vill vi moderater i ett första steg öka resurserna till högskolor och universitet med nära fyra miljarder kronor de kommande tre åren.

Det är även av stor vikt att lärosätena garanteras en fri och självständig ställning, liksom att forskningsresurserna fördelas efter vetenskaplig kvalitet och inte efter kortsiktiga politiska mål. Det fria sökandet efter kunskap måste värnas.

Jag ställer mig även frågan hur många det är av Växjös 14 000 studenter som verkligen vill studera..? Hur många av dessa studenter hade hellre haft ett arbete att gå till än att påbörja ännu en kurs som innebär ännu större studieskulder och en fortsatt osäker framtid? För socialdemokraterna har högskolorna och universiteten blivit ett sätt för dem att dölja den verkliga arbetslösheten, inte för att tillgodose varken arbetsmarknadens eller ungdomarnas intresse.

Jag anser att det är bättre att vi satsar på kvalitet i utbildningen och arbete för dem som hellre vill arbeta. Moderaterna föreslår bland annat att arbetsgivaravgifterna bör avskaffas för ungdomar under 20 år och halveras för ungdomar mellan 20 och 25 år. Samtidigt satsar vi på yrkesutbildningar och lärlingsprogram. På detta vis tror jag att vi kommer att få en utbildning med kvalité och en arbetsmarknad där den unga generationen har en ljus framtid oavsett huruvida de har läst på universitetet eller ej.

Anna Bergkvist (m)
Riksdagskandidat

Chattens betydelse...

Igår chattade jag med Smålandspostens läsare. Nedan kan du läsa hela chatten. Det var ganska underhållande måste jag säga. En del frågor hann jag tyvärr inte besvara då jag bara hade en timme på mig men jag fick ändå med det mesta. Tror att det kunde vara en ganska bra idé att lokala politiker med jämna mellanrum fick chatta med sina väljare och besvara frågor även under mandatperioden och inte bara inför val. Så här i valtider är ju allt lite överdrivet och konstlat och det handlar mest om vilket parti som kan erbjuda mest. Jag tror att det kan vara nyttigt att politiker då och då under mandatperioden får stå till svars för hur man har agerat i olika frågor och hur man röstat, varför man föreslagit vissa saker eller vilken syn man har på aktuella problem. Nu skall jag väl inte överdriva chattens betydelse men kanske skulle den tillsammans med andra former av nyhetsrapportering, insändarskrivning och debatt kunna få politiker att tänka till lite extra i vissa frågor.

Hela chatten på Smålandsposten

benne: vill ni luckra upp arbetsrättslagstiftningen för att öka rörligheten på arbetsmarknaden?
Moderaterna: Moderaterna har inte för avsikt att röra arbetsrätten under kommande mandatperiod. När vi har talat med företag så är detta som är det största problemet i näringslivspolitiken. Jag tycker dock att vi noga skall titta på andra system som andra länder har för att hitta en bra lösning där vi får bort fastlåsningseffekter men ändå har en trygghet kvar. Andra system har exempelvis visat sig vara bra när det gäller att motarbeta ungdomsarbetslösheten, vilken är rekordstor i Sverige för tillfället.

tobbe: Vad är er inställning till utländsk arbetskraft som kommer till oss och konkurrerar på helt orimliga nivåer med tex byggbranschen?
Moderaterna: Jag är för i stort sett all form av konkurrens. Jag tycker faktiskt att det är lite konstigt att det blir ett sådant liv så fort det handlar om byggbranschen. I vanliga fall brukar vi konsumenter vara jätteglada när vi blir erbjudna en vara för ett bra pris och med bra kvalité. det verkar nästan som att det är speciellt när det gäller byggbranschen som det inte längre är ok med konkurrens. Moderaterna är för en fri arbetskraftsinvandring och vi är för fri rörlighet av varor, pengar, människor och tjänster inom EU. det innebär att vi ser positivt på att människor vill komma hit till Sverige och arbeta. Om ett polskt byggföretag kommer hit och kan bygga en skola eller renoverar ett hus billigare och lika bra som ett svenskt byggbolag så tycker jag att det är helt ok. Då sparar vi skattepengar samtidigt som fler människor kommer att ha råd med att få ombyggnationer, renoveringar osv gjorda.

Micke slö: Vem ska lämna företaget, den mobbade eller den som mobbar?
Moderaterna: Är det någon som skall lämna företaget borde det ju självklart vara den som mobbar. Det torde ju även vara det naturliga för arbetsgivaren då det är den personen som sprider dålig stämning och misskrediterar företaget. Jag antar dock att det är svårt att avskeda en person för att han/hon mobbar någon annan och sprider dålig stämning. Skulle inte förvåna mig om både fack och lagtext sätter stop för detta...

Micke slö: Hur ser Moderaterna på kränkande särbehandling och mobbning på en arbetsplats? Vilka åtgärder tycker Moderaterna att företaget ska vidta?
Moderaterna: Vi är självklart emot all form av mobbning och kränkande behandling av andra medmänniskor. När det sker i skolan har vi ett ansvar att ingripa när det gäller en arbetsplats är det svårare. Här vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren och övriga anställda. Handlar det om förtal, misshandel (både psykiskt och fysiskt) anser jag att man skall polisanmäla. Självklart ligger det i arbetsgivarens intresse att det är en trevlig arbetsplats med ett bra rykte, annars vore personen i fråga dum. Företagen kan i möjligaste mån försöka att omplacera och hitta nya arbetsuppgifter för den som mobbar men jag inser att detta kan bli klurigt. Jag anser dock att det är viktigt att man precis som i skolan undviker att skuldbelägga den som är utsatt ytterligare. det vill säga genom att flytta på personen i fråga som har blivit kränkt. Jag kan aldrig acceptera mobbning av något slag och jag hoppas att det kommer att bli alltfler i framtiden som står upp för sina arbetskamrater eller vänner som blir utsatta!

maj: Varför vill ni sänka nivån på a-kassan till 65 procent? Hur ska en ensamstående förälder med två barn och låg inkomst klara sig om man blir arbetslös?
Moderaterna: Det handlar om 70% och det efter ett visst antal dagar (200) men det kanske spelar mindre roll egentligen. För oss moderater så skall a-kassa endast vara ett kortsiktigt försörjningsstöd. Meningen är ju att du skall få ett annat jobb och inte behöva gå arbetslös en längre tid. De flesta som är arbetslösa idag är det i genomsnitt i 92 dagar sedan hittar de ett nytt jobb. Jag tror att vi tillsammans med alliansen kommer att korta ner denna process ytterligare men vår jobbpolitik där vi skapar bättre förutsättningar för våra företagare så att de kan sätta igång att anställa folk. Vi vill helt enkelt erbjuda dig jobb inte bidrag.

kalle: hur kan ni kalla er det nya arbetarpartiet. Blir inte det lite väl patetiskt att bara göra det för att fiska röster?
Moderaterna: det tycker jag inte alls. Socialdemokraterna har för länge sedan visat att de övergett sina gamla ideal. De har gått från att vara ett arbetarparti till att vara ett bidragsparti. Vi å andra sidan arbetar stenhårt för att det skall löna sig bättre att arbeta. Vi har tillsammans med alliansen lagt åtskilliga förslag på hur vi vill göra det lättare och bättre för företagare att strata, driva och expandera med sitt företag så att fler kan få arbete. Idag står över en miljon utanför arbetsmarknaden, det är dags att någon skapar förutsättningar så att de kan bryta sitt utanförskap. Jag skäms inte en minut för att kalla moderaterna för Sveriges arbetarparti och jag tycker inte att det är det minsta patetiskt! Vad jag tycker är pinsamt däremot är att socialdemokraterna påstår att "alla ska med, så enkelt är det" när över en miljon människor lever i utanförskap.

malle: Vad vill moderaterna göra vid och runt Växjösjön, eller inte göra. Jag tycker det är rätt så bra som det är förutom att IOGT har restaurangen
Moderaterna: Moderaterna i kommunen vill att det skall finnas en mångfald av restauranger och pubar runt sjön samtidigt skall cykelbanan och gångstigen självklart vara kvar. Det skulle också vara trevligt om konstnärer ville ställa ut sina konstföremål runt sjön. Detta är väl något som invånarna i Växjö måste komma med förslag på. Växjösjön är hursomhelst något väldigt vackert som jag hoppas på att vi kommer att ta tillvara på bättre i framtiden.

malle: kommer fp-intrånget i sossarnas nät att påverka slutresultatet för alliansen?
Moderaterna: Det hoppas jag verkligen inte. Vad jag har förstått av den senaste informationen är att sossarna inte riktigt har rent mjöl i påsen de heller. det var ju hur som helst lägligt att kalla till presskonferens precis minuten efter Fredrik Reinfeldt var klar med sin utfrågning.... Vad jag tror kommer vara negativt är att väljare i allmänhet tycker att politiker bara håller på med tjafs och fiffel och båg. Vilket jag också kan tycka ibland. Detta ökar bara på politikerföraktet. Jag tror dock inte att det kommer att påverka alliansen speciellt.

Fredrik: När tänker ni ta bort de personliga vårdavtalen så att unga välutbildade sjukgymnaster får möjlighet o öppna praktik?
Moderaterna: Moderaterna i landstinget är för en fri etablering av sjukgymnaster i Kronoberg. Vi ser vikten av en snabb och bra rehabilitering för att få människor friska och kanske i arbete igen. Vi satsar mer pengar än socialdemokraterna och vänsterkartellen på rehabilitering, habilitering och friskvård. I framtiden hoppas jag att vi kommer att kunna erbjuda patienter en tillgänglig och snabb vård med en bra rehabilitering så att inte skador förvärras. På så vis kan vi undvika långa sjukskrivningar, långa vårdtider och onödiga operationer.

Gerth: Medge att det var tur att vi inte gick med EMU. Tack vare det har vi haft en betydligt lägre ränta än ECB.
Moderaterna: Det är ju ganska svårt att säga och förutse hur det skulle ha varit om vi hade gått med i EMU. Jag kan faktiskt inte svara på den frågan. I mitt parti fanns det både anhängare och motståndare till EMU. Personligen såg jag både fördelar och nackdelar med att gå med i EMU.

Elsie: Vad tycker du om bidragen som finns just nu i Sverige? Är dem för höga eller för låga? Är det för många bidrag eller för lite?
Moderaterna: Jag tycker i allmänhet att det är för liten skillnad mellan att arbeta och att inte arbeta, mellan att leva på bidrag eller att leva på sin lön. Detta vill jag förändra genom att sänka skatten på arbeta samt att strama åt exempelvis a-kassan. Det måste löna sig mer att arbeta än att inte göra det. Om man sänker skatten får man mer pengar i plånboken efter skatt och färre blir beroende av bidrag. I många fall handlar ju bara bidragen om att vi får tillbaka det vi redan har betalt in i skatt fast för varje transferering som sker så blir det lite mindre pengar kvar. Jag tycker istället att vi skall ägna energin åt att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp istället för att bara omfördela pengar.

Mathias: Hur vill ni förändra fastighetsskatten?
Moderaterna: I framtiden hoppas jag att vi skall kunna ta slopa fastighetsskatten helt och hållet. Tyvärr har vi inte riktigt ekonomi för det just nu. I alliansen har vi kommit fram till och enats om att vi i ett första steg kommer att frysa fastighetsskatten och på så sätt motverka en höjning 2007 och på sikt vill vi avveckla skatten helt och hållet. Fastighetsskatten är en högst omoralisk skatt som driver människor från sina hem.

onsdag, september 06, 2006

En dag med liberala idéer - TIMBRO ON TOUR

Varmt välkomna till en dag med härliga liberala idéer! Imorgon får vi en påhälsning från Timbro och deras turné. Inte en dag för sent för det kan verkligen behövas lite riktig debatt och diskussion.

Under dagen kommer Timbro att erbjuda föreläsningar mellan 12.00-16.00 och på kvällen blir det mingel och filmvisning.

Seminarium Torsdag 7/9, kl 12–16
Lokal: M-huset, ingång 1 (Lücklings plats), sal M0010

Diskussionen fortsätter under lösare former i kväll. Kom och träffa talarna på
Restaurang Stenladugården, Stallvägen 10,
kl 18–21. Vi bjuder på något att äta (buffé) och det fi nns dryck att köpa.

Vi visar även den uppmärksammade dokumentären ”1 200 miljarder” av filmaren Martin Borgs.

Torsdag
Kl 12.00
ERIK ZSIGA
Därför tröttnade jag på
popvänstern
Du har säkert hört dem – de där kändisarna som slentrianmässigt
vräker ur sig flashiga vänsteråsikter, men som är urkassa
på att leva upp till radikalismen och idealismen. I själva verket är
de likriktade, egoistiska och intoleranta. I det unga kultur- och
medieetablissemanget har nämligen vänsterpolitiken blivit en
modepryl snarare än ett kall.
Erik Zsigas debutbok Popvänstern väckte stor uppmärksamhet när den kom ut
häromåret. Nu leder han programmet ”Det Nya Europa” på Timbro och kommer
i höst ut med en bok om en resa till det dynamiska Östeuropa.

Kl 13.00
MATTIAS SVENSSON
Sköt dig själv och skit i andra
Förmyndare, moralister och förbudsivrare är på marsch. De
vill bestämma hur du lever ditt liv, lägga restriktioner på livets
alla val och glädjeämnen, och menar sig inte sällan ha stöd av
både modern vetenskap och hotbilder. Vad har en frihetsvän att
sätta emot ett sådant artilleri?
Mattias Svensson är Fellow vid Timbro, författare och debattör. Han har skrivit
boken Peta inte i maten! om förmynderi och överdrifter i debatten kring mat, viktEn dag med liberala idéer

Kl 14.00
MARIA RANKKA
Vad du inte lär dig om politik
på statsvetenskapen
Demokrati och politik är en sak i kurslitteraturen, men ofta
en annan i verkligheten. Hur fungerar egentligen partilogik och
spinn? Hur tänker partistrategerna inför ett val och vad händer
med demokratin i ett land där en politisk kraft har dominerat
under så lång tid som är fallet i Sverige?
Maria Rankka är biträdande chef för Timbro och har under 2006 bl a drivit
projektet www.enpartistaten.se. Maria har tidigare varit kommunikationskonsult
och talskrivare samt skrivit om Irland och Estland.

Kl 15.00
JOHAN NORBERG
Människan skapade världen
På 200 år har mänskligheten skapat mer än under de 200 000
åren dessförinnan. Du har större chans att nå pensionen än
människor i alla tidigare epoker hade att uppleva sin första
födelsedag. Detta hade aldrig varit möjligt utan innovatörer
och entreprenörer som skapat i kamp mot kontrollerare och
fördelare. Den kampen fortsätter i dag.
Johan Norberg är idéhistoriker och författare till bl a Till världskapitalismens försvar,
en internationell bestseller om globaliseringen, och den nyutkomna När människan
skapade världen.

Chatta med mig på www.smp.se

Idag finns det möjlighet att ställa frågor och chatta med mig på www.smp.se. Mellan 16-17 kommer jag att svara på väljarnas frågor. Förhoppningsvis blir detta en intressant debatt med bra frågor.