onsdag, februari 28, 2007

Kycklinguppfödare behöver minskat regelkrångel

I måndags följde jag med Svenskt näringslivs regionchef i Kronoberg, Eilon Fransson, på ett spännande studiebesök på Korrö gård i Tingsryds kommun. Ägaren av gården är kycklinguppfödare sedan många år tillbaka och en mycket engagerad företagare. Det var ett stort nöje att titta på stallarna med kycklingar och se hur rent, snyggt och bra kycklingarna hade det. Ett otroligt maskineri men knappa marginaler. Där det krävs att bonden sköter om sina kycklingar så att många dör eller helt enkelt inte mår bra så att kvaliteten försämras.

Jag är övertygad om att kycklinguppfödarna i våra regioner har en bra framtid framför sig med den nya regeringen. Vad som krävs är stora förenklingar i regelsystemet som omfattar företagare, minskat antal blanketter som måste fyllas i och miljökrav som står i rimlig relation till övriga Europa.

Nutek presenterade precis en rapport för hur mycket regelkrånglet kostar. Det kostar 16 miljarder för livsmedel, statistik, bygg- och fastighetsbranschen att följa de administrativa krav som lagen ställer. Livsmedelsområdet är det mest kostsamma. Kostnaden uppgår till 8, 4 miljarder kronor för företagen. Av de 148 lagar och regler som mätts är det områdena hygien, riskhantering, offentlig kontroll samt märkning som kostar mest. Ett av regeringens mål är att minska företagens administrativa kostnader p.g.a. statliga regler med 25 procent till år 2010. SCB är en av de myndigheter som begär uppgifter från företag och har fått i uppdrag att föreslå åtgärder som förenklar för företagen. SCB har nyligen lämnat underlag till en handlingsplan till Finansdepartementet, med förslag på åtgärder som kan förenkla för uppgiftslämnarna. Förenklingsarbetet ska ske i samråd med näringslivet och andra berörda och SCB samarbetar bl.a. med Näringslivets regelnämnd, NNR.

Min förhoppning för framtiden är att kycklinguppfödaren i Korrö kan fokusera på att föda upp just kycklingar och inte fylla i blanketter.

Bloggen - som ett demokratiskt instrument

Idag diskuteras det flitigt i olika medier om det är lämpligt av utrikesminister Carl Bildt att blogga. Jag fick en fråga från DN:s webbtv, om ministrar skall ha tilllåtelse att blogga, när jag kom ut ur kammaren tidigare idag. Jag måste erkänna att jag blev en smula förvånad över frågeställningen. Självklart skall ministrar såsom alla andra männiksor ha rätt att blogga. Det råder väl trots allt åsiktsfrihet i det här landet även för ministrar. Jag tycker att bloggen är ett alldeles utmärkt demokratiskt instrument för att nå ut till fler människor. Andelen som läser bloggar växer och på så vis sprids åsikter och information till fler som normalt sätt kanske inte hade stött på informationen. I Carl Bildt fall förstår jag varför han använder sig av ett instrument där han klart och tydligt i lugn och ro kan redogöra för sin historia utan att bli avbruten eller medvetet eller omedvetet missuppfattad. Jag tror helt enkelt att vi alla får anpassa oss till en tid där det finns mer möjligheter att uttrycka sina åsikter än i Rapport 21.00. Självklart kommer Carl Bildt att få ta ansvar för allt han skriver på bloggen men det måste väl ändå vara upp till Carl Bildt själv att avgöra hur han skall bemöta media och besvara de frågor som är aktuella för tillfället. Jag hoppas i alla fall att Carl Bildt fortsätter att blogga.

tisdag, februari 27, 2007

Fokuserar vi på rätt saker?

Jag läste i Smålandsposten idag att en 25-årig Växjökvinna har dömts till böter för brott mot cykelhjälmslagen. Det var uppenbarligen någon gång i augusti förra året som den cyklande kvinnan stoppades av polisen på sin cykel. Med på cykeln fanns kvinnans tvåårige son ­utan hjälm. Därmed bröt hon mot reglerna som säger att man är skyldig att se till att barn under 15 år använder cykelhjälm. För detta fick kvinnan böter på 300 kr. Jag vet att det är gällande lag och att polisen bara gjorde sitt jobb men jag måste ändå ifrågasätta om vi fokuserar på rätt saker här i Sverige. För det första kan man ju tycka att polisen borde ha viktigare saker på agendan men den kanske viktigaste aspekten är väl ändå var gränsen skall gå i detta överförmyndarsamhälle. Jag tycker faktiskt att gränsen är passerad för länge sedan och att denna lagstiftning bara är ett av många expempel på att vi har gått för långt. Det är nog hög tid att vända på den här obehagliga och självdestruktiva trenden nu för vi befinner oss på ett sluttande plan och frågan är vad vi kommer att sluta. Cykelhjälmstvång för vuxna, lagstiftning mot höga klackar i snöigt och halt väglag, minst 1 timmes träning per dag för att motverka fetma, osv osv.

torsdag, februari 22, 2007

S vänder i ammunitionsfrågan

Under debatten i kammaren som rör blyförbundet stod det klart att Socialdemokraterna äntligen har tagit sitt förnuft till fånga och svängt i frågan. För mig som skrev en motion i ämnet i höstas är detta givetvis extra glädjande då jag gärna vill inbilla mig att jag har någonting med svängningen att göra. Mer sannolikt är dock att det kan ha något att göra med att socialdemokraterna inte längre sitter i en minoritetsregeringen där de är beroende av miljöpartiets stöd.

Förutsättningen är nu mycket goda för att riksdagen kan häva blyförbudet med bred majoritet. (Alliansen kommer givetvis att häva förbudet i alla fall) Detta är mycket positivt då förbudet får kraftigt negativa effekter på såväl det jaktetiska området som på vapen- och skytteområdet. Det ger också negativa effekter på jakten, vilket i sin tur riskerar att öka antalet trafikolyckor.

Regeringen slopar stopplagen

I dag fattade regeringen beslut om att den så kallade stopplagen ska upphävas. Landstingen ska få driva sjukhus i den form de anser lämplig och verksamheten ska få gå med vinst. Ett riktigt bra och mycket betydande beslut. Jag tror att det kommer att leda till bättre möjligheter att hitta nya vägar att bedriva god sjukvård. Det är slut på den tid när vi sätter käppar i hjulet för dem som vill och kan bidra till svensk sjukvård. Det finns enorm potential inom detta område och jag är övertygad om att denna bransch kan bli en riktigt tillväxtbransch i framtiden och ligga långt fram i utvecklingen i EU och hela världen. Läkarförbundet och alla landsting utom ett är positiva till beslutet, behöver jag säga vilka det är som styr landstinget som är negativt?

onsdag, februari 21, 2007

Halva inne...

Regeringen har nu lagt förslag om en halverad förmögenhetsskatt och slopad Lex Uggla. (Förslaget skickas ut på remiss idag)Det är bra, eller ska man säga halvbra - eftersom det bara är halva förmögenhetsskatten som skall bort. Det är självklart ett viktigt steg för att underlätta för företagare och skapa bättre förutsättningar för att det skapas fler jobb men det kunde varit ännu bättre.

Lex Uggla innebär att ägare till onoterade aktiebolag riskerar att få betala förmögenhetsskatt på kapital som behövs i företaget för investeringar och nyanställningar. Det har medfört betydande osäkerhet för många företagare och utgör idag ett hinder för företagens tillväxt av lätt insedda skäl.

Regeringen meddelade redan i budgetpropositionen för 2007 att
förmögenhetsskatten skulle avskaffas successivt under mandatperioden. Många har dock menat att det är bättre att vänta med att sänka förmögenhetsskatten tills dess att man kan slopa den helt och hållet. Jag kan inte riktigt avgöra vilket som är bäst av dessa alternativ. Förslaget är helt klart ett steg i rätt riktning och sedan är det bara att hålla tummarna för att den resterande hälften går att avskaffa så snart som möjligt.

måndag, februari 19, 2007

Kommunal säger JA till vinster i vården!

Nu tycker till och med Kommunal att regeringens förslag till startlag istället för sossarnas stopplag är en bra idé. Kommunal skriver i sitt remisssvar att stopplagen är både principiellt felaktig och verkningslös och att privata sjukhus kommer att tillföra kompetens och ge skattebetalarna mer vård för pengarna. Kommunal är dock långt ifrån ensamna med att lämna positiv respons. Det är i stort sett bara sossarna och vänstern i kommun- och landstingsförbundet som är negativa. Måste svida lite för sossarna...

Alvedon på ICA tack!

Konkurrensverket vill se receptfria mediciner i vanliga butiker. Tycker jag är helt rätt och en självklarhet! Uppluckringen av apotektmonopolet måste börja någonstans och jag tror liksom konkurrensverket att det är smart att man börjar med den receptfria medicinen. Regeringen håller med om att vi skall få köpa receptfria mediciner på ICa men inte riktigt hur snart. Hägglund vill först utreda möjligheten att starta privata apotek. När den utredning är klar skall sedan en ny utredning tillsättas om hur den receptfria medicinen skall säljas i vanliga butiker. Har inte det svenska folket väntat tillräckligt länge på att få köpa näsdroppar och huvudvärkstabletter klockan 18 en lördag i sin ICA butik? Jag tycker att det måste bli ett slut på detta onödiga överförmynderi och hopplösa monopol. Ge mig alvedon på ICA, TACK!

Miljöfrågan är på tapeten

Miljön debatteras som aldrig förr. Översvämmningar, stormar och en snöfattig vinter gör att många verkar tro att jordens undergång är nära. Miljön har hur som helst blivit en solklar innefråga och politikerna tävlar om vem som har svaret på de många frågorna som ställs. Jag vill givetvis inte vara sämre och följande artikel publicerades i dagens Smålandsposten...

Miljö är vår tids viktigaste fråga. Aldrig tidigare har det funnits en sån stark medvetenhet om miljöfrågor och en sån vilja till utveckling. Allt som händer globalt påverkar miljön. Allt som händer lokalt påverkar också miljön. Den nya FN-rapporten om klimatförändringarna betonar att både företag och politiker måste agera nu. Vi behöver göra både stora och små saker för att komma till rätta med situationen vi står inför.

Vi moderater tar miljöfrågorna på allvar. Världen står inför komplexa utmaningar och det finns inga enkla lösningar. Den ödmjuka inställningen skiljer mellan höger och vänster i politiken. Vi borgerliga tror inte att politiker har alla svar och att allt går att lösa med lagstiftning.

De beslut vi fattar kommer att överleva oss och besluten måste få rätt effekt. Därför har vi i alliansen bildat en kommission för hållbar utveckling som leds av Fredrik Reinfeldt och Andreas Carlgren. Vi har också samlat ett vetenskapligt råd för att få underlag till att fatta kloka beslut.

Redan i vår satsar vi en miljard på teknikutveckling, vi fortsätter med arbetet inom EU och med att hitta en fortsättning på Kyotoprotokollet som reglerar utsläppen av växthusgaser i atmosfären.

En av de viktigaste delarna i det nya miljöarbetet är att vi har skapat ett sätt för alla partier att samarbeta i miljöfrågorna, i en parlamentarisk beredning. För alla politiker har ett stort ansvar att samarbeta och hitta långsiktiga åtgärder.

Men lagstiftning kan aldrig reglera alla våra personliga val, vi ansvarar för vad vi gör. Därför är min främsta uppgift som moderat politiker att göra det enklare för människor att göra miljöbra saker. Det civila samhället är en kraft att räkna med. Politiken är viktig men det är individer som gör skillnaden!

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot (m)

fredag, februari 16, 2007

Rekord många nya jobb!

Det måste vara lite jobbigt för sossarna att argumentera mot det faktum att de nya jobben faktiskt kommer. Ännu jobbigare måste det vara för den att AMS var så snabba med att vända kappan efter vinden och nu verkligen verkar gilla den nya regeringen och dess politik. Nu får de som jobbar på arbetsförmedlingen verkligen syssla med det som de var anställa för att göra, förmedla jobb.

Under januari rapporterades 75 000 nya jobb till Arbetsförmedlingen. Det är den högsta siffran för januari månad, sedan undersökningarna inleddes 1970. Det framgår också att arbetslösheten sjunker. Vid slutet av månaden låg den på 4,6 procent. Det är särskilt positivt att ökningen i stor utsträckning gäller fasta jobb och längre tillfälliga anställningar.

Nej till storregioner!

Ansvarsutredningen är snart klara med sitt uppdrag och skall inom kort presentera sitt förslag till hur Sverige skall delas in i framtiden, vilket ansvar staten skall ha, vilka uppgifter som skall ligga på kommunerna samt hur sjukvården skall ordnas. Trots att ansvarsutredningen haft många frågor på sitt bord är det egentligen bara en fråga som väcker riktigt starka känslor och som delar både landet och partierna mitt itu. Skall vi dela in Sverige i nya stora regione? Hur skall dessa regioner i sådana fall se ut, vilka uppdrag skall ligga på regionerna och vilken region tillhör i sådana fall jag.

För egen del gillar jag inte alls tanken på storregioner. För det första så tror jag inte på politiskt skapade regioner. Regioner skapas underifrån och handlar inte alls om politik utan snarare om frihandel, tillväxt, historia och kultur. För det andra så har jag en känsla av att det bara kommer att bli ännu en politisk plattform och organisation som inom kort kommer att se till att ta ut ännu mer skatt av sina medborgare samt expandera i sina uppgifter. Till ingen nytta!

Jag är emot ett direktvaldt parlament med beskattningsrätt. Det räcker med att vi i Sverige i fortsättningen har tre instanser – kommun, stat, EU. Där bara stat och kommun har beskattningsrätt. Det är hög tid att avveckala landstingen och dela upp ansvaret för sjukvården mellan stat och kommun.

En annan negativ konsekvens av storregioner är att besluten kommer att fattas ännu längre bort från medborgarna. Detta riskerar att påverka både politikerföraktet och intressenivån negativt för att inte tala om att invånarna faktiskt inte känner sig representerade. En annan sak som jag inte förstår är hur man skall kunna enas, med 40 -50 kommuner i varje region blir det rätt många politiker, partier och åsikter som skall förenas. Det är väl å andra sidan någor som kan vara en smula positivt då politikerna antagligen hinner göra mindre skada ju svårare de har att enas=)

Tvingas vi ändå in i denna karusell hoppas jag att vi i Kronoberg kommer att tillhöra Skåneregionen och inget annat. Där finns det i alla fall hopp om framtiden tack vare driftiga danskar, trevliga skåningar, god mat och billig öl.

Äntligen lite vetenskapliga metoder för att förebygga mobbning!

Regeringen har i veckan fattat beslut om att satsa 10 miljoner kronor om året fram till 2010 på att hitta och sprida förebyggande åtgärder mot mobbning. Metoderna ska vara dokumenterat fungerande eller forskningsbaserade. Helt otroligt att det är först nu som man börjar att arbeta med vetenskapliga metoder inom detta område och faktiskt utvärdera de insatser som man gör. Även om nästan alla skolor har olika mobbningsprogram och planer så vet vi inte om de fungerar.

Det är uppenbart att vi har legat på latsidan när det kommer till detta område i skolan, socialdemokraterna orkade helt enkelt inte göra jobbetoch ta itu med problemet. I vårt grannland Norge har man under flera år jobbat målmedvetet för att förebygga mobbning enligt vetenskapliga metoder. Det är till och med en svensk professor som har lett arbetet i Norge efter det att han inte hörsammats i Sverige. Mobbning är ett mycket allvarligt problem som vi måste ta på stort allvar. Det skall det förhoppningsvis bli ändring på nu.

torsdag, februari 08, 2007

Utanförskapets stora kostnader

Utanförskapets stora kostnader

Arvet efter den socialdemokratiska regeringen är på många sätt förödande. Detta gäller inte minst för den dryga miljon människor som står utanför arbetsmarknaden. Den viktigaste utmaningen för moderaterna, och Alliansen, är att skapa en politik som ger denna miljon männiksor en väg tillbaka.

Utanförskapets kostnad är både ekonomisk och mänsklig. Många av dem som är i utanförskap plågas av sin situation, och det mänskliga lidandet är stort. Miljarder i skattepengar som kunde ha gått till vård, skola eller skattesänkningar måste istället användas till att försörja människor som kunde ha försörjt sig själva - om de bara fick en chans.

Ett arbete ger inte bara en lön, det ger möjligheter till utveckling, en social gemenskap på arbetsplatsen och för många en känsla av värde och delaktighet i samhället. Att kunna gå från utanförskap till ett arbete ger för många människor en generell ökning av livskvalitén, som är långt större än den ekonomiska. Ofta bygger människor sin identitet kring just sin yrkesidentitet, någon är rörmokare, någon annan läkare och så vidare.

Den socialdemokratiska regeringen som röstades bort i valet var helt utan förmåga att tackla dessa problem. När problemen diskuterades försökte socialdemokratin förgäves att dölja problemen snarare än att lösa dem. Ams-kurser, plus-jobb och en lång rad liknande åtgärder skapades för att undvika ett problem som de saknade en lösning på. Samtidigt förstod de inte eller vägrade de att erkänna att orsaken till problemen var den egna politiken. Socialdemokratin verkar av åsikten att 80% i A-kassa är bättre än en full lön.

Moderaternas metod för att lösa problemen kring utanförskapet är en bred uppsättning förändringar i politiken. Vi vill ta bort orsaken till problemen, inte lindra eller dölja deras skadeverkan.

Den kanske viktigaste förändringen är att sänka skatten för låg och medelinkomsttagare så att det blir mer lönsamt att arbeta. Parallellt så kommer bidrag att sänkas, både för att spara pengar men också för att öka skillnaden i att arbeta och inte arbeta. Bidragen ska vara ett sätt att klara omställningen från ett arbete till ett annat, inte en långvarig försörjning.

Den förra regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder har inte fungerat väl. Där kommer en rad förändringar att ske, inte minst för att anpassa åtgärderna till den som söker jobb. Det är en stor skillnad på vad exempelvis en ung akademiker behöver hjälp med, och en äldre som arbetat i vården. En annan förändring som kommer att införas är nystartsjobben. Nystartsjobb är jobb för dem som behöver en ny start på arbetsmarknaden. Det är ett sätt att få förtidspensionerade, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och andra tillbaka in i arbete.

Viktiga förändringar kommer att ske i företagsklimatet. Det måste göras en rad avregleringar för att underlätta för företagandet. Arbetsgivaravgifterna för tjänsteföretag måste sänkas för att tjänstesektorn ska kunna växa och sysselsätta fler.

Allt detta är förslag som moderaterna har för att utveckla välfärden och välståndet för alla. Ju fler som jobbar desto mindre pengar behöver gå till bidrag, och kan istället användas till vård, skola och andra prioriterade områden i den offentliga sektorn. Ju fler som jobbar desto minde behöver var och en betala i skatt, så skatterna kan hållas låga samtidigt som den offentliga sektorn kan bibehålla sin kvalité. Och inte minst så kommer fler som arbetar innebära att det är färre som befinner sig i ett plågsamt utanförskap.

Artikel - Mer i lönekuvertet

Följande artikel publicerades nyligen i Smålandsposten. Inget nytt direkt men ett försök att nå ut till fler med vad den nya regeringen faktiskt ändå har lycktas med. Man önskar ju att skattelättnaden kunde vara större, att vi inte höjt tobaksskatten, att vi hade sänkt bensinskatten men detta är i alla fall ett steg i rätt riktning och förhoppningsvis bara början...

Sverige har under de senaste åren upplevt en stark tillväxt. Sysselsättningen har dock trots tillväxten utvecklats svagt och många har hamnat i utanförskap. Idag får fler än en miljon svenskar sin försörjning via ersättningssystem, trots att de kan och vill arbeta. Det är både ett ekonomiskt och mänskligt slöseri.

Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag och att därigenom bryta utanförskapet. Jobbpolitikens grund är att det ska bli mer lönsamt att arbeta, att det ska bli billigare och enklare att anställa och det ska bli mer attraktivt att driva företag.

Med jobbavdraget som vi nu har infört får landets 4,4 miljoner sysselsatta mer kvar av sin lön. När skatten är dragen får en normal LO-familj 1 200 kronor mer varje månad kvar att leva på. De grupper som främst gynnas av jobbavdraget är låg- och medelinkomsttagare. Av de 40 miljarder som skatten sänks med så går 30 miljarder till låg- och medelinkomsttagare. Nästa år planeras ytterligare riktade skattesänkningar till dessa grupper.

Under den socialdemokratiska regeringens era belastades människor med låga inkomster ofta av både höga skatter, och de drabbades av sänkingar av bidrag om deras lön steg, eller när de arbetade mer. I slutändan blev behållningen inte så stor och det lönade sig därför inte att jobba. Detta riskerar att skapa fattigdomsfällor, där människor låses fast i en permanent låg levnadsstandard. Vi moderater vill hjälpa människor ut ur detta, och därför riktar vi särskilt skattesänkningarna mot låg- och medelinkomsttagare.

Det är inte rimligt att en ensamstående mamma som försöker arbeta extra för att få in extra pengar till exempelvis en semesterresa förlorar 50-60 procent av pengarna i skatter, höjd dagisavgift, och sänkt bostadsbidrag. Alla som arbetar heltid måste ges en chans att leva på sin lön, och kunna förbättra sin ekonomi med att arbeta mer, eller få lite bättre lön.

Men att arbeta är inte bara en fråga om pengar. Det är också en fråga om att bli sedd och att delta i en gemenskap. Vi vill göra det möjligt för fler människor att påverka sin vardag och förverkliga sig själva.

Anna Bergkvist, Riksdagsledamot (m)

Pressmeddelande- Klen tröst för telefonlösa Kronobergare

Som förtroendevald i Kronobergs län kan jag ju inte låta bli att uttala mig om Telia Soneras uppträdande mot telefonlösa invånare. Man kan ju fråga sig om det är en total avsaknad av förståelse som är problemet för Telia Sonera. Inte nog med att informationen har varit mer än bristfällig, bemötandet under all kritik nu verkar det som om man väljer att bryta ingångna avtal utan att kompensera kunden på ett tillfredställande sätt. Jag kommer att följa frågan noga...

Pressmeddelande

2007 02 07

Klen tröst för telefonlösa Kronobergare

Telia Soneras agerande efter både Gudrun och Per är ett tydligt tecken på att monopol inte främjar individens rättigheter, menar riksdagsledamot Anna Bergkvist (m).

- Telia tar inte sitt ansvar i fråga om att återställa den fasta telefonin i delar av landet som drabbades först av Gudrun och nu senast av Per. Människor boende i Kronobergs län har drabbats tillräckligt hårt av stormarna och borde inte behöva kämpa mot statliga företag, elbolag och myndigheter också. Man kan fråga sig om detta verkligen är rimligt?

- Telia erbjuder nu sina kunder GSM Fastmobil. Problemet med detta är länets västra delar har den sämsta GSM-täckning i området och att det på många håll inte finns någon täckning alls, vilket innebär att man varken kan ringa 112 eller att inbrotts- och brandlarmen kan kopplas upp mot larmcentralerna. Dessutom är bredband helt uteslutet. Jag har full förståelse för att männiksor känner sig otrygga och utelämnade, det hade jag också gjort.

- Jag har full förståelse för att man kanske inte kan kräva av Teia Sonera att man ska ha rätt till fast telefoni när jag bygger nytt hus långt ute på landsbygden, men detta handlar om människor som har haft ett avtal med Telia under lång tid. Det handlar också om människor som kanske inte är vana vid den teknologi som idag erbjuds och som inte alls känner sig bekväma med en mobiltelefon.

- Jag har erfarenhet av att sitta isolerad i mina föräldrars hus mellan Värnamo och Lagan utan vare sig fast telefoni eller en mobiltelefon med täckning och jag har känt mig betydligt tryggare.

Det gavs allstå inga klara besked på mötet med Telia Sonera i Liatorp igår och det var antagligen en klen tröst för många invånare i Kronobergs län att höra att Telia Sonera beklagar hur deras kunder har bemötts av företagets kundtjänst men att den ska ses över. Telia ska bli snällare, snabbare och säkrare men vad betyder det i längden och vad händer när nästa storm kommer?

- Jag kommer att följa frågan noga och påverka så mycket som jag kan för detta kan inte vara rimligt, avslutar Anna Bergkvist.

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot
08-7865979
0705723900
www.annabergkvist.blogspot.com

Monopol främjar inte individens rättigheter

Telia Soneras agerande efter både Gundrun och Per är ett tydligt tecken på att monopol inte främjar individens rättigheter.

Telia tar inte sitt ansvar i fråga om att återställa den fasta telefonin i delar av landet som drabbades först av Gudrun och nu senast av Per. Människor boende i Kronobergs län har drabbats mycket hårt av stormarna och har sedan fått kämpa ännu hårdare mot statliga företag, elbolag och myndigheter. Man kan fråga sig om detta är rimligt?

Bakgrunden är att Telia nu i stället erbjuder sina kunder GSM Fastmobil. Problemet med detta är att det i länets västra delar är det sämst GSM-täckning i området och på många håll finns ingen täckning alls, vilket innebär att man varken kan ringa 112 eller att inbrotts- och brandlarmen kan kopplas upp mot larmcentralerna. Dessutom är bredband helt uteslutet, det skulle antagligen kosta ännu mer än att ordna med fast telefoni.

Jag har full förståelse för att man kanske inte kan kräva av Teia Sonera att jag ska ha rätt till fast telefoni när jag bygger nytt hus långt ute på landsbygden, men detta handlar om människor som har haft ett avtal med Telia under lång tid. Det handlar också om människor som kanske inte är vana vid den teknologi som idag erbjuds och som inte alls känner sig bekväma med en mobiltelefon. Jag har erfarenhet av att sitta isolerad i mina föräldrars hus mellan Värnamo och Lagan utan vare sig fast telefoni eller en mobiltelefon med täckning och jag har känt mig betydligt tryggare.

Inga klara besked gavs alltså på mötet med Telia Sonera i Liatorp igår. Det var antagligen en klen tröst för många invånare i Kronobergs län att höra att Telia Sonera beklagar hur deras kunder har bemötts av företagets kundtjänst men att den ska ses över. Telia ska bli snällare, snabbare och säkrare. Men glöm fast telefon till alla. Nu är det fastmobil som gäller om man nu har någon täckning...

Jungfrutal i riksdagen

Avklarade mitt jungfrutal i riksdagens kammare för några dagar sedan då vi avhandlade konstitutionsutskottets granskning av den förra regeringens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Jag valde att fokusera på de brister som det gamla regeringen uppvisat och som är av betydelse för offentlighetsprincipen. I övrigt var debatten ganska lugn och samlad. Vi var ett enat utskott som framförde kritiken och en förhoppning om bättring på många områden.

8 § Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
Anf. 67 ANNA BERGKVIST (m):

Herr talman! Som så många andra har sagt tidigare är utskottet enigt i betänkandet. Jag skulle ändå vilja ägna några minuter åt den del av betänkandet som tar upp frågan om myndigheter och organ i Regeringskansliet. Denna del av betänkandet är särskilt viktig och förtjänar extra uppmärksamhet eftersom det har betydelse för offentlighetsprincipen.
Sverige har en omfattande offentlighetsprincip som vi ska vara stolta över. Förutom musik och skog är den kanske den främsta exportvaran till omvärlden som vi har. Öppenheten motverkar maktmissbruk från offentliga myndigheter, och den ger medborgarna möjlighet att utkräva ansvar. Offentlighetsprincipen utgör därmed ett fundament för rättssäkerheten och för rättsstaten.
Det avsnitt i betänkandet som jag vill prata om granskar den djungel av myndigheter och organ och den snårskog av olika begrepp, såsom samordnare, utredare, kommittéer, råd, delegationer, nämnder, arbetsgrupper med mera, som finns inom och utom Regeringskansliet. Jag har själv svårt att fatta begreppen och hur de hänger samman, och då lever jag ändå med dessa begrepp och jobbar dagligen med detta.
Frågan är då hur allmänheten uppfattar detta. Hur lätt är det för en medborgare att förstå sammanhanget och få klarhet i till exempel vem man vänder sig till när man vill begära ut handlingar, vem man vänder sig till om man vill överklaga att man inte fått ut handlingarna, vem det är som ansvarar för en myndighet, vem det är som utför en utredning och varför, när den ska vara klar och vad den handlar om?
Risken är att den byråkratiska djungeln är för förvirrande och komplicerad och att öppenheten och offentlighetsprincipen därför blir lidande. Då kan offentlighetsprincipen inte utnyttjas av just dem som den faktiskt är till för.
Det är jätteviktigt att Regeringskansliet, och riksdagen också för den delen, är så öppna, klara och tydliga som möjligt när en ny myndighet, samordnare eller utredning tillsätts. Först och främst är det viktigt att namnet på till exempel en utredning speglar det syfte som den faktiskt har. Det ska vara lätt att förstå vad den sysslar med. Vidare är det viktigt att allmänheten på ett enkelt sätt kan söka information och ta reda på vem det är som ansvarar för utredningen, hur länge utredarna ska vara verksamma och vad de faktiskt ska sysselsätta sig med.
Herr talman! Jag är övertygad om att regeringen kan ha god användning och dra stor nytta av de slutsatser och de tidigare utredningar och granskningar som vi hänvisar till i betänkandet och att vi kan få en bättre demokrati och en större öppenhet och tydlighet i framtiden.