tisdag, juni 17, 2008

Bröderna Lejonhjärta

"Det finns saker varje människa måste göra, annars är de bara en liten lort"

Astrid Lindgren i Bröderna Lejonhjärta

fredag, juni 13, 2008

MUF och FRA

I går gick MUF ut med ett pressmeddelande där de kräver att bland annat jag ska rösta nej till FRA-lagen. Intressant! Tycker i och för sig att det är otroligt bra att MUF med Niklas Wykman i spetsen har hittat tillbaka till sina liberala rötter och uppenbarligen inte räds partiledningen i denna frågan. Tycker dock att det är beklagligt att de inte lyckades vakna till förrän 5 i 12. Vad fanns MUF vid förra omröstningen, vad har de funnits under processen när vi verkligen hade chansen att påverka och förändra förslaget i en mer positiv riktning? MUF som har representation i partistyrelsen av inte mindre än 3 personer hade kanske kunnat påverka i denna fråga på ett mer konstruktivt sätt och på ett betydligt tidigare plan.

Jag hoppas att MUF i o m detta första steg nu är på väg tillbaka att återigen bli den "ideologisk vakthund" som Niklas Wykman själv dömde ut i DN-debatt 2007-10-24.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=708054

Jag tycker helt klart att MUF borde syssla mer med ideologi och frågor av principell karaktär och mindre varg och sälfrågor.


Nedan finner ni pressmeddelandet i sin helhet:

Moderata Ungdomsförbundet
Pressmeddelande
2008 06 12
Unga moderater måste rösta nej till FRA
Den 17 juni röstar Riksdagen om den största inskränkningen i den personliga integriteten i Sveriges historia. Ett antal riksdagsledamöter sitter där med hjälp av Moderata Ungdomsförbundet. MUF kräver att Anna König Jerlmyr, Tomas Tobé, Oskar Öholm, Fredrik Schulte, Patrik Forslund, Anna Bergkvist, Lars Hjälmered och Karl Sigfrid röstar nej till FRA-lagen. Att skylla på partipiskan är bara en ursäkt för att man inte vill ta ett personligt ansvar, säger Niklas Wykman.
- Denna lag kommer skapa ett system där alla människor kommer att övervakas hela tiden. Allt du skriver på Internet kan komma att läsas av staten. Historiskt kan vi se att alla system brister och felar så småningom. Är ni då beredda att personligen ta konsekvenserna av detta system när det felar? fortsätter Niklas Wykman.
- Det finns ingen röstpiska idag. De som säger det gör det för att ha en ursäkt till sina väljare. I Sverige finns det bara en instans som kan stifta lagar. Då kan man inte som lagstiftare skylla ifrån sig bara för att man inte vill ta personligt ansvar för det övervakningssystem man vill skapa, avslutar Niklas Wyman.

För mer information:
Gustaf Stenlund
Presskontakt
08-676 81 52
0736-82 81 52
gustaf.stenlund@moderat.se

onsdag, juni 11, 2008

Alla vinner på den sänkta skatten på fastigheter

Artikel som publicerades i smålandsposten tisdagen den 10/6:

Allians för Sverige lovade väljarna att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en lägre kommunal avgift. Socialdemokraterna ville behålla fastighetsskatten men frysa den. Debatten om vem som vinner och förlorar i det korta perspektivet har stundtals varit het. Nästa år står det dock klart att alla vinner på alliansens förslag, såväl i Växjö som i övriga Kronoberg och i Sverige totalt.

SCB:s indikativa taxeringsvärden för 2009 gör det nämligen möjligt att jämföra socialdemokraternas gamla statliga skatt och alliansens nya kommunala avgift. Alla kommuner är vinnare i de beräkningar som allianspartierna i Skatteutskottet har gjort.
Fastighetsskatten har beskrivits som vår mest hatade skatt. I en opinionsmätning år 2006 ville över 70 procent av svenska folket avskaffa eller sänka den. Fastighetsskatten stod till och med i sämre dager än momsen på mat.

Det berodde till stor del på att den var mycket godtycklig. Fastighetskatten uppgick till 1 procent av taxeringsvärdet. Detta värde berodde på faktorer som låg utanför människors kontroll, som exempelvis hur lyckosamma grannarna var när de sålde sina villor. Utvecklingen av skatten var mycket svår att förutse för vanliga människor. Tillväxtregioner brandskattades och det blev dyrare för alla att bo.

Den nya kommunala avgiften kommer som högst att uppgå till 6180 kronor om året. Det innebär att genomsnittskostnaderna sänks i samtliga kommuner 2009.
Med socialdemokraternas nu liggande förslag skulle många extra hundralappar försvinna ur de svenska hushållen med de uppräknade taxeringsvärdena. Alliansens politik innebär däremot att innevånare i de flesta kommuner sparar tusentals kronor om året, mest i storstadsområden, kustnära trakter och tillväxtorter där försäljningar drar upp taxeringsvärdena när grannar sålt till ökande priser.

Också i Kronobergs län blir många vinnare. Med avskaffandet av fastighetsskatten blir de genomsnittliga avgifterna för villaägarna i Växjö och Ljungby endast 6 180 respektive 5 753 kronor om året. Med socialdemokraternas gamla fastighetsskatt hade de i genomsnitt fått betala 11 913 kronor i Växjö kommun och 7 671 kronor i Ljungby kommun.
Socialdemokraterna var mer intresserade av att maximera statens intäkter än att främja familjernas livskvalitet. Med alliansens politik blir det lättare att slippa obehagliga överaskningar i form av oberäkneliga skattehöjningar.

Karin Nilsson (c)
Katarina Brännström (m)
Eva Johnsson (kd)
Anna Bergkvist (m)

torsdag, juni 05, 2008

Apoteksmonopolet blir kvar lite längre=(

Apoteksmonopolet kommer inte att slopas vid årsskiftet. Regeringen arbetar nu för att den nya lagen ska träda i kraft 1 juli 2009. Anledningen till detta är att Apotekets blivande konkurrenter inte anser att de hinner förbereda sig tillräckligt annars. Man kan diskutera vad detta innebär egentligen men det kanske ändå är bäst att det blir rätt, snarare än att det går snabbt. Annars finns ju alltid risken att slopandet av monopolet blir ett fiasko och i sin tur försvårar och förhindrar planer på att avskaffa fler monopol i framtiden.

Dyr strejk för medlemmarna...

Det har nu visat sig att även Vårdförbundets strejk blir dyrbar för medlemmarna. Tidigast om två år kan sjuksköterskorna ha hämtat in den försenade löneförhöjning som drabbat dem efter strejken. Detta är inte första gången en strejk ger denna konsekvens. När kommunal strejkade gjorde man en uträkning på att det skulle ta medlemmarna 12 år innan de hämtat in förlusten för strejken. Nu tycker jag ju i o f s redan att strejkvapnet är ett korkat instrument att ta till när man löneförhandlar och här har vi det verkligen svart på vitt. Gång på gång bevisas att en strejk inte gagnar medlemmarna. Facket tror att de berättigar sin existens och sina arvoden men egentligen bevisas motsatsen. Inte konstigt att facken i allmänhet förlorar medlemmar på löpnade band - de har glömt bort vilka de är till för.

21 flugor i en smäll

Igår lyckades vi slå 21 flugor i en smäll genom att slå samman 22 lantmäterimyndigheter till 1 enda. En liten seger för oss i alliansen som vill minska ner på antalet myndigheter så mycket som möjligt. Nu hoppas jag innerligt att detta också innebär att lantmäterimyndigheten nu också blir mer effektiv och billigare i drift. Myndighetssverige är fortfarande helt ofattbart, bokstavligen. Ingen vet hur många myndigheter vi egentligen har och det är många myndigheter som inte riktigt har en glasklar uppgift. Vi har otroligt mycket kvar att göra men detta var i alla fall ett litet steg i rätt riktning. Hoppas att fler likande beslut kommer inom kort.

onsdag, juni 04, 2008

Fika med vårdfacket

Bilden är hämtad från Smålandsposten och bilden är tagen av Urban Nilsson.

Fredagen den 23 maj blev en rad olika politiker inbjudna till diskussion av vårdfacket om den då pågående strejken. Jag och Katarina Brännström ställde givietvis upp och spenderade närmare 2 timmar vid Strandbjörket i Växjö. Måste säga att det var en mycket givande förmiddag. Jag ändrade mig förvisso inte i min syn på strejken eller sjuksystrarnas strategi men det blev en mycket bra diskussion och jag tror att min poäng framgick. Jag tycker inte att strjken var en bra idé men jag tycker att det ska löna sig att utbuilda sig och att det ska vara möjligt att göra karriär i sitt yrke. Jag håller dock absolut inte med om att ingångslönen skulle vara viktig, eller av större vikt. Huvudsaken är ju att det finns möjlighet till löneutveckling om man är duktig. Jag står fast vid det citat som är hämtat ur smålandsposten nedan.

"Anna Bergkvist ville sätta in sjuksköterskornas konflikt i ett större perspektiv. Hon tror inte att en strejk är rätt väg att gå och är tveksam till generella löneökningar, så som vårdförbundet kräver. Däremot behöver sjuksköterskorna en tydligare karriärväg och bättre löneutvecklingsmöjligheter.– Som riksdagsledamot är det svårt att lägga sig i en pågående konflikt. Däremot har jag länge engagerat mig i frågan att det ska löna sig med utbildning. Det behövs större lönespridning i sjuksköterskeyrket och ett sätt är att få in fler aktörer på marknaden och inte bara en offentlig arbetsgivare. Då ökar också konkurrensen." Smålansposten

Så här i efterhand tycker jag att man kan konstatera att strejken eller strategin och villkoren inte var särskilt lyckade. Vårdfacket kanske lyckades bättre än Kommunal men det var å andra sidan en riktig katastrof. Jag hoppas dock på en fortsatt diskussion med vårdfacket för det finns många viktiga frågor att diskutera, inte minst kvinnofällan i form av den offentliga sektorn.

Artikel i Smålandsposten - Sverige ska ha ett säkert försvar

Sverige ska ha ett säkert försvar
SMP 2008-05-30

FAKTA
Både den tekniska utvecklingen och förändringen i vår omvärld innebär att vi kontinuerligt måste ompröva gamla beslut. I dag kan ett JAS-plan på mycket kort tid patrullera av vårt territorium, vilket minskar behovet av flera flygflottiljer runt om i landet, skriver Katarina Brännström och Anna Bergkvist, moderata riksdagsledamöter från Kronoberg.

Senaste tidens debatt har skapat en oro för försvarets framtid. Det finns missuppfattningar och de som i debatten hävdar att regeringen vill spara på försvaret – något som inte är sant. Svenska försvarets kvalitet är långt bättre än vad som hävdats och försvarsbudgeten på 44 miljarder kronor ligger fast. Moderaterna är en garant för säkerhet och ett modernt försvar som motsvarar framtida behov. Både den tekniska utvecklingen och förändringen i vår omvärld innebär att vi kontinuerligt måste ompröva gamla beslut. I dag kan ett Jas-plan på mycket kort tid patrullera av vårt territorium, vilket minskar behovet av flera flygflottiljer runt om i landet. Hotbilden mot Sverige ser i dag mycket annorlunda ut vilket kräver att vi måste bli betydligt bättre på att samarbeta med andra länder och då framförallt med våra nordiska grannländer. Hot mot fred och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder. Det är viktigt att komma ihåg att problemen inom försvaret är inte nya. Det stora problemet är att den socialdemokratiska rege­ringen inte orkade med att ta tag i problemen på allvar och göra nödvändiga förändringar under sin tid vid makten. Besparingsförslag har inte genomförts som det var tänkt och grundläggande fel har inte åtgärdats. Värnplikten borde ha utretts för länge sedan. Regementen och försvarsindustri har fått finnas kvar av rena regionalpolitiska skäl. Under många år har det inte spelat så stor roll vilken verklig effekt det svenska försvaret haft. Konkret handlar det om ett underskott om 1,5 miljard kronor i förbandsverksamheten i år och kommande år. Det är nu nödvändigt att problemen tydliggörs, eftersom det är grunden för att finna en lösning. I ett första steg har försvarsmakten fått i uppdrag att ta fram förslag till effektiviseringar och strukturella åtgärder. ÖB vill flytta hundratals miljoner från materiel- till driftsbudgeten men inte ändra i sin egen organisation. Man hävdar att det behövs drygt elvatusen officerare – i dag finns cirka tiotusen. Jämför man Sverige med våra nordiska grannländer visar det sig att andelen höga officerare redan är dubbelt så stor hos oss. Ser man till Danmarks försvarsbudget så är den på 25 miljoner (Sverige 44 miljarder) – trots detta har Danmark dubbel uppsättning mot Sverige utomlands. Detta är mycket tänkvärt. Det står enligt oss helt klart att försvaret har uppenbara svårigheter med redovisning, analyser och uppföljning. Regeringen kommer nu noggrant att gå igenom försvarsmaktens förslag och därefter kommer ett åtgärdspaket. Något förslag om att dra ner på försvarsanslaget finns däremot inte. Vi ska ha väl fungerande och rörliga insatsförband som kan användas både hemma och utomlands. Den framtida inriktningen och dimensionen av försvaret ska vi fatta beslut om senare i höst men innan dess måste ekonomin redas ut. Alliansregeringen vill tillsammans med försvarsmakten och riksdagen finna hållbara lösningar för ett långsiktigt effektivt försvar av Sverige.

Katarina Brännström
Anna Bergkvist

Studiebesök med EON

Bilden är hämtad från Smålandsposten
I måndags var jag och mina kollegor på riksdagsbänken ute på studiebesök med EON. Vi hade en hel del intressanta saker på programmet och bland annat tittade vi på nedgrävningen av elkablar som är en del av det arbete, krafttaget, som EON just nu håller på med för att kunna ha en säkrare elleverans med färre och betydligt kortare avbrott. Ett imponerande arbete där EOn investerar mycket pengar och som innebär att luftledningar ersätts med kabel.
Vi fick även tillfälle att titta närmare och göra ett besök i en transformatorstation som försörjer en bygd på ca 1 mils radie samt lokala stationer och kopplingspunkter. Mycket intressant du jag personligen hade ganska liten kunskap innan om hur saker och ting verkligen fungerade.

Nya regler om sjukförsäkringen

I dag debatteras sjukförsäkringen för fulla muggar i kammaren. Jag anser att det är på sin plats att klargöra vissa missförstånd och viss dessinformation som har spridits den senaste tiden i både media och allmänt i debatten. LO har verkligen varit högst tveksamma i sin kampanj där de bland annat hängt ut enskilda riksdagsledamöter med rena lögner och skickat brev till grannar och familj till riksdagsledamöter i alliansen och även i dessa brev har rena lögner presenterats.

Jag förväntade mig nästan att mina föräldrar skulle få ett brev från LO där de frågade mina föräldrar om de var medvetna om vad deras dotter höll på med. samt att de skulle anklaga mina föräldrar för en dålig uppfostran. Brevet kom dock aldrig...

Våra utgångspunkter med de nya reglerna i sjukförsäkringen är kort och gott att:

Vi vill ha kortare väg till ett friskare liv.
Vi vill att människor ska våga försöka.
Vi vill att arbetsgivare ska vilja anställa.

Sjukförsäkring – nya regler

Fasta tidsgränser
Vi vill ersätta långa passiva sjukskrivningar med aktiva åtgärder. Därför gör vi regelverket i sjukförsäkringen tydligare genom att lagfästa hur prövningen av arbetsförmåga ska gå till. De första tre månaderna i ett sjukfall ska arbetsförmågan prövas mot de ursprungliga arbetsuppgifterna, månad 4-6 mot den egna arbetsgivarens arbetsuppgifter och efter månad 6 ska arbetsförmågan i regel prövas mot hela arbetsmarknaden. Detta kallas rehabiliteringskedjan.

Skyddad tid

Istället för att pröva arbetsförmågan mot andra jobb på arbetsmarknaden redan efter 3 veckors sjukskrivning, vilket kan ske med de nuvarande reglerna, så inför vi en skyddad tid på 6 månader då arbetsförmågan endast prövas mot arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren.Parallellt med detta kan stöd och hjälp via arbetsförmedlingen påbörjas för den som har behov av att byta arbete eller vill pröva på andra arbetsuppgifter.

Stärkt arbetsrätt
Istället för att behöva säga upp sig från sitt gamla arbete för att prova på ett annat jobb så inför vi en rätt till tjänstledighet för den som vill prova på ett annat yrke som kanske passar den egna arbetsförmågan bättre.

Förlängd sjukpenning
Vi tar bort den obligatoriska prövningen av förtidspension efter ett års sjukskrivning med en ersättningsnivå på 64%. Istället inför vi en förlängd sjukpenning med 75% i ersättningsnivå. Kan betalas ut i upp till 18 månader till alla som har nedsatt arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden.

Jobb- och utvecklingsgarantin, tredje fasen
För den som efter 12+18 månaders sjukskrivning fortfarande inte kommit tillbaka i arbete och heller inte har nedsatt arbetsförmåga för all framtid, kommer jobb och utvecklingsgarantins tredje fas att bli aktuell. Hur den kommer att utformas och vilken ersättningsnivå som ska gälla arbetar Regeringskansliet med för närvarande. Dessa personer ska alltså inte komma att påverka antalet personer med försörjningsstöd i kommunerna.(Detta har felaktigt i media kallats för resursjobb)

Extra pengar till rehabilitering och företagshälsovård:Vi inför en rehabiliteringsgaranti och förstärker företagshälsovården. 3,4 miljarder kronor extra satsas på dessa reformer de närmsta tre åren.

Nyfriskjobb:För att göra det attraktivare för arbetsgivare att anställa den som varit sjukfrånvarande länge så införde vi de s.k. Nyfriskjobben vid årsskiftet (dubbla nystartsjobb).

Fler vägar tillbaka
Vi inför också en möjlighet för den som har beviljats permanent förtidspension att arbeta utan att rätten till förtidspension ifrågasätts.(Proposition har just överlämnats till Riksdagen)

Reformens syfte
Hela syftet med rehabiliteringsreformen är att ersätta dagens system med långa passiva sjukskrivningar med tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser. Vi vill sänka trösklarna och göra det lättare att återgå i arbete.

I korthet så handlar det om att skapa en kortare väg till ett friskare liv.