onsdag, januari 23, 2008

Könsneutrala äktenskap

Debatten igår gick bra. Den var ganska lugn och sansad och betydligt mer saklig än vad jag förberett mig på. Risken är alltid att debatten om könsneutrala äktenskap snöar in på månggifte, GUD och incest. Vi lyckades dock båda två hålla en relevant nivå på diskussionen. Detta betyder inte att jag tycker att Eva och många andra kristdemokrater har en helt felaktig syn och åsikt i den här frågan.

Eva anser inte att en förändring i lagstiftningen är nödvändig eftersom den juridiska skillnaden mellan äktenskap och registrerat parterskap inte är speciellt stor. Jag menar dock att skillnaden är enorm. Jag jämförde det hela med medborgarrättsrörelsen i USA och det faktum att det antagligen inte var speciellt stor konkret skillnad mellan själva parkbänken som var reserverad för vita och på den parkbänken som var reserverad för svarta. Värdeskillnaden var dock mycket stor och detsamma gäller den här frågan.

Eva gick aldrig in på de sedvanliga argumenten som kristdemokrater och andra konservativa brukar lyfta fram såsom att äktenskapet av tradition avser en heterosexuell relation mellan en man och en kvinna. Ska man bemöta det argumentet så kan man ju lyfta fram att det till en början faktiskt handlade om en förbindelse mellan en myndig man och en omyndig kvinna. Och dit längtar vi väl kanske inte tillbaka direkt?

Ett annat vanligt argument som lyfts fram av bland annat kollegor till mig är att äktenskapet handlar om att alstra barn. Även detta argument faller platt som en pankaka med tanke på hur många heterosexuella par som ingår äktenskap som inte kan eller vill få barn eller som helt enkelt är för gamla för att få barn.

För mig handlar den här frågan kort och gott om demokrati och lika rättigheter för alla. Vi har nu en fantastiskt möjlighet att utöka någon annans frihet utan att det inskränker på mina rättigheter eller min frihet. Är inte det underbart?

Socialdemokraterna får stöd av Sverigedemokraterna

I det senaste numret av Riksdag och Departement fanns en notis om att Sverigedemokrater byter fot om facket. I Sverigedemokraternas senaste handlingsprogram ansåg de att facket hade ett för stort inflytande på arbetsmarknaden och att dess makt borde minska samt att det skulle bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda. Men efter den senaste tidens debatter och diskussioner kring framförallt Vaxholmsmålet så har nu SD bytt åsikt. Domen i Vaxholmsmålet visar på tydliga fösämringar för SVENSKA arbetare och det betyder nu att SD omarbetar sin politik.

Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna visar sitt rätta jag i denna fråga. Socialdemokraterna visar ingen solidaritet med utländska arbetare utan vill helst förbjuda dem i Sverige helt och hållet. Sverigedemokraterna omarbetar sitt partiprogram i hopp om att facket kan hjälpa dem att stoppa utländska arbetare att komma hit. Tragiskt!

tisdag, januari 22, 2008

Ära vare Gud i höjden - nu kommer 2:a delen av jobbskatteavdraget

På fredag är det dags för alliansens andra skattesänkning för dem som arbetar! Lönekuvertet kommer för de flesta på fredag och förhoppningsvis kommer alla att lägga märke till att det är lite mer i lönekuvertet än vanligt - och sedan tacka alliansregeringen för detta=) Det handlar om ett förstärkt jobbskatteavdrag som ger lite mer pengar i plånboken att leva för. Denna skattesänkningen är inte lika stor som förra året men en skattesänkning är vikig hur liten den än är...

Detta visar ungefär hur mycket skattesänkningen ger:

Inkomst - ger x kr i skattesänkning

10 000 kr - 122kr

15 000 kr - 174 kr

20 000 kr - 225kr

25 000 kr - 264kr

30 000 kr - 472kr

35000 kr - 477kr

Debatt om könsneutrala äktenskap idag!

Idag debatterar jag könsneutrala äktenskap med kristdemokraten Eva Johnsson i radio kronoberg. Behöver kanske inte tillägga att jag är för och Eva är mot. Debatten sänds direkt efter klockan 16.00 någon gång.

Det står nu klart att regeringen ämnar lägga fram en propposition i frågan och det är min förhoppning att den ligger i linje med den utredning som föreslagits.

Hans Regner förslag ser ut på följande sätt:

- Utvidgningen av äktenskapsbegreppet ska gälla både borgerlig vigsel och kyrklig vigsel.

- I stället för att domarna ska förrätta borgerlig vigsel ska det falla på länsstyrelserna.

- Endast personer som är villiga att viga såväl en kvinna och en man, som två personer av samma kön ska kunna komma i fråga som borgerliga vigselförrättare.

- När det gäller kyrkliga vigslar ska det vara upp till varje enskild vigselförrätare eller varje enskilt trossamfund eller samfund att avgöra vilka som ska vigas. Med andra ord bör det inte införas någon kyrklig vigselplikt.

jag återkommer efter debatten och berättar hur det hela gick...

fredag, januari 18, 2008

Håll i hatten - nu kommer Storm nr 3

Som om det inte räckte med Gudrun och Per. Nu verkar det som om storm nr 3 är på ingång. Mycket kraftig blåst väntas dra in över västra Sverige i natt och sedan fortsätta österut. Enligt SMHI kan det bli stormbyar på upp till 28 meter i sekunden. En klass två-varning har utfärdats, vilket är den näst allvarligaste varningen. Jag hoppas innerligt att stormen inte blir lika allvarlig och förödande som vid tidigare tillfällen. EON och Telia kommer dock återigen att sättas på prov. Håller tummarna för att de klarar sig betydligt bättre den här gången.

torsdag, januari 17, 2008

Värna Yttrandefriheten!

Pressmeddelande

2007 01 16

Riksdagsledamot
Anna Bergkvist
070-572 39 00

Värna Yttrandefriheten!
Bakgrund: Enmansutredaren Eva-Maria Svensson överlämnade den 15/1 en utredning där ett av förslagen är att könsdiskriminerande reklam skall förbjudas. Hon definierar inte begreppet men i utredningen kan man läsa om reklam som bidrar till könsstereotyper.

- Yttrandefriheten är en central del i demokratin som måste ses som överordnad jämställdhetsfrågan. Det är beklagligt att några uppfattar viss reklam som anstötlig, men det är inte ett argument för att tysta människor.

- Svenssons utredning är ytterligare ett exempel på hur extremister och politiska särintressen hotar grundläggande demokratiska värden.

- Reklam kan vara dum, nedlåtande eller stereotyp men det kan aldrig vara kriminellt. Jag kommer aldrig att som Svensson tycka att de som gör politiskt inkorrekt reklam är brottslingar.


- Detta är ett i en lång rad angrepp på yttrandefriheten som skett på senare tid. Svensson har påstått att ekonomiska intressen ska ha samma skydd av grundlagen som andra. Det går inte att, och bör inte eftersträvas, att ha en yttrandefrihet som är graderad för att jaga grupper som är för stunden impopulära. Om vi börjar inskränka yttrandefriheten för ekonomiska intressen är det bara en tidsfråga innan nästa grupp kommer att tystas.

fredag, januari 11, 2008

Dagens ledare i Smålandsposten värd att läsa....

Smålanspostens ledare, av Maria Eriksson, tar idag upp Maria Larssons förslag om att tillsätta en särskild haverikommission varje gång en kvinna dödas av en nära anhörig. Maria Eriksson menar att "Att utreda hur våldet i nära relationer kan minskas är riktigt. Men utgångspunkten borde vara att våld alltid är lika allvarligt, oavsett vem som slår vem." Jag tycker att Maria har helt rätt i sin argumentation. Våld, mord och misshandel är lika allvarligt och hemskt oavsett vem det är som begår brotten eller vem det är som drabbas. Könet på förövraren eller offret borde aldrig styra prioriteringen eller ordningen. Det handlar i grund och botten om allas lika rättigheter och likhet inför lagen. Risken att urholka dessa extremt viktiga principer ökar vid varje tillfälle då vi skapar en särlagstiftning eller väljer att prioritera utifrån kön, åler osv....

Dags för ny diskussion om kärnkraften!

Folkpartiet gick idag ut med nyheten att nya kärnreaktorer kan byggas redan innan de gamla tagits ur drift samt att vi ska inte ha något tak för antalet kärnreaktorer. Underbart och helt rätt! Jag har alltid förordat kärnkraft av både miljö- och ekonomiska skäl. För att klara de åtaganden som Sverige har tagit på sig anser jag att Sverige måste bygga ut sin koldioxidfria elproduktion, dvs kärnkraft, och det är kraftigt. Nu hoppas jag att vi på allvar får till en seriös diskussion kring kärnkraftens framtid i Sverige. Att vi i alliansen kommit överrens om att vi varken skall stänga eller bygga nya reaktorer under mandatperioden kan inte ses som ett hinder för att diskutera hur framtiden ska se ut.

Näringutskottet (m) på besök i Kosta


Artikel samt foto är hämtat från Smålandsposten... längst ner förtydligar jag mitt uttalande något.

Näringutskottet (m) på besök i Kosta
Lessebo i går 14:08 | Uppdaterad i går 16:21

Moderaterna i riksdagens näringsutskott är eniga med s-toppen i Lessebo att en ny näringspolitik behövs. Men hur de olika partierna tycker att den ska se ut skiljer sig mycket åt.


(M)-BESÖK. Bertil Kjellberg, gruppledare (m) i riksdagens näringsutskott, och länets riksdagsledamot Anna Bergkvist (m) har besökt Kosta den här veckan.
– Kommunerna ska inte bedriva näringspolitik. Däremot kratta manegen för företagen, säger Bertil Kjellberg, moderaternas gruppledare i Näringsutskottet.
Utskottets m-ledamöter har under onsdag och torsdag den här veckan besökt företag i Kronobergs och Kalmar län. Partiet startar nu ett arbete för att utveckla en näringspolitik som i högre grad än i dag är anpassad för det svenska företagsklimatet. Men i motsats till socialdemokraterna i Lessebo vill utskottsledamöterna strama upp lagen.
– Kommuner och näringsliv har olika roller. Att stötta företag är en statlig angelägenhet, vilket redan sker genom Almi och Nutek, säger Kjellberg.
Under ett besök på Kosta glasbruk fick gruppen information om det pågående hotellbygget som de blev mycket imponerade av. Även den rättstvist som pågår berättades om, men där var åsikten en annan.
– Domarna i länsrätt och kammarrätt visar att lagen fungerar, fortsätter Kjellberg.
– Hotellbygget är ett bra projekt men inte något en kommun ska syssla med. Nästa gång kan det bli fråga om utpressning. Och det är skattebetalarna som får ta en eventuell smäll, säger Anna Bergkvist (m).
Hur vill då moderaterna stötta företagen framöver?
– Låga avgifter för ex va, effektivare bygglov samt åtgärder som lägre arbetsgivaravgifter och moms.

Sif Erlandsson
sif.erlandsson@smp.se

Några egna reflektioner...
Något förkortat uttalade från mig som kanske kräver ytterligare förklaring. Vad jag menar är att det skulle vara mycket beklagligt om Lessobo kommun vinner i regeringsrätten och att detta blir ett prejudikat. Det skulle innebära dels att andra kommuner skulle kunna gå in i liknande satsningar med skattebetalarnas pengar men även att andra företag skulle kunna utöva utpressning på sina kommuner. Det förekommer redan ofta att kommuner bygger fabrikslokaler till företag som de sedan hyr ut för att få behålla företaget och därmed arbetstillfällen i kommunen. Skulle detta gå igenom är jag rädd för att företagens utpressning skulle öka ytterligare. Det är en tråkig utveckling. Skattepengar ska användas till kärnverksamhet, såsom vård skola omsorg - inte som riskkapital.

tisdag, januari 08, 2008

Apoteket - snart historia?

Regeringens utredare av apoteksmonopolet, Lars Reje, överlämnade i dag sitt förslag på en avreglerad apoteksmarknad till socialminister Göran Hägglund. Blir förslaget verklighet kan vem som helst, förutom läkare och läkemedelstillverkare, öppna apotek från och med den 1 januari 2009.

Utan att ha läst hela utredningen känns förslagen vid första anblicken ganska bra. Att slopa ett monopol kan inte vara fel. Jag är övertygad om att ett slopat apoteksmonopol kan leda till fler apotek, längre öppettider, kortare köer och bättre service för kunderna. Frågan är dock om man har gjort rätt avgränsningar och inte skapar en ny monopollikande siuation utan att varken vare sig patienter eller skattebetalare får ut något av det hela.

För att säkra en fri konkurrenssituation finns i princip inga begränsningar på vem som får driva apotek i förslaget, dock med några viktiga undantag. Läkemedelstillverkare, läkemedelsförsäljare och förskrivare ska inte tillåtas driva apotek enligt utredningens förslag. Frågan är om detta är en rimlig avvägning...

Kritik har dock framförts från SKL då utredningsförslaget inte ger landstingen möjlighet att förhandla om läkemedelspriser med läkemedelsbolagen.Dyrare för skattebetalarna och inga fördelar för patienterna. Så sammanfattar Sveriges Kommuner och Landsting sin syn på utredningen om apoteksmarknaden. Detta känns ju något oroväckande men å andra sidan så är ju de ett särintresse av många andra.

Ska sätta mig in mer i utredning och håller tummarna för att den är lika bra som jag hoppas!

Glasriket + Möbelriket = Kronoberg

Pressinbjudan

De moderata riksdagsledamöterna i Näringsutskottet startar nu ett omfattande arbete med att utveckla en samtida näringspolitik som i allt högra grad är anpassad för det svenska företagsklimatet. De första besöken sker nu i dagarna och de börjar sin resa i den bästa tänkbara delen av Sverige, nämligen Småland. Jag kommer att följa med dem på studiebesöken i mitt län där vi kommer att få ta del av både glasriket och möbelriket.

Under onsdagen den 9 januari besöker moderaterna Maria Plass, Marie Weibull Kornias, Hans Rothenberg, Björn Hamilton, Staffan Anger och Bertil Kjellberg i riksdagens näringsutskott regionförbundet i Kalmar. Även Eva Bengtsson-Skogsberg, riksdagsledamot från Kalmar län, deltar på detta besök. Ledamöterna kommer där att diskutera Kinasatsningarna med bland andra Göran Häggfors, oppositionsråd i Kalmar, samt Thomas Davidsson näringslivschef för Kalmar kommun. Pressen är välkommen att träffa ledamöterna kl. 11:45 på Regionförbundet.

Onsdagen avslutas med ett besök på Kosta-Boda där företaget bjuder på rundvandring i glashyttan och även informerar om Kosta-Bodas pågående och kommande satsningar. Härifrån ansluter jag.

På torsdag förmiddag kommer vi att delta i Möbelriksdagen i Lammhult. Svensk design är högaktuell, såväl som lokalt som internationellt. Under denna förmiddag får ledamöterna därför ta del av de initiativ som Möbelriket och Trä- och möbelindustriförbundet tar för att utveckla den svenska designen. Fokus kommer att ligga på unga designers och vilka möjligheter som finns till export. Här kommer också Katarina Brännström, ledamot från Kronobergs län, vara på plats.

Vi finns på plats mellan 08:00-13:00, frågor ställs lämpligast vid pauserna, kl. 10 och 12.

Dagen avslutas med ett besök på Videum Science Park där ledamöterna bland annat får träffa 4-5 småföretagare och diskutera näringsliv och politik.

Om ni är intresserade av att träffa ledamöterna under denna dag eller komma i kontakt med dem, vänligen ring mig på 0705-723900

Telia - Felia

Inte för att jag är ett dugg överraskad men det har nu framkommit att ingen hade koll på Telias mejlserver då mejlkraschen inträffade under jul- och nyårshelgen. Över 300 000 drabbades denna gång.

Enligt SVT text så slutade den person som övervakade Telias mejlservrar den 14 december och ersattes aldrig. Huvudorsaken till kraschen var att en dataserver havererade. Problemen med servern började redan den 15 december och förklaringen till att haveriet blev så allvarligt är att ingen såg vad som höll på att hända. Pinsamt och kostsamt för Telia. De som fått sina mailboxar raderade för all framtid kan trösta sig med att de får en check på 200 kr att spendera i någon av Telias butiken - jippie!

I Kronoberg har vi inte särskilt goda erfarenheter av Telia efter stormarna Gudrun och Per och detta senaste missöde kommer inte att öka på deras trovärdighet direkt.

Fildelningsrevolution inom M?

Idag är det 13 moderata riksdagsledamöter som bemöter Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl i en replik med anledning av debatten kring fildelning. Jag håller i stora delar med Karl Sigfrid och CO i sin argumentation och jag är defenitivt inte en anhängare av en lag som innebär att medborgarna utsätts för orimlig övervakning, där har vi redan gått för långt i många avseenden. Frågan är dock oerhört komplicerad då det också handlar om äganderätt och upphovsrätten. Det är dock, som även mina moderata riksdagskollegor anmärker i artikeln, mycket anmärkningsvärt att det allt som oftast är vädligt glest av kreatörer bland dem som förespråkar hårdare tag mot fildelare. Å andra sidan så är det ju sällan som egenintressat ljuger.... Skivbolag, förläggare osv har ju en hel del pengar att förlora om utvecklingen leder till att författare och musiker själva väljer att distrubiera och saluföra sina produkter utan förlagens hjälp.

Utredarens förslag (som debatten handlar om) känns också en aning märklig då det kommer att slå helt fel enligt min åsikt. Det är knappast troligt att de riktigt skumma typerna som har gjort fildelning och piratkopierning til sitt levebröd kommer att åka dit. Det finns redan billiga program för att surfa via exempelvis ryska IP-adresser. Detta kräver i o f s lite mer pengar och kunskap vilket innebär att det är vanliga tonåringar och svenssons som åker dit.

Jag tycker att det känns oerhört obehagligt att vi i allt större utsträckning verkar acceptera övervakning av olika slag. Visst ska vi bekämpa brottslighet med alla möjliga verktyg men det är viktigt att vi tänker två gånger om inte tre innan vi överordnar bekämpning av brottslighet i alla lägen när integriteten och privatlivet konstant blir kränkt.

När pressen talar om revolution inom moderaterba är viktigt att vi har i åtanke och lyfter fram vad vi sa innan valet. ”Dagens hårda lagstiftning har plötsligt gjort miljoner svenskar till brottslingar. Sådana lagar kan man givetvis inte acceptera! Har riksdagen tagit en lag som inte fungerar i verkligheten får man inte vara rädd att ändra lagen.”

Det pågår på intet sätt en fildelningsrevolution inom moderaterna. Den här frågan handlar om grundläggande moderata värderingar som skall vägas mot varandra. Det är inte på det viset att alla moderater tidigare har vart för lagen om fildelning och att några nu vill slopa lagen. Vi måste hamna rätt i lagstiftningsfrågan så att äganderätten värnas samtidigt som yttrandefrihet och informationsfriheten inte äventyras. Lösningen är dock inte så som jag ser det att strypa information och ge staten möjlighet att agera Storebror och syssla med övervakning av sina medborgare.