tisdag, december 18, 2007

Byggnads fick pisk i EG-domstolen

EG-domstolen har idag meddelat sin dom i Vaxholmsmålet och det glädjer mig att Byggnads fick pisk! Domen slår helt klart fast att Byggnads gick för långt med sina krav.

Det var i november 2004 som dotterbolaget till det lettiska företaget Laval utsattes för en facklig blockad sedan förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbundet Byggnads misslyckats. I det här aktuella fallet står två grundläggande rättigheter mot varandra: konflikträtten och rätten till fri rörlighet för tjänster inom EU.

Enligt domstolens pressmeddelande är rätten att vidta fackliga stridsåtgärder en grundläggande rättighet. Men stridsåtgärderna måste vara grundade på tvingande hänsyn till allmänintresset. Domstolen anser att en blockad av byggarbetsplatser kan vara ett sätt att garantera utsända anställda deras arbets-och anställningsvillkor. Men stridsåtgärderna kan inte vara motiverade av att tvinga fram en anslutning till byggnadsavtalet.

Jag tycker att det är mycket bra att EG-domstolen på detta sätt visar att de värnar om den fria rörligheten, beslutet innebär också en ökad rättssäkerhet för de utländska företag som vill komma hit och utföra arbete. I dagar som dessa när det råder stor arbetskrafts brist i Sverige är det ett viktigt och välkommet bidrag till en ökad rörlighet över gränserna för företag.

Sverige måste nu överväga förändringar av åtminstone Lex Britannia, dvs de bestämmelser som ger en facklig organisation generell rätt att vidta stridsåtgärder för att tränga undan ett utländskt kollektivavtal till förmån för ett svenskt kollektivavtal.

Förändringar i svensk lagstiftning som anses nödvändiga efter domen bereds inom regeringskansliet och kommer att remitteras på sedvanligt sätt. En proposition kommer preliminärt att läggas på riksdagens bord under nästa år. Jag kommer inte att ha några som helst problem med att trycka på knappen när detta förslag kommer upp i riksdagen (förutsatt att det ligger i linje med utslaget i EG-domsolen såklart).

Slopad förmögenhetsskatt och fastighetsskatt!Igår fattade vi i riksdagen äntligen beslut om att slopa förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Det innebär att förmögenhetsskatten försvinner redan innevarande år och att ett nytt system för fastighetsbeskattning införs från årsskiftet.
Måste säga att det kändes riktigt riktigt bra då förmögenhets- och fastighetsskatt är två skatter som vållat mer skada än nytta. Finansieringen av dessa skatteförändringar sker tyvärr dock till stor del genom höjningar av andra skatter. Hade självklart varit bättre om det finansierades fullt ut via minskade utgifter då det inte hjälper en skattebetalare om en skatt bara ersätter den andra. Jag hoppas dock att det är något som vi kommer att föreslå i kommande budgetar under mandatperioden om stadskassan tillåter det. Sammantaget kändes det dock fantastiskt bra att trycka på knappen igår. Alliansregeringen har återigen levererat och uppfyllt några av de stora och viktiga vallöfterna som vi gick till val på.

torsdag, december 13, 2007

Seminarium med Anne Applebaum


Jag anordnar ett lunchseminarium tillsammans med Pulitzerprisvinnaren Anne Applebaum med UOK-upplysning om kommunismen den 19 december klockan 12.00-13.30!

Anne Applebaum, föddes 1964 i Washington DC. Hon är verksam som journalist och författare och tilldelades Pulitzerpriset 2004 för sin andra bok, Gulag: A history of the Soviet Camps (2003). Efter avslutade studier vid Yale University studerade hon ekonomi vid St. Antony's College i Oxford, England. Hon började sin karriär som journalist 1988 då hon flyttade till Polen, där hon under lång tid arbetade som Östeuropa-korrespondent för The Economist. Under årens lopp har hon skrivit för bland annat Wall Street Journal, Financial Times, Herald Tribune, Newsweek samt arbetat för BBC, CNN, CBS och Sky News. Anne Applebaum är gift med den polska politikern och författaren Radek Sikorski. Hon skriver numera för The Washington Post där hon även sitter med i redaktionen. Hennes första bok Between East and West (1994) är en reseskildring över Litauen, Ukraina och Belarus. Gulag utkom 2004 på svenska.

Anne Applebaum kommer att föra ett samtal om kommunismens brott mot mänskligheten. Vad kan vi lära av historien?

Tid: Den 19 december klockan 12.00-13.30.
Plats: Scandiasalen, Riksdagen, ingång Mynttorget 1.

OBS! Då det är kort om tid och begränsad platstillgång, O.S.A omgående på mailadress info@upplysningomkommunismen.se.

Press: kontakta UOK på telefonnummer 08-442 09 40 eller info@upplysningomkommunismen.se

Evenemanget sker i samarbete med UOK, Polska ambassaden, Polska institutet, HLF -Historielärarnas Förening i Stockholm och Stockholms Stad.
Seminariet är en del av UOK – Upplysning om kommunismens informationssatsning och föreläsningsserie om kommunismens brott mot mänskligheten för skolor i Stockholm. Satsningen sker i samarbete med Stockholms Stad, HLF – Historielärarnas Förening i Stockholm, Litauens Ambassad, Estniska Instiutet, Lettlands Ambassad och Polska Institutet.

UOK – upplysning om kommunismen – är en partipolitiskt oberoende förening grundad 2006 vars syfte är att att sprida kunskap om kommunismen , dess bakgrund, ideologi, brott och verkningar samt bidra till vaksamhet inför totalitära och antidemokratiska rörelser. www.upplysningomkommunismen.se

Moderatera - bästa parti i årets innebandyturnering
I riksdagen stiftar vi inte bara lagar och bestämmer över männsikors liv. I går var det dags för riksdagens årliga innebandyturnering, julkärven. Moderaterna ställde självklart upp med ett lag, Neptunus Right Wings, och det gick riktigt bra för oss. Vi vann titeln som riksdagens bästa parti och lyckades ta oss obesegrade ändå till finalen där vi fick stryk av The Committee Conspiracy, en grupp opolitiska tjänstemän till utskotten. The Committee Conspiracy vann för andra året i rad. Laget vann alla sina matcher i turneringen. Vi placerade oss alltså på andra plats i turneringen och blev således också bästa parti. Bronsplatsen tog Post Alliance.

Det var en fantastiskt rolig turnering och jag ser fram mot nästa år, då vi kommer att vinna. Nu gäller det att börja hårdträna. Det räcker dock antagligen inte med 1 gång per vecka om vi skall slå The Committee Conspiracy, de var rikigt grymma.

torsdag, december 06, 2007

Ny lag skyddar såväl tsunamibanden som offentlighetsprincipen

Idag beslutade KU:s alliansmajoritet tillsammans med vänstern att anta förslaget om sekretess för de s.k. tsunamibanden. Beslutet innebär att den information som finns på banden är hemlig, om det inte står klart att informationen kan lämnas ut utan skada för regeringskansliets verksamhet. Lagrådet gav kritik mot det första lagförslaget, som innebar absolut sekretess för uppgifterna.

Miljöpartiet stödde mycket överraskande socialdemokraterna och vill istället ha absolut sekretess. Detta strider enligt lagrådet mot grundlagen. Alliansen har tagit till sig lagrådets kritik och utarbetat ett nytt lagförslag. Med det nya förslaget får informationen på banden det skydd som är nödvändigt, samtidigt som offentlighetsprincipens starka ställning värnas. Dessutom tillsätts en utredning för att på lång sikt lösa frågan om hur elektroniska säkerhetskopior ska hanteras.

Socialdemokraterna väntade in i det sista med att klarlägga sin ståndpunkt. Det är dock uppenbart att de förordnar en absolut sekretess men vill mörka sin ståndunkt genom att förlänga den nuvarande lagstiftningen ytterligare. Jag har förståelse för att de är oroliga för att den nuvarande regeringen skall få tillgång till information och dokument från den socialdemokratiska regeringen. Jag anser dock att det är viktigt att vi har lite mer tilltro till den demokratiska ordningen i Sverige och jag är övertygad om att socialdemokraterna kan lita på alliansregeringen. Men socialdemokraterna kanske misstror oss på grund av att de utgår från hur de själva skulle agera i den omvända situationen... vem vet.

Många bra förslag i Rovdjursutredningen!

I tisdags presenterades Rovdjursutredningen. Utredningen kommer fram till många bra konkreta förslag som jag hoppas kan ligga till grund för en saklig debatt. Något som inte alltid har varit fallet när det gäller de här frågorna. Överdrivna argument och rena lögner brukar höra till vanligheterna när det handlar om Sveriges rovdjur. För min del är det viktigt att vi utgår från människan.

Tidigare anser jag inte att det funnits någon direkt balans i debatten, vilket jag hoppas på att det ska bli nu. Det handlar inte å ena sidan om vi ska skjuta alla rovdjur eller å andra sidan om de ska få breda ut sig precis som de vill.

Jag anser att de männiksor som dagligen påverkas av rovdjuren måste bemötas med respekt och förståelse. Vi kommer aldrig att få till en sund och hållbar förvalting av rovdjursstammen utan en bred acceptans hos medborgarna.

Den illegala jakten är i dag ett stort problem i vissa delar av Sverige men det har också visat sig att den illegala jakten minskar på de platser där man tillåtit skyddsjakt av störande djurindivider elelr där rovdjuren åsamkat stor skada. Med hjälp av skyddsjakt kan vi istället hålla koll på stammen enligt de mål som vi slår fast. Utredaren Åke Pettersson anger även flera nya åtgärder som kan minska den illegala jakten. han föreslår till exempel att skilja mellan straffsatserna för medvetet dödande och försvar av tamdjur samt att kunna döma för förberedelse och försök till tjuvjakt. Att döma någon för ett brott som inte ännu är genomfört har jag i o f s lite svårt för men det skall bli intressant att diskutera.

I utredningen föreslås bland annat en ökad regionalisering av rovdjursförvaltningen
( lo, björn, varg och järv) samt att det införs ”toleransnivåer” för hur stora rovdjursstammarna kan vara i ett område, något som vi i moderaterna har kämpat för länge. En regional hantering av alla enskilda beslut har flera fördelar. En är att det går snabbare att få till stånd ett beslut där ett rovdjur ställer till skada. En annan är att samverkan med dem som drabbas blir enklare om avståndet till beslutsfattaren minskar. Acceptansen för rovdjurspolitiken kommer säkerligen att öka när besluten om hur många rovdjur markerna tål, fattas nära de som berörs.

måndag, december 03, 2007

Reklam ger mångfald och valfrihet i radio och tv!

Mitt inlägg i debatten rörande reklam i Tv och radio...

Anf. 139 ANNA BERGKVIST (m):
Herr talman! Kära lyssnare och kära riksdagskolleger! Det förslag som vi debatterar i dag handlar som sagt om annonstid i radio och tv. Förändringarna som föreslås i propositionen innebär att svenska bolag från och med den 1 februari 2008 ska få rätt att sända reklam i lika stor utsträckning som konkurrerande bolag som har valt att lägga sin verksamhet i andra länder och sända därifrån.
Förslaget innebär rent konkret att bolagen får sända reklam i högst tolv minuter per timme och att reklam får utgöra högst 15 procent av sändningstiden under ett dygn. Förslaget innebär också att den kommersiella radion får rätt att sända reklam enligt samma regler. De nu föreslagna förändringarna i propositionen kommer nu att stå i överensstämmelse med EU:s tv-direktiv.
Det är dock viktigt att poängtera att förslaget inte har uppkommit på grund av det nya tv-direktivet eftersom de krav som finns uppställda där är av minimikaraktär och i sig inte förhindrar att Sverige har strängare regler, vilket också Helene Petersson tog upp i sitt anförande.
Oppositionen anser att vi ska vänta med att göra förändringarna och invänta eventuella regelförändringar i EU. Vi menar dock att vi inte kan låta bli att göra förändringen bara för att EU i framtiden eventuellt kan komma att ändra sina regler. Den argumentationen håller helt enkelt inte. Den närmast kommande regelförändringen på detta område inom EU behöver vi inte invänta eftersom det förslaget inte innebär några förändringar jämfört med den nu debatterade propositionen.
Det råder hård konkurrens mellan olika kanaler. Att vi i Sverige har andra och hårdare regler för de kanaler som sänder från Sverige snedvrider konkurrensen och skapar drivkraft för programföretag, som kanske i första hand vänder sig till svenska tittare, att etablera sig utomlands. Det är mycket beklagligt att vi kanske på så vis går miste om och riskerar svenska jobb. Vi vill ge företag som har valt att etablera sig i Sverige samma förutsättningar som de företag som har valt att förlägga sin verksamhet utomlands och sända från ett annat land.
Den nuvarande lagstiftningen gör det också svårare att upprätthålla de svenska reglerna för alkoholreklam och reklam som riktar sig till barn – något som vi här i kammaren brukar sätta högt.
De svenska reglerna om tv-reklam kom till i en tid då medielandskapet såg annorlunda ut. Regelverket har förändrats många gånger sedan dess. Det är nu dags att förändra dessa regler igen när verkligheten i medielandskapet ännu en gång har sprungit ifrån den svenska riksdagen.
I dag når en oändlig mängd tv-kanaler från alla jordens hörn svenska tv-tittare. Det är en fantastisk utveckling som ger oss möjlighet att på ett helt annat sätt inhämta information och följa utvecklingen i andra länder med egna ögon och öron. Att vi har möjlighet att ta del av ett stort spektrum av tv- och radiokanaler och själva välja vad vi ska lyssna på ökar både valfriheten och mångfalden. Jag tror inte att detta hade varit möjligt i samma utsträckning utan möjlighet till reklamfinansierad radio och tv.
Herr talman! Med anledning av det som jag har anfört yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.

Anf. 140 HELENE PETERSSON i Stockaryd (s) replik:
Herr talman! Jag är inte förvånad över att Anna Bergkvist har den argumentationen. Om vi går tillbaka och tittar på de reservationer och motioner som har gällt annonstid i radio och tv vill ju Moderaterna inte ha några begränsningar alls. Ni vill till och med avskaffa EU-direktivet över huvud taget, enligt de tidigare motionerna.
Anna Bergkvist säger ett par saker som jag reagerade på och som inte riktigt är med sanningen överensstämmande.
Du säger att man kommer att följa tv-direktivet. Men tv-direktivet har några inslag som vi inte har i det svenska regelverket. Jag läser här att villkoren blir mer lika för de olika kanalerna, men att det fortfarande finns skillnader. Sponsringsmeddelande räknas exempelvis inte in i reklamgränsen i EU på det sätt som man gör i Sverige. I det nya tv-direktivet, som Anna Bergkvist och majoriteten inte vill invänta, föreslås att reklambegränsningen per dygn ska avskaffas. Det gör att de utlandssända kanalerna fortfarande kommer att kunna visa mer reklam.
Det här är inte något som vi vill ha. Vi kommer inte att yrka bifall till det bara för att reglerna blir bättre och bättre. Faktum är att det händer saker på tv-direktivets område. Det är ett av skälen till att vi tycker att vi kan avvakta med detta.

Anf. 141 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Det är mycket möjligt att det kommer att ske många förändringar på EU-planet inom det här området. Med tanke på det kommande ärendet är det uppenbart att detta är en bransch i stor förändring. Det är mycket möjligt att vi kommer att få göra förändringar i framtiden. Det kommer vi med all säkerhet att få göra. Det är inget som hindrar att vi gör det. Det är inte ett argument för att inte göra de förändringar som vi står inför nu för att göra det bättre för de svenska företag som har valt att etablera sig i Sverige. Jag tycker att det visar att vi ändå är villiga att följa gängse regler i EU. På så sätt kan vi stärka vår position när det till exempel gäller reklam som direkt riktar sig till barn samt den omdebatterade alkoholreklamen. Det kan stärka vår position och föra fram vår åsikt i EU. Det kanske kan påverka dem i en riktning som går mer åt vårt håll där vi har restriktivare regler.
I ditt anförande talade du om de undersökningar som har gjorts och att svenskar i gemen inte tycker om reklamavbrotten och inte tycker om reklam. Har man också ställt frågan om man är för valfriheten och mångfalden av tv-kanaler? Jag har svårt att se alternativet.
Är ni till exempel villiga att i stället subventionera de här kanalernas verksamhet med skattemedel? Jag tror att gemene man vill ha kvar mångfalden av tv-kanaler. Alternativet skulle i så fall vara att vi hade en tv-licens för de kanalerna också, om man ska gå medborgarna till mötes.

Anf. 142 HELENE PETERSSON i Stockaryd (s) replik:
Herr talman! Jag börjar med det sista. Undersökningar har visat att svenska folket är mer villigt att betala, och betala direkt, för sina tv-kanaler i dag. Det har också visat sig i annonskostnader kontra betalkanaler. Svenska folket ger ganska rejält med pengar för att få den här mångfalden. Jag tror nog att man är villig, men jag tror att man också är villig att betala själv i stället för via annonser.
Anna Bergkvist repeterade att vi kommer i ett bättre förhandlingsläge och i en bättre position när det gäller reklam riktad till barn eller alkoholreklam. Jag kan inte förstå varför vi skulle komma i en bättre position om vi närmar oss taket när det gäller detta. Det finns ju tvärtom större utrymme att använda mer tid till de här reklaminslagen. TV 3 har ju, eftersom de sänder från England, möjlighet att ha alkoholreklam i sin tv-sändning. De utnyttjar det också.
Allmänintresset måste väga tungt, anser vi. Här är så tydliga signaler överallt. Man vill ha en begränsning av det. Vi har haft domstolsförfarande där upphovsrätten har kränkts. Vilgot Sjöman vann i denna process för att han blivit kränkt i sin upphovsrätt.
Jag ser det som en konkurrensfördel att man kan jobba på annat sätt och minska reklamutbudet i tv. Jag tror att man faktiskt lockar tv-tittare till de kanaler som inte har så mycket reklam.

Anf. 143 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Jag tror att detta är det viktiga. Vi måste lägga makten hos dem som har förmåga att byta tv-kanal. Jag gillar att ha mångfald. Jag gillar att man kan betala via licens där man inte har någon reklam över huvud taget. TV 1000 och andra kanaler finansieras genom att man betalar en avgift varje månad. Vi har också reklamfinansierade kanaler.
Tittaren kan själv välja. Vilken kanal ska jag titta på? Ska jag köpa det här paketet, där jag får de kanaler där jag slipper se reklam över huvud taget eftersom de inte har några avbrott? Ska jag nöja mig med det paket som erbjuds från staten där jag betalar via tv-licensen? Ska jag välja att titta på de andra kanalerna där jag kanske får zappa med fjärrkontrollen när reklamen kommer mellan programmen? Jag kan också välja att inte titta över huvud taget.
Valfriheten och makten måste ligga hos tittarna. Det tycker jag är det viktigaste. Vi ska se till att det erbjuds en mångfald, inte en enfald.
Du nämnde att jag sade att vi får en bättre position. Det som jag kanske är mest rädd för är att om vi inte har konkurrensneutrala regler i Sverige finns risken att ännu fler programföretag väljer att flytta utomlands. Då har vi reklamen i alla fall. Vi stannar inte vid det spektrum som vi har i dag. Det finns i en framtid kanske fler kanaler som kan starta. De kanske förlägger sin verksamhet utomlands i stället.
Det finns också en möjlighet att om vi har konkurrensneutral lagstiftning i Sverige kan de som har valt att sända från ett annat land kanske välja att flytta hem och sända från Sverige i stället.
När vi diskuterar EU är det viktigt att visa på en kompromissvilja. Man är villig att ge och ta men argumenterar ändå bra för sin sak.

Anf. 144 MARIANNE BERG (v) replik:
Herr talman! Via Anna tog alliansen upp vad som är framställt i propositionen och vad vi har motionerat om från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Jag har en fråga till Anna: Varför inte invänta tv-direktivet? Varför snabba på hela processen så som man gör?
Med det vi har i dag kan vi arbeta åt andra hållet och försöka minska reklamtiden, inte utöka den. Varför arbetar man inte åt det hållet i stället, utan fortsätter att vilja utöka den?

Anf. 145 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Vad jag förstår har man gjort den bedömningen att med de förändringar i tv-direktivet som vi nu står inför sker det inga förändringar som påverkar detta. Därför kan vi besluta enligt den proposition som vi har i dag. Om det uppkommer fler förändringar i EU i framtiden finns det ju ingenting som hindrar att vi går tillbaka och tittar på detta.
Vår poäng är att vi genom att godta den här propositionen och anta de här förändringarna faktiskt ger de svenska företag som väljer att sända från Sverige en konkurrensneutral lagstiftning gentemot de programföretag som väljer att sända från andra länder men riktar sig till svenska företag. Det tycker jag är en viktig poäng eftersom jag är för konkurrensneutralitet.

Anf. 146 MARIANNE BERG (v) replik:
Herr talman! Jag har lyssnat på svaret. Det är bara att förlänga och fördubbla en process.
I ditt anförande sade du att hårdare regler snedvrider konkurrensen. Det är bara ekonomi och ekonomi. Måste man inte också värna om tv-tittarna? Tycker du, Anna, att den reklam som i dag avbryter programmen i tid och otid är något positivt för tv-tittaren?
Kan man på något vis ställa krav? Är det okej att man visar snedvridna bilder av människor, ideal och skönhet, alltså könscementerad reklam, som jag tidigare var inne på, i väldigt stor utsträckning? Tycker du att det är okej, eller har ni några andra tankar om att arbeta vidare med att försöka förbättra reklamen så att den verkligen får ett innehåll och inte bara är ett ytligt budskap och en mall som säger att om man är på ett visst sätt så är man inne, bra, vacker och fin? Har ni på något sätt tänkt arbeta åt det hållet, eller kommer vi att fortsätta att ha denna intetsägande typ av reklam?

Anf. 147 ANNA BERGKVIST (m) replik:
Herr talman! Jag är den första att skriva under att jag gillar reklam ganska mycket. I går satt jag och kollade på tv. Jag har haft problem med vad jag ska ge min pojkvän i julklapp. Jag har inte haft en aning om det. Men det dök upp ett väldigt bra förslag på tv. Jag tänker inte nämna det och avslöja vad han får i julklapp. Men det tycker jag är ett tydligt och bra exempel på att reklam faktiskt kan vara bra och av godo. Det finns mycket reklam som inte på något vis är ytlig och så vidare.
Jag håller i och för sig med Marianne Berg om att vi har en jätteviktig uppgift att arbeta när det gäller viss normsättning i samhället. Men jag tror inte att vi löser detta i KU och med detta betänkande. I övrigt har vi en väldigt viktig roll att spela när det gäller förebilder och att tala om tolerans och så vidare. Det kanske inte är avgörande för huruvida man ska få sända reklam i tio eller tolv minuter. Jag tror inte att det spelar så jättestor roll. Men i övrigt har vi en väldigt viktig roll att spela just på det planet, det håller jag absolut med om. Men jag gillar reklam ganska mycket.

Vår politik ger snabbt genomslag...

I förra veckan debatterade jag reklam i radio och Tv i kammaren. Alliansens förslag, som röstades igenom, gick ut på att öka reklamen i radio och Tv för att på så sätt få en mer konkurrensneutral lagstiftning mot andra länder samt att kanalföretag som valt att sända från andra länder skulle få en morot till att plocka hem sin verksamhet igen. Redan i fredags gick Jan Scherman ut och bekräftade våra argument.


http://www.dagensmedia.se/
Scherman plockar hem
TV4 Fakta till Sverige

TV4 Fakta ska från och med i vår sändas från Sverige. De nya reklamreglerna gör att kanalen inte längre behöver sändas från Finland.
LÄS MER PÅ DAGENS MEDIA
Jan Scherman: Vi flyttar kanaler till länder med normala reklamregler
TV4s vd Jan Scherman lade sändningarna av TV4 Fakta i Finland på grund av att de svenska reklamreglerna inte harmoniserade med EU-reglerna. Men i och med det nya riksdagsbeslutet kan kanalen sändas från Sverige.

- Fördelen med att sända från ett annat land blir så mycket mindre tack vare de nya reklamreglerna. Det är en viktig förändring för oss så därför flyttar vi hem TV4 Fakta, säger Johan Kleberg, tf chef för TV4s nischkanaler.

De nya reklamreglerna påverkar dock inte utformningen av sponsorskyltar, som fortsätter att skilja sig från övriga Europa.

- Vi väljer ändå att flytta hem eftersom den nya lagstiftningen är ett så pass stort steg.

Flytten gör också att TV4 Fakta sänker sina kostnader.

- Det blir billigare att sända från Sverige eftersom vi ändå sänder så många kanaler från Stockholm. Istället får vi möjlighet att ytterligare investera pengar i tablån.

Flytten innebär också att utsändningspersonalen i Finland kan förlora sina jobb, i Sverige skapas istället några arbetstillfällen.