torsdag, februari 14, 2008

Kårobligatoriet avskaffas men till vilket pris...

för skattebetalarna?

Jag är mycket skeptisk till det förslag som utredaren föreslår angående finansieringen av kårobligatoriets avskaffande. Att det är skattebetalarna istället för studenterna som skall stå för kårernas verksamhet löser inte problemet. Det är förvisso bra att obligatoriet verkligen avskaffas men problemet med att studenter representeras av personer som de själva inte har valt att bli representerade av kvarstår. Studenter är inte ett kollektiv med en och samma åsikt.

Jag är också tveksam till vissa delar av kårernas verksamhet samt ekonomiska effektivitet och risken är att detta inte förbättras med ett nytt systtem där skattebetalarna står för kostnaden. Tvärtom kanske kontrollen blir ännu sämre och fikapauserna blir fler. En effektiv kår med bra verksamhet kommer också att attrahera medlemmar och därmed bära sig själva.

Jag var själv aktiv kårpolitker under mina år vid universitetet och upplevde att de studenter med barn som är inaktiva, halvtids- eller deltidsstudenter i mångt och mycket subventionerar de aktiva studenternas sysselsättning. Nu kommer det istället att vara lönearbetarna som subventionerar de aktiva studenternas verksamhet.

Inga kommentarer: