onsdag, februari 13, 2008

En modern lyhörd regering...

Förslag om minskningsregel i sjukförsäkring genomförs ej, många med mig är mycket glada för detta. Jag kan i o f s förstå hur regeringen och Anders Borg resonerat då de lade förslaget. Förslaget är/var en del av regeringens politik för att få fler långtidssjukskrivna och förtidspensionerade tillbaka till arbete eftersom erfarenhet visar att ersättningsnivåerna påverkar drivkrafterna att ta sig tillbaka till arbetslivet. Dessutom visar erfarenheter att sjukperiodernas längd påverkas av ersättningsnivåerna, försäkringar - privata eller via kollektivavtal - enligt forskningen förlänger sjukfrånvaron. Höga ersättningsnivåer leder till längre sjukperioder och högre kostnader för skattebetalarna. Detta är inte bra men frågan är om det är rätt väg att gå in och röra runt i avtalsfriheten, jag tycker inte det.

Att regeringen backar med förslaget visar på att vi har en modern och lyssnande regering. Jag förstår att socialdemokraterna och viss media ställer sig frågande till detta agerande då de är vana vid den kultur och policy som råder inom socialdemokratin. Hos oss är det högt i tak och goda argumnet väger tungt oavsett om det bara är en vanlig riksdagsledamot som framför dem.

Som Smålandsposten tar upp i sin ledare har "Mona Sahlin i sin iver att kritisera alliansregeringen kommit att försvara privata tilläggsförsäkringar inom ersättningssystemen, medan hon i alla andra sammanhang använder privata försäkringar som något rakt igenom negativt." Detta är mycket anmärkningsvärt och det kommer att finnas många tillfällen att påpeka detta för henne.

Det borgerliga regeringen har visat att de är en modern, lyhörd och demokratisk regering. Jag hoppas att detta inte är första gången som regeringen backar på ett förslag, särskilt inte när det är förslag som jag inte gillar=)

Inga kommentarer: