måndag, mars 26, 2007

600 miljoner betalas ut för skador i samband med stormen Gudrun

Regeringen har beslutat att betala ut 600 miljoner kronor i bidrag för de skador som uppstod i samband med stormen Gudrun i januari 2005.

Medlen kommer från EU:s solidaritetsfond och ska lämnas till bland annat kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Bidraget ska framför allt användas till att ersätta kostnader i samband med räddningsinsatser, upprensningsarbete och restaurering av infrastruktur som t.ex. vägar och järnvägar. Pengarna kommer att betalas ut av Jordbruksverket senast den 18 april i år.

EU:s solidaritetsfond bildades efter de omfattande översvämningarna i Europa under sensommaren 2002. Solidaritetsfonden ska i första hand användas när större katastrofer inträffar och resultatet innebär återverkningar på levnadsvillkor, miljö eller ekonomi i en eller flera regioner i ett medlems- eller kandidatland.

Lite plåster på såren i alla fall...

Inga kommentarer: