måndag, mars 26, 2007

Många kids blir det....

Fredag den 23 mars var det dags för Ungdomens riksdag. 349 gymnasieelever från hela landet samlades då i riksdagen för att under en dag pröva på arbetet som riksdagsledamot. Jag hade uppgiften att agera utskottsordförande för ett av utskotten. Vi behandlade motioner som rörde studiestöd samt säkerhet. En riktigt rolig och överraskande dag måste jag säga och det berodde inte enbart på att jag fick möjlighet att svinga klubban och fördela ordet. Jag tycker i allmänhet att kidsen argumenterade väl och var bra pålästa. Jag höll förvisso inte alltid med om majoritetens slutsats men de argumenterade åtmindstonde konsekvent för den. De flippade aldrig ur i dikussioneen och bemötte varandra med respekt. Sedan har ju jag blivit uppfostrad i skolan som anser att argumenten i mångt och mycket också är viktigare än åsikterna när det handlar om att lära sig att försvara sin åsikt.

Under eftermiddagen hade jag besök av 55 elever med lärare från Sunnebogymnasiet i Ljungby. Jag tog hjälp av min kollega Jan R Andersson (m Kalar län) och vi visade dem runt i riksdagen och svarade på deras frågor i 2:a kammarsalen. På det stora hela en mycket bra dag och jag hoppas att kidsen hade lika kul som jag.

Inga kommentarer: