onsdag, mars 28, 2007

Pressmeddelande avpolitisering av högskolan

Moderat riksdagsledamot välkomnar avpolitisering av högskolor och universitet

Idag togs ett mycket välkommet första viktigt steg för att få slut på den politiska styrningen av landets högskolor och universitet. Samtidigt som den politiska makten över lärosätena minskar ökar deras självbestämmande och deras egna ansvar för kvaliteten i utbildningen. Ökad självständighet är en viktig förutsättning för att garantera och utveckla en högkvalitativ utbildning och fri forskning vid våra universitet och högskolor, menar Anna Bergkvist (m) riksdagsledamot.

Jag är övertygad om att kännedomen om vilka kompetenser som behövs i styrelsen främst finns på lärosätena inte på Rosenbad. Det är dock beklagligt att både socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet med näbbar och klor försöker klamra sig fast vid att politikerna ska bestämma på högskolor och universitet.

Förslaget innebär att högskolorna och universiteten får ett ökat inflytande när styrelseledamöter utses och att det inte längre ska finnas krav på att regeringen utser flertalet av övriga ledamöter i styrelserna.

- Jag är övertygad om att detta beslut kommer att påverka Växjö Universitet på ett mycket positivt sätt och bidra till en friare ställning. Som gammal kårpolitiker vid Växjö Universitet ser jag nu med tillfredställelse att det som jag har arbetat för under många år nu blir verkligenhet.

För mer information kontakata Anna Bergkvist 0705723900 anna.bergkvist@riksdagen.se

Inga kommentarer: