torsdag, mars 29, 2007

Offentliga KU-utfrågningar om granskningsärenden

Idag är det dags för årets första KU-utfrågningar. Skall bli spännande... På dagordningen har vi tre anmälningar, Carl Bildts aktieinnehav, Fd regeringens hantering av hyresråd och Laila Freivalds nedstängning av sverigedemokraternas hemsida. Idag kommer vi inte att fråga ut ansvarig minister utan endast tjänstemän och experter för att få mer information i de olika ärendena.

Torsdag 29 mars kl. 9.00-12.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Inom ramen för konstitutionsutskottets (KU) granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU årets första utfrågningar.

Tre inbjudna tjänstemän frågas ut:

Kl. 9-10 Rättschefen i Statsrådsberedningen, Christina Weihe
Granskningsärendena 20, 36 och 38 Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen

Kl. 10-11 Hyresrådet Erik Gerleman
Granskningsärende 23 Regeringens hantering av hyresråden vid de mindre hyresnämnderna vid omorganisationen årsskiftet 2005/06

Kl. 11-12 F.d. statssekreteraren Dan Eliasson
Granskningsärendena 1 och 2 Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida

Inga kommentarer: