onsdag, mars 21, 2007

Dags för en avpolitisering av högskolor och universitet

Nu tas ett mycket välkommet första viktigt steg för att få slut på den politiska styrningen av landets högskolor och universitet. Samtidigt som den politiska makten över lärosätena minskar ökar deras självbestämmande och deras egna ansvar för kvaliteten i utbildningen. Ökad självständighet är en viktig förutsättning för att garantera och utveckla en högkvalitativ utbildning och fri forskning vid våra universitet och högskolor. Den 28 mars kommer saken att debatteras i kammaren och majoriteten i utbildningsutskottet har redan ställt sig bakom förslagen.  

Det är tråkigt att både socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet med näbbar och klor försöker klamra sig fast vid att politikerna ska bestämma på högskolor och universitet. Jag är övertygad om att kännedomen om vilka kompetenser som behövs i styrelsen främst finns på lärosätena - inte på Rosenbad.

Inga kommentarer: