torsdag, mars 22, 2007

En liten seger för äganderätten

Regeringen har nu fattat beslut om att ändra på § 28 i jaktförordningen. Detta är mycket glädjande och ett litet steg i rätt riktining för att stärka äganderätten något. Beslutet innebär att tamdjursägare få laglig rätt att skydda sina djur mot rovdjursangrepp utan att straffas. Jag har drivit frågan och själv motionerat om saken i riksdagen och det är nu med tillfredställelse som jag ser att frågan blir löst på det sätt som jag förespråkat. För mig är det en självklarhet att människor skall ha rätt att försvara sig och sina hus/tamdjur mot angrepp från varg och andra rovdjur. Den rätten får de i dag!

Inga kommentarer: