onsdag, februari 28, 2007

Kycklinguppfödare behöver minskat regelkrångel

I måndags följde jag med Svenskt näringslivs regionchef i Kronoberg, Eilon Fransson, på ett spännande studiebesök på Korrö gård i Tingsryds kommun. Ägaren av gården är kycklinguppfödare sedan många år tillbaka och en mycket engagerad företagare. Det var ett stort nöje att titta på stallarna med kycklingar och se hur rent, snyggt och bra kycklingarna hade det. Ett otroligt maskineri men knappa marginaler. Där det krävs att bonden sköter om sina kycklingar så att många dör eller helt enkelt inte mår bra så att kvaliteten försämras.

Jag är övertygad om att kycklinguppfödarna i våra regioner har en bra framtid framför sig med den nya regeringen. Vad som krävs är stora förenklingar i regelsystemet som omfattar företagare, minskat antal blanketter som måste fyllas i och miljökrav som står i rimlig relation till övriga Europa.

Nutek presenterade precis en rapport för hur mycket regelkrånglet kostar. Det kostar 16 miljarder för livsmedel, statistik, bygg- och fastighetsbranschen att följa de administrativa krav som lagen ställer. Livsmedelsområdet är det mest kostsamma. Kostnaden uppgår till 8, 4 miljarder kronor för företagen. Av de 148 lagar och regler som mätts är det områdena hygien, riskhantering, offentlig kontroll samt märkning som kostar mest. Ett av regeringens mål är att minska företagens administrativa kostnader p.g.a. statliga regler med 25 procent till år 2010. SCB är en av de myndigheter som begär uppgifter från företag och har fått i uppdrag att föreslå åtgärder som förenklar för företagen. SCB har nyligen lämnat underlag till en handlingsplan till Finansdepartementet, med förslag på åtgärder som kan förenkla för uppgiftslämnarna. Förenklingsarbetet ska ske i samråd med näringslivet och andra berörda och SCB samarbetar bl.a. med Näringslivets regelnämnd, NNR.

Min förhoppning för framtiden är att kycklinguppfödaren i Korrö kan fokusera på att föda upp just kycklingar och inte fylla i blanketter.

1 kommentar:

Jane sa...

Blanketter det är detta samhälle byggt på. det och telefonköer. Vad sägs om det här...

www.ladyjane.blogg.se

/J