torsdag, februari 08, 2007

Pressmeddelande- Klen tröst för telefonlösa Kronobergare

Som förtroendevald i Kronobergs län kan jag ju inte låta bli att uttala mig om Telia Soneras uppträdande mot telefonlösa invånare. Man kan ju fråga sig om det är en total avsaknad av förståelse som är problemet för Telia Sonera. Inte nog med att informationen har varit mer än bristfällig, bemötandet under all kritik nu verkar det som om man väljer att bryta ingångna avtal utan att kompensera kunden på ett tillfredställande sätt. Jag kommer att följa frågan noga...

Pressmeddelande

2007 02 07

Klen tröst för telefonlösa Kronobergare

Telia Soneras agerande efter både Gudrun och Per är ett tydligt tecken på att monopol inte främjar individens rättigheter, menar riksdagsledamot Anna Bergkvist (m).

- Telia tar inte sitt ansvar i fråga om att återställa den fasta telefonin i delar av landet som drabbades först av Gudrun och nu senast av Per. Människor boende i Kronobergs län har drabbats tillräckligt hårt av stormarna och borde inte behöva kämpa mot statliga företag, elbolag och myndigheter också. Man kan fråga sig om detta verkligen är rimligt?

- Telia erbjuder nu sina kunder GSM Fastmobil. Problemet med detta är länets västra delar har den sämsta GSM-täckning i området och att det på många håll inte finns någon täckning alls, vilket innebär att man varken kan ringa 112 eller att inbrotts- och brandlarmen kan kopplas upp mot larmcentralerna. Dessutom är bredband helt uteslutet. Jag har full förståelse för att männiksor känner sig otrygga och utelämnade, det hade jag också gjort.

- Jag har full förståelse för att man kanske inte kan kräva av Teia Sonera att man ska ha rätt till fast telefoni när jag bygger nytt hus långt ute på landsbygden, men detta handlar om människor som har haft ett avtal med Telia under lång tid. Det handlar också om människor som kanske inte är vana vid den teknologi som idag erbjuds och som inte alls känner sig bekväma med en mobiltelefon.

- Jag har erfarenhet av att sitta isolerad i mina föräldrars hus mellan Värnamo och Lagan utan vare sig fast telefoni eller en mobiltelefon med täckning och jag har känt mig betydligt tryggare.

Det gavs allstå inga klara besked på mötet med Telia Sonera i Liatorp igår och det var antagligen en klen tröst för många invånare i Kronobergs län att höra att Telia Sonera beklagar hur deras kunder har bemötts av företagets kundtjänst men att den ska ses över. Telia ska bli snällare, snabbare och säkrare men vad betyder det i längden och vad händer när nästa storm kommer?

- Jag kommer att följa frågan noga och påverka så mycket som jag kan för detta kan inte vara rimligt, avslutar Anna Bergkvist.

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot
08-7865979
0705723900
www.annabergkvist.blogspot.com

2 kommentarer:

Anonym sa...

Marknaden är fri för andra företag att agera, varför ska Telia stå för investeringar för miljoner och sedan ska andra företag gå in och ta över anslutningar?

Mobiltäckningen i områden är god, det är bara kontrollera täckningskator, fast mobil används också med en förstärkare för antennen. Om ev. problem kan slavsändare installeras.

Du bör nog inte utala dig mera om frågor du förstår absolut inget om, dock ej föga förvånade med tanke på din bakgrund.

Anonym sa...

Jag är produktchef för den produkt TeliaSonera nu erbjuder sina abonnenter för sin "GSM Fast" eller "fast-mobil" lösning.

Egenskaperna hos en sådan lösning kan inte jämföras med en vanlig mobiltelefon. Precis som sägs i föregående kommentar så kan man koppla in två olika typer av externa antenner, en rundstrålande och en riktantenn vilket gör att möjligheterna att "få kotakt" ökar avsevärt.
I vissa fall kan denna lösning t.o.m. tillhandahålla bättre bandbredd för internet. I de fall ADSL inte är tillgängligt på denna plats kan "fast-mobil" erbjuda 90kb/s med GPRS och 200kb/s med EDGE.