torsdag, februari 22, 2007

S vänder i ammunitionsfrågan

Under debatten i kammaren som rör blyförbundet stod det klart att Socialdemokraterna äntligen har tagit sitt förnuft till fånga och svängt i frågan. För mig som skrev en motion i ämnet i höstas är detta givetvis extra glädjande då jag gärna vill inbilla mig att jag har någonting med svängningen att göra. Mer sannolikt är dock att det kan ha något att göra med att socialdemokraterna inte längre sitter i en minoritetsregeringen där de är beroende av miljöpartiets stöd.

Förutsättningen är nu mycket goda för att riksdagen kan häva blyförbudet med bred majoritet. (Alliansen kommer givetvis att häva förbudet i alla fall) Detta är mycket positivt då förbudet får kraftigt negativa effekter på såväl det jaktetiska området som på vapen- och skytteområdet. Det ger också negativa effekter på jakten, vilket i sin tur riskerar att öka antalet trafikolyckor.

Inga kommentarer: