fredag, februari 16, 2007

Nej till storregioner!

Ansvarsutredningen är snart klara med sitt uppdrag och skall inom kort presentera sitt förslag till hur Sverige skall delas in i framtiden, vilket ansvar staten skall ha, vilka uppgifter som skall ligga på kommunerna samt hur sjukvården skall ordnas. Trots att ansvarsutredningen haft många frågor på sitt bord är det egentligen bara en fråga som väcker riktigt starka känslor och som delar både landet och partierna mitt itu. Skall vi dela in Sverige i nya stora regione? Hur skall dessa regioner i sådana fall se ut, vilka uppdrag skall ligga på regionerna och vilken region tillhör i sådana fall jag.

För egen del gillar jag inte alls tanken på storregioner. För det första så tror jag inte på politiskt skapade regioner. Regioner skapas underifrån och handlar inte alls om politik utan snarare om frihandel, tillväxt, historia och kultur. För det andra så har jag en känsla av att det bara kommer att bli ännu en politisk plattform och organisation som inom kort kommer att se till att ta ut ännu mer skatt av sina medborgare samt expandera i sina uppgifter. Till ingen nytta!

Jag är emot ett direktvaldt parlament med beskattningsrätt. Det räcker med att vi i Sverige i fortsättningen har tre instanser – kommun, stat, EU. Där bara stat och kommun har beskattningsrätt. Det är hög tid att avveckala landstingen och dela upp ansvaret för sjukvården mellan stat och kommun.

En annan negativ konsekvens av storregioner är att besluten kommer att fattas ännu längre bort från medborgarna. Detta riskerar att påverka både politikerföraktet och intressenivån negativt för att inte tala om att invånarna faktiskt inte känner sig representerade. En annan sak som jag inte förstår är hur man skall kunna enas, med 40 -50 kommuner i varje region blir det rätt många politiker, partier och åsikter som skall förenas. Det är väl å andra sidan någor som kan vara en smula positivt då politikerna antagligen hinner göra mindre skada ju svårare de har att enas=)

Tvingas vi ändå in i denna karusell hoppas jag att vi i Kronoberg kommer att tillhöra Skåneregionen och inget annat. Där finns det i alla fall hopp om framtiden tack vare driftiga danskar, trevliga skåningar, god mat och billig öl.

Inga kommentarer: