torsdag, februari 08, 2007

Artikel - Mer i lönekuvertet

Följande artikel publicerades nyligen i Smålandsposten. Inget nytt direkt men ett försök att nå ut till fler med vad den nya regeringen faktiskt ändå har lycktas med. Man önskar ju att skattelättnaden kunde vara större, att vi inte höjt tobaksskatten, att vi hade sänkt bensinskatten men detta är i alla fall ett steg i rätt riktning och förhoppningsvis bara början...

Sverige har under de senaste åren upplevt en stark tillväxt. Sysselsättningen har dock trots tillväxten utvecklats svagt och många har hamnat i utanförskap. Idag får fler än en miljon svenskar sin försörjning via ersättningssystem, trots att de kan och vill arbeta. Det är både ett ekonomiskt och mänskligt slöseri.

Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag och att därigenom bryta utanförskapet. Jobbpolitikens grund är att det ska bli mer lönsamt att arbeta, att det ska bli billigare och enklare att anställa och det ska bli mer attraktivt att driva företag.

Med jobbavdraget som vi nu har infört får landets 4,4 miljoner sysselsatta mer kvar av sin lön. När skatten är dragen får en normal LO-familj 1 200 kronor mer varje månad kvar att leva på. De grupper som främst gynnas av jobbavdraget är låg- och medelinkomsttagare. Av de 40 miljarder som skatten sänks med så går 30 miljarder till låg- och medelinkomsttagare. Nästa år planeras ytterligare riktade skattesänkningar till dessa grupper.

Under den socialdemokratiska regeringens era belastades människor med låga inkomster ofta av både höga skatter, och de drabbades av sänkingar av bidrag om deras lön steg, eller när de arbetade mer. I slutändan blev behållningen inte så stor och det lönade sig därför inte att jobba. Detta riskerar att skapa fattigdomsfällor, där människor låses fast i en permanent låg levnadsstandard. Vi moderater vill hjälpa människor ut ur detta, och därför riktar vi särskilt skattesänkningarna mot låg- och medelinkomsttagare.

Det är inte rimligt att en ensamstående mamma som försöker arbeta extra för att få in extra pengar till exempelvis en semesterresa förlorar 50-60 procent av pengarna i skatter, höjd dagisavgift, och sänkt bostadsbidrag. Alla som arbetar heltid måste ges en chans att leva på sin lön, och kunna förbättra sin ekonomi med att arbeta mer, eller få lite bättre lön.

Men att arbeta är inte bara en fråga om pengar. Det är också en fråga om att bli sedd och att delta i en gemenskap. Vi vill göra det möjligt för fler människor att påverka sin vardag och förverkliga sig själva.

Anna Bergkvist, Riksdagsledamot (m)

Inga kommentarer: