onsdag, februari 21, 2007

Halva inne...

Regeringen har nu lagt förslag om en halverad förmögenhetsskatt och slopad Lex Uggla. (Förslaget skickas ut på remiss idag)Det är bra, eller ska man säga halvbra - eftersom det bara är halva förmögenhetsskatten som skall bort. Det är självklart ett viktigt steg för att underlätta för företagare och skapa bättre förutsättningar för att det skapas fler jobb men det kunde varit ännu bättre.

Lex Uggla innebär att ägare till onoterade aktiebolag riskerar att få betala förmögenhetsskatt på kapital som behövs i företaget för investeringar och nyanställningar. Det har medfört betydande osäkerhet för många företagare och utgör idag ett hinder för företagens tillväxt av lätt insedda skäl.

Regeringen meddelade redan i budgetpropositionen för 2007 att
förmögenhetsskatten skulle avskaffas successivt under mandatperioden. Många har dock menat att det är bättre att vänta med att sänka förmögenhetsskatten tills dess att man kan slopa den helt och hållet. Jag kan inte riktigt avgöra vilket som är bäst av dessa alternativ. Förslaget är helt klart ett steg i rätt riktning och sedan är det bara att hålla tummarna för att den resterande hälften går att avskaffa så snart som möjligt.

Inga kommentarer: