torsdag, februari 22, 2007

Regeringen slopar stopplagen

I dag fattade regeringen beslut om att den så kallade stopplagen ska upphävas. Landstingen ska få driva sjukhus i den form de anser lämplig och verksamheten ska få gå med vinst. Ett riktigt bra och mycket betydande beslut. Jag tror att det kommer att leda till bättre möjligheter att hitta nya vägar att bedriva god sjukvård. Det är slut på den tid när vi sätter käppar i hjulet för dem som vill och kan bidra till svensk sjukvård. Det finns enorm potential inom detta område och jag är övertygad om att denna bransch kan bli en riktigt tillväxtbransch i framtiden och ligga långt fram i utvecklingen i EU och hela världen. Läkarförbundet och alla landsting utom ett är positiva till beslutet, behöver jag säga vilka det är som styr landstinget som är negativt?

Inga kommentarer: