torsdag, februari 08, 2007

Utanförskapets stora kostnader

Utanförskapets stora kostnader

Arvet efter den socialdemokratiska regeringen är på många sätt förödande. Detta gäller inte minst för den dryga miljon människor som står utanför arbetsmarknaden. Den viktigaste utmaningen för moderaterna, och Alliansen, är att skapa en politik som ger denna miljon männiksor en väg tillbaka.

Utanförskapets kostnad är både ekonomisk och mänsklig. Många av dem som är i utanförskap plågas av sin situation, och det mänskliga lidandet är stort. Miljarder i skattepengar som kunde ha gått till vård, skola eller skattesänkningar måste istället användas till att försörja människor som kunde ha försörjt sig själva - om de bara fick en chans.

Ett arbete ger inte bara en lön, det ger möjligheter till utveckling, en social gemenskap på arbetsplatsen och för många en känsla av värde och delaktighet i samhället. Att kunna gå från utanförskap till ett arbete ger för många människor en generell ökning av livskvalitén, som är långt större än den ekonomiska. Ofta bygger människor sin identitet kring just sin yrkesidentitet, någon är rörmokare, någon annan läkare och så vidare.

Den socialdemokratiska regeringen som röstades bort i valet var helt utan förmåga att tackla dessa problem. När problemen diskuterades försökte socialdemokratin förgäves att dölja problemen snarare än att lösa dem. Ams-kurser, plus-jobb och en lång rad liknande åtgärder skapades för att undvika ett problem som de saknade en lösning på. Samtidigt förstod de inte eller vägrade de att erkänna att orsaken till problemen var den egna politiken. Socialdemokratin verkar av åsikten att 80% i A-kassa är bättre än en full lön.

Moderaternas metod för att lösa problemen kring utanförskapet är en bred uppsättning förändringar i politiken. Vi vill ta bort orsaken till problemen, inte lindra eller dölja deras skadeverkan.

Den kanske viktigaste förändringen är att sänka skatten för låg och medelinkomsttagare så att det blir mer lönsamt att arbeta. Parallellt så kommer bidrag att sänkas, både för att spara pengar men också för att öka skillnaden i att arbeta och inte arbeta. Bidragen ska vara ett sätt att klara omställningen från ett arbete till ett annat, inte en långvarig försörjning.

Den förra regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder har inte fungerat väl. Där kommer en rad förändringar att ske, inte minst för att anpassa åtgärderna till den som söker jobb. Det är en stor skillnad på vad exempelvis en ung akademiker behöver hjälp med, och en äldre som arbetat i vården. En annan förändring som kommer att införas är nystartsjobben. Nystartsjobb är jobb för dem som behöver en ny start på arbetsmarknaden. Det är ett sätt att få förtidspensionerade, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och andra tillbaka in i arbete.

Viktiga förändringar kommer att ske i företagsklimatet. Det måste göras en rad avregleringar för att underlätta för företagandet. Arbetsgivaravgifterna för tjänsteföretag måste sänkas för att tjänstesektorn ska kunna växa och sysselsätta fler.

Allt detta är förslag som moderaterna har för att utveckla välfärden och välståndet för alla. Ju fler som jobbar desto mindre pengar behöver gå till bidrag, och kan istället användas till vård, skola och andra prioriterade områden i den offentliga sektorn. Ju fler som jobbar desto minde behöver var och en betala i skatt, så skatterna kan hållas låga samtidigt som den offentliga sektorn kan bibehålla sin kvalité. Och inte minst så kommer fler som arbetar innebära att det är färre som befinner sig i ett plågsamt utanförskap.

Inga kommentarer: