måndag, februari 19, 2007

Miljöfrågan är på tapeten

Miljön debatteras som aldrig förr. Översvämmningar, stormar och en snöfattig vinter gör att många verkar tro att jordens undergång är nära. Miljön har hur som helst blivit en solklar innefråga och politikerna tävlar om vem som har svaret på de många frågorna som ställs. Jag vill givetvis inte vara sämre och följande artikel publicerades i dagens Smålandsposten...

Miljö är vår tids viktigaste fråga. Aldrig tidigare har det funnits en sån stark medvetenhet om miljöfrågor och en sån vilja till utveckling. Allt som händer globalt påverkar miljön. Allt som händer lokalt påverkar också miljön. Den nya FN-rapporten om klimatförändringarna betonar att både företag och politiker måste agera nu. Vi behöver göra både stora och små saker för att komma till rätta med situationen vi står inför.

Vi moderater tar miljöfrågorna på allvar. Världen står inför komplexa utmaningar och det finns inga enkla lösningar. Den ödmjuka inställningen skiljer mellan höger och vänster i politiken. Vi borgerliga tror inte att politiker har alla svar och att allt går att lösa med lagstiftning.

De beslut vi fattar kommer att överleva oss och besluten måste få rätt effekt. Därför har vi i alliansen bildat en kommission för hållbar utveckling som leds av Fredrik Reinfeldt och Andreas Carlgren. Vi har också samlat ett vetenskapligt råd för att få underlag till att fatta kloka beslut.

Redan i vår satsar vi en miljard på teknikutveckling, vi fortsätter med arbetet inom EU och med att hitta en fortsättning på Kyotoprotokollet som reglerar utsläppen av växthusgaser i atmosfären.

En av de viktigaste delarna i det nya miljöarbetet är att vi har skapat ett sätt för alla partier att samarbeta i miljöfrågorna, i en parlamentarisk beredning. För alla politiker har ett stort ansvar att samarbeta och hitta långsiktiga åtgärder.

Men lagstiftning kan aldrig reglera alla våra personliga val, vi ansvarar för vad vi gör. Därför är min främsta uppgift som moderat politiker att göra det enklare för människor att göra miljöbra saker. Det civila samhället är en kraft att räkna med. Politiken är viktig men det är individer som gör skillnaden!

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot (m)

Inga kommentarer: