onsdag, maj 30, 2007

Second comming...


Hade utfrågning med Carl Bildt i konstitutionsutskottet igen. De frågor utfrågningen gällde den här gången hade sin utgångspunkt i den lista som publicerats på Dagens Ekos hemsida. En lista med en hel del fel och brister. Det visade sig klart och tydligt att de uppdrag som fanns på listan helt saknade relevans för granskningen. Inte särskilt förvånande men jag tror ändå att det var viktigt att socialdemokraterna och då kanske främst Morgan Johansson fick svar på sina frågor och att han fick möjlighet att ställa följdfrågor.

För mig står det klart att Carl Bildt inte innehar nåhra uppdrag som på något sätt skulle kunna rubba hans förtroende som utrikesminister, snarare tvärtom. De uppdrag som han haft tidigare borde ses som fantastiska meriter och vi borde vara enormt stolta över att vi har en utrikesminister som har dessa erfarenheter.

Carl Bildt uttryckte det själv mycket väl. "Det behöver inte vara en nackdel att ha en utrikesminister som har en viss erfarenhet av världen, som har ett internationellt kontaktnät"

Inga kommentarer: