torsdag, maj 10, 2007

Kommunist Javisst

Demoskop presenterade i dagarna en undersökning om svenska skolungdomars kunskap och värderingar om kommunismen. Resultaten är skrämmande. Undersökningen visade att kunskaperna om ämnen relaterade till kommunismen är närmast obefintliga och att det dessutom råder en mycket stor osäkerhet hos svenska skolungdomar om grundläggande värden och begrepp som demokrati, diktatur, marknadsekonomi och planekonomi.

I undersökningen visade det sig att 90% av eleverna inte kände till Gulag (95% kände till Auschwitz). Vissa saker i historien bör vi helt enkelt ägna extra uppmärksamhet kring så att det aldrig upprepas igen och så att kampen mot förtryck förs vidare. När ungdomarna tillfrågades om hur många som fallit offer för kommunismen var det 43% som tror att det totala antalet offer är en miljon eller färre. 18% tror, att det är färre än 10.000, världen över, under hela nittonhundratalet.

Siffrorna talar för sig själv. Av de ungdomar som ingick i undersökningen svarade 56 procent "Vet ej" på frågan om de anser att samhällen baserade på västerländsk marknadsekonomi är demokratiska. Än mer skrämmande är kanske att 40 procent anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen och 22 procent anser att kommunismen är ett demokratiskt samhällskick.

82% av de tillfrågade ungdomarna inte tror att Vitryssland är en diktatur. Känns som om det kan vara dags för landets skolor att ta ett seriöst grepp om den här frågan.

1 kommentar:

Sven-G Lennartsson sa...

Visst vore det intressant att göra motsvarande undersökning på lärarna