onsdag, maj 23, 2007

Mer privata inslag i primärvården

Genom att bland annat införa etableringsfrihet för allmänläkare vill vi öka de privata inslagen i primärvården och därigenom öka vårdens tillgänglighet.Regering har redan genomfört flera reformer som syftar till att minska väntetiderna i vården; slopad stopplag för att kunna driva sjukhus i privat regi, en lagstadgad vårdgaranti samt ny teknik för att minska vårdadministrationen, men mer måste göras. Enligt en enkät beställd av organisationen Vårdföretagarna är en snabb tid hos husläkaren den vårdfråga som har högst prioritet hos svenskarna. Jag tror helt klart att vi genom att införa etableringsfrihet för allmänläkare kommer att minska väntetiderna ytterligare.

Inga kommentarer: