onsdag, maj 23, 2007

Informera mera!

Artikel som var inne i Smålandsposten för några dagar sedan...

Det är nu snart tjugo år sedan Berlinmuren föll. Det kalla kriget var över och de fria demokratierna i väst stod som segrare när kommunistdiktaturerna föll. Idag omfattar samarbetet och gemenskapen i både Nato och framförallt i EU många av de forna kommuniststaterna och det ser mycket ljust ut inför framtiden för dessa länder. Men vi får den sakens skull inte glömma historien.

Demoskop presenterade i dagarna en undersökning om svenska skolungdomars kunskap och värderingar om kommunismen. Resultaten är skrämmande. Undersökningen visade att kunskaperna om kommunismens historia och resultat är närmast obefintliga och att det dessutom råder en mycket stor osäkerhet hos svenska skolungdomar om grundläggande värden och begrepp som demokrati, diktatur, marknadsekonomi och planekonomi.

Dagens ungdomar fick lyckligtvis aldrig uppleva förtrycket och fattigdomen som präglade länderna på fel sida av Järnridån. Men det borde vara en naturlig del av utbildningen i skolan att upplysa och utbilda dem kring detta på ett precis lika ingående vis som nazismens brott under andra världskriget genomgås. I undersökningen visade det sig att 90 procent av eleverna inte kände till Gulag (95 procent kände till Auschwitz). Det finns saker i historien som vi bör ägna extra uppmärksamhet, så att de aldrig upprepas igen och så att kampen mot förtryck förs vidare. När ungdomarna tillfrågades om hur många som fallit offer för kommunismen visade det sig att hela 43 procent tror att det totala antalet offer är en miljon eller färre. 18 procent tror, att det är färre än 10.000, världen över, under hela nittonhundratalet. Sanningen är att offren går att räkna i hundratals miljoner.

Vi får heller inte glömma att det finns kommunistiska länder kvar, människor som fortfarande lever under förtryck och förföljelser. Kommunismen skördar fortfarande offer. Därför känns det speciellt skrämmande att 82 procent av de tillfrågade ungdomarna inte tror att Vitryssland är en diktatur.

Siffrorna talar för sig själva. Av de ungdomar som ingick i undersökningen svarade 56 procent "Vet ej" på frågan om de anser att samhällen baserade på västerländsk marknadsekonomi är demokratiska. Än mer uppseendeväckande är kanske att 40 procent anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen och 22 procent anser att kommunismen är ett demokratiskt samhällskick.

Skolan har enligt läroplanen till uppgift att förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. När man läser den här undersökningen framstår det som om skolan har misslyckats med den uppgiften. Förslaget har väckts tidigare om en kraftfull informationskampanj angående kommunismens brott mot mänskligheten, men det känns nu mer angeläget och nödvändigt än någonsin.

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot (m)

Inga kommentarer: