onsdag, april 25, 2007

Artikel publicerad i Smålänningen

Allians för Sverige stärker jobbpolitiken

Alliansen vill inte måla en alltför ljus bild av Sverige idag. Vi fick mandat att styra Sverige genom att prata om de problem som finns och vill inte lura någon att tro att de är borta genom att bara en regering är bytt mot en annan. Det krävs omfattande reformer och vårpropositionen är ett av många steg mot att bryta de problem som utanförskapet medför.

Över en miljon människor lever idag av olika ersättningssystem och lever i utanförskap. Vi har lyckats bryta trenden, fler får arbete och färre får bidrag. Det går fortare än vi trodde men det kan delvis bero på konjunkturen.

Vårpropositionen innehåller flera förslag för att ytterligare stärka jobbpolitiken och minska utanförskapet. Vi inför ett lärlingssystem på gymnasiet så att unga kan få en gymnasieutbildning som fokuserar på arbetsliv snarare än förberedelse för en akademisk examen. På den ekonomiska sidan finns avskaffande av förmögenhetskatten, en reform som kommer öka investeringarna i företag och därmed skapa nya jobb. Vi infriar också vårt vallöfte om att avskaffa fastighetsskatten redan nu.

Anna Bergkvist (m)
Riksdagsledamot

Inga kommentarer: