onsdag, april 25, 2007

Det ljusnar för ungdomar på arbetsmarknaden.

Förslaget om jobbgaranti för ungdomar har redan visat sig vara riktigt bra. Jobbgarantin leder till att ungdomar får arbete snabbare och innebär både bättre ekonomi för samhället men är speciellt en stor personlig vinst för de som får jobb. Under valrörelsen mötrte jag många ungdomar som befann sig i en hopplös situation och hade föga förhoppningar inför framtiden. Förhoppningsvis ser det nu betydligt ljusare ut för dem.

SCB:s Arbetskraftsundersökning visar att ökningen av antal sysselsatta fortsätter. Det är främst fast anställda som ökat och ungdomar i åldern 16-24 år som svarar för en stor del av den totala sysselsättningsökningen. Med de åtgärder som regeringen nu presenterat i form av bl.a. en jobbgaranti för ungdomar och de Nystartsjobb som infördes vid årsskiftet kommer denna positiva utveckling att fortsätta, det är jag övertygad om.

Inga kommentarer: