tisdag, april 03, 2007

....ut i Vida världen

Pressinbjudan

2007 04 04

Anna Bergkvist
Riksdagsledamot
0705-723 900

Anna Bergkvist besöker Vida

På onsdagen den fjärde april besöker den moderate riksdagsledamoten Anna Bergkvist Vida. Bakgrunden till besöket är att Vida fyller en viktig funktion för näringslivet i Kronoberg. Samtidigt är det viktigt att vara ajour med vad som händer inom skogsfrågor och skogsindustrin.

”Det gäller att hålls sig uppdaterad med vad som händer inom skogsproduktionen, problemen efter stormarna, skadeangreppen och liknande frågor. Men också de roligare frågorna som hur skogsindustrin ser på framtiden och sina utvecklingsmöjligheter.” säger Anna Bergkvist i en kommentar inför studiebesöket

Bakgrundsfakta~
Vida AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca~900 anställda i Småland och Västra Götaland. Koncernen har sedan 1999 genomgått en kraftig expansion och har de senaste~7 åren 4-dubblat omsättning och produktion.

Tid: 8.30 – ca16.00
Plats: Vida AB i Alvesta
Sågverken i Alvesta o Vislanda
Virkeslagret i ByholmaTid: Onsdag 4 april kl 08.30 – 16.00
Plats: Vida AB i Alvesta
Sågverken i Alvesta och Vislanda
Virkeslagret i Byholma

För mer information
Ring Anna Bergkvist
0705-723 900

Välkommen!

Inga kommentarer: