onsdag, april 04, 2007

Riktigt bra besök på Vida

Dagens besök på Vida gav verkligen utdelning. Ett fantastiskt företag som är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med 950 anställda. Koncernen har sedan 1999 genomgått en kraftig expansion och har de senaste 7 åren 4-dubblat omsättning och produktion med bibehållen lönsamhet.

Idag besökte vi bland annat Vislanda sågverk där jag fick se hela förloppet från stock till planka, flis och sågspån och sedan hur det hela paketeras och lastas på lastbil eller järnväg.

Vi åkte sedan ner till det mäktiga timmerlagret i Byholma utanför Ljungby. det var riktigt mäktigt!Byholma militärflygfält kommer att tjäna som lagringsplats för virke för VIDAs räkning i flera år framöver. Här ligger ca 800 000 m3. På var sida om lossningsvägen är sex travar som mäter 13 m på höjden staplade och travarna löper utmed 2 km av landningsbanan. För att hålla timmerlagret vått har de igång över 700 vattenspridare som pumpar ut 200 liter i minuten. Lagringsplatsen är en av 20 st som VIDA anlagt i södra Sverige och blir den
största timmerlagringsplatsen i Europa.

Jag är dessutom mycket imponerad av Christer Johansson, vd för Vida AB, en riktig entreprenör som har förmågan att gå från tanke till handling. Jag hoppas innerligt att det fortfarande produceras företagsledare av samma kaliber som han.

Idag var det ett sant nöje att vara riksdagsman.

Inga kommentarer: