torsdag, juni 14, 2007

Att sila mygg och svälja kameler

Artikeln nedan är skriven av Göran Lindblad och undertecknad och har publicerats i GP och Barometern mfl.
----

TV4 Nyheternas presentation av moderaternas budget har skapat intresse för hur stora bidrag politiska partier tar emot under ett valår. Det är en debatt vi välkomnar. Förhoppningsvis kan vi nyansera den debatten.

17 000 bidragsgivare skänker pengar till moderaterna. Totalt ger de 30 miljoner kronor. Det rör sig om cirka 1800 kronor per bidragsgivare. Att koppla detta till att bidragsgivarna skulle ha inflytande över förd politik är i det närmaste absurt.

Prislappen för att få sitta med och fatta politiska beslut är troligen bra mycket högre än så. Den borde enligt en kvalificerad gissning ligga på runt en miljard kronor. Smaka på den siffran - 1 000 000 000 kronor. För detta kan man säkert få en paketlösning med direktpåverkan på ett politiskt partis politik med bland annat representanter i partiets högsta organ. Vad tror ni? Fråga LO. De borde veta. Sveriges största parti, socialdemokraterna, mottog ungefär 1 miljard kronor av en enskild givare i senaste valrörelsen. LO, den generöse sponsorn, är dessutom en av arbetsmarknadens parter.

En liknelse med USA kan vara på sin plats. USA kritiseras ofta av vänstern för att ha vidlyftiga finansieringar av enskilda aktörer i presidentkampanjerna. Under presidentvalet 2004 kostade president Bush kampanj 9,5 kronor per invånare. LO:s stöd till socialdemokraternas valkampanj 2006 motsvarade 115 kronor per invånare. Det vill säga ungefär 12 gånger mer per invånare!

I valet 2006 minskade stödet för socialdemokraterna bland LO:s medlemmar. Faktum är att moderaterna enligt LO-tidningen i september 2006 är det näst största partiet bland LO-medlemmarna. Nära 47 procent av LO-medlemmarna röstade inte på socialdemokraterna. Trots att en stor andel av LO:s medlemmar således röstade på ett annat parti än socialdemokraterna, har organisationen tagit enhälligt stämmobeslut om att stötta detta parti. Hur är det möjligt?

Svaret är enkelt. Om du som medlem i LO klargör att du inte avser rösta på socialdemokraterna eller stödjer den politiken har du själv diskvalificerat dig från att få vara ombud på organisationens stämma. Du riskerar dessutom att bli utesluten ur organisationen. På stämman tas beslut om hur stödet till socialdemokraterna skall utformas och hur omfattande detta stöd skall vara. Huruvida detta känns som en demokratisk ordning eller inte är för oss ganska klart. Men det lämnar vi upp till varje läsare att bedöma själv.

Om 30 miljoner enligt TV4 är tillräckligt för att misstänka krav på inflytande, och vara den avgörande faktorn för valseger, torde 1 000 000 000 kronor verkligen vara det. Trots detta talas det tyst om det täta samarbetet mellan en av arbetsmarknadens parter och Sveriges största parti. Det förvånande, med TV4:s perspektiv, borde vara att vi faktiskt vann valet. Men det är skönt att inte alla val avgörs av vem som har mest pengar. Denna gång slog faktiskt David Goliat.

Inga kommentarer: