onsdag, juni 20, 2007

Efter vårens arbete och 13 timmars debatt...

Idag är man lite lagom groggy efter gårdagens maraton debatt i kammaren. Efter 13 timmars debatt satte vi äntligen punkt i debatten kring KU:s granskningsbetänkande. Vi voterade sedan om ärendet tidigare idag.

Det har varit en riktigt intressant och spännande resa under våren i KU. Mängder av inläsningsmaterial, skriftliga frågor till statsrådsberedningen, företag och experter, offentliga utfrågingar av verkställande direktörer, hyresråd, fd statsråd, nuvarande statsråd och vår statsminister. Informationsinhämtningen har varit enorm. När vi väl var färdiga med all informationsinhämtning var det dags att granska och bedöma det insamlade materialet och debattera och diskutera i utskottet om hur vi skulle landa och varför. Det har varit ett mycket tufft arbete men jag är ändå mycket nöjd och till och med lite stolt över hur vi landade.

Resultatet blev ett betänkande på 253 sidor med två tillhörande delar bilagor från utfrågningar och annat utredningsmaterial.

Debatten i kammaren var till och från riktigt spännande. Inledningsdebatten blev i mångt och mycket en formdebatt om hur KU skall arbete, eller kanske inte ska arbete. Berit Andnor gick till hårt angrepp mot alliansen och påstod att vi inte lägger ribban på samma nivå när vi har att bedöma socialdemokratiska respektive allians ministrar.

Jag skulle snarare vilja påstå att det är precis tvärtom. De 5 socialdemokratiska reservationerna ligger på alliansministrar och inte på socialdemokratiska ministrar. Vi försökte i mycket stor utsträckning att söka konsensus i våra bedömningar. Att komma överrens med Berit Andnor och Morgan Johansson är dock inte den enklaste saken. Det var först när vi behandlade den gamla regeringen och Berit Andnor och Morgan Johansson inte var i rummer (då de ingick i den gamla regeringen anses de vara jäviga och deltog inte i behandling av någon av dessa ärenden)som vi kunde ha en konstruktiv och öppen diskussion och mötas i vår bedömning.

Min åsikt är att socialdemokraterna, eller snarare delar av socialdemokraterna, använder sig av KU som ett starkt maktmedel där de bedriver en tydlig oppositionspolitik.

Debatten i övrigt förlöpte mycket väl. Vi hade inga svårigheter att försvara våra ställningstaganden. Det blev dock värre för socialdemokraterna när de skulle försvara sina reservationer. Det blir ju en aning märkligt när socialdemokraterna reserverar sig i KU men inte har någon grundlag att hänga upp sin reservation på. I samtliga fall krisiserar de den nuvarande regering utifrån hur de önskar att saker och ting skulle vara, inte hur det faktiskt föreligger. Man kan tycka vad man vill om regeringsformens reglering om hur Statsministern skall utse sina statsråd. Men faktum kvarstår - det inte finns någon specifik reglering. Statsministern är inte skyldig att upprätta någon checklista eller personligen prata med alla utsedda ministrar. Man kan tycka att han borde göra både det ena och andra men då bör man ju arbeta aktivt i riksdagsarbetet för att förändra detta, att ändra i RF. Inte reservera sig i ett KU betänkande där vi har att bedöma huruvida regeringen har följt våra grundlagar eller ej.

1 kommentar:

Anonym sa...

Lite sen kommentar - men delvis gör jag detta för att lära mig kommentera.

Problemet med KU anser jag var att det är tillsatt av riksdagen enligt riksdagens majoritet.

KU skall vara ett permanent utskott tillsatt av statschefen. men Sverige har ingen statschef. Alltså måste RF och RO ändras och Sverige få en liberal demokratisk konstitution med en vald statschef med de normala statschefsbefogenheterna.

Håller du Med?

Per Kjellén, kjellen@netg.se