onsdag, juni 20, 2007

Kovändning kom för sentSkogsstyrelsen tänker om och föreslår ändring av miljöbalken för att kunna skydda skog som riskerar att angripas av granbarkborrar, som utvecklats i vindfällt virke i biotopskyddsområden.

Men om regeringen nu går på Skogsstyrelsens förslag (vilket jag innerligt hoppas att de gör) och vill ändra i miljöbalken dröjer det minst till nästa år innan lagändringen kan genomföras. Så granbarkborrarna i biotopskyddsområdena kan ta det lugnt. Miljöbalken ger dem än så länge fullt skydd.

I dag kan Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken förklara vissa enskilda mindre områden som biotopskyddsområden, det vill säga områden där det inte får bedrivas någon verksamhet som kan skada naturmiljön. Någon möjlighet för myndigheten att därefter lämna dispens för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett biotopskydd finns i dagsläget inte.

Inga kommentarer: