torsdag, januari 17, 2008

Värna Yttrandefriheten!

Pressmeddelande

2007 01 16

Riksdagsledamot
Anna Bergkvist
070-572 39 00

Värna Yttrandefriheten!
Bakgrund: Enmansutredaren Eva-Maria Svensson överlämnade den 15/1 en utredning där ett av förslagen är att könsdiskriminerande reklam skall förbjudas. Hon definierar inte begreppet men i utredningen kan man läsa om reklam som bidrar till könsstereotyper.

- Yttrandefriheten är en central del i demokratin som måste ses som överordnad jämställdhetsfrågan. Det är beklagligt att några uppfattar viss reklam som anstötlig, men det är inte ett argument för att tysta människor.

- Svenssons utredning är ytterligare ett exempel på hur extremister och politiska särintressen hotar grundläggande demokratiska värden.

- Reklam kan vara dum, nedlåtande eller stereotyp men det kan aldrig vara kriminellt. Jag kommer aldrig att som Svensson tycka att de som gör politiskt inkorrekt reklam är brottslingar.


- Detta är ett i en lång rad angrepp på yttrandefriheten som skett på senare tid. Svensson har påstått att ekonomiska intressen ska ha samma skydd av grundlagen som andra. Det går inte att, och bör inte eftersträvas, att ha en yttrandefrihet som är graderad för att jaga grupper som är för stunden impopulära. Om vi börjar inskränka yttrandefriheten för ekonomiska intressen är det bara en tidsfråga innan nästa grupp kommer att tystas.

Inga kommentarer: