fredag, januari 11, 2008

Dags för ny diskussion om kärnkraften!

Folkpartiet gick idag ut med nyheten att nya kärnreaktorer kan byggas redan innan de gamla tagits ur drift samt att vi ska inte ha något tak för antalet kärnreaktorer. Underbart och helt rätt! Jag har alltid förordat kärnkraft av både miljö- och ekonomiska skäl. För att klara de åtaganden som Sverige har tagit på sig anser jag att Sverige måste bygga ut sin koldioxidfria elproduktion, dvs kärnkraft, och det är kraftigt. Nu hoppas jag att vi på allvar får till en seriös diskussion kring kärnkraftens framtid i Sverige. Att vi i alliansen kommit överrens om att vi varken skall stänga eller bygga nya reaktorer under mandatperioden kan inte ses som ett hinder för att diskutera hur framtiden ska se ut.

Inga kommentarer: