tisdag, januari 08, 2008

Apoteket - snart historia?

Regeringens utredare av apoteksmonopolet, Lars Reje, överlämnade i dag sitt förslag på en avreglerad apoteksmarknad till socialminister Göran Hägglund. Blir förslaget verklighet kan vem som helst, förutom läkare och läkemedelstillverkare, öppna apotek från och med den 1 januari 2009.

Utan att ha läst hela utredningen känns förslagen vid första anblicken ganska bra. Att slopa ett monopol kan inte vara fel. Jag är övertygad om att ett slopat apoteksmonopol kan leda till fler apotek, längre öppettider, kortare köer och bättre service för kunderna. Frågan är dock om man har gjort rätt avgränsningar och inte skapar en ny monopollikande siuation utan att varken vare sig patienter eller skattebetalare får ut något av det hela.

För att säkra en fri konkurrenssituation finns i princip inga begränsningar på vem som får driva apotek i förslaget, dock med några viktiga undantag. Läkemedelstillverkare, läkemedelsförsäljare och förskrivare ska inte tillåtas driva apotek enligt utredningens förslag. Frågan är om detta är en rimlig avvägning...

Kritik har dock framförts från SKL då utredningsförslaget inte ger landstingen möjlighet att förhandla om läkemedelspriser med läkemedelsbolagen.Dyrare för skattebetalarna och inga fördelar för patienterna. Så sammanfattar Sveriges Kommuner och Landsting sin syn på utredningen om apoteksmarknaden. Detta känns ju något oroväckande men å andra sidan så är ju de ett särintresse av många andra.

Ska sätta mig in mer i utredning och håller tummarna för att den är lika bra som jag hoppas!

1 kommentar:

markaki sa...

Anna, du bör nog sätta dig in i rapporten ordentligt innan du gör uttalanden som "att slopa ett monopol kan inte vara fel". Dagens svenska apotekssystem ger måhända inte den bästa tillgängligheten för svenska folket, men ger dem däremot ett säkert och framför allt billigt apotekssystem. Jag är övertygad om att det blir dyrare efter en avmonopolisering. I Norge gör kedjorna miljardvinster varje år. Dessa miljardvinster kommer inte från enskilda kunder, utan från statliga kassor, d.v.s. skattepengar. Pengar som kunde användas istället för att förbättra akutsjukvården med fler sköterskor och fler läkare försvinner nu till internationella koncerner noterade på icke-svenska börser. Att kräva ökad tillgänglighet är en sak. Det är bra! Men det krävs inte en avmonopolarisering för att erhålla bättre tillgänglighet.