fredag, januari 11, 2008

Näringutskottet (m) på besök i Kosta


Artikel samt foto är hämtat från Smålandsposten... längst ner förtydligar jag mitt uttalande något.

Näringutskottet (m) på besök i Kosta
Lessebo i går 14:08 | Uppdaterad i går 16:21

Moderaterna i riksdagens näringsutskott är eniga med s-toppen i Lessebo att en ny näringspolitik behövs. Men hur de olika partierna tycker att den ska se ut skiljer sig mycket åt.


(M)-BESÖK. Bertil Kjellberg, gruppledare (m) i riksdagens näringsutskott, och länets riksdagsledamot Anna Bergkvist (m) har besökt Kosta den här veckan.
– Kommunerna ska inte bedriva näringspolitik. Däremot kratta manegen för företagen, säger Bertil Kjellberg, moderaternas gruppledare i Näringsutskottet.
Utskottets m-ledamöter har under onsdag och torsdag den här veckan besökt företag i Kronobergs och Kalmar län. Partiet startar nu ett arbete för att utveckla en näringspolitik som i högre grad än i dag är anpassad för det svenska företagsklimatet. Men i motsats till socialdemokraterna i Lessebo vill utskottsledamöterna strama upp lagen.
– Kommuner och näringsliv har olika roller. Att stötta företag är en statlig angelägenhet, vilket redan sker genom Almi och Nutek, säger Kjellberg.
Under ett besök på Kosta glasbruk fick gruppen information om det pågående hotellbygget som de blev mycket imponerade av. Även den rättstvist som pågår berättades om, men där var åsikten en annan.
– Domarna i länsrätt och kammarrätt visar att lagen fungerar, fortsätter Kjellberg.
– Hotellbygget är ett bra projekt men inte något en kommun ska syssla med. Nästa gång kan det bli fråga om utpressning. Och det är skattebetalarna som får ta en eventuell smäll, säger Anna Bergkvist (m).
Hur vill då moderaterna stötta företagen framöver?
– Låga avgifter för ex va, effektivare bygglov samt åtgärder som lägre arbetsgivaravgifter och moms.

Sif Erlandsson
sif.erlandsson@smp.se

Några egna reflektioner...
Något förkortat uttalade från mig som kanske kräver ytterligare förklaring. Vad jag menar är att det skulle vara mycket beklagligt om Lessobo kommun vinner i regeringsrätten och att detta blir ett prejudikat. Det skulle innebära dels att andra kommuner skulle kunna gå in i liknande satsningar med skattebetalarnas pengar men även att andra företag skulle kunna utöva utpressning på sina kommuner. Det förekommer redan ofta att kommuner bygger fabrikslokaler till företag som de sedan hyr ut för att få behålla företaget och därmed arbetstillfällen i kommunen. Skulle detta gå igenom är jag rädd för att företagens utpressning skulle öka ytterligare. Det är en tråkig utveckling. Skattepengar ska användas till kärnverksamhet, såsom vård skola omsorg - inte som riskkapital.

Inga kommentarer: