tisdag, januari 22, 2008

Debatt om könsneutrala äktenskap idag!

Idag debatterar jag könsneutrala äktenskap med kristdemokraten Eva Johnsson i radio kronoberg. Behöver kanske inte tillägga att jag är för och Eva är mot. Debatten sänds direkt efter klockan 16.00 någon gång.

Det står nu klart att regeringen ämnar lägga fram en propposition i frågan och det är min förhoppning att den ligger i linje med den utredning som föreslagits.

Hans Regner förslag ser ut på följande sätt:

- Utvidgningen av äktenskapsbegreppet ska gälla både borgerlig vigsel och kyrklig vigsel.

- I stället för att domarna ska förrätta borgerlig vigsel ska det falla på länsstyrelserna.

- Endast personer som är villiga att viga såväl en kvinna och en man, som två personer av samma kön ska kunna komma i fråga som borgerliga vigselförrättare.

- När det gäller kyrkliga vigslar ska det vara upp till varje enskild vigselförrätare eller varje enskilt trossamfund eller samfund att avgöra vilka som ska vigas. Med andra ord bör det inte införas någon kyrklig vigselplikt.

jag återkommer efter debatten och berättar hur det hela gick...

Inga kommentarer: